Havarijní mobil odboru ŽP

Pro účely monitoringu havárií na vodách a následném řízení jejich likvidace dle vodního zákona je zřízena nepřetržitá havarijní služba na čísle: 605 013 227. Na toto číslo je možné podat informaci při zjištění úniku látek závadných vodám (např.: ropné látky, silážní šťávy) do okolního prostředí po reálném vyhodnocení rozsahu úniku.