Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O7 CC šestimístné číslo) je vydáváno osobám, kterým  byl krajskou pobočkou Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.

 

K vydání označení je třeba:

přítomnost osoby, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (nutný podpis)
fotografie této osoby o rozměru  35 x 45 mm odpovídající současné podobě
průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P.

 

Kde vyřídíte parkovací průkaz:

Sociální odbor, 3. poschodí, dveře č. 78, 77, 76