Pronájem nebytových prostor

Žádost o pronájem nebytového prostoru města Žďár nad Sázavou je předkládána radě města, která na základě doporučení vyhlásí záměr na pronájem volného nebytového prostoru. Záměr města pronajmout nebytový prostor musí být ve městě vhodným způsobem zveřejněn po dobu nejméně 15ti dnů tak, aby se k těmto záměrům mohli občané vyjadřovat a předkládat své nabídky. Nabídky nebo jiné podněty týkající se záměru pronajmout volný nebytový prostor se zasílají na Městský úřad, sekