Studie etap humanizace centra města Žďáru nad Sázavou

V lednu 2012, po jednání Pracovní skupiny Náměstí, vznikla na základě připomínek členů Pracovní skupiny a členů komise rozvoje města „Studie etap humanizace centra města Žďáru nad Sázavou“.
Tuto studii zpracoval ateliér RAW, Brno pod vedením doc. Ing.arch. Tomáše Rusína, doc. Ing.arch. Ivana Wahla a Ing.arch. Petra Mutiny.

Studie specifikuje oblast rozšířeného centra města, analyzuje problémové plochy a uvádí příklady dobré praxe vhodné do jednotlivých etap.

Do studie byla zpracována probíhající 1. etapa – rekonstrukce povrchů na Havlíčkově náměstí. Následně byla na Havlíčkově náměstí v roce 2016 umístěna letní zahrádky a v roce 2017 došlo k zásadní změně systému parkování. Těmito úpravami byla změněna původní myšlena volného veřejného prostoru preferujícího chodce a návštěvníky.
Dále byla provedena 2.etapa – úpravy povrchů nám. Republiky, rozšířená o plochu pod ČSOB. Na základě požadavku Pracovní skupiny Náměstí, byla v návrhu upravena poloha nového vodního prvku a změněn jeho původní vzhled.  Myšlenka kašny pěti pramenů zazněla právě na výše uvedené komisi rozvoje města.

 

Zpráva

Prezentace

Širší vztahy

Situace - centrum

Problémový výkres

Etapizace

Vzorové reference
- příklady dobré praxe