Ochrana ovzduší – zpřístupňování informací

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší ke stacionárním zdrojům znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v ORP Žďár nad Sázavou

Bližší informace poskytne na odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ing. Jitka Kubálková, tel.: 566 688 345

Dotčený subjekt Dotčené území Předmět žádosti Typ zdroje Datum vydání
TERRAPRO recykling s.r.o. Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje sklad stavebního odpadu 29.3.2023
ZDAR, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynové agregáty, plynová kotel 27.3.2023
REINPO KAPITAL a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plyn.agregáty, broušení, lakovací box, hořák 23.3.2023
Houbová H. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 22.3.2023
Ročínová S. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo 22.3.2023
Fišarovi D. a K. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 20.3.2023
Klímová H. Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 16.3.2023
Gregor F. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 15.3.2023
Bureš F. Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovodní krb.vložka 15.3.2023
Houdek L., Poulová V. Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 14.3.2023
Klaudy J. Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 14.3.2023
Řeháček M. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 13.3.2023
Soukal T. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 13.3.2023
Bartoš J. Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 10.3.2023
Mazánek J. Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 9.3.2023
Pátek M. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x krbová vložka 8.3.2023
TROMA -MACH s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 7.3.2023
Kadlec P. Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 7.3.2023
Rosecký V. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kotel na pevná paliva 6.3.2023
Kopečná A., Holcman M. Sklené u Žďáru nad Sáz. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, krb. kamna, kachlová kam. 2.3.2023
Schmidtovi J., J., T. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, krbová vložka 2.3.2023
Mahel J. Krásněves Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje 2 x krbová kamna, kachlová kamna 24.2.2023
Hansl M., Grogorová I., Nepovímová R. Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje 2 x plynový kotel 21.2.2023
Hauserovi D. a P. Česká Cikánka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 20.2.2023
SSHR Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje dieselagregát 20.2.2023
Prokopovi D. a V. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 17.2.2023
Švomovi P. a B. Veselíčko u Žďáru n. S. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů sporák, krbová kamna 14.2.2023
Žák V. Počítky Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zpracování mas.výrobků, kotel 13.2.2023
Nechuta M. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 9.2.2023
Burešovi N. a V. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje interiérový kotel 9.2.2023
Kubíčkovi M. a P. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 7.2.2023
Synek I. Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 6.2.2023
PKS Holding, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 6.2.2023
Kubíčkovi M. a P. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 3.2.2023
Pazourová D. Česká Mez Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka s teplovod. vým. 2.2.2023
Řeháčková H. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 1.2.2023
Říhovi M. a M. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb (krbová vložka) 23.1.2023
Golcovi R. a I. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb (krbová vložka) 23.1.2023
Janáčkovi P. a B. Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krb.vlož. s vým. 19.1.2023
NTSUP, Veselíčko Veselíčko u Žďáru nad Sáz. Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotle na tuhá paliva 18.1.2023
Prombergerová A. Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 18.1.2023
ZDAR, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 17.1.2023
Pohankovi L. a T. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna/vložka 9.1.2023
Smetana P. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s teplovod. vym. 6.1.2023
INTOP spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 5.1.2023
Zachová K. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 5.1.2023
Mičkovi J. a L. Velká Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 5.1.2023
Škapová V. Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka s teplov. vým. 4.1.2023
Kuchařová Zítková K. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, plyn. kotel 22.12.2022
Marek F. a A. Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 22.12.2022
Mudřická H. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna s teplovod. vým. 21.12.2022
Hortová L., Fejfar Z. Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 19.12.2022
Málkovi A. a M. Buková u Nížkova Závazné stanovisko k imístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 15.12.2022
Kříž J., Vaisová M. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje biolog. septik a filtr 13.12.2022
Gregor V., Machálková I. Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje otevřený krb 9.12.2022
Jarošová K., Němec O. Nížkov Závzané stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 9.12.2022
Dostál T. Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 22.11.2022
Matějková K. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna s teplovodním vým. 16.11.2022
Bučková L. Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna s krb.vložkou bez vým. 16.11.2022
Procházková D. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavbx stac. zdroje kotel na pevná paliva 16.11.2022
LES s.r.o. Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krb.kamna, krb.vložka 15.11.2022
Štěpánek F. Polnička Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 14.11.2022
Zvoník M. Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 9.11.2022
Laštovička P. Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo 9.11.2022
Melichar V. Suky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka s teplovod. vým. 8.11.2022
Synek V. Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 4.11.2022
Kasal B. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, lokální topidlo 1.11.2022
město Žďár nad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavb stac. zdroje dočasné uložení zeminy 27.10.2022
Gregorovi M. a Z. Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 25.10.2022
Pomej G. a K. Nové Dvory u velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 8 x krbová kazete 25.10.2022
Neubauerová K. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 21.10.2022
Gregor L., Prokopová K. Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 18.10.2022
Palj A. a M. Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotle na tuhá paliva 17.10.2022
BAUTIM s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje 2 x plynový kotel 12.10.2022
Bukáčková v. Škrdlovice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje litinová kamna 12.10.2022
Novotná E. Pokojov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, kamna s teplov. vým. 10.10.2022
Krčál J. Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů krb, lokální topidlo 5.10.2022
Pecha Václav Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik a pískový filtr 29.9.2022
Janů A. Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdroje krbová vložka 27.9.2022
Landsman M. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 27.9.2022
REKLAMA TOMEK s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 27.9.2022
Jánoška M. Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 26.9.2022
Vomáčková Adéla Herálec na Moravě Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 23.9.2022
Jílková A. Malá Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 22.9.2022
Peterkovi T. a I. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynové kotle, krbové vložky 22.9.2022
Kružíkovi M. a V. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zahradní krb 21.9.2022
Kubálková M. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 20.9.2022
obec Škrdlovice Škrdlovice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušné jed. 16.9.2022
Beneš J. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 15.9.2022
Kučera Cargo s.r.o. Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 7.9.2022
Wasserbauer R. Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 5.9.2022
Kolář P. Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 5.9.2022
Válka P. Rosička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 2.9.2022
Beneš J. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 2.9.2022
Pavlisovi D. a J. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje keramický gril 1.9.2022
Brychtovi M. a L. Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zděný krb 30.8.2022
Ruber J. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb. kamna s teplovod. vým. 29.8.2022
Svatoň J. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 29.8.2022
AGROVYSOČINA a.s. Měso Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje skladování obilí 26.8.2022
Michal P. Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s teplovod. vým. 24.8.2022
Řebík B. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 24.8.2022
Řebík B. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 24.8.2022
VHS, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje deponie staveb. a demol. odpadů 23.8.2022
Kuba J. Nížkov Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 22.8.2022
Nedělka M. Velká Losenice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kachlový sporák 12.8.2022
Ondráčkovi J. a J. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac, zdroje krb na dřevo 11.8.2022
Kasal F. Sirákov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zimoviště skotu 9.8.2022
Obec Sklené Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna s teplovod. vým. 8.8.2022
NIROS, spol. s r.o. Nížkov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje silážní žlab 5.8.2022
Cempírek B. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 29.7.2022
Bruknerovi J. a D. Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdorje kotel na tuhá paliva 29.7.2022
Bartůňkovi E. a L. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 28.7.2022
Bartošovi J. a E. Pavlov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 27.7.2022
Najmanovi A. a P. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 26.7.2022
Jebasovi M. a T. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 26.7.2022
Vais J. Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 25.7.2022
Kvintusovi K. a D. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna s teplov. vým., plynový kotel 22.7.2022
Kučera L. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanoviko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, krb.v. s teplovod. vým. 20.7.2022
Danihel K. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 20.7.2022
Kusá T Račín u Polničky Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 18.7.2022
Ing. Pavlas V., Zisso M. Zahradiště Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 18.7.2022
Neubauer Roman Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na dřevo 15.7.2022
Kamarád Radek Velká Losenice Závazné stanovisko k umísění a provedení stavby stac. zdrojů zpracování dřeva, povrchová úprava 11.7.2022
Olišarovi Nové Veselí Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 8.7.2022
Mahel M. Bohdalec Závazné stanovisko k umístěnbí a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 4.7.2022
Krupičkovi J. a S. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zahradní krb 16.6.2022
Pejchalovi P. a Z. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 16.6.2022
Městys Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 6 x plynový kotel 15.6.2022
Macek V. Vatín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 13.6.2022
Klímovi L. a L. Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.6.2022
Havlíček L. Nové Dvory Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 13.6.2022
Kučerová Krejčí T. Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.6.2022
Balcarovi V.a H. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 10.6.2022
REINPO KAPITAL a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn.agregáty, lakovací box, plyn.hořák 6.6.2022
Pečinkovi I. a Z. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 1.6.2022
Hromátka P. Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 27.5.2022
KINSKÝ Žďár a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac zdrojů 2 x plynový kotel 26.5.2022
Havránek J. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 25.5.2022
Lojek L, Ryšavá Z. Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 23.5.2022
Chytal M. Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.5.2022
Štíbal M., Lázničková I. Malá Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 13.5.2022
Dobrovolná A. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna s teplovod. vým. 13.5.2022
Toman D. Znětínek Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 12.5.2022
Klímovi K. a J. Budeč u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje vnitžní krb s teplovzdušnou vložkou 12.5.2022
Rosečtí J. a P. Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 11.5.2022
Minxová B.,Pernička L. Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 2.5.2022
NEXO HD s.r.o. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn. kotel, plyn. agregáty, krb. kamna 28.4.2022
Kratochvílovi J + J Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 27.4.2022
TERRAPRO recycling s.r.o. Nížkov Závavazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje sklad stavebního odpadu 21.4.2022
Doležal J. Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zděný krb 21.4.2022
Vítek P. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb.kamna 20.4.2022
Hromek M. Radostín nad Oslavou závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 20.4.2022
Brunst R. Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 19.4.2022
AGRAS Bohdalov a.s. Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje mlékárna 19.4.2022
Jakšič P. a D. Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.4.2022
Jirků E. a M. Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovikso k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.4.2022
Sobotka J. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s výměníkem 13.4.2022
Šedivý O. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na pevná paliva 7.4.2022
Rosecký M. Bohdalov Závazné stanoviskko k provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 6.4.2022
Malina P. Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje udírna 6.4.2022
Dohnalovi P. a A. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 5.4.2022
Michal P. Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stnovisko k provedení stavby stac. zdrojů venkovní krb s udírnou 1.4.2022
Hanyáš V. Počítky Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje saunová kamna 1.4.2022
AUTO... s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdrojů autolakovan, přípr.stání, plyn. hořák 31.3.2022
Dočekalová M. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kachlová kamna 28.3.2022
KOVO Koukola Invest s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn. teplovzdušné agregáty 25.3.2022
Kašpárek J., Doležalaová A. Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na tuhá paliva 23.3.2022
Ambrožová M., Schams V. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna, kamna 23.3.2022
Hadrava P. Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna 23.3.2022
Město Svratka Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 22.3.2022
Šustáčkovi F. a D. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 21.3.2022
Kvintusovi K. a D. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 14.3.2022
CTV Servis s.r.o. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, nádrž na naftu 11.3.2022
Sobotková R. Rosička Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 10.3.2022
Řezníček K. Pořežín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje biologický septik, kořenový filtr 9.3.2022
Bezděk M. Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje biologický septik a filtr 8.3.2022
Doležalová J., Špička J. Kotlasy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 7.3.2022
Růžička T. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 7.3.2022
KODEX Knoflíček s.r.o. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, ČOV 7.3.2022
Makarenko A., Láníčková K. Světnov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 3.3.2022
Horká M. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 2.3.2022
Lněničková Z., Odehnal D. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo 2.3.2022
obec Kotlasy Kotlasy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje ČOV 2.3.2022
Mička J. Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka, krbová kamna 1.3.2022
Brostík M. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzd. krbová kamna 21.2.2022
Vomela R. Bohdalov Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 21.2.2022
Závorkovi M. a P. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna 15.2.2022
Tulis Z. Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 14.2.2022
Gregor Z. Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 14.2.2022
Havlík D. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn.kotel,kotel na pevn.p., krb.kamna 11.2.2022
Špaček F. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 9.2.2022
Loubovi J. a A. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 9.2.2022
Zabloudilovi M. a V. Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 9.2.2022
Novotný Z. a J. Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje kuchyňský sporák 7.2.2022
Růžičková J. Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 2.2.2022
Partykovi F. a L. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krb.vl. 1.2.2022
Odvárka T. Herálec na Moravě Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 31.1.2022
Pejchal V. Račín u Polničky Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 31.1.2022
Vinopalovi V. a L. Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů zahradní krb a kamna 26.1.2022
Večeřová I. Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 25.1.2022
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje deponie demoličních a stavebních odpadů 24.1.2022
Dobiáš M. Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, kotel na pevná p. 21.1.2022
Stejskal A. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka (kamna) 19.1.2022
Rubáč V. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 18.1.2022
Buriánková M. Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo 14.1.2022
Černohorodskyj O. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 13.1.2022
Mička M., Křížová L. Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuh.p., plynový kot., krb s tepovz.vl 12.1.2022
Sáblíková M. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová (kachlová) kamna 10.1.2022
Klimeš M. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb.kamna 10.1.2022
Koudelková R. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 6.1.2022
Šušková M. Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb.vl. 5.1.2022
Sládková M, Zalaba D. Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka s vým. 4.1.2022
Bukáčková L. Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 21.12.2021
Hájkovi J. a V. Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 20.12.2021
Imramovský M. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 16.12.2021
Řeháčková H. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 16.12.2021
Danihel J. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 15.12.2021
Řebík V. Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 15.12.2021
Ježek L. Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 14.12.2021
Horký J. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 14.12.2021
Sláma M. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 14.12.2021
Vondrová K. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 13.12.2021
obec Sirákov Sirákov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 13.12.2021
Kamarádovi J. a P. Velká Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 13.12.2021
Rosecký O. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik 9.12.2021
Salašovi B. a J. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 8.12.2021
Weiss R. a K. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 8.12.2021
Pirochtovi J. a P. Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 2.12.2021
Řehoř R. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů lok. topidlo, svařování, broušení 30.11.2021
Hos P., Machová E. Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 29.11.2021
Hort M. Bohdalov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 25.11.2021
Bezchlebovi J. a M. Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 24.11.2021
Doležal P. Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krb 22.11.2021
Hofman M, Myšková L. Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provešdení stavby stac. zdroje krbová vložka 19.11.2021
Kříž J. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdroje krbová vložka 18.11.2021
Vrbas F. Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb 11.11.2021
Kabrdovi P. a L. Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb 11.11.2021
Hamáčkovi P a I. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 8.11.2021
Dvořáčkovi M. a M. Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 4.11.2021
Řezníček K. Pořežín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje akumulační kamna 3.11.2021
Bořil P. Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s teplovod. výměníkem 2.11.2021
STAVOSPOL, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stacion. zdrojů plynové jednotky 18.10.2021
Gryc J. Jámy Závaznés tanovisko k provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 15.10.2021
Nedzbalovi T. a M. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo 11.10.2021
Hort M. Bohdalov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů zpracování dřeva, kotel na tuhá p. 5.10.2021
Neuwirth T., Nováková M. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, zplynovací kotel na dřevo 4.10.2021
Mokrý J. Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 1.10.2021
Ing. Morkus J. Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje udírna 29.9.2021
Kašpárkovi Z. a J. Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů udírna, sporák 22.9.2021
Ptáček J. DiS. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 21.9.2021
Bodlák D. Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 16.9.2021
HZS Kraje Vysočina Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje nádrž na naftu 14.9.2021
