Poslání a vize

Chceme být úřadem, který je otevřený potřebám našich klientů a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilujeme o zlepšování služeb, které Vám poskytujeme.

Otevřený Profesionální Úřad

Tři strategické pilíře MěÚ Žďár nad Sázavou:

Profesionálně obsloužený klient v uživatelsky příjemném prostředí

  • zkvalitňujeme služby a zlepšujeme uživatelské prostředí,
  • pravidelně zjišťujeme potřeby a názory našich klientů,
  • zlepšujeme komunikaci se všemi našimi partnery a prezentaci naší práce.
  • zastupujeme veřejný zájem, postupujeme dle zákonů ČR a rozhodujeme v souladu s principy nestrannosti a rovných příležitostí

Zaměstnanec jako motivovaný profesionál

  • motivujeme a vzděláváme naše zaměstnance,
  • pravidelně zjišťujeme potřeby a názory našich zaměstnanců,
  • zlepšujeme interní komunikaci a spolupráci.

Efektivní úřad usilující o zvyšování kvality

  • zvyšujeme kvalitu a efektivitu servisu pro samosprávu města,
  • zvyšujeme kvalitu a efektivitu provozu úřadu,
  • porovnáváme naši efektivitu a hospodárnost s dalšími městskými úřady.

Otevřený profesionální úřad