Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha

Tento materiál je určen malým vlastníkům lesa (do 50 ha), kteří zpravidla nemají lesnické vzdělání a nejsou dostatečně informováni o svých povinnostech či možnostech.  

Díly jsou tematicky rozděleny následujícím způsobem:

I. Rádce: základy hospodaření a možnosti čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lese,
II. Rádce: myslivost a ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa a dotační tituly pro oblast ochrany přírody a krajiny,
III. Rádce: problematika reprodukčního materiálu lesních dřevin,
IV. Rádce: Nařízení o dřevě a povinnosti z něj vyplývající.

Více zde: www.uhul.cz/poradenstvi