Kancelář tajemnice

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Hostomská Martina JUDr. 566 688 102 778 451 006 martina.hostomska@zdarns.cz Žižkova 227/1
tajemnice MěÚ
Rezervovat čas
2. patro,
kancelář č. 46
Bublánová Iva 566 688 121 - iva.bublanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sekretariát starosty, sekretariát tajemnice 2. patro,
kancelář č. 64
Drdla Tomáš Ing. 566 688 399 608 040 535 tomas.drdla@zdarns.cz Žižkova 227/1
správce budovy MěÚ, autoprovoz 2. patro,
kancelář č. 62
Filipi Zita 566 688 189 - zita.filipi@zdarns.cz Žižkova 227/1
informační kancelář Informace
Koláčková Kateřina 566 688 119 - katerina.kolackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Linhartová Marie 566 688 128 - marie.linhartova@zdarns.cz Žižkova 227/1
centrální spisovna, archív Hlavní spisovna, archiv
Marková Ilona 566 688 119 - ilona.markova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Rosecká Jana Ing. 566 688 127 jana.rosecka@zdarns.cz Žižkova 227/1
sekretariát mistostarostů 2. patro,
kancelář č. 57
Růžičková Iveta 566 688 122 - iveta.ruzickova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Svobodová Magda 566 688 120 - magda.svobodova@zdarns.cz Žižkova 227/1
personalistka 2. patro,
kancelář č. 59