Oddělení finanční kontroly a interního auditu

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Bořilová Michaela Ing. 566 688 105 736 510 463 michaela.borilova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí oddělení, interní audit v rámci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací zřízených městem, fyzických a právnických osob
Rezervovat čas
2. patro,
kancelář č.48
Filipová Nela Ing. 566 688 105 nela.filipova@zdarns.cz Žižkova 227/1
Interní audit v rámci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací zřízených městem, fyzických a právnických osob 2. patro,
kancelář č.48