Přehled uskutečněných rezervací sňatečných obřadů

Níže uvedený kalendář rezervací slouží jako předběžná informace o obsazenosti dne a části dne vymezeného pro konání obřadů.
V přehledu se zobrazují jen dny, ve kterých je již provedena minimálně jedna rezervace obřadu.
Rezervovat den a hodinu svatby lze při osobní návštěvě nebo telefonicky u pracovníka matriky městského úřadu.

Bližší informace o místě a o době, podmínkách uzavírání manželství najdete na těchto stránkách.