Kancelář tajemnice

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Hostomská Martina JUDr. 566 688 102 778 451 006 martina.hostomska@zdarns.cz Žižkova 227/1
tajemnice MěÚ
Rezervovat čas
2. patro,
kancelář č. 46
Bublánová Iva 566 688 121 - iva.bublanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sekretariát starosty, sekretariát tajemnice 2. patro,
kancelář č. 64
Čapková Zuzana Ing. 566 688 120 778 491 779 zuzana.capkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
personalista 2. patro,
kancelář č. 59
Drdla Tomáš Ing. 566 688 399 608 040 535 tomas.drdla@zdarns.cz Žižkova 227/1
správce budovy MěÚ, autoprovoz 2. patro,
kancelář č. 62
Filipi Zita 566 688 189 - zita.filipi@zdarns.cz Žižkova 227/1
informační kancelář Informace
Halámková Soňa Ing. 566 688 189 sona.halamkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
informační kancelář 1. patro,
kancelář č. 34
Kilianová Marie 566 688 122 - marie.kilianova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Komínková Drahoslava 566 688 176 770 136 128 drahoslava.kominkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
volby, skladové hospodářství 1. patro,
kancelář č. 33
Linhartová Marie 566 688 128 - marie.linhartova@zdarns.cz Žižkova 227/1
centrální spisovna, archív Hlavní spisovna, archiv
Marková Ilona 566 688 119 - ilona.markova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Růžičková Iveta 566 688 122 - iveta.ruzickova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Sadílková Jana 566 688 119 - jana.sadilkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Vašková Jana Ing. 566 688 127 jana.vaskova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sekretariát mistostarostů 2. patro,
kancelář č. 57