Hejlík O. Matějov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 6.9.2021
Vacek P. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 3.9.2021
Špinarová K. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x krbová kamna 2.9.2021
Brož T. Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zimoviště pro skot 1.9.2021
Zídek J. Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb. vložka s teplovodním výměníkem 30.8.2021
Stejskal M. Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 26.8.2021
Neuman A. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac, zdroje krbová vložka 26.8.2021
Pinkavovi T. a J. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stav. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 24.8.2021
Štolovi M. a L. Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 13.8.2021
KINSKÝ Žďár a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynové kotle 9.8.2021
Zacha M. Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 4.8.2021
Kubíček M. Moravská Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložýka 2.8.2021
Lojek Z. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 2.8.2021
Černák J., Ing. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, plynový kotel 2.8.2021
Ondráček M. Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na tuhá paliva 30.7.2021
Peckovi O. a T. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 30.7.2021
NIROS spol. s r.o. Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdröjů teletník, silážní žlab 30.7.2021
Petráňovi L.a P. Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 29.7.2021
R-PASS s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovz. agregáty 29.7.2021
Fiala J. Malá Losenice Závazné stanovisko k umístění a provední stavby stac. zdroje udírna 28.7.2021
Wonnerovi D. a J. Karlov Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb, krb.kamna 28.7.2021
SEIDLER s.r.o., A.M-C-PROPERTY s.r.o. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynové kotle, teplovzdušné agregáty 15.7.2021
Popela T Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kamna, kov.výheň, gril, broušení 14.7.2021
Dobrkovský P., Dobrkovská G. Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje plynový kotel 14.7.2021
Obec Sázava Sázava Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 13.7.2021
Podhrázká L. Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krg s grilem 13.7.2021
Nedělka M. Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 8.7.2021
Podloucký K., Podloucká M. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 7.7.2021
KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn.kotle, plyn.agregát, kotel na dřevo 30.6.2021
Uhmann P. Český Herálec Závazné stanovsiko k umístěníé a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová k., krbová k. 30.6.2021
Jaša L. Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik a filtr 29.6.2021
Sobotková M., Klement P. Vysoké Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby kotel na tuhá paliva 28.6.2021
Teplý Josef Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů zahradní krb, udírna 23.6.2021
CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 21.6.2021
SIHONA invest, s.r.o. Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, krbová kamna 21.6.2021
HIPPOREAL, s.r.o. Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 18.6.2021
Tesárek P., Špinarová P. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (vložka) 16.6.2021
Rezler J. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, krbová kamna 15.6.2021
Simonidesová A., Antl M. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 14.6.2021
Sláma D. Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 10.6.2021
Dvořák Velké Dářko, s.r.o. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x krbová kamna 9.6.2021
Zíta P. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 8.6.2021
Mlíka M. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s udírnou 7.6.2021
Kratochvíl M. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 7.6.2021
Kadlecovi M. a P. Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 1.6.2021
Město Svratka Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 31.5.2021
Fiala J. Malá Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 28.5.2021
Lavický F., Skryja L. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, plynové jednotky 27.5.2021
Bárta M., Kubíčková M. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 24.5.2021
Jehličkovi M. a M. Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na dřevo, krbová kamna 24.5.2021
Ing. Frantikšek Laštovička Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 20.5.2021
HV Střešení systém s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 20.5.2021
Kobylkovi M. a P. Poděšín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 19.5.2021
Ambrožová M. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 18.5.2021
SJM Janovských Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 18.5.2021
Sobotka V. Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 18.5.2021
Teplý M. Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 14.5.2021
Němcovi V.a E. Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn.kotel, kotel na pev.paliva, krb.vl 11.5.2021
Hledíkovi L. a I. Moravská Svratka Závazné stanovisko kumístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 6.5.2021
Peterkovi Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 3x plynový kotel, 3x krbová vložka 5.5.2021
Drbalová T. Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 5.5.2021
Baráková J. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje biologický filtr 4.5.2021
Macháčkovi J. a Š. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 4.5.2021
Jonák I. Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s udírnou 4.5.2021
Vaněk M. Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 3.5.2021
obec Kotlasy Kotlasy Závazné stanovsiko ku místění a provedení stavby stac. zdroje ČOV 3.5.2021
Lubomír Černý Sirákov Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje stáj pro telata 3.5.2021
PAMEX ŽĎÁR s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 29.4.2021
Havelkovi S. a K. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 28.4.2021
Kutílková A. Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 28.4.2021
Klíma R., Houdková I. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 28.4.2021
Teclovi M. a T. Račín u Polničky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 27.4.2021
Novotný K. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavbxy stac. zdroje kamna bez výměníku 26.4.2021
Růžička T. Město Žďár Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna s teplovod. vým. 23.4.2021
Paleček Z. a Musilová H. Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 23.4.2021
Žák M. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje saunová kamna 22.4.2021
Zikánovi J. a V. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x teplovzdušná krb. vložka 21.4.2021
Pátková A. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 20.4.2021
Špinarovi J. a V. Škrdlovice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, plyn. kotel 19.4.2021
Kalců J. Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 19.4.2021
Hledíkovi L. a A. Moravská Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 15.4.2021
město Svratka Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 14.4.2021
Kuřítkovi M. a T. Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.4.2021
Kyncl J. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzd. krb. vložka 13.4.2021
Babák J. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zahradní gril 9.4.2021
Kyncl M. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 9.4.2021
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje dieselagregát 8.4.2021
Láznička M. Radostín nad Oslavou Závzané stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 6.4.2021
Kocián J. Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zahradní krb s udírnou 30.3.2021
Doskočil M. Maláý Losenice Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, kachlová kam. 29.3.2021
Růžičková V., Ondráček L. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s teplov. vým. 25.3.2021
Křivští R. a E. Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 25.3.2021
Lojkovi F. a B. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb. vložka 24.3.2021
Myškovi V. a R. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x krb. teplovzdušná vložka 24.3.2021
Šaclovi M. a V. Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 23.3.2021
Nejedlý T. Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik+filtr 23.3.2021
Materna J., Holková L. Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 19.3.2021
Balcarová P., Černý J. Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 18.3.2021
Kovářova M. Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 17.3.2021
Babáčková J.,Kunstmüller K. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 17.3.2021
Váša A. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 12.3.2021
Dimitrov P. Česká Cikánka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 11.3.2021
Hansl J. Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 10.3.2021
Strojírna Vysočina s.r.o. Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový infrazářič 10.3.2021
Němcovi V. a V. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů saunová kamna, venkovní krb 8.3.2021
Haluzová Z. Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krb. vl. 4.3.2021
Kašpar P. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna s vým., saunová kamna 25.2.2021
Wasserbauer J., Fejtová M. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 25.2.2021
Juda J. Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 24.2.2021
MěÚ Svratka Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 23.2.2021
Macháčkovi Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 19.2.2021
Prokop P., Štolová A. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 19.2.2021
Šilerovi Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje gril s udírnou 18.2.2021
Benc J. Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik a pískový filtr 17.2.2021
Bořilovi M. a B. Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 17.2.2021
Šafránek I. Hamry nad Sáazvou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s udírnou 16.2.2021
Vondrová K. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez vým. 15.2.2021
Pazour P. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac.zdroje plynový kotel 11.2.2021
Vokáč J. Chlumětín Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 10.2.2021
Šípek M. Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 9.2.2021
Vlček J. Sirákov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krb. kamna 8.2.2021
Váša A. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krbová vlož. 8.2.2021
Řádek D. Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 8.2.2021
Chalupa Š., Prokopová L. Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbové těleso 2.2.2021
Ježek S. Pavlov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kamna na dřevo 2.2.2021
Kalandovi L. a D. Buková u Nížkova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 1.2.2021
Petr J. Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedenís stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 1.2.2021
Hanus J, Chlubnová H. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 29.1.2021
Peřina P., Benešová T. Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb.vložka, venk.krb 28.1.2021
Bednář P. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 27.1.2021
Komárovská s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 26.1.2021
Michek V., Slaninová L. Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn.kotel, krb.vložka 25.1.2021
Myška Jiří Chlumětín Závzané stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva 22.1.2021
Fickovi H. a L Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 15.1.2021
Pátkovi A,. J. a M., Hanych L. Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.1.2021
AGRAS a.s. Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na p.p., svařování, broušení, zprac.mléka 13.1.2021
AUTO... Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdrojů svařování, broušení 11.1.2021
Špačkovi B a K Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 8.1.2021
Boháček P, Jiříčková V Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 8.1.2021
Lacina P Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 7.1.2021
Šmak M, Mitrengová S Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a povedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krb 6.1.2021
Mičkovi Aleš a Lucie Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac,. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 28.12.2020
Řádek Jiří Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynové kotle, krbová kamna 28.12.2020
Mgr. Pejcharová Soňa Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel a krb 22.12.2020
ZP Ostrov a.s. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje jímka na kejdu 21.12.2020
Krejčí Josef Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 16.12.2020
Weissová Marcela Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 15.12.2020
Vodaservis s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, 2 x plyn. teplovzdušný agregát 14.12.2020
Škapa František Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, kotel na pevná paliva 10.12.2020
Kašpar Ondřej Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 9.12.2020
Škarvadovi Jiří a Jarmila Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 9.12.2020
Seidlerovi Martin a Nikola Račín u Polničky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb na tuhá paliva 7.12.2020
Němečková Miroslava Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 2.12.2020
Němečková Miroslava Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac, zdrojů plynový kotel, krbová vložka 2.12.2020
Pospíchal Miloslav Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo 30.11.2020
Kociánovi Radek a Klára Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kamna 25.11.2020
Hudečkovi Jan a Veronika Jámy Závazné stanovisko k umístěí a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, vnitřní krb 25.11.2020
Hettich ČR k.s. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušné agregáty 24.11.2020
Technomont Vysočina s.r.o. Bohdalov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, tepl. agregáty, svařování, broušení 23.11.2020
Ing. Hejduk Radek, Ing. Hejduková Lenka Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 18.11.2020
Špinarovi Jan a Věra Škrdlovice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, plynový kotel 18.11.2020
Kudrnovi Pavel a Adéla Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 13.11.2020
Veselá Veronika, Šimek Jakub Radostín nad Oslavou Závazné stanvisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 12.11.2020
LENOX INVEST a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, 2x krbová vložka 11.11.2020
Radochovi Viliam a Marie Sázava Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamnana dřevo 9.11.2020
PKS holding a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 30.10.2020
Mgr. Makovský Pavel, Makovská Lada Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo, krb.vložka 29.10.2020
Blažek Ivo, Lukšová Kateřina Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kachlová kamna 27.10.2020
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 26.10.2020
Krejčí Radek a Marcela Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zděný gril 23.10.2020
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kogenerační jednotka 22.10.2020
Krajský úřad Kraje Vysočina Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 20.10.2020
Pavelková Taťána Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 19.10.2020
Vomáčková Adéla Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynové kotle 16.10.2020
Myška Jiří Chlumětín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje sporák 12.10.2020
Myška Jiří Chlemětín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 5.10.2020
Lalíkovi Lubomír a Katarína Česká Cikánka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 1.10.2020
Okurka David Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 30.9.2020
Křesťanovi Bohumil a Lucie Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzd. krbová vložka 30.9.2020
Dlouhá Jitka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 30.9.2020
Novotný Vratislav Znětínek Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový hořák, sklad kvasu 29.9.2020
Kindra Jakub Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 24.9.2020
Vlčková Pavlína Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušný krb 18.9.2020
Obec Počítky Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 14.9.2020
ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje posklizňová linka 11.9.2020
Flídr Tomáš, Bibenová Michaela Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 7.9.2020
Badalíková Monika Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 4.9.2020
Keclíková Blanka Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů venkovní krb a udírna 26.8.2020
Němcová Hana Vepřová Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdroje kamna na tuhá paliva 26.8.2020
Petr Michal Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 25.8.2020
Mokrejš Petr Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kamna na dřevo, zahradní krb 24.8.2020
Luskačovi Martin a Táňa Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 19.8.2020
Junovi Jan a Kristýna Znětínek Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 14.8.2020
Bratránek Jan, Filipi Nikol Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 14.8.2020
Drhovi Jan a Ivana Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna s tovod. vým, otevřený krb 12.8.2020
Hronek Miloš, Drápelová Ivana Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 10.8.2020
Vašek Jiří Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 10.8.2020
Ing. Bláha Petr Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 7.8.2020
Bernard Jiří Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje chov skotu 5.8.2020
Březka Pavel Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel PP 31.7.2020
obec Počítky Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 29.7.2020
Řádek Lukáš Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez teplov. vým. 29.7.2020
Řádek Lukáš Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje krbová vložka bez teplov. vým 29.7.2020
Smrčka Radek Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 27.7.2020
Kosour Petr Znětínek Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 27.7.2020
Grodlovi Roman a Jana Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb s grilem 27.7.2020
Filipi Josef Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo, krb. kamna 24.7.2020
Genčevovi Roman a Jitka Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 20.7.2020
Hladíkovi Jiří a Jaroslava Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na tuhá paliva 17.7.2020
Martinec Lukáš, Zabloudilová Martina Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb s teplovzduš. vložkou 17.7.2020
Kubátová Michaela, Uhlíř Leoš Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (vložka) 16.7.2020
Bartošová Veronika Bohdalov Závazné stanoviskok umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (vložka) 16.7.2020
Novotný Vladimír Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb se sporákem a udírnou 15.7.2020
Sedlák Zdeněk Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby strac. zdroje krbová kamna (krbová vložka) 14.7.2020
Špinarová Jana Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje krbová kamna (krbová vložka) 8.7.2020
Svobodová Hana, Vala Lukáš Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 7.7.2020
Brychtovi Alice a František Moravská Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna s teplovod. výměníkem 2.7.2020
Ing. Blažiček Aleš, Mgr. Blažíčková Andrea Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 2.7.2020
Wasserbauer Zbyněk Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 2.7.2020
VÚ, ZŠ, SŠ a SVP, Velké Meziříčí Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 2.7.2020
Obec Březí nad Oslavou Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje ČOV 30.6.2020
Zelený Jiří, Zelená Lenka Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka s teplovod. vým. 29.6.2020
Sobotkovi Ladislav a Markéta Buková u Nížkova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdorje kotel na pevná paliva 25.6.2020
Mgr. Sobková Libuše Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna, krbová kamna 24.6.2020
Stupka Libor Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na pevná paliva 23.6.2020
Vaníček Jiří Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje chov skotu 19.6.2020
Tomanovi Pavel a Pavla Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 18.6.2020
Bohemia crest s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kamna na tuhá paliva 17.6.2020
Bohemia crest s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kamna na tuhá paliva 17.6.2020
AGRAS Bohdalov, a.s. Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, broušení, svařování 16.6.2020
Vyhlídal Pavel Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 4 x plynový kotel 15.6.2020
VAMAFIL, spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů 4 x plynový teplovzdušný agregát 15.6.2020
Procházka Martin Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů broušení, sváření 12.6.2020
Kondrátová Jarmila Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů udírna, krb 10.6.2020
Appeltovi Ing. Eva a Ing. Richard Herálec na Moravě Závazn é stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů krb. kamna s teplovod. vložkou, kachl. kamna 9.6.2020
Kudílek Otakar Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo a uhlí 9.6.2020
Hladíková Hana Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 9.6.2020
Ing. Švoma Milan Pokojov Závazné stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje lokální topidlo 5.6.2020
Pazour Michal Chlumětín Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plechová kamna 5.6.2020
Teplý Karel Český Herálec Záývazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 3.6.2020
Koukal Vojtěch Nové Veselí Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 3.6.2020
Němcová Jitka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 3.6.2020
MDDr. Kasal Josef Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 1.6.2020
Emmanuel Da Silva Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje závěsný krb 1.6.2020
Zich Milan Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 1.6.2020
Mgr. Mach Lubomír Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (krbová vložka) 1.6.2020
Fiksa Radomír Město Žďár Závzané stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 29.5.2020
