Orientační plán

     

4. patro

 
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A  INVESTIC
- plánování, záměry, dotace a dotační projekty, investice
ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
- stavební úřad, popisná / orientační čísla, územní plánování
     
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
- odpad, místní komunikace
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
- pozemky, byty, nebytové prostory
 

mezipatro

 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- vodoprávní úřad, rybářské a lovecké lístky, zemědělský půdní fond 
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A  INVESTIC
- dotační a projektový management
 

3. patro

 
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
- ohlášení živnosti, živnostenský rejstřík, 
zemědělský podnikatel
ODBOR FINANČNÍ
 
ODBOR SOCIÁLNÍ
- sociální dávky a příspěvky, 
sociálně právní ochrana dětí 
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A  INVESTIC
- investice, veřejné zakázky, dotace a dotační projekty
 

2. patro

 
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA
KANCELÁŘ TAJEMNICE
- personální agenda 
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
 
TAJEMNICE MĚÚ
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A MARKETINGU 
- grantové programy města
ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY
A INTERNÍHO AUDITU
 

1. patro

 
ODBOR DOPRAVY
- přestupky v dopravě, silniční správní řád
ODBOR FINANČNÍ
- pokladna, místní poplatky, ztráty a nálezy
ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ 
A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

- matrika, CZECHPOINT
KANCELÁŘ TAJEMNICE
- podatelna

 

 
ODBOR DOPRAVY
- evidence vozidel a řidičů
ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ
A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

- občanské průkazy, cestovní pasy, 
evidence obyvatel
 

přízemí

 
KANCELÁŘ TAJEMNICE
- informace, centrální spisovna, archiv