Jak správně topit a ušetřit

zveřejněno: 3. 11. 2021

Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci „Jak správně topit a ušetřit,“ která je ekonomickým a ekologickým průvodcem pro domácnosti využívající k vytápění spalovací stacionární zdroje na pevná paliva.

Publikaci je možné v tištěné podobě vyzvednout na informačním centru v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou nebo stáhnout z webových stránek MŽP - ZDE.