Organizační složka Technická správa budov

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Kadlec Jaroslav Ing. 566 688 150 736 510 450 jaroslav.kadlec@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí organizační složky Technická správa budov
Rezervovat čas
3. patro,
kancelář č. 79
Leština Kamil Ing. 566 688 155 736 510 459 kamil.lestina@zdarns.cz Žižkova 227/1
správce městských lesů a rybníků Přízemí
Petr Milan Ing. 566 688 151 736 510 458 milan.petr@zdarns.cz Žižkova 227/1
správa a údržba bytového fondu města 3. patro,
kancelář č. 80
Šorf Milan 566 688 156 736 510 474 milan.sorf@zdarns.cz Žižkova 227/1
správa energetických zařízení města 3. patro,
kancelář č. 83