Vejlupkovi Oldřich a Jana Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje 2 x krbová kamna 29.5.2020
Daniel Radek Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb s udírnou 27.5.2020
Ing. Homola Radomír, Mgr. Homolová Jana Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje sporák 26.5.2020
Janáčková Hana Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 25.5.2020
Kynclová Lucie Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovodní krb 25.5.2020
Mgr. Francouzová Barbora Moravská Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna 22.5.2020
Vokřál Petr Česká Cikánka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 20.5.2020
Sedlák Zdeněk Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedenís tavby stac. zdroje krbová vložka (kamna) 18.5.2020
Krejčí Petr Vysoké Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna nebo krbová vložka 12.5.2020
Machovi František a Marie Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů vnitřní krb s teplovzdušnou vložkou 11.5.2020
Jíchová Jana a Trombolli Patrik Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 6.5.2020
Morkusová Martina Obyčtov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo 5.5.2020
Vítámvás Jan Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje lokální krb/ krbová kamna 4.5.2020
Obršlík Jan Matějov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 4.5.2020
Kolpingovo dílo České republiky z.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 4.5.2020
Vaníček Jaroslav Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje chov skotu - zpevněné plochy 30.4.2020
Obec Škrdlovice Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušné jednotky 29.4.2020
Kulhánek Martin, Lukášková Martina Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, kamna na pevná paliva 29.4.2020
Stuchlíkovi Tomáš, Pavlína Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů olynový kotel, teplovodní krb.vložka 29.4.2020
Město Žďár nad Sázavou Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje chov ovcí 28.4.2020
Melichar Jiří Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 23.4.2020
Maškovi David a Pavla Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pavná paliva 23.4.2020
Zaťkovi Aneta a David Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 23.4.2020
Štursa Petr Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 22.4.2020
Vaníčkovi Aneta a Jan Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 22.4.2020
Kašpárek Ondřej Nížkov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva, krbová kamna 22.4.2020
Joklovi Petr a Markéta Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 22.4.2020
JUDr. Krmenčík Roman Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 21.4.2020
Bodlákovi Ing. Lukáš a Dis. Pavlína Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 21.4.2020
Vais David Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 16.4.2020
Jarošovi Filip a Kateřina Nížkov Závazné stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje venkovní krb 16.4.2020
Neubauer Petr Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 15.4.2020
Vytlačil Pavel Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo na tuhá paliva 15.4.2020
ICE Industrial Services a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn. kotel, broušení 8.4.2020
Liškovi Radek a Martina Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 8.4.2020
Malivánek Milan Vojnův Městec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 7.4.2020
Dubnovi Petr a Miloslava Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 2.4.2020
Melichar Jiří Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 1.4.2020
Vančurová Dana Špinov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 31.3.2020
Urbánek Luboš Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb 30.3.2020
Mach Milan Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na dřevo 27.3.2020
Musil Vladimír Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stac. zdroje krbová kamna 24.3.2020
Lavický František, Skryja Libor Město Žďár Závazné stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovz. plyn. jednotky 23.3.2020
Chybovi Roman a Lucie Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 19.3.2020
Mgr. Poulová Jana, Kruml Jaroslav Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka teplovzdu. 12.3.2020
Poulovi Tomáš a Miloslava Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s udírnou 10.3.2020
Zrzavý Václav, Seifertová Magda Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, teplovzdušná krb. vložka 9.3.2020
Bencovi Jiří a Ilona Najdek na Moravě Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje udírna 9.3.2020
Ing. Vacek Otakar Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová kamna 6.3.2020
Dopitová Ivana Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zděný krb 4.3.2020
Doškovi Radim a Bc. Alena Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 28.2.2020
Zadaražl Tomáš Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka s teplovod. vým. 27.2.2020
Mgr. Volejník Miroslav, MUDr. Volejníková Šárka Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 25.2.2020
Dvořák Josef Znětínek Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů septik+filtr 25.2.2020
Starý Josef Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provední stavby stac. zdroje krbová vložka 24.2.2020
Sobotka Martin Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka s teplovod. výměníkem 24.2.2020
Goldberg Silvia Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kamna 21.2.2020
Ing. Pelikán Milan, Pelikánová Eva Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový gril 21.2.2020
Ryšavý Jan Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka s teplovod. vým 20.2.2020
Blažíčkovi Aleš a Andrea Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 20.2.2020
Smejkal Luboš Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 18.2.2020
Ing. Pavlík Libor a Mgr. Pavlíková Alena Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 18.2.2020
Trojan Stanislav Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 18.2.2020
Straková Klára Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb. vložka 12.2.2020
Štíbal Vladimír Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka s teplovod. výměníkem 10.2.2020
Le Thi Lam Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel 7.2.2020
WF metal s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn. kotel, svařování, broušení 7.2.2020
Nedělkovi Aleš a Marie Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 4.2.2020
Zita Jan Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zahradní krb 4.2.2020
Obec Sázava Sázava u Žďáru nad Sáz. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 3.2.2020
Dlouhý Miroslav Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 3.2.2020
Večeřovi Rostislav a Ing. Barbora Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kotel na tuhá paliva 29.1.2020
Ing. Loub Jiří Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 29.1.2020
Hofmann Filip, Hofman Ivona Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 28.1.2020
Štola Michal Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzd. krb 24.1.2020
Bláhovi Ondřej a Jana Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzd. kr.vložka 24.1.2020
Kuncová Jana, Jurek Libor Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (krbová vložka) 22.1.2020
Průža Jiří Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez vým. 16.1.2020
Janů Lenka, Holcman Jan Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 14.1.2020
Juda Jaroslav Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna, krbová kamna 9.1.2020
Mičková Nikola, Zavadil Kamil Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pavná paliva 7.1.2020
Šlechtická Lenka Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 30.12.2019
Duben Petr Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 20.12.2019
Zadražil Miroslav Bohdalov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 18.12.2019
Ing. Weisshaupt Jiří MBA, Weisshauptová Erika Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 16.12.2019
Bc. Doležal Jakub Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzuš. krb. vložka 16.12.2019
Ráček Tomáš Sklené Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 11.12.2019
Havlíček Michal Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 11.12.2019
Sobolovi Ing. Frntišek, Blanka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka, venkvní gril 11.12.2019
WFmetal, s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů brusky, svářečky 10.12.2019
Zadinovi Ladislav a Mgr. Dagmar Město Žďár Závaznéstanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 9.12.2019
Obec Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 4.12.2019
Stáňa Martin Pokojov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, kamna na tuhá paliva 4.12.2019
Kalců Rostislav a Veronika Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka, septik a filtr 3.12.2019
Mokrý Miloš, Mokrá Lenka Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (krbová vložka) s výměníkem 3.12.2019
Městys Vojnův Městec Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 3 x plynový kotel 2.12.2019
Kabeláč Roman Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotle na tuhá plaliva s utom. podavačem 28.11.2019
Bártovi Petr a Andrea Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzduš. krb. vl. 25.11.2019
STAVOSPOL, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynová jednotka, nanášení adhezivních mat. 25.11.2019
Kundelius Martin Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (vložka) 20.11.2019
Kašpárek Jiří Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 20.11.2019
Dejmalová Tereza Velká Losenice Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac, zdroje teplovzdušná krb. vložka 19.11.2019
Ing. Křivánek Roman Nové Veselí Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 18.11.2019
Hájkovi Jan a Ilona Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 18.11.2019
Prokop Svitlana a Sándor Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 15.11.2019
Bc. Sedláčková Pavla, Chalupa David Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 15.11.2019
Škarka René Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 14.11.2019
Kryštofovi Ing. Josef a MUDr. Jana Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 12.11.2019
Štěpánkovi Libuše a František Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby krbová kamna (vložka) 11.11.2019
Gragarová Jana, Vencelides Lukáš Suky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby satac. zdroje krbova kamna s teplovodním vým. 8.11.2019
Wasserbauer Zbyněk Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb. vložka bez výměn. 7.11.2019
Vomela Marek Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuh. p, plynový kotel, krb.k 23.10.2019
Kynclovi Lukáš a Lucie Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a prov edení stavby stac. zdroje teplovzd. krbová vložka 21.10.2019
Gregorovi Pavel a Miroslava Český Herálec Závbazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynové přímotopy 18.10.2019
Ing. Bartoš Josef a Mgr. Bartošová Eva Pavlov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kamna na pevná paliva 18.10.2019
Démant technika s.r.o. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kamna na tuhá paliva, otevřený krb 17.10.2019
Šedý Martin, Růžičková Marie Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 15.10.2019
Fenclovi Karel a Petra Sazomín Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje plynový kotel 9.10.2019
Stehno Patrik Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik + filtr 9.10.2019
Ing. Gregarová Jana, Lukáš Vencelides Suky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby krb s teplovodním výměníkem 8.10.2019
Netolický Jiří Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka (kamna) 4.10.2019
Rosecký Vlastimil Najdek na Moravě Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 3.10.2019
Janů Anna Nížkov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 2.10.2019
Minařík Marek Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzuš. kr. vložka 30.9.2019
Jakub Petr Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s teplovod. výměníkem 27.9.2019
Nagy Jiří Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna na tuhá paliva 20.9.2019
Zlesákovi Ladislava a Zbyněk Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 16.9.2019
Havlík Tomáš Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá p, zpracování dřeva 13.9.2019
Krejčí Štěpán a Vanda Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 6.9.2019
Jambor Hynek Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 5.9.2019
Polanský Zdeněk a Jaroslava Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 4.9.2019
Sojmovi Vladimír a Jana Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 28.8.2019
Válka Marek Račín u Polničky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 28.8.2019
KINSKÝ a.s. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x krbová vložka 28.8.2019
Sobotka Libor Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb s teplovzduš. vl. 26.8.2019
Havelke Stanislav, Ing Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje zplynovací kotel na dřevo 26.8.2019
APING, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x krbová vložka 23.8.2019
Ptáčková Věra Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 22.8.2019
Seknička Luboš Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzd. kr.vložka, krb 20.8.2019
Zmydloch Jaroslav Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 16.8.2019
Blažíčková Miroslava Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krbová vložka 15.8.2019
Kadlecovi Petr a Miroslava Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, kamna na tuhá paliva 14.8.2019
Klusáčkovi Miroslav a Lenka Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 12.8.2019
Vomáčková Adéla Herálec na Moreavě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 12.8.2019
Dvořákovi Jana a Karel Kotlasy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová vložka 12.8.2019
Bc. Fialová Barbora, Mgr. Uchytil Vojtěch Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krb. vložka 2.8.2019
Kotík Petr Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná kr. vložka 2.8.2019
Junovi Miroslav a Lenka Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 1.8.2019
Loučkovi Petr a Barbora Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná kr. vložka 31.7.2019
Blažíček Karel Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k unmístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 30.7.2019
ULRICH - ŠPLÍCHAL s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje keramická dílna 29.7.2019
KotíkRadek Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění aporvedení stavby stac. zdroje teplovzuš. kr. vložka 25.7.2019
Kuttelwascher Karel, Ing. Novotný Zdeněk Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů 2 x krbová kamna 23.7.2019
Šrámkovi Ondřej a Markéta Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 22.7.2019
Jirsa Tomáš, Jirsová Alena Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 22.7.2019
Mgr. Veselský Roman, Mgr. Veselská Zdeňka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovz. kr.vl. 19.7.2019
Pernička Luděk, Minxová Božena Rudolec Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 18.7.2019
IIRCON CZ s.r.o. Karlov Závazné stanovisko k užívání stavby stacionárních zdrojů kachlová obestavba, krb. vložka, krb 3.7.2019
Krejčí Petr Vysoké Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 1.7.2019
Zítová Marie Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 27.6.2019
Nižníkovi Lenka aJan Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s krb. vložkou bez výměníku 27.6.2019
Laštovička František Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 26.6.2019
Pelánovi Pavel a Eva Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavb stac. zdroje teplovzduš. krb. vložka 26.6.2019
Mrázek Jan, Kabrdová Lucie Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kamna na tuhá paliva 25.6.2019
Emmanuel de Silva Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje závěsný krb 25.6.2019
Pešina Petr Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 24.6.2019
Federselová Martina Pokojov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 17.6.2019
Obec Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 10.6.2019
Krátká Monika Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová kamna 10.6.2019
Vencovský Petr, Pazourová Hana Matějov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 7.6.2019
Ing. Odvárka Tomáš Moravský Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 4.6.2019
Čermák Dušan Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kamna na tuhá paliva s teplovod. vým. 3.6.2019
Novotný Radek, Šutáková Tereza Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový k.,k.na tuhá p., kamna s výměníkem 31.5.2019
Smejkal Luboš Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 30.5.2019
Ing. Svatoň Lukáš Hodíškov Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdroje septik + filtr 29.5.2019
Kadlec Slavomír Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 29.5.2019
Beneš Jindřich Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 24.5.2019
Gabriel Michal, Gabriel Darina Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 23.5.2019
Michek Jiří Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 23.5.2019
Bartošová Jitka Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 23.5.2019
Ing. Mrkos Martin, ACCA Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzduš. krb.vl. 22.5.2019
Pavelek Jaroslav Veselíčko u Žďáru nad Sáz Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 22.5.2019
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár, Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové kotle 20.5.2019
Černý David, Černá Marie Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna (vložka) 16.5.2019
Pojmonovi Josef a Monika Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 16.5.2019
Sustr Miroslav Bohdalov Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje plynový kotel 15.5.2019
Žák Michal Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje technologie zpracování dřeva 15.5.2019
Tomek Radim Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 14.5.2019
Kovo HB, s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje 15 x světlý plynový infrazářič 13.5.2019
Šípkovi Radek a Jana Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů teplovzduš. krb. vložka 13.5.2019
Boháč Milan Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 9.5.2019
Pešek Tomáš Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 9.5.2019
Lavický Vojtěch Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje plynový kotel 7.5.2019
HETTICH ČR k.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, tepl. plyn. agregáty 7.5.2019
Slaný Petr a Iveta Vepřová Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 6.5.2019
Puchýř Stanislav Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení sttavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzduš. kr.vl. 6.5.2019
Kuncová Zuzana, Weiss Vítězslav Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 3.5.2019
Zikmund Petr, Hronová Aneta Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 3.5.2019
Kavina Aleš Krásněves Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová vložka s teplovodním výměníkem 2.5.2019
Nedvědovi František a Pavlína Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 26.4.2019
Lacinovi Václav a Ilona Nížkov Závzané stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje automatický kotel na pevná paliva 17.4.2019
Vondráčkovi Ing. Petr a Eva Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb 16.4.2019
Jarošovi Lubomír a Jana Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb s teplovzdušnou vložkou 16.4.2019
Štěpánovi Ladislav a Vladimíra Moravská Svratka Závzané stanovisko k umístění a prvedení stavby stac. zdroje zahradní krb 11.4.2019
Štěpánovi Ladislav a Vladimíra Moravská Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 9.4.2019
Němcovi Radek a Jana Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 8.4.2019
Flesarovi Lukáš a Růžena Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb s teplovod. vým. 4.4.2019
Krčál Pavel Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna s teplovod. vým., krb. kamna 3.4.2019
Řeháček Lukáš Vopjnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zahradní krb 3.4.2019
Jureček Jiří Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik a pískový filtr 3.4.2019
Fejtová Martina, Fejtová Olga Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 1.4.2019
Hamákovi Petr a Kristýna Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka bez nap. na tep.s. 29.3.2019
Partyka František Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 29.3.2019
VAMAFIL, spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stac. zdroje plynový kotel 29.3.2019
Kunc Jan Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 27.3.2019
Novotný Jan Bc. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 27.3.2019
Getz Jan a Bílková Kristína Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, teplovzd. kr. vložka 26.3.2019
Nguyen Dinh Hung a Pham Thi Khuuyen Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 25.3.2019
Vrbas Jakub, Pokorná Karolína Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s výměníkem 20.3.2019
Kohoutovi Martin a Martina Polnička Záv azné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 20.3.2019
Manželé Janovských Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez vým. 19.3.2019
Doskočil Jakub Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 18.3.2019
Polednovi Ing. Martin a Irena Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 18.3.2019
WELLNESS PROFI s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 18.3.2019
Říhovi Jan a Michaela Rudolec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 13.3.2019
VAMAFIL spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů VZT jednotka, plynové tepl. jednotky 12.3.2019
Janouškovi Miloslav a Světlana Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 11.3.2019
ŽIJEME ŽĎAREM, z.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje venkovní gril 7.3.2019
KošíkoviFrantišek a Helena Světnov Závazné stanovisko k umístěnía provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, kachlová kamna 6.3.2019
Kronus Zdeněk Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 28.2.2019
Slavík Karel Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 28.2.2019
Milfajt Jiří Velká Losenice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 27.2.2019
Seknička Luboš Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovz.kr. vložka 25.2.2019
Novotná Jana Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka (kamna) 25.2.2019
Hortová Marie Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 21.2.2019
Růžičkovi Miloslav, Marie, Matěj Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, plynový kotel 20.2.2019
Kučera Petr Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 18.2.2019
Hromádkovi František a Petra Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzduš. kr.vložka 18.2.2019
Kinc Pavel Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 13.2.2019
Dvořák Jan Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.2.2019
Vytlačilovi Petr a Vendula Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 13.2.2019
obec Pavlov Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 13.2.2019
Thierlová Monika Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kondenzační kotel 12.2.2019
Mgr. Stará Jana Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 11.2.2019
Jaroš Petr Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, svařování, broušení 11.2.2019
Gregor Ladislav Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 6.2.2019
Šafránek Karel Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 5.2.2019
Novák Filip Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 5.2.2019
Bodlák Dušan Škrdlovice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 4.2.2019
Kysilkovi Markéta a Václav Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac, zdroje krbová kamna 31.1.2019
Šperlovi Jiří a Miroslava Rudolec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 30.1.2019
Kroupa Miloš Český Herálec Závazné stanovisko k umístgění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 25.1.2019
Kroupa Miloš Český Herálec Závazné stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje plynový kotel 25.1.2019
Kroupa Miloš Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedenís tavby stac. zdroje plynový kotel 25.1.2019
Kroupa Miloš Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdroje plynový kotel 25.1.2019
Sobotka Oldřich Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna, krbová kamna 25.1.2019
Niederlovi Petr a Lenka Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje tepovzduš. kr. vložka 22.1.2019
Šinkorovi Jiří a Michaela Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vl. 22.1.2019
Jelínkovi Ing. Jiří a Šárka Rosička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdojů kachlová krbová pec, kachlová kamna 21.1.2019
Sláma Martin Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná kr. vložka 21.1.2019
Sádecký Ing. Jiří a Ing. Beatrix Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 21.1.2019
Hladíkovi Lucia a Ing. Pavel Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovodní kr. vložka 17.1.2019
Kříž David Vysoké Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na pevná paliva 16.1.2019
Pelikánová Valerie Suky Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje automatický kotel na tuhá paliva 16.1.2019
Minářovi Stanislav a Marta Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 14.1.2019
Saleburger Martin, Kasalová Aneta Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 14.1.2019
Kántorovi Jakub a Simona Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb 14.1.2019
Nováková Iva Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kotel na tuhá p., lok. topidlo 11.1.2019
MVDr. Jaroš Martin Rosička Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 11.1.2019
Groch Lukáš Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 9.1.2019
Machovi Jan a Irena Velká Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (krbová vložka) 9.1.2019
Polák Rostislav Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje horkovzdušná krbová vložka 7.1.2019
Ondráček David Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 7.1.2019
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Město Žďár Závzané stanovisko k užívání stavby stac. zdroje překladiště komunálního odpadu 7.1.2019
Wasserbauerová Andrea Nížkov Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová kamna 4.1.2019
Novák Filip Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 4.1.2019
Ondra Jan Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 20.12.2018
Fous Roman, Vencovský Jiří Město Žďár Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb s teplovodní vložkou 17.12.2018
Fiala Antonín Město Žďár Závazné stanovsiko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 13.12.2018
Král Lukáš Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplov. krb.vl., saunová kamna 12.12.2018
Joskovi Miroslav a Iveta Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 10.12.2018
Lempera Milan, Lemperová Iva Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdroje teplovzdušná kr.vložka 10.12.2018
Richter Ondřej, Mgr. Kulhánková Lucie Škrdlovice Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 10.12.2018
Pátkovi Jiří a Radka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 7.12.2018
Bc. Andrš Filip, Andršová Veronika Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, teplovz. kr. vlož. 5.12.2018
Gregorovi David a Tereza Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovz.krb.vl 3.12.2018
Řádková Lucie, Pavel Michal Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 3.12.2018
Kučera Martin Škrdlovice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 3.12.2018
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár, Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů teplovzduš. modul s hořákem, dieselagregát 26.11.2018
SaZ s.r.o. Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 23.11.2018
Pavlík David, Bradáčová Lenka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 21.11.2018
obec Chlumětín Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje ČOV 20.11.2018
Řádek Vladimír, Chalupová Markéta Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 19.11.2018
Bukovský Ondřej a Bukovská Zuzana Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 19.11.2018
obec Krásněves Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje ČOV 16.11.2018
Jochová Denisa Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 15.11.2018
REINPO KAPITAL s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů lakovací box, plynový hořák 15.11.2018
Vodička Ondřej Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 15.11.2018
Bezchlebová Jana Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 13.11.2018
Technomont Vysočina s.r.o. Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x teplovzdušná plyn. jednotka 13.11.2018
KUČERA Cargo, s.r.o. Škrdlovice Závzané stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, svařování, zpracování dřeva 7.11.2018
Staňkovi Zdeněk a Dagmar Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 1.11.2018
Kraj Vysočina Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kogenerační jednotka 31.10.2018
REINPO KAPITAL a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový agregát, bruska, svářečka 30.10.2018
Štikar Michal Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavb stac.zdrojů krbová vložka, malování na sklo ... 26.10.2018
Jíchová Jana, Trombelli Patrik Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotle na tuhá paliva, krb s teplovzd. vložkou 23.10.2018
městys Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac, zdroje plynový kotel 17.10.2018
Dvořák Josef Znětínek Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 17.10.2018
Ing. Zleskák Radek, Bc. Zlesáková Lucie Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s teplov. výměníkem 15.10.2018
Mgr. Dvořák Pavel Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 10.10.2018
Špinarová Věra Škrdlovice Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 10.10.2018
Mgr. Chalupová Helena Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů lokální topidlo 10.10.2018
Benda Petr Svratka Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel 9.10.2018
Beran Otakar Cikháj Závazné stanovsiko k provedení stavby stac. zdrojů chov hospodářských zvířat 9.10.2018
Prokop Marek Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 24.9.2018
Horňák Miroslav Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva 24.9.2018
Sobotka Radek Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, brusky, svářečka, lakovna 21.9.2018
Chyba Jaroslav, Bratršovská Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzduš. krb. vložka 20.9.2018
Řeháček Tomáš Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krb.vl. 19.9.2018
Srnský Vít Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krb. vl. 14.9.2018
obec Chlumětín Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 14.9.2018
Tradiční chalupy s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdroje plynový kotel 13.9.2018
Štěpánovi Ladislav a Vladimíra Moravská Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 12.9.2018
Miluškovi Marek a Adéla Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac, zdroje plynový kotel 12.9.2018
Plachý Jiří, Drdlová Markéta Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 10.9.2018
Landa Miroslav a Karasová Simona Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 10.9.2018
Peksovi Václav a Věra Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kuchyňský sporák 7.9.2018
Slaný Petr Mgr. Polnička Závazné stanovsiko k užívání stavby stac. zdroje teplovzdušné plynové agregáty 6.9.2018
Sobotkovi Miroslav a Ing. Magda Bohdalov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů krbová vložka 5.9.2018
Kříž Roman Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vložka 5.9.2018
Václavkovi Tomáš a Nikola Českýá Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 3.9.2018
Fialová Kateřina Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krb. vl. 3.9.2018
Město Svratka Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 3 x plynový kotel, 2x teplovzdušná plyn.jed. 3.9.2018
Zitovi Michal a Jana Škrdlovice Závazné stanovsiko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 28.8.2018
Phanka Tomáš, Ježková Klára Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb. kamna (krb. vložka) bez teplov. v. 28.8.2018
Fialovi Jan a Michaela Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 22.8.2018
Mazel Karel Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k provedfení stavby stac. zdrojů krb. vložka s teplovod. vým, kachlová kmna 20.8.2018
Nejedlý Tomáš, Wasserbauerová Lucie Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 13.8.2018
Ing. Kasal Jaromír Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k užívání stavby stac, zdrojů plynový kotel, krbová kamna 3.8.2018
Manželé Škarvadovi Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac, zdrojů plynový kotel, krbová vložka 3.8.2018
Veselý Vladimír Nové Veselý Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 2.8.2018
Vyklický Patrik Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzd.krb. vložka 1.8.2018
Fiksa Patrik Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdoje kotel na tuhá paliva, krbová kamna 31.7.2018
Bureš Filip, Handlová Martina Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplov.krbová vložka, plynový kotel 30.7.2018
Kučka Libor Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 30.7.2018
Jurovatá Kteřina Ing., Jurovatý Vojtěch Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 25.7.2018
Mužátko Petr Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 25.7.2018
Kalábová Kateřina, Truhlář Jan Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna na tuhá paliva 24.7.2018
Chmelař Vít Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 24.7.2018
Kellerová Irena, Mach Zdeněk Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 23.7.2018
Koudelková Radka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 4.7.2018
Turinský Michal Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 4.7.2018
Jun Pavel a odvárková Ilona Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 4.7.2018
LIAISON Group s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, ČOV 4.7.2018
Stejskalovi Petr a Alena Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez teplovodního výměníku 4.7.2018
Mrkvičkovi Zbyněk a Eva Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez teplovodního výměníku 4.7.2018
Lukešovi Robert a Eva Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez teplovodního výměníku 4.7.2018
Vokáč Jan Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna (krbová vložka) bez teplov.v. 3.7.2018
Čechovi Michal a Lucie Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 2.7.2018
Tomkovi Zuzana a Aleš Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka bez tepl.v. 2.7.2018
KARPATIJAN STA PRAG s.r.o. Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 3 x teplovzdušná krbová vložka 2.7.2018
Vondráčková Eliška Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdroje plynový kotel 29.6.2018
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje technologie zpracování ryb 27.6.2018
Pokorní Aleš a Blanka Nové Dvory Závazné stanovisko uk umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 27.6.2018
Pech Tomáš, Brychtová Ludmila Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 27.6.2018
Kuzmová Marie Český Herálec Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje plynový kotel 27.6.2018
AVE VYSOČINA s.r.o. Město Žďár Závazné stnovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje překladiště odpadů 26.6.2018
LIAISON Group s.r.o. Město Žďár Závazné stanvisko k umístění a parovedení stavby stac. zdroje plynový kotel. ČOV 20.6.2018
Okurka David Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krbová vložka 12.6.2018
Boganovi Ing. Jan a Iveta Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 11.6.2018
Vinopalová Bronislava Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 8.6.2018
Vystrčilovi Antonín a Marie Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby kamna na dřevo 7.6.2018
Brückner Michal, Dvořáková Sabina Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 29.5.2018
Obec Sazomín Sazomín Závazné stanovisko k provedení stavby stac, zdroje ČOV 29.5.2018
Flídrová Petra, Jaša Vladimír Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 28.5.2018
Bušek Jaroslav Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotle na tuhá paliva 24.5.2018
Ing. Sochorová Hana a Ing. Sochor Jiří Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 23.5.2018
Halíková Tereza, Musil Marek Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová teplovzdušná kamna 22.5.2018
REINPO KAPITAL a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn. teplovzdušný agregát, broušení, sváření 21.5.2018
Bc. Havelka Jiří Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna bez vým. 16.5.2018
ZDAR a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a povedení stavby stac. zdroje plynový kotel 16.5.2018
Pospíšil Vladimír Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje vakuový lis 14.5.2018
Sláma Jan Poděšín Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje živočišná výroba 9.5.2018
Kudílek Ondřej Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 4.5.2018
Ing. Fiksa Radomír Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 2.5.2018
Šmak Radek, Kujínková Tereza Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 2.5.2018
Papáček Radek Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby strac. zdrojů krbová kamna bez vým. 2.5.2018
Kabelkovi Petr a Pavlína Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedenís tavby stac. zdroje krbová vložka 30.4.2018
Vodaservis s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedeís tavby stac. zdrojů 2 x plynový ohřívač 30.4.2018
Ing. Mrkos Josef, Mrkosová Petrlíková Kateřina Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 18.4.2018
Šťourač Petr Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 17.4.2018
Dospěl Adam Český Herálec Závazné stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kachlová kamna s tepl.vým. 17.4.2018
KOVO Koukola Invest, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac . zdrojů plynový kotel, 2 x tepl. jednotka 9.4.2018
Limon Martin Nížkov Závazné stan ovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 9.4.2018
Pavlíková Iveta, Šimůnek Zdeněk Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s výměníkem 6.4.2018
Trávníčkovi Matěj a Tereza Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 6.4.2018
Špinarová Iveta Hamry nad sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 4.4.2018
Tlolková Karolína Světnov Závazné stanovisko k provedeí stavby teplovodní krb, krb 3.4.2018
Ing. arch. Kaplan Jan Česká Cikánka Závzané stanovisko k umístění aprovedení stavby stac. zdroje teplovzdušný krb 3.4.2018
Šajdík Marek Kotlasy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 28.3.2018
Smejkalovi Radek a Alena Jámy Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb na dřevo 28.3.2018
Gregor Zdeněk Herálec na Moravě Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na pevná p.,broušení, sváření 28.3.2018
Müllerovi Ing. Martin a Ing. Pavla Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 26.3.2018
DOMESTAV s.r.o. Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na biomasu 22.3.2018
Sklář Tomáš Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka, krb 21.3.2018
VAMAFIL, spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 21.3.2018
Doležalovi Petr a Danuše Rudolec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 20.3.2018
Seifertovi Bc. Miloš a Michaela Nové Dvory Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 19.3.2018
Novotný František Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb.vložka s vým, kotel na tuh.p. 19.3.2018
Růžičková Jaroslava Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 13.3.2018
Janovi Miroslav a Lenka Pavlov Závaznbé stanovisko k umístění a porvedení stavby stac. zdroje plynový kotel 12.3.2018
Břečka Zdeněk, Stehlíková Jana Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kuchyňský sporák 12.3.2018
Melicharovi Ondřej a Romana Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krbová vložka s vým. 8.3.2018
Partyka František Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 7.3.2018
Mošner Michal Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová vložka s výměníkem 7.3.2018
Švomovi Pavel a Božena Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje topidlo na tuhá paliva 6.3.2018
Ing. Fabík Petr Budeč Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, plynová jednotka 6.3.2018
Duškovi Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 5.3.2018
Zachovi Vladimír a Veronika Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna bez výměníku 28.2.2018
ULRICH - ŠPLÍCHAL s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje techonologie - pivovar 27.2.2018
Havlíček Antonín Pavlov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje zahradní krb 26.2.2018
Pejchal Roman Pokojov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 26.2.2018
Benc Jaroslav Nové Dvory Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje ustájení jalovic a býků 22.2.2018
MUDr. Holotík Oldřich a Mgr. Holotíková Petra Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krb. vložka 21.2.2018
Pelikán Adam Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů krbová kamna 20.2.2018
Klobásovi Petr a Tereza Město ZR Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac zdroje lokální topidlo - udírna 19.2.2018
UNIT INVEST spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 4 x plynový kondenzační kotel 19.2.2018
1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynové jednotky, svařování, broušení 14.2.2018
Cihlářová Ladislava a Krča Ladislav Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kamna na tuhá paliva 14.2.2018
obec Velká Losenice Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, plynový hořák VZT jednotky 12.2.2018
Bártovi František a Nelly Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 8.2.2018
Jonák David Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krbová kamna 8.2.2018
Wimmer Jiří Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 7.2.2018
Gregorová Renata Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, kuchyňský sporák 6.2.2018
Varmus Ján Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje biologický septik a filtr 2.2.2018
Stránský Tomáš a Stránská Jana Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 31.1.2018
Coufal Petr Bohdalec Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje krbová kamna 30.1.2018
Pazourovi Tomáš a Zdenka Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 29.1.2018
Procházka Petr Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 26.1.2018
Hanyáš Václav Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka, ven. krb 25.1.2018
Brýdlovi Ladislav a Mgr. Drahomíra Cikháj Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamnas tepl. výměníkem, krbová kamna, pec 25.1.2018
Sláma Jan Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac zdrojů teplovzdušná krb. vložka 24.1.2018
Reda Ifrah Poděšín Závazné stanovisko kumístění a provedešní stavby stac. zdrojů 2 x teplovzdušná krbová vl. 24.1.2018
Kocián Vladimír Bohdalov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů teplovzdušná krbová kamna 24.1.2018
Dospěl Oldřich Chlumětín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, sporáková kamna 24.1.2018
Dědovi Marcela a Dalibor Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová kamna s výměníkem 23.1.2018
Havlíček Milan, Fejtová Tereza Vatín Závazné stanovisko k užívaní a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 23.1.2018
Fialovi Jiřina a František Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů sporák na pevná paliva, krbová vl 22.1.2018
Novotný Jiří Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, plynový kotel, plynový hořák 22.1.2018
Košovi Milan a Jana Sázava u ZR Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů krbová vl, zahradní krb 19.1.2018
Horňás Milan Hodíškov Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdrojů septik - zemní filtr 19.1.2018
Hladký Ondřej Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vl 18.1.2018
Drahošovi Alena a Martin Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac zdroje krbová vl 18.1.2018
Brudovský Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kamna 18.1.2018
Kašpar Karel, Pokorná Lenka Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provozování stavby stac. zdroje krbová kamna 17.1.2018
Hrbek Josef, Hrbková Marie Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdrojů kamna na dřevo 16.1.2018
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár, Zámek Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, plynová agregát 15.1.2018
Sláma Jan Poděšín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje senážní žlab 12.1.2018
Šmahel Jan Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová vložka, kachlová k. 10.1.2018
Votavová Dana Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 8.1.2018
Obec Herálec Český Herálec Závazné stanovsiko k užívání stavby stac. zdrojů 4 x plynový kotel 5.1.2018
MTeZ s.r.o. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plyn.kotel, agregát, zpracování dřev. 5.1.2018
Peškovi Milan a Marie Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel, kuchyňská kamna 4.1.2018
Aleš Kulík Moravská Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 21.12.2017
Marek Jan Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje septik 21.12.2017
Šrámek Ondřej Nové Veselí Zázvané stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kamna na dřevo 20.12.2017
Rosecký Miloš Sirákov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje zimoviště 20.12.2017
SVAK Žďársko Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel 20.12.2017
Melichar Vladislav Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stabvy stac. zdroje truhlářská dílna 19.12.2017
Šemrincová Věra Herálec na Moravě Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 15.12.2017
Appelovi Radim a Helena Česká Cikánka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová obestavba 15.12.2017
Veselý Paval Nové Veselí Závazné stanovisko k užívání stabvy stac. zdroje kotel na tuhá paliva, tech. zprac. dřeva 15.12.2017
Palán Václav Krásněves Závazné stnovisko k užívání stavby stac. zdroje kahlový sporák 15.12.2017
Ondráček Zdeněk Břeí nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 15.12.2017
Hanzlová Karolína Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 15.12.2017
Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, plynový agregát 14.12.2017
Opluštil Miroslav Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 12.12.2017
Koktavý Petr Vojnův Městec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová vložka 12.12.2017
Dočekal Martin Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kachlová kamna 12.12.2017
Štohanzl Jan Nížkov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krbová vložka 11.12.2017
Bureš Petr Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 8.12.2017
Ing. Hromádko Miroslav Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 8.12.2017
Ing. Ženatý Tomáš Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 7.12.2017
Gregor Ondřej Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a povedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kotelna pavná paliva, krbová vložka 7.12.2017
TOKOZ a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové infrazářiče, plynové agregáty, hořák pece 6.12.2017
TOKOZ a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové infrazařiče, plynové agregáty 6.12.2017
Jeřábek Michal Vojnův Městec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kamna 6.12.2017
Bartůněk Petr Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 5.12.2017
Hromádkovi Pavel a Milena Moravská Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 4.12.2017
Pátek Radek Velká Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kachlová kamna 4.12.2017
Dohnal Milan Škrdlovice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna, plyn. kotel 30.11.2017
TOKOZ a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové agregáty, broušení, odmašťování 29.11.2017
Šturc Lubomír Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a povedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 29.11.2017
Dospěl Pavel a Mokrá Aneta Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k umístění a povedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, plynový kotel 28.11.2017
Weinhöfer Pavel Krásněves Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 27.11.2017
Rosecký Filip Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 24.11.2017
Mužátko Pavel Kotlasy Závazné stanovisko k užívání stavby stc. zdroje plynový kotel 24.11.2017
LENOX INVEST a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje 2 x plynový kotel 24.11.2017
Tomáš Doležal Bohdalov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová vložka 23.11.2017
Mach Josef Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krb s udírnou 20.11.2017
Domestav s.r.o. Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva 20.11.2017
Rostislav Chalupa Krásněves Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 20.11.2017
Žďárská stavební společnost s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové jednotky, svařování, broušení 16.11.2017
SVaK Jámy Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje ČOV 15.11.2017
Michal Teplý Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 15.11.2017
Ivana Filipi Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 14.11.2017
Skryja Tomáš Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 10.11.2017
Vorálek Petr Sazomín Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje udírna 8.11.2017
Halouzkovi Jan a Roman Město Žďár Závazné stanovsiko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 8.11.2017
Zbrojek František Sazomín Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krb 7.11.2017
Musilovi Jan a Markéta Velká Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo 6.11.2017
Mašek Lukáš Svratka Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 6.11.2017
Aleš Morkus Světnov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 2.11.2017
LENOX INVEST a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje 2 x plynový kotel 1.11.2017
Městys Vojnův Městec Vojnův Městec Závazné stanovisko k užívání stavby stc. zdrojů 5 x plynový kotel 31.10.2017
Kinský Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje technologie zpracování ryb 30.10.2017
Barták Dušan Pavlov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 26.10.2017
ZERAS, a.s. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje technologie skladování a šrtotování obilí 25.10.2017
Sobotková Naděžda Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krb 23.10.2017
Křesťan Martin Vojnův Městec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 23.10.2017
Dospěl Adam Český Herálec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kotel na tuhá paliva 23.10.2017
Leskourovi Martin Ing. a Ludmila Mgr. Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac, zdroje krbová kamna 19.10.2017
Plešingerová Karolína Vojnův Městec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 19.10.2017
Černá Františka Pavlov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 18.10.2017
Wasserbauerovi manželé Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje plynový kotel 18.10.2017
Šbartová Alžběta Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 16.10.2017
Juda Miroslav Obyčtov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů venkovní krb 11.10.2017
SaZ, s.r.o. Sázava Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové kondenzační kotel 11.10.2017
Holoubek trade s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynové kotle, truhlárna, svařování 11.10.2017
Koša Milan Sázava u Žďáru n.S. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 9.10.2017
Sobotka Radek Svratka Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje plynový kotel 9.10.2017
Sekničková Anežka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 9.10.2017
Fiala Antonín Město Žďár Závbazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 5.10.2017
Dobrovolní Pavel a Veronika Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na pavná paliva 5.10.2017
Lukša Jiří Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 4.10.2017
Pazourovi Michal a Monika Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 3.10.2017
Bogvajová Lenka, Zauf Michal Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová kamna 3.10.2017
Havlíčkovi Milan a Anna Pavlov Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů otevřené ohniště 2.10.2017
Jonák Jaromír Malá Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb 29.9.2017
Vašek Ondřej Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 27.9.2017
Vondrák Ondřej, Vondráková Zuzana Nové Veselí Závzané stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 26.9.2017
Autoservis Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva 25.9.2017
Padalík Jan Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdroje salaš pro masný skot 25.9.2017
Burýšková Hana Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 20.9.2017
Kubíček Petr Krásněves Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna 20.9.2017
Mgr. Tydlitat David Chlumětín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 20.9.2017
Halíková Jaroslava Velká Losenice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 19.9.2017
Ondráčková Andrea, Ondráček Josef Vepřová Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 18.9.2017
Hladík Josef Rudolec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová kamna 18.9.2017
Bc. Sobotková Monika Malá Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová vložka 18.9.2017
Lalíkovi Lubomír a Katarína Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 15.9.2017
Mokrý Zdeněk Nížkov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kamna na tuhá paliva 14.9.2017
Kučera Oldřich a Kučerová Eva Najdek na Moravě Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 13.9.2017
Teplý Lukáš Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů kachlová kamna, plynový kotel 13.9.2017
Halalmka Martin Česká Mez Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s vým. 11.9.2017
Trojan Jiří, Málková Veronika Lhotka u Žďáru nad Sáz. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva 8.9.2017
Chmelina Vladislav Sazomín Závazné stanovisko k užívání stavby stac.zdroje plynový kotel 7.9.2017
Malý Josef Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kachlová kamna 7.9.2017
Hutta Jiří Obyčtov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 6.9.2017
Žemla Bohumil Polnička Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdoje krbová kamna s vým. 5.9.2017
Obec Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel 5.9.2017
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac.zdroje 2 x plynový kotel 5.9.2017
Holcman Lukáš Vepřová Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 5.9.2017
Kašík Jiří Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna bez vým. 4.9.2017
Štědrý Lukáš Svratka Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovzdušná krbová vložka 1.9.2017
Fiksa Ondřej Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 31.8.2017
Svoboda Hynek Sazomín Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje krbová vložka 31.8.2017
Hiesböck Tomáš Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 31.8.2017
Hutta Jiří Obyčtov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel 28.8.2017
Zídek Jakub a Kristýna Zídková Macháčková Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 28.8.2017
Malý René, Malá Dana Český Herálec Závazné stanovsiko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 25.8.2017
TOPAMATIC ENERGY s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje samoobslužná čsph - motorová nafta 25.8.2017
Štěpánovi Ladislav a Vladimíra Moravská Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdroje krbová vložka 24.8.2017
Dočekal Petr Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje truhlářská dílna 23.8.2017
ENKORY a.s. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje 4 x teplovzdušná jednotka 21.8.2017
Neděla Luděk Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 17.8.2017
Agropodnik, a.s. Velké Meziříčí Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje 2 x silo na uskladnění surovin ... 16.8.2017
Mgr. Broum Tomáš Škrdlovice Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 16.8.2017
Pongrátz Josef Polnička Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovzdušná krb 16.8.2017
Křehlík Martin Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel 15.8.2017
Agropodnik a.s. Velké Meziříčí Město Žďár Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje 2 x silo na obilí 3.8.2017
Havelka Stanislav Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotal na tuhá paliva 2.8.2017
Hladíkovi Stanislav a Lidija Cikháj Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 2.8.2017
Šťastný Daniel Velká Losenice Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, teplovodní krbová vložka 2.8.2017
Voborný Augustin a Michala Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 1.8.2017
Kadlecovi Jana a Martin Vysoké Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová kamna 1.8.2017
Laštůvka Martin Chlumětín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 31.7.2017
Ambrož Michal Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 28.7.2017
Krejčí Richard Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 27.7.2017
Kunc Ondřej a Kuncová Daria Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 26.7.2017
Havelka Miroslav Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 26.7.2017
Mgr. Marek Viskot Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stc.zdroje plynový kotel, vnitřní a venkovní krb 26.7.2017
Rubín Tomáš, Krejčová Hana Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová teplovzdušná vložka 25.7.2017
obec Světnov Světnov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, plynové ohřívačše vzduchu 25.7.2017
Přenosil Václav Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac.zdrojů 2 x plynový kotel 24.7.2017
Mišinger Jiří, Mijšingerová Věra Vojnův Městec Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje kuchyňská kamna 21.7.2017
Pojmon Radek, Uttendorfská Hana Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, kamna na tuhá paliva bez vým. 21.7.2017
Havelka Petr Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdrojů plynový kotel, krbová vložka 20.7.2017
Růžička Jan Velká Losenice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, vnitřní krb s teplovodní vložkou 19.7.2017
Sobotka Petr Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 19.7.2017
Jonák Jaromír Malá Losenice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 3.7.2017
Smažil Miroslav Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s výměníkem 29.6.2017
Bartoš Pavel Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 28.6.2017
Jebavý Vladimír Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 28.6.2017
Pitrun Ondřej Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 28.6.2017
Trejbalová Zdenka Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 27.6.2017
Česká republika - Krajské ředitlství policie ČR Město Žďár Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje dieselagregát 27.6.2017
Nižníkovi Pavel a Klára Ing. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 26.6.2017
Růžičkovi Tomáš a Vladislava Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 26.6.2017
Martinovský Jan Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 23.6.2017
ŽĎAS, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje organická ČOV 22.6.2017
Pešina Petr Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 21.6.2017
Michek Jiří Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 21.6.2017
Havránkovi Vladislav a Helena Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kachlová kamna 21.6.2017
Krška Jiří Světnov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 20.6.2017
Ficek Ladislav Nově Veselí Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 19.6.2017
Pavlíček Jakub Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 19.6.2017
Klusáčková Pavlína Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 19.6.2017
Ondráček Jaroslav Hodíškov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdorje krbová vložka 16.6.2017
Novotný Pavel Jámy Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krbová kamna 16.6.2017
Míchal Ondřej Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a prvedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 15.6.2017
Šabatovi Martin a Petra Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a prvedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 14.6.2017
Sáblíková Martina Počítky Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka (krbová kamna, kachlová kamna) 13.6.2017
Ing. Stehlíková Jana Nové Veselí Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 13.6.2017
Brož Jaroslav Lhotka Závazné stanovisko k umístení a provedení stavby stac. zdroje venkovní krb 12.6.2017
Laštovičkovi Lubomír a Jana Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje kamna na dřevo 12.6.2017
Burešovi Lucie a Ondřej Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovodní krbová vložka 9.6.2017
Domestav s.r.o. Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 8.6.2017
Schauerovi Lukáš a Darina Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje domovní ČOV 8.6.2017
Brožová Soňa Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 7.6.2017
Švandová Iva Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 7.6.2017
Smrčka Ladislav Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 5.6.2017
Peňázovi Vítězslav a Jana Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 1.6.2017
Rosecký Ondřej Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, teplovodní krbo.vložka 1.6.2017
Cempírek Jan Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 1.6.2017
Křepelovi Jan a Hana Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 1.6.2017
Kohout Jiří Bohdalov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 31.5.2017
Mikula Jiří Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje litinová kamna 30.5.2017
Toman Petr Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 30.5.2017
Vorálek Petr Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje udírna 29.5.2017
Putnová Jana Svratka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 25.5.2017
Zbojek František Sazomín Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje krb 24.5.2017
MUDr. Simon Jiří Polnička Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 23.5.2017
Bc. Svoboda Jaromír Nové Veselí Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kachlová kamna 23.5.2017
Dohnalovi Luboš a Ludmila Polnička Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdroje topidlo na tuhá paliva 23.5.2017
Kraj Vysočina Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů 2 x plynový kotel 22.5.2017
Obec Vatín Vatín Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje čov 19.5.2017
Trejbalová Zdenka Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů plynový kotel, krb s grilem 16.5.2017
Čech Michal Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 15.5.2017
Kavina Aleš Krásněves Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 15.5.2017
Pospíchal Tomáš Bohdalec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 15.5.2017
Rosecký Vlstimil Najdek Na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva, krbová vložka 15.5.2017
Majerová Lucie Škrdlovice Závazné stanovisko k provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka s výměníkem 12.5.2017
Bílek Zdeněk Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 12.5.2017
Dřevovýroba Vojtěch Šumbera s.r.o. Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zroje lepení 11.5.2017
Chmelař Bohuslav Kněževes Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 10.5.2017
Chalupa Jaroslav Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje krbová kamna 10.5.2017
Kalistová Dagmar, Kakač Miroslav Chlumětín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo 9.5.2017
Ing. Novotný Vratislav Znětínek Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový hořák 9.5.2017
Hadačová Lucie Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje sporák 4.5.2017
Lojek Roman Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stc. zdroje kotel na tuhá paliva 3.5.2017
Vrabel Václav Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění stavby stac. zdroje kachlová kamna s výměníkem 3.5.2017
Hort Michal a Kadlecová Kristýna Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krb.vl. 3.5.2017
Pelikán Libor Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení staby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 28.4.2017
Rakovská Barbora Cikháj Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kamna na dřevo 27.4.2017
Novotný Michal Újezd Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje domovní čistírna odpadních vod 26.4.2017
Wasserbauerovi Milan a Zdeněk Velká Losenice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje 2 x plynový kotel 25.4.2017
Pavlík Dušan Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů teplovzdušná krbová vložka 24.4.2017
Chmelař Filip, Smíšková Veronika Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na TP, krbová vložka 24.4.2017
Janota Radek Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kamna na dřevo 24.4.2017
Musilovi Zdeňka a Milan Nížkov Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje krbová vložka 19.4.2017
Svobodová Hana Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 19.4.2017
Kubíčková Michaela Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 19.4.2017
Bc. Dvořák Petr Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, vnitřní krb 18.4.2017
Salašovi Miroslav a Petra Nížkov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 13.4.2017
Ptáček Josef, Ptáčková Ivana Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 12.4.2017
Ing. Oborný Augustin Poděšín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 12.4.2017
Ing. Kybeková Pavlína Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů pylnový kotel, krbová vložka 12.4.2017
Bodlák Dušan Škrdlovice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 10.4.2017
Jajtner Tomáš Malá Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zroje krbová kamna s výměníkem 10.4.2017
Bogaň Jan Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 6.4.2017
Vokoun Zdeněk Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 6.4.2017
Sobotková Veronika Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje teplovodní krbová kamna 5.4.2017
Mgr. Wasserbauerová Eva Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 5.4.2017
Pikula Michal, Šouláková Lenka Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů krbová vložka 5.4.2017
Sýkora Bohumír Kyjov u Černé Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdrojů kotel na tuhá paliva 3.4.2017
Ing. Kabrda Josef Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 31.3.2017
Nováčková Marie, Nováček Ladislav Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 31.3.2017
Bednář Roman Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 30.3.2017
Ing. Najman Petr Nové Veselí Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje vnitřní krb 30.3.2017
Baráková Jiřina Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna 30.3.2017
MUDr. Oldřich Holotík a Mgr. Petra Holotíková Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 28.3.2017
LENOX INVEST a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje 2 x plynový kotel 27.3.2017
Nevrklová Lucie Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krb 27.3.2017
Petr Ptáček, Petra Suchá Český Herálec Závazné stanovisko k užívání stavby stac.zdroje plynový kotel, krbová vl. 24.3.2017
MUDr. Pavlíková Eva Račín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 23.3.2017
Danihel Petr Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje Kotel na tuhá paliva 22.3.2017
Toufar David Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 22.3.2017
Paleček Miroslav Vatín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová kamna bez výměníku 21.3.2017
Bc. Růžička Martin Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdroje plynový kotel, krb 21.3.2017
