Lesní hospodářská evidence – informace

zveřejněno: 4. 1. 2022

Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Dne 21. 5. 2021 nabyla platnosti vyhláška o lesní hospodářské evidenci, která je naplněním zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Dne 21. 5. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o lesní hospodářské evidenci pod číslem 202/2021 Sb. (částka 85).
Účinnost vyhlášky byla stanovena na 1. 1. 2022.

Povinnost předávat souhrnné údaje evidence o provedené obnově se nicméně vztahuje pouze na vlastníky lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu (§ 40 odst. 2 lesního zákona), tedy na vlastníky nad 50 ha výměry lesů.

Vlastníci lesů pod 50 ha žádné Souhrnné údaje LHE nepředávají.

 

DOPORUČENÝ VZOR VEDENÍ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ EVIDENCE PRO DROBNÉ VLASTNÍKY LESŮ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA