Odbor životního prostředí

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Doubek Jaroslav Ing. 566 688 340 736 510 479 jaroslav.doubek@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru, lesní hospodářství
Rezervovat čas
3. patro krček,
kancelář č. 150
Holeš Ladislav Bc. 566 688 344 736 510 480 ladislav.holes@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupce vedoucího odboru, myslivost 3. patro krček,
kancelář č. 160
Ambrož Matěj Ing. 566 688 343 - matej.ambroz@zdarns.cz Žižkova 227/1
ochrana přírody a krajiny 3. patro krček,
kancelář č. 158
Daďourková Hana Mgr. 566 688 347 - hana.dadourkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
odpadové hospodářství 3. patro krček,
kancelář č. 159
Judová Sylva Ing. 566 688 348 - sylva.judova@zdarns.cz Žižkova 227/1
zemědělský půdní fond 3. patro krček,
kancelář č. 156
Kobylková Michaela DiS. 566 688 342 - michaela.kobylkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
rybářství, rybářské a lovecké lístky, stráže, závazná stanoviska a vyjádření 3. patro krček,
kancelář č. 151
Kubálková Jitka Ing. 566 688 345 - jitka.kubalkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
ochrana ovzduší 3. patro krček,
kancelář č. 152
Kynclová Magdaléna Ing. 566 688 341 - magdalena.kynclova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vodní hospodářství 3. patro krček,
kancelář č. 155
Mišingerová Věra 566 688 346 - vera.misingerova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vodní hospodářství 3. patro krček,
kancelář č. 153