Jurková Radka Nížkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdoje krbová kamna 20.3.2017
Ondra Jan Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kachlová kamna 20.3.2017
Černý Martin Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkvoní krb 17.3.2017
Ledvinkovi Marcela a František Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdrpoje plynový kotel, krbová vložka 16.3.2017
Šerejchovi Milan a Ilona Starý Telečkov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 16.3.2017
PaeDr. Sobotková Alena Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, kachlová kamna 15.3.2017
Vaníček Filip, Šmahelová Petra Sirákov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 15.3.2017
Pospíchalovi Petr a Lenka Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedeí stavby stac. zdrojů plynový kotel, krbová vložka 15.3.2017
Pelikánová Tonarová Zuzana Velká Losenice Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 14.3.2017
Vyklická Iva, Škrdla Petr Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje plynový kotel 14.3.2017
Gregor Zdeněk Český Herálec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje zplynovací kotel, lokální topidlo 14.3.2017
Jirásek Rostislav Škrdlovice Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje krbová vložka 13.3.2017
Kudrna František Bohdalec Závazné stanovisko k užívaní stavby stac. zdroje krbová kamna 13.3.2017
Bauer Jiří Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 10.3.2017
Zikmund Jan Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 10.3.2017
Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna s výměníkem 9.3.2017
Tomkovi Adama Eliška Vysoké Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka 8.3.2017
Fiksa Roman Vysoké Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 8.3.2017
Štepánková Lenka Sirákov Závazné stanovisko k umístění a provedení stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 8.3.2017
Voneš Tomáš Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 7.3.2017
Voneš Lukáš Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka 7.3.2017
Syrovátková Pavla Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbvová vložka, venkovní krb 7.3.2017
Kučera Oldřich Najdek na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 6.3.2017
Novotný Zdeněk Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 6.3.2017
Černý Martin, Loušová Petra Velká Losenice Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, teplovzdušná krbová vložka 3.3.2017
Markovi Jan a Petra Stržanov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová kamna 3.3.2017
Řebíkovi Bohumil a Anna Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 2.3.2017
Chvátalovi Zuzana a David Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 2.3.2017
Žák Michal Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje truhlářská dílna, kotel na tuhá paliva 2.3.2017
Zelinkovi René a Martina Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 1.3.2017
Jurčová Markéta Pavlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna bez výměníku 1.3.2017
Novidon, s.r.o. Hodíškov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje výdejní místo PHM - motorová nafta, příjem LTO 1.3.2017
Beranovi Štěpán a MIchaela Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová vložka bez výměníku 28.2.2017
Munzarová Věra Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krb 27.2.2017
Mgr. Hrbek Aleš Karlov Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje 2 x krbová kamna 27.2.2017
Pivoňkovi Miroslav a Miroslava Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kachlová kamna 22.2.2017
PKS holding a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje samoobslužná čerpací stanice 22.2.2017
Pospíchal Pavel Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 22.2.2017
Homolka Michal Jámy Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 20.2.2017
Mrtka Tomáš, Havlíčková Věra Nížkov Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel, krbová vložka 20.2.2017
Doležalovi Petr a Danuše Rudolec Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na pevná paliva 17.2.2017
Michlová Kristina Kněževes Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac.zdroje krbová vložka s výměníkem 15.2.2017
Sobotkovi Alena a Lukáš Kotlasy Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje sporák, kamna Petry 15.2.2017
Šlancarovi Alena a Radek Nové Veselí Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová vložka s výměníkem 14.2.2017
Soukal Petr Česká Cikánka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje 2 x teplovzdušná krbová vložka 13.2.2017
Kaplan Jaroslav Česká Cikánka Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje 2 x tepovzdušná krbová vložka 13.2.2017
Havlišová Eva Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje lokální topidlo na tuhá paliva 13.2.2017
Komzák Roman Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroj plynový kotel 10.2.2017
McFarland Táňa Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 10.2.2017
Nováček Petr Znětínek Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva 9.2.2017
Bílková Eva a Tomáš Jámy Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 9.2.2017
Obec Kotlasy Kotlasy Závazné stanovisko k úžívání stavby stac. zdrojů lokální kamna, plynový kotel 8.2.2017
Škorpíková Kateřina Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje venkovní ohniště 8.2.2017
WF metal, s.r.o. Svratka Závzané stanovisko k užívání stavby stac. zdroje brusky, svářečky 7.2.2017
KOTE, spol. s r.o. Vatín Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový ohřívač 2.2.2017
Vejvodová Sylva Sazomín Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje teplovzdušná krbová vložka 1.2.2017
Šemrincová Věra Herálec na Moravě Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, krb s teplovzdušnou vložkou 1.2.2017
Prchalová Ilona Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje kotel na tuhá paliva, plynový kotel 31.1.2017
Málek Rostislav Lhotka Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu krbové ohniště 31.1.2017
Tělovýchovná jednota Sokol Nové Veselí Nové Veselí Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje plynový kotel 30.1.2017
Dvořáková Kamila Znětínek Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna teplovzdušná 27.1.2017
Drahotská Pavlína, Smejkal Marek Karlov Závazné stanovisko k užívání stac. zdroje krbová vložka 25.1.2017
Milkíkovi Jaroslav a Věra Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdroje krbová kamna 25.1.2017
Obec Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel 17.1.2017
Foralovi Dana a Miloš Město Žďár Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje plynový kotel, krb steplovzdušnou vložkou 16.1.2017
Havelka Pavel, Ing. Polnička Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stac. zdroje krbová kamna 9.1.2017
Mašíková Iva MVDr. Zámek Žďár Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka bez vým. 29.12.2016
Růžička Tomáš Ing., Růžičková Vladislava JUDr. Bohdalov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 22.12.2016
Palánová Lucie Krásněves Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na dřevo 21.12.2016
David Škoda, Lucie Slámová Chroustov u Bohdalova Závazné stanosiko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, teplovzdušná krbová vložka 20.12.2016
Pavesi Brandejsová Michaela, Mgr Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 20.12.2016
Zich Antonín a Zichová Zdeňka Světnov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 19.12.2016
Kučera Martin Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 19.12.2016
KRÁLOVSTVÍ LOUTEK s.r.o. Vojnův Městec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 2 x plynový kotel 15.12.2016
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 3 x plynový kotel 14.12.2016
Pařík Pavel Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna s výměníkem 12.12.2016
Michlová Kristina Kněževes Žávazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 12.12.2016
Wstec s.r.o. Bohdalov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové agregáty, obrábění 12.12.2016
Šebela Daniel Stržanov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka, domovní ČOV 7.12.2016
Krejčí Tomáš Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 6.12.2016
Černý Michal a Michková Iveta Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, lokální topidlo 28.11.2016
Bublovi Miroslav a Monika Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 24.11.2016
Hošková Jitka, Mgr. Vepřová Závazné stanoviskok územnímu a stavebnímu řízení kamna na tuhá paliva 23.11.2016
Judová Andrea, Tesáček Erik Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení lokální interierové topidlo 23.11.2016
Vodákovi Jan a Anna Poděšín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 22.11.2016
Beran Otakar Cikháj Závzané stanovisko ke stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat 16.11.2016
Pavlasovi Tomáš a Petra Jámy Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 14.11.2016
Obec Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 10.11.2016
Kúštek Milan Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 10.11.2016
Ing. Rosecká Jitka Najdek na Moravě Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kořenová ČOV 9.11.2016
Dana Skryjová Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení udírna 8.11.2016
Ing. Jan Havlíček Najdek na Moravě Závazné stanoviko k územnímu řízení ČOV 1.11.2016
PKS stavby a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení CNG plnící stanice 31.10.2016
Chytal Roman Rudolec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 24.10.2016
Sukup Stanislav Hamry nad Sázavou Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení krb bez výměníku 20.10.2016
Duchoslavová Martina Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 19.10.2016
Creative Technica, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územním a stavebnímu řízení plynový kotel, čov 17.10.2016
Jaroš Zdeněk Nové Veselí Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové teplovzdušné agregáty 11.10.2016
TOKOZ, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové zářiče, technologie broušení 7.10.2016
Lihovar Nové Veselí, spol. s r.o. Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kondenzační kotel 4.10.2016
Hejdukovi Radek a Lenka Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, krb. kamna 3.10.2016
Dobiáš Milan Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 3.10.2016
Štikar Libor Pokojov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení sporák, krbová kamna 30.9.2016
Ondráček Zdeněk Bc. Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 30.9.2016
Valentová Iveta Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, krbová vložka 29.9.2016
Appel Radim Mgr. Česká Cikánka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kachlová kamna 27.9.2016
Rosecká Eva Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu řízení kotel na pevná paliva 15.9.2016
Slámovi Miloslav a Nikola Újezd Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 13.9.2016
Svatoň Martin Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na pevná paliva 12.9.2016
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení 3 x plynový kotel 9.9.2016
Bc. Milan Prokop a Lenka Prokopová Sazomín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 7.9.2016
Kudláčková Lenka, Kalášek Miroslav Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 1.9.2016
Hošek Josef Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení technologie obrábění kovů - brusírny 31.8.2016
Krška Jan Světnov Závazné stanovisko k územnímua stavebnímu řízení udírna 29.8.2016
AQUASYS spol. s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, 2 x plyn teplovzdušná jednotka 29.8.2016
Myška Libor Chlumětín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ovčín 23.8.2016
Tomková Veronika a Tomek Aleš Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a atavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 18.8.2016
TD Cars s.r.o. Nížkov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu brusky, lakovna, naftový hořák 17.8.2016
Dobiášová Martina, Odvárka David Stražanov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení 2 x krbová kamna, ČOV 15.8.2016
Pasterňáková Dagmar Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 4.8.2016
Křesťan Josef Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 3.8.2016
Zadražil Miroslav Bohdalov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 3.8.2016
Cočev Jiří Ing. Stržanov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení ČOV 2.8.2016
Tomek Radim Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 1.8.2016
Svatoň Lukáš Hodíškov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, krbová kamna 1.8.2016
Gregor Zdeněk Herálec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení truhlářská dílna 29.7.2016
Kraj Vysočina Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kogenerační jednotka 27.7.2016
Miklíkovi Jaroslav a Věra Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší krbová kamna 25.7.2016
Appeltovi Eva a Richard Herálec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krb+kachlová kamna 25.7.2016
Kadlecová Hana Krásněves Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 20.7.2016
Pecha Marek Vepřová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krb 20.7.2016
Macková Petra Sazomín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 20.7.2016
Pelikánová Valerie Suky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 19.7.2016
Mitrengová Radka Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krb 19.7.2016
Martinů Miroslav Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 18.7.2016
Kuřátko Radim, Kaštanová Renata Jámy Závazné stanovisko k územnímu a stavebním řízení plynový kotel, krbová vložka 18.7.2016
Creative Technica, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko kúzemnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, ČOV 17.7.2016
Blažejovská Pavla Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka bez výměníku 15.7.2016
Halíková Jaroslava Pořežín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 15.7.2016
Agroslužby Žďár nad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydaní kolaudačního souhlasu zásobník na vápenec 14.7.2016
Bartejsovi Vít a Magdaléna Krásněves Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 27.6.2016
JUDr. Slavíček Mastin Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 23.6.2016
Krčál David Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 21.6.2016
Teplý Lukáš Český Herálec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 15.6.2016
Bílkovi Petr a Šárka Sirákov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna s výměníkem 14.6.2016
Adéla Voldanová Český Herálec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 3 x plynový turbokotel 9.6.2016
Městys Nové Veselí Nové Veselí Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlsu plynový kotel 8.6.2016
Pospíchal Miroslav Světnov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb 8.6.2016
Lukšovi Jiří a Yveta Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení domovní ČOV 6.6.2016
Novotný Zdeněk Znětínek Závazné stanovisko k územnímu řízení 2x kompostárna 2.6.2016
Obec Sirákov Sirákov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na dřevo 31.5.2016
Slavík Jiří Vysoké Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na dřevo, ČOV 30.5.2016
Jaša Petr Bohdalec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 30.5.2016
NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové teplovzdušné jednotky, plynový kotel 27.5.2016
Velín Pavel Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový ktel, krbová vložka 26.5.2016
Holoubek trade s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové kotel, sváření, zpracování dřeva 25.5.2016
Dvořák Velké Dářko, s.r.o. Polnička Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kořenová ČOV 23.5.2016
Dvořák Petr Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka, venkvoní krb 23.5.2016
MP LOGISTIC s.r.o. Račín u Polničky Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu čov 18.5.2016
Pavlíček Jakub Bohdalov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotelna pevná paliva, kachlová kamna 18.5.2016
ABN Consulting a.s. Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení 15 x světlé plynové infrazářiče 16.5.2016
Obec Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou Závzané stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kondenzační plynový kotel 10.5.2016
Jaroš Zdeněk Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové teplovzdušné agregáty 9.5.2016
Obec Újezd Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 2 x plynový kotel 6.5.2016
Mach Lubomír Velká Losenice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, kachlová kamna 4.5.2016
Kolouchová Andrea, Josef Ondráček Vepřová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 3.5.2016
Vencálek Martin Újezd u Žďáru nad Sázavou Závazné stanoisko ke stavebnímu řízení kamna na pevná paliva 2.5.2016
Ing. Fiksa Radomír Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 29.4.2016
Znojmont, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 29.4.2016
Mokrý Tomáš Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, krbová vložka 28.4.2016
Vencálek Ondřej Bohdalec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 26.4.2016
Fiksa Ondřej Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 26.4.2016
Ing. Vojtěch Musil Rudolec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová kamna, kamna na pp 26.4.2016
Ing. Hajátko Jaroslav a Hajátková Iveta Vatín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna, sporák, udírna 25.4.2016
Havlíčková Věra Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 21.4.2016
Švomová Alena Jámy Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva 20.4.2016
Mašek Jiří Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení domovnní ČOV 20.4.2016
Jadrní Pavel a Pavlína Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 19.4.2016
Jaša Luboš Bohdalec Závzané stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 18.4.2016
Fabíny Štefan Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 18.4.2016
Hošek Jan Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 15.4.2016
Klusáčková Pavlína Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení zahradní krb 14.4.2016
Špaček Jiří E. Nížkov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 14.4.2016
TD Cars s,ro, Nížkov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení lakovna, broušení 12.4.2016
Karásek Libor, Karásková Lenka Mgr. Pavlov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva 11.4.2016
Vaněk Jiří Ing. Znětínek Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 4.4.2016
Šiškovi Jaroslav a Eva Hodíškov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení čov 1.4.2016
Hron Vojtěch Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 30.3.2016
Mácová Hana Suky Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 30.3.2016
Kočí Oldřich a Iva Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s teplovodním výměníkem 29.3.2016
Řezníčková Lada Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení teplovzdušná krbová vložka 22.3.2016
Němec Vladimír Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 21.3.2016
Obec Březí nad Oslavou Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu řízení ČOV 17.3.2016
Ing. Koukalová Zuzana Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 16.3.2016
Bc. Svoboda Jaromír, Bc. Svobodová Iveta Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 15.3.2016
Paulíček Jan, Šorfová Iveta Špinov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 15.3.2016
Chalupa Rostislav Krásněves Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 15.3.2016
Řepová Věra Bohdalov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 11.3.2016
Zelenková Vlasta Najdek na Moravě Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení venkovní krb 10.3.2016
Ing. Kašpar Martin a Lucie Gregorová Chlumětín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 9.3.2016
Obec Pavlov Pavlov Závazné stanovisko k územnímu řízení kompostárna 8.3.2016
Dostál Bohumil a Dostálová Naděžda Obyčtov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotelnapevná paliva, krbová vložka 7.3.2016
MUDr. Ivo Chytrý Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 7.3.2016
Kotík Jiří Nové Veselí Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva, zpracování dřeva do 150 m3 4.3.2016
Marek Martin Pavlov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 3.3.2016
Wasserbauer Jiří, Lndová Ivana Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na pevná paliva 2.3.2016
Dvořák Martin, Cejnková Lenka Vepřová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 2.3.2016
Josef Rouš Bohdalec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 2.3.2016
Koša Milan Sázava Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka, zahradní krb 29.2.2016
Trojan Jaromír Sklené u Žďáru nad Sázavou Závzané stanovisko k územnímu a stavebnímu řézení kotel na tuhá paliva 29.2.2016
Koudela Jiří a Brabcová Monika Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kachlová kamna 24.2.2016
Salaš Jiří Nížkov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 23.2.2016
Hübner Viktor Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení lokální topidlo 23.2.2016
Doležalovi Jindřich a Zdeňka Pavlov Závazné stanovisko k územnímu řízení krbová kamna 22.2.2016
Svobodovi Hynek a Jana Sazomín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení teplovzdušná krbová vložka 22.2.2016
ULRICH - ŠPLÍCHAL s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna, pivovar 19.2.2016
Bednář Roman Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 17.2.2016
Ludmila Allard Novotná Vepřová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 2 x krbová kamna s výměníkem 17.2.2016
Pejchal Roman Rudolec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 16.2.2016
Chmelina Vladislav Sazomín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 16.2.2016
Ing. Jiří Kašpárek a Mgr. Jitka Kašpárková Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka, venk.krb 15.2.2016
Ing. Pavel Mužátko Kotlasy Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na pevná paliva 10.2.2016
Ladislava a Zbyněk Zlesákovi Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení plynové ohřívače vzduchu 10.2.2016
Šárka Vejrostová Radonín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krb s teplovzd.vložkou, kotel na pevná paliva 8.2.2016
Lojek Roman Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová vložka 4.2.2016
Bártová Monika Nové Veselí Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu krbová kamna s výměníkem 29.1.2016
Vlastimil Chmelař Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení zahradní krb -gril 28.1.2016
Jindřich Rössler, Aneta Rösslerová Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kachlová kamna, zahradní krb 25.1.2016
