Krátkodobé a dlouhodobé nájmy

Krátkodobé nájmy

Dlouhodobé nájmy

 • užívání veřejné zeleně
  - kontaktní osoba:
  Bc. Jiří Hemza, odbor strategického rozvoje a investic, tel.: 566 688 182, 777 454 791,
  e-mail: jiri.hemza@zdarns.cz
 • trhy a pouť
  - kontaktní osoba:
  Radka Remarová,  odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 184, 778 744 303,
  e-mail: radka.remarova@zdarns.cz
 • městská tržnice 
  - kontaktní osoba:
  Radka Remarová,  odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 184, 778 744 303,
  e-mail: radka.remarova@zdarns.cz
 • prodej mimo městskou tržnici
  - kontaktní osoby:
  Ing. Petra Poulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 396, e-mail: petra.poulova@zdarns.cz
  Bc. Sylva Pikulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 187, e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz
 • stavební a výkopové práce mimo zeleň 
  - kontaktní osoby:
  Ing. Petra Poulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 396, e-mail: petra.poulova@zdarns.cz
  Bc. Sylva Pikulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 187, e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz
 • veřejná shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  - kontaktní osoba:
  JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ, tel. 566 688 102, e-mail: tajemnik@zdarns.cz

 

Oznámení o svolání shromáždění - postup

Ceník krátkodobých nájmů

 

Formuláře:

Oznámení o konání shromáždění

Nájemní smlouva 30 dnů

Výpůjčka 30 dnů