Úsek tajemnice a správy MěÚ

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Hostomská Martina JUDr. 566 688 102 778 451 006 martina.hostomska@zdarns.cz Žižkova 227/1
tajemnice MěÚ
Bublánová Iva 566 688 121 - iva.bublanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sekretariát starosty, sekretariát tajemnice 2. patro,
kancelář č. 64
Cejnková Květa 566 688 119 - kveta.cejnkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Drdla Tomáš Ing. 566 688 399 608 040 535 tomas.drdla@zdarns.cz Žižkova 227/1
správce budovy MěÚ, autoprovoz 2. patro,
kancelář č. 62
Filipi Zita 566 688 189 - zita.filipi@zdarns.cz Žižkova 227/1
informační kancelář Informace
Halámková Soňa Ing. 566 688 189 sona.halamkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
Informační kancelář 1. patro,
kancelář č. 34
Kilianová Marie 566 688 122 - marie.kilianova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37
Komínková Drahoslava 566 688 176 770 136 128 drahoslava.kominkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
organizační činnost, skladové hospodářství, volby 1. patro,
kancelář č. 33
Linhartová Marie 566 688 128 - marie.linhartova@zdarns.cz Žižkova 227/1
centrální spisovna, archív Hlavní spisovna, archiv
Marková Ilona 566 688 127 - ilona.markova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sekretariát místostarosty 2. patro,
kancelář č. 57
Stejskalová Veronika DiS. 566 688 119 - veronika.stejskalova@zdarns.cz Žižkova 227/1
podatelna 1. patro,
kancelář č. 37

 

Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?