Pavel Cik, Šárka Palečková Město Žďár Závzané stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení teplovzdušná krbová kamna 22.1.2016
Josef Matýsek, Jarmila Matýsková Bohdalec Závatné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kamna na pevná paliva 20.1.2016
Ing. Jaroslav Flesar Rudolec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 19.1.2016
Alena Švomová Jámy Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 18.1.2016
Michal Kolouch Vepřová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, krb 14.1.2016
Ing. Lubomír Šimon Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, čov 13.1.2016
Zdeňka Prokopová Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 8.1.2016
Svatopluk Klusáček Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na pevná paliva 5.1.2016
Jiří Hutta Obyčtov Závazné stanovisko k územnímu a stavebímu řízení kotel na dřevo, kachlová kamna 5.1.2016
Ing. Lubomír Pelz, Markéta Pelzová Sazomín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na pevná paliva 4.1.2016
Michal Vašíček Nové Dvory u Velké Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 4.1.2016
TECHNOSERVICE-technické a komerční služby, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 4 x plynový tepl.agregát 21.12.2015
Mars Svratka, a.s. Svratka Závazné stanovisko křízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové kotle, plyn.agregáty, plyn.zářiče 21.12.2015
Petr Dočkal Počítky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení domovní ČOV 17.12.2015
Obec Velká Losenice Velká Losenice Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu ČOV 15.12.2015
Městys Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu čov 15.12.2015
Dušan a Světlana Slavíčkovi Počítky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení domovní ČOV 14.12.2015
KINSKÝ Žďár a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 3x plynový kotel, 2x krbová vložka 11.12.2015
Alena Šedová, Petr Šedo Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 10.12.2015
Ing. Jan Zmeškal, Ing. Tomáš Zmeškal, ... Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pelety 9.12.2015
Michal Mošner Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka s výměníkem 7.12.2015
Ing. Sylva Vejvodová, Ing. Dušan Vejvoda Sazomín Závazné stanovisko kúzemnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb s teplovzdušnou vložkou 2.12.2015
Miroslav Sobotka, Ing. Magda Sobotková Bohdalov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 1.12.2015
TARIA a.s. Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plyn.kotel,plyn.jednotky,zářiče 27.11.2015
Přemysl Vrtílek, Hana Vrtílková Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kamna na tuhá paliva 25.11.2015
Tomáš Bílek, Eva Bílková Jámy Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 21.11.2015
Colakoglu Olga Český Herálec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, teplovzdušný krb 12.11.2015
Františka Černá, Aleš Černý Pavlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, sporák na tuhá paliva 11.11.2015
Martin Bezděk, Eliška Machová Hodíškov Závazné stanovisko k územnímu astavebnímu řízení krbová vložka 10.11.2015
SABRA DŘEVOVÝROBA s.r.o. Bohdalov Závazné stanovsiko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu zpracování dřeva, lepení 9.11.2015
Jana Pospíchalová Březí nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení čov, plynový kotel 9.11.2015
Martin Krejčí Vysoké Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení čov 5.11.2015
Lukáš Novotný Újezd Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na dřevo 3.11.2015
Městys Vojnův Městec Vojnův Městec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 5 x plynový kotel 2.11.2015
TOKOZ a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení čištění forem ponorem v nádržích, brusky 29.10.2015
Obec Račín Račín u Polničky Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu čov 20.10.2015
Zdeněk Mokrý Nížkov Závazné stanovisko k územnímu řízení topidlo na tuhá paliva 16.10.2015
Andrea Bednářová Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 15.10.2015
Karel Vodička Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový agregát 14.10.2015
Petr Smolík Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zplyn.kotel na dřevo, teplovzduš. krb 13.10.2015
Jan Králíček Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka, zahradní krb 12.10.2015
Obec Světnov Světnov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení chodník - řezání zámkové dlažby 9.10.2015
Jaroslav Chalupa Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna, zahradní krb 7.10.2015
Měsťo Žďár Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení plynové kotle 6.10.2015
COOP družstvo Velké Meziříčí Chroustov Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 5.10.2015
Marie a Miroslav Hromádkovi Chlumětín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 5.10.2015
Mgr. Kašík Jiří a Bc. Kašíková Renata Český Herálec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 2.10.2015
Marcela Pátková Pokojov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krb 30.9.2015
SaZ Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 2 x plynový kotel 29.9.2015
ELAGRO s.r.o. Sazomín Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu výroba desinfekčních přípravků a biocidů 29.9.2015
Saz s.r.o. Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 3 x plynový kotel 29.9.2015
Benáček P., Blaha M., Hudečková L. Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 6 x plynový kotel 24.9.2015
Ing. Rudolf Křesťan a Mgr. Lenka Veselá Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 22.9.2015
Žďárská stavební společnost s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení brusky, svářečky 14.9.2015
TECHNOMONT VYSOČINA s.r.o. Bohdalov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kot, plynový agregát, bruska, svářečka 9.9.2015
Vlasta Huková Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 7.9.2015
Lucie Hendrychová, Ing. Pavel Hladík Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna s výměníkem 4.9.2015
Aleš Kulík Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 1.9.2015
Markéta Hobzová Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krb s udírnou 31.8.2015
Radka a Tomáš Hladíkovi Březí nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ovčín 27.8.2015
Mgr. Brigita Durmonová Krásněves Závazné stanovisko k územnímu a stavebním řízení kotel na tuhá paliva, krb, ČOV 25.8.2015
Jan Řádek Sázava u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 21.8.2015
Barbora Štepánková, Eduard Nový Počítky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka s vým. 20.8.2015
Marcel a Pavla Kostkovi Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka s vým. 19.8.2015
Škarvadovi Marie a Petr Vepřová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 6.8.2015
Ing. Lenka Michková Hodíškov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s výměníkem 4.8.2015
Ing. Bc. Roman Krčil Stržanov Závazné stanovisko k územnímu řízení zahradní krb 31.7.2015
Josef Uchytil, Marie Uchytilová Kněževes Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV, kotel na pevná paliva, krb 30.7.2015
Pavel Novotný Jámy Závazné stanovisko k ú¨zemnímu astavebnímu řízení lakovací stěna 29.7.2015
Lubomír Mokrý Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotle na pevná paliva 28.7.2015
SE.S.TA o.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové kotle 27.7.2015
Věra Mjartanová Český Herálec Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 22.7.2015
Ing. Bc. Jaroslav Bušek Sazomín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení chov skotu 21.7.2015
David Klimeš Vojnův Městec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 20.7.2015
TD Cars s.r.o. Nížkov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva 17.7.2015
Radek Tunka, Vendula Tunková Vojnův Městec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 15.7.2015
Eva a Miroslav Zaťkovi Nové Dvory Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynová kotel, kachlová kamna 15.7.2015
Pavel Dobrovolný, Veronika Dobrovolná Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 2.7.2015
ŽĎAS, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV 30.6.2015
Radek Sobotka Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení lakovna, svářecí s, kotel na pev.p., broušení 29.6.2015
HIPPOREAL s.r.o. Škrdlovice Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel, sklářská pec 26.6.2015
Obec Malá Losenice Malá Losenice Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 25.6.2015
Miloš Rosecký Sirákov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stáj -zimoviště 24.6.2015
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 23.6.2015
Benáček Petr, Hudečková Lucie, ... Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 6 x plynový kotel 17.6.2015
Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou Závzané stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení 2 x zásobník na vápenec 16.6.2015
Jiří a Eva Neubauerovi Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení udírna 15.6.2015
Juraj Wolný a Lenka Novotná Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna bez vyměníku 15.6.2015
Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynová topidla 12.6.2015
Mgr. Tomáš Broum a Olga Broumová Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stevebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka s výměníkem 12.6.2015
Lukáš Štědrý Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stevebnímu řízení plynový ktel, krbová vložka s výměníkem 11.6.2015
Jana Poulová Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení venkovní krb 10.6.2015
Miloš Brázda Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení 2 x plynový kotel, krbová kamna 8.6.2015
Petr Pokorný Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka bez výměníku 8.6.2015
Karolína Henzlová Český Herálec Závazné stanovisko kúzemnímu a stavebnímu řízení krbová vložka bez výměníku 4.6.2015
TOKOZ a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové zářiče a agregát 3.6.2015
Daniela Dětáková Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová kamna 1.6.2015
Ing. Jiří Habán Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna bez teplov.výměníku 29.5.2015
Ing. Michal Novotný Újezd Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kachlová kamna 29.5.2015
Jiří Mudroch Svratka Závazné stanovisko k územnímu řízení krbová vložka 28.5.2015
Ing. Vladimír a Zdeňka Zichovi Světnov Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 27.5.2015
Rostislav Hošek Polnička Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 26.5.2015
Ing. Zbyněk a MUDr. Ivana Kosíkovi Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb na pevná paliva 26.5.2015
Jiří Fréhar Chroustov u Bohdalova Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 25.5.2015
Bohumil Žemla, Věra Buchtová Polnička Závzané stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 19.5.2015
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kogenerační jednotka 13.5.2015
Jana Sochorová Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na pevná paliva 7.5.2015
Jana Halouzková Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na pevná paliva 6.5.2015
MARS Svratka, a.s. Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové kotle, sv. a tm. infrazářiče, tepl.jedn. 5.5.2015
Vlastimil Krejčí, Kateřina Krejčí Radostín u V. Městce Závazné stanovisko k stavebnímu řízení kachlová kamna s výměníkem 4.5.2015
Jan Teplý, Kristýna Teplá Čeksý Herálec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kachlová kamna 30.4.2015
Lubomír Černý Sirákov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení chov dojnic - přístavba 28.4.2015
Miroslav a Markéta Janebovi Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s výměníkem 24.4.2015
MP LOGISTIC s.r.o. Račín u Polničky Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu minipivovar 23.4.2015
Ing. Klimeš Tomáš Rudolec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na dřevo, krbová kamna 16.4.2015
VOŠ a SPŠ Žďárnad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení kogenerační jednotka 15.4.2015
Marie Škárková Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kamna na pevná paliva 14.4.2015
Martin Pejchal, Marie Horáková Rudolec Závazné stanovisk ke stavebnímu řízení krbová vložka s výměníkem 14.4.2015
Miroslav a Milada Judovi Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení venkovní krb 10.4.2015
František a Lucie Partykovi Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka s výměníkem 10.4.2015
Město Žďár Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení chodník - řezání zámkové dlažby 8.4.2015
David Nejedlý Poděšín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb s teplovodní vložkou, čov 8.4.2015
Jana Sobotková Sázava Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 2.4.2015
Dušan Slavíček, Světlana Slavíčková Počítky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna, otevřený krb 1.4.2015
Emanuel Novotný Březí nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na dřevo, zpracování dřeva 31.3.2015
Michal a Lenka Holubovi Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s teplovodním výměníkem 30.3.2015
Jiří a Yveta Lukšovi Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka s teplovodním výměníkem 30.3.2015
Karel Kment Obyčtov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s teplovodním výměníkem 30.3.2015
Ivo Chlubna Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, kamna na dřevo 27.3.2015
Tomáš Imramovský Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení zděný venkovní krb s udírnou 26.3.2015
Ing. Jiří Toman, Hana Tomanová Krásněves Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna s výměníkem 25.3.2015
Jaroslav Ondráček Hodíškov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová vložka bez výměníku 24.3.2015
Michal Jeřábek Vojnův Městec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na dřevo 23.3.2015
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení chodníky - řezání - zámková dlažba 23.3.2015
Martin Seidler Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 20.3.2015
Ondřej Rosecký Najdek na Moravě Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení brusky, svářečka, kotel na tuhá paliva 16.3.2015
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení plyn.kotel, udírna, zařízení - výr.potravin 16.3.2015
Technoservice s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 11.3.2015
Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení sklad hořlavých látek - nádrž s pistolí 10.3.2015
Kuttelwascher Lubomír, Kuttelwascherová Dana Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení teplovzdušná krbová vložka - 2 kusy 9.3.2015
Pavel a Iveta Baumrukovi Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová vložka 6.3.2015
Mgr. Brigita Durmanová MBA Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímua stavebnímu řízení domovní ČOV 6.3.2015
Petr Špička Kotlasy Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva 5.3.2015
Ing. Bohumil Řebík Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 5.3.2015
Kúštek Milan Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 26.2.2015
Stehno Pavel Vepřová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 25.2.2015
Petr Karen Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, zpracování dřeva 24.2.2015
Jan Sláma Poděšín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat 23.2.2015
CooperStandard Automotive ČR s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové agregáty, plynové lok.topidlo 20.2.2015
Daniel Šťastný Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, krbová vložka 16.2.2015
Marcela Dědová, Dalibor Děda Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna s teplovodním výměníkem 11.2.2015
Aleš Vybíral Škrdlovica Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s teplovodním výměníkem 10.2.2015
Jiří Kvasnička Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na pev.paliva, udírna 9.2.2015
Tomáš Vinopal Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vnitřní krb, venkovní krb 4.2.2015
Jaromír Jonák Malá Losenice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV 2.2.2015
Luboš Palas, Zuzana Landová Poděšín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka s teplovodním výměníkem 30.1.2015
Mgr. Petr Slaný Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové agregáty, bruska, sváření 26.1.2015
Stanislav Suchý Český Herálec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zahradní krb 21.1.2015
Ing. Václav Lorenc, Ing. Michaela Lorencová Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka bez teplovodního vým. 20.1.2015
Radek Sobotka Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení, zastavení řízení lakovací box, kotel na pev.paliva, bruska 15.1.2015
Tokoz a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové agregáty, hořák 14.1.2015
Jan Jelínek Znětínek Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na pená paliva 13.1.2015
Gregorová Zlevorová Soňa Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 12.1.2015
Wstec s.r.o. Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení teplovzdušné plyn.spotřebiče, kovoobrábění 7.1.2015
Tomáš Stejskal Vepřová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 6.1.2015
Renata Gregorová Český Herálec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, lokální topidlo 5.1.2015
Radka Litochlebová Cikháj Závazné stanovisko k územnímu řízení kotelna pevná paliva, kachlová k. 29.12.2014
Kovo HB, s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel, plynové zářiče 18.12.2014
Vysoké - výrobní družstvo Vysoké Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plyn. kotel, kotel PP, laminování ... 18.12.2014
Svazek obcí Strž Světnov Závazné stanovisko k územnímu řízení kompostárna 17.12.2014
Jiří a Lenka Sobotkovi Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení lokální topidlo na pevná p.,sporák na pevná p. 15.12.2014
Petr Myška Chlumětín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na pevná paliva 15.12.2014
Waibel s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 15.12.2014
Roman Ganzwohl Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna (kachlová kamna) 11.12.2014
Roman Ganzwohl Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení - zastavení řízení kotel na pevná paliva 11.12.2014
Jan Sláma Poděšín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat 9.12.2014
KNK CZ výrobně spotřební družstvo Svratka Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový ohřívač 8.12.2014
Roman Krška Světnov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva, krbová kamna s tep.vým. 3.12.2014
Marie a Milan Ambrožovi Bohdalec Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu krbová kamna 3.12.2014
Jaroslav a Eva Šiškovi Hodíškov Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová kamna 2.12.2014
David Rafel Nové Dvory Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 1.12.2014
VODASERVIS s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový agregát 28.11.2014
Josef Krejčí a Martina Krejčí Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 26.11.2014
LENOX INVEST a.s. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 21.11.2014
Obec Chlumětín Chlumětín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV 19.11.2014
Luděk Novák Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení zahradní krb s udírnou 19.11.2014
Vít Klimeš Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb 18.11.2014
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár, Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení chodníky - řezání zámkové dlažby 14.11.2014
Stanislav Jež Pavlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení mazání usní 12.11.2014
Lucie Šmaková Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu řízení kotel na pevná paliva 4.11.2014
MUDr. Vlasta Janková Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 3.11.2014
KOVO Koukola, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydáníkolaudačního souhlasu plynové agregáty 3.11.2014
Radim Kamenský Račín u Polničky Závazné stanovisko k územnímu a stavwebnímu řízení krbová vložka bez teplovodního výměníku 31.10.2014
Lukáš a Darina Schauerovi Poděšín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní ČOV 27.10.2014
MP Logistic s.r.o. Račín Račín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení ČOV 21.10.2014
Miroslav a Miroslava Pivoňkovi Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 20.10.2014
Městys Bohdalov Chroustov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení řezání zámkové dlažby 20.10.2014
Ing. Miroslav a Ing. Zdeňka Šabartovi Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení ČOV 16.10.2014
Ing. Jiří a Ing. Ivana Čechovi Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krb, krbová kamna 16.10.2014
Lucie a Jaroslav Vetešníkovi Velká Losenice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zahradní krb 15.10.2014
Kovo HB s.r.o. Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové infrazářiče 10.10.2014
Jiří Jaroš Sirákov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, kachlová kamna 10.10.2014
Libor Veselý, Nina Veselá Vysoké Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní ČOV 9.10.2014
Ing. Jaroslav Miklík Sázava Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 1.10.2014
Marcela Hamříková Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 1.10.2014
Václav Přenosil Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové kotle 30.9.2014
Obec Světnov Světnov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 30.9.2014
Jednota, spotřební družstvo Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 29.9.2014
Ing. Jitka Rosecká Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 25.9.2014
SABRA DŘEVOVÝROBA s.r.o., Bohdalov Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení průmyslové zprac. dřeva, lepení 24.9.2014
Zdeněk Gregor Herálec na Moravě Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 17.9.2014
VAMAFIL, spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové agregáty - 2x 12.9.2014
ZD Ostrov, a.s. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu polní hnojiště 9.9.2014
Lubomír Kachlík Vysoké Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní ČOV 9.9.2014
E. ON Energie, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu CNG stanice (zemní plyn) 5.9.2014
Pavel Ondra, Martina Ondrová Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vnitřní krb 1.9.2014
Mgr. Roman Mach, Mgr. Ingrid Machová Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 29.8.2014
Pavlína Klusáčková Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka, plynový kotel 15.8.2014
CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polnička Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové kotle, teplovzdušné agregáty 14.8.2014
CELO invest s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kondenzační plynový kotel, plyn.infrazářiče 13.8.2014
Jan Morkus, Martina Kozlová Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na pevná paliva 7.8.2014
