Kůrovec – opatření MZe ČR

zveřejněno: 8. 4. 2019

Ministerstvo zemědělství vydalo opatření, kterým  se zmírňují některé povinnosti pro vlastníky lesů. Pro všechny lesy opatření stanoví, že na kůrovcové souše (stromy, které kůrovec po dokončení vývoje již opustil; popř. stromy s již opadanou kůrou) se až do do 31. 12. 2022 nevztahuje povinnost přednostně zpracovat těžbu nahodilou. Pro vyjmenovaná katastrální území  (viz dále) se pak automaticky prodlužuje doba zalesnění holiny na 5 let a doba zajištění holiny na 10 let od doby jejího vzniku.
Více zde:
Opatření MZe ČR 
Příloha