Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Ode dne 01.01.2012 dochází k výměně zvláštního označení pro vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo (uvedené na zadní straně průkazu ZTP nebo ZTP/P) za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo).

K výměně označení je třeba:

  1. přítomnost osoby, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (nutný podpis)
  2. fotografie této osoby o rozměru  35 x 45 mm odpovídající současné podobě
  3. stávající doklad mimořádných výhod II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P)
  4. stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo).

Stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo) jsou platná pouze do 31.12.2012.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo) je vydáváno též osobám, kterým  byl krajskou pobočkou Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P dle nové právní úpravy platné po 01.01.2012.

K výměně či vydání parkovacího průkazu O7 není nutná  písemná žádost a tento úkon je proveden bezplatně.