ŽĎAS, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové infrazářiče 6.8.2014
Libuše Bečková Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynová kamna 4.8.2014
Obec Počítky Počítky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení chodník - řezání zámk.dlažby 30.7.2014
Marie Sobotková Kotlasy Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat 29.7.2014
Mgr. Martin Zobač, Ing. Eva Zobačová Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní ČOV, krb na tuhá paliva 23.7.2014
Obec Matějov Matějov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 21.7.2014
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miroslava Brychtová Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na pavná paliva 4.7.2014
Miloslav, Marie a Krystýna Vytlačilovi Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na pevá paliva 3.7.2014
Miroslav Vrba Zahradiště, Krásněves Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 3.7.2014
MVDr. Ivan Hora Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 2.7.2014
David Minář Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynovýá kotel, krbová kamna 30.6.2014
Monika a Vladimír Podhajský Bohdalec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení domovní ČOV 27.6.2014
Iva Slámová a Karel Sláma Račín u Polničky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krb s krbovou vložkou 25.6.2014
DALIX, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové infrazářiče 24.6.2014
Aleš Koukola Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krb s krbovou vložkou 23.6.2014
Ing. Ondřej Křepela Město Žďár Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení domovní ČOV 18.6.2014
ZELENÁ HORA, s. b.d. Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení ČOV 18.6.2014
Ondřej Vondrák, Zuzana Vondráková Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebím řízení interiérový kotel na dřevo 16.6.2014
Pavlína Horáková, Roman Horák Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krb s teplovzdušnou vložkou 11.6.2014
Blanka Kupcová Počítky Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení domovní ČOV 9.6.2014
Ing. Martin Sobotka, RNDr. Petra Sobotková Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 4.6.2014
Marie a Jaroslav Henychovi Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vnitřní krb 4.6.2014
Helping výškové práce s.r.o. Karlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plyn.kotel, kachlová k, čov, krb.vložka - 3x 2.6.2014
Eva Burešová Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 29.5.2014
Stanislav Fejt a Mgr. Hana Fejtová Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kamna na tuhá paliva 28.5.2014
TOSAP-CZ, s.r.o. Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 27.5.2014
Tomáš Skryja Světnov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu rekonstrukce a přístavba stáje 22.5.2014
Kateřina Stará, Josef Klement Karlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 14.5.2014
Tomáš Vítámvás Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, krbová kamna 13.5.2014
Ctibor Bauer Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení krbová kamna 9.5.2014
Jindřich a Zdeňka Doležalovi Pavlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna, atypický krb 9.5.2014
Jolana Kadlecová a Michal Lukeš Krásněves Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva a krbová kamna 7.5.2014
ZP Ostrov, a.s. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení polní hnojiště 5.5.2014
Mgr. Milena Popelová, Jaroslav Popela Česká Mez Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení bourací púráce, krbová vložka s tepl.výměníkem 30.4.2014
MUDr. Marie Niederhafnerova, Ing. Jiří Niederhafner Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 25.4.2014
Petr Živný Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zahradní krb 23.4.2014
Marián Mikulášových Český Herálec Závzané stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krbová vložka 23.4.2014
Ing. Jitka Pavlisová a Ing. David Pavlis Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 16.4.2014
Marcela Rychlá, Martin Rychlý Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 14.4.2014
NIROS, spol. s r.o. Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stáj s dojírnou 9.4.2014
Ing. Leoš a Mgr. Dana Zažímalovi Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 7.4.2014
Ing. Petra a Bohuslav Eliášovi Nížkov Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 7.4.2014
Jiří Peřina Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zahradní ohniště 4.4.2014
Miroslav Bukáček Lhotka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zahradní krb 3.4.2014
Sallerova výstavba - Invest I, spol. sr.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 1.4.2014
Obecní úřad Polnička Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení místní komunikace - zámková dlažba 28.3.2014
Marie a Aleš Jungrovi Lhotka u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová kamna 26.3.2014
František Kaláb Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 24.3.2014
Luděk Dočekal Nížkov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 24.3.2014
Lucie Havlíčková Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb 20.3.2014
Ladislav Ficek Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 19.3.2014
Ing. Tomáš Králíček Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel + krbová kamna 18.3.2014
Kališ František Krásněves Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na pevná paliva, kachlová kamna 18.3.2014
manželé Klusákovi Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní čov 17.3.2014
Adam Sláma Město Žďár Závazné stanovisko kúzemnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 12.3.2014
Obec Račín Račín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV 11.3.2014
Petr Dlouhý, Alena Dlouhá Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na dřevo, krbová vložka 10.3.2014
Ing. Jiří Cočev, Martina Cočevová Stržanov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 6.3.2014
Eva Vítková Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavenímu řízení krbová vložka 6.3.2014
Sallerova výstavba - Invest I, spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 5.3.2014
Obec Újezd Újezd u Źďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení ČOV 5.3.2014
PRESSINGMECHANIC s.r.o. Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV 4.3.2014
Eva Rosecká Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 3.3.2014
Jan Končický Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení sporák - pevná paliva 3.3.2014
Luděk Procházka Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 27.2.2014
Ing. Jiří Milfajt Velká Losenice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel a 2 x krbová vložka 27.2.2014
Jan Jedlička, Dana Jedličková Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vnitřní krb 26.2.2014
E.ON Energie, a.s. Město Žďár Závaznhé stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení stanice CNG (zemní plyn) 26.2.2014
Jaroslav Pařík, Pavel Sobotka Bohdalov Závazné stanovisko k řízení pro vydání kolaudačního souhlasu zprac. dřevěného masivu, lok. topidla na dřevo 25.2.2014
WAIBEL s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 24.2.2014
Městys Nové Veselí Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 20.2.2014
Jan Synek Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení topidlo na pevná paliva 19.2.2014
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Jámy Závazné stanovisko k územnímu řízení ČOV 14.2.2014
Marta a Pavel Bodnárovi Polnička Závazné stanovisko k územnímu souhlasu a ohlášení stavby kachlová kamna 10.2.2014
Lenka a Ladislav Mičkovi Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna +otevřený krb 3.2.2014
Obec Vysoké Vysoké Závazné stanovisko k územnímu řízení chodník - řezání zám.dlažby 30.1.2014
Jan Procházka, Jana Štefanová Město Žďár Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení plynový kotel + krbová kamna 24.1.2014
Lucie Hadačová Město Žďár Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 23.1.2014
Miroslav a Jindřiška Juříčkovi Stržanov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 21.1.2014
Novodin s.r.o. Hodíškov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení teplovzdušné topidlo - LTO 17.1.2014
Město Svratka Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení chodník - řezání zámk. dlažby 16.1.2014
Andrea a Vladislav Melicharovi Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení zpracování dřeva 15.1.2014
Obec Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 13.1.2014
Petr Kalina Herálec na Moravě Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu truhlářská dílna 20.12.2013
Novotný Jiří Bohdalov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel, kotel na pevná paliva 20.12.2013
Jiří Kunc Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu chov hospodářských zvířat 19.12.2013
GLOBAL-PAINTS s.r.o. Sazomín Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení tónování nátěrových hmot 17.12.2013
Šárka Dvořáková, Miloš Dvořák Najdek na Moravě Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel, kotel na pev.paliva 16.12.2013
Obec Velká Losenice Velká Losenice Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení ČOV 16.12.2013
Bohuslav Krejčí, Marie Krejčová Kyjov u Černé Závazné stnovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotel na pevná paliva 12.12.2013
obec Chlumětín Chlumětín Závazné stanovisko k územnímu řízení ČOV 12.12.2013
Obec Velká Losenice Velká Losenice Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel 11.12.2013
Jitka Konečná Obyčtov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel, kachl.kamna, krb.kamna 11.12.2013
Tomáš Černý Pavlov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 10.12.2013
Jana Chlubnová Najdek na Moravě Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu krbová kamna 9.12.2013
Jan Šuba, Lenka Šubová Počítky Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení krbová vložka 5.12.2013
Lucie a Josef Peškovi Sazomín Závazné stanovsiko k územnímu řízení a ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva + krbová vložka 4.12.2013
Obec Herálec Herálec Závazné stanovisko k územnímu řízení a ke stavebnímu řízení řezání zámkové dlažby - chodník 4.12.2013
Petr a Víta Pospíchalovi Velká Losenice Závazné stanovsiko kúzemnímu a ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 3.12.2013
Kovo HB s.r.o. Svratka Závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu plynový kotel 29.11.2013
Zuzana Dvořáková Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel + krbová vložka 27.11.2013
Veronika Hradová Město Žďár Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení krbová kamna 25.11.2013
Jaroslav Pařík, Pavel Sobotka Bohdalov Závazné stnovisko ke stavebnímu řízení zpracování dřeva- pásová pila 21.11.2013
Luboš Toufar Nížkov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel a kachlová kamna 18.11.2013
VAMAFIL, spol. s r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynová teplovzdušná jednotka 4.11.2013
DALIX s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové infrazářiče 31.10.2013
Kateřina Ptáčková Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová kamna 21.10.2013
Tomáš Melichar Újezd Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na pevná, krb 17.10.2013
Irena Hassmanová Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva + krb 16.10.2013
TD Cars s.r.o. Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavenímu řízení kotel na pevná paliva 11.10.2013
Kučera Autodoprava Škrdlovice Závazné stanovsiko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový agregát, svařování, úhlová bruska 9.10.2013
Miroslav Strnad Rudolec Závazné stanovisko k územnímu a stavebnínu řízení kotel na pevná paliva , kachlová kamna 9.10.2013
Josef Klusáček Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 7.10.2013
Václav Přenosil Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení plynové kotle 20.9.2013
Vodaservis s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a ke stavebnímu řízení teplovzdušný agregát 18.9.2013
Vladislav Blažek Stržanov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, kachlová kamna 18.9.2013
Mgr. Zuzana Pelikánová Tonarová Velká Losenice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 16.9.2013
Daniel Tomek Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb 16.9.2013
Roman Hudec Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na pevná paliva 13.9.2013
Marie a Aleš Jungrovi Lhotka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na tuhá paliva 11.9.2013
Martin Neuer Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 9.9.2013
ABN Consulting a.s. Svratka Závazné stonovisko k územnímu řízení řezání zámkové dlažby 26.8.2013
Obec Jámy Jámy Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel 20.8.2013
Antonín Bubák Hamrty nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel + krbová kamna 19.8.2013
Dvořák Velké Dářko s.r.o. Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 15.8.2013
Martina a Jana Machovi Počítky Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na tuhá paliva 14.8.2013
Bc. Marek Slavíček Vysoké Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní ČOV 13.8.2013
Roman Klíma Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení krbová vložka 12.8.2013
WF metal, s.r.o. Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pásová bruska 12.8.2013
Lenka Zabloudilová Pavlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 6.8.2013
MUDr. Marie Kazdová Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, teplovzdušný krb 5.8.2013
Stanislav a Miloslava Olivovi Rudolec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 5.8.2013
Kraj Vysočina Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 31.7.2013
Kraj Vysočina Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 31.7.2013
Stanislav Štěpánek, Jana Georgievová Vysoké Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel, krbové těleso 31.7.2013
Petr Fabík Budeč Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kotel, brusky 30.7.2013
Miloslav Švoma Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 23.7.2013
Lucie a Josef Peškovi Sazomín Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 23.7.2013
Kovo HB, s.r.o. Svratka Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu teplovzdušná jednotka 4.7.2013
MP LOGISTIC s.r.o. Račín Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení minipivovar 3.7.2013
Bohuslav Krejčí a Marie Krejčová Kyjov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 2.7.2013
Jaroslav Kirchner Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení krbová vložka 24.6.2013
Martin Seidler Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 19.6.2013
COLAS CZ a.s. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení bruska, svářečka 14.6.2013
Kateřina Horáková Chlumětín Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová vložka 13.6.2013
Eliška Trojanová Vojnův Městec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na tuhá paliva 12.6.2013
Ladislav Papáček Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krbová kamna 12.6.2013
Kovo HB s.r.o. Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení teplovzdušná jednotka 6.6.2013
Lenka Vraspírová a Martin Vraspír Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb s teplovzdušnou vložkou 3.6.2013
Ing. Petr Pospíchal Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 31.5.2013
Roman Březina Hamry nad Sázavou Závazné stanovsiko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 30.5.2013
JUDr. Zdeněk Vltavský Svratka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 29.5.2013
Město Žďár nad Sázavou Město Žďár, Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení řezání zámkové dlažby,... 20.5.2013
Ing. Pavel Král Vysoké Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení domovní ČOV 20.5.2013
Bc, Zdeněk Ondráček Březí nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krb s krbovou vložkou 13.5.2013
Ing. Ivan Šafránek a Bc. Simona Šafránková Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kachlová kamna 6.5.2013
Otakar Holeček Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kachlová kamna 24.4.2013
Ing. Milan Wasserbauer, Zdeněk Wasserbauer Velká Losenice Závazné stanovisko ke stavenímu řízení plynové kotle 22.4.2013
Jiří Pytlík Radostín nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel 19.4.2013
CECHO-Bohumil Cempírek s.r.o. Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové kotle, plyn. tepl. jednotka 17.4.2013
Irena Machová Znětínek Závazné stanvisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 12.4.2013
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové kondenzační kotle 10.4.2013
JUDr. Eva Cempírková, Bohumil Cempírek Polnička Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, krb s vložkou 10.4.2013
JUDr. Irena Havlíčková Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva, kachlová kamna, krb 8.4.2013
Pavla Hallová, Bohuslav Halla Radostín nad Oslavou Závazné stanovsiko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel, kotel na tuhá paliva 5.4.2013
Iva Dolská, Radek Dolský Nížkov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kotel 26.3.2013
Lenka Volfová, Otakar Volf Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krb s teplovzdušnou vložkou 26.3.2013
Jan Novák, Alena Nováková Chlumětín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 18.3.2013
Karel Majer Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, krb s krbovou vložkou 18.3.2013
Martin Jaroš Sirákov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 11.3.2013
Hubert Křesťan Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotle na tuhá paliva 11.3.2013
Petr Uttendorfský, Eliška Kovářová Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu řízení plynový kondenzační kotel 4.3.2013
Ivana Chromá, Ronald Seitl Radostín u Vojnova Městce Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 4.3.2013
manželé Uchytilovi, manželé Hrubý Kněževes nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ČOV 18.2.2013
SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 15.2.2013
STK Nové Veselí, s.r.o. Nové Veselí Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynové teplovzdušné agregáty 13.2.2013
Petr Dvořák, František Dvořák Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kořenová ČOV 8.2.2013
Libor Vlk Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 4.2.2013
AGRAS Bohdalov, a.s. Bohdalov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení hnojiště 30.1.2013
Jaroslav Vytlačil, Václav Vytlačil Škrdlovice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 29.1.2013
Jaroslav Nedělka, Pavlína Nedělková Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení katel na tuhá paliva 28.1.2013
Ivana Košťálová, Jaroslav Košťál Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pelety 21.1.2013
TOKOZ a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynové kondenzační kotle, plyn. agregát 18.1.2013
Lenka Mokrá Najdek na Moravě Závazné stnovisko ke stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat - koní 16.1.2013
Martina a Václav Oulehlovi Znětínek Závazné stanovisko k územnímu řízení ČOV 14.1.2013
Jiří Kotík Nové Veselí Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva, pásová pila 14.1.2013
Martin Kučera Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel, agregát, svářečka, bruska 14.1.2013
Vladimír Minář Obyčtov Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 14.1.2013
STROJÍRNA VYSOČINA s.r.o. Vojnův Městec Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynový kotel, stojanová bruska 8.1.2013
ZP Ostrov, a.s. Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení silážní žlab 20.12.2012
Jiří Kunc Sklené u Žďáru nad Sázavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat 20.12.2012
Marie Teplá, Tomáš Skryja Světnov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení chov hospodářských zvířat 20.12.2012
WSTEC s.r.o. Bohdalov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení obrábění kovů - brusky, sustruhy 19.12.2012
SATT, a.s. Město Žďár Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení zámečnická dílna - svářečka, soustruh 18.12.2012
KOVO Koukola Invest, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení obrábění kovů o celk. el. přík. do 100 kW 18.12.2012
CECHO-Bohumil Cempírek s.r.o. Polnička Závazné stanovisko k územnímu řízení plynové kotle, plyn. tepl. jednotka 17.12.2012
Miroslav Salaš Nížkov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 14.12.2012
Miroslav Černý, Anna Černá Velká Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na tuhá paliva 14.12.2012
Tomáš Vrbas Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu chov hospodářských zvířat 12.12.2012
Jan Štefáček, Lubomír Pajl Hamry nad Sázavou Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu kotle na tuhá paliva 12.12.2012
Ing. Josef Fiala Malá Losenice Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotle na tuhá paliva 11.12.2012
Ing. Iva Novotná, Ing. Luboš Novotný Polnička Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení kamna na tuhá paliva 11.12.2012
VHS BOHEMIA a.s. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové kondenzační kotle 7.12.2012
Rudolf Brunst Lhotka Závazné stanovisko k územnímu řízení plynové kondenzační kotle 6.12.2012
Lubomír Černý Sirákov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu chov hospodářských zvířat, jímka 26.11.2012
Město Svratka Svratka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kotel 22.11.2012
Martin Kučera Škrdlovice Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 20.11.2012
Systémové stavby s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení čerpací stanice pohonných hmot - MN 15.11.2012
MASO ŽĎÁRSKO s.r.o. Světnov Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu udírna, varné plynové kotle 15.11.2012
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek Žďár Závazné stanovisko k územnímu řízení plynové kondenzační kotle 12.11.2012
Neumann-NBC, s.r.o. Město Žďár Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu plynové kondenzační kotle 24.10.2012
Iveta Hajátková Vatín Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení kotel na pevná paliva 22.10.2012
Martina Novotná Pokojov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení teplovodní kotel na pevná paliva 10.10.2012
Kamila Galušková Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 10.10.2012
Dušan Barták, Markéta Jurčová Pavlov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 2.10.2012
Eva Koželuhová, Jaroslav Koželuh Obyčtov Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový kondenzační kotel 1.10.2012
Jan Humlíček, Petr Kutlvašr Ostrov nad Oslavou Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynový turbokotel 1.10.2012
Alena Molinková Počítky Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení plynová lok. topidla BETA 1.10.2012
Mokrý J.
JUDr. Havlíčková Irena Škrdlovice Závazné stanovisko k užívání stavby stac. zdrojů 4x kamna, 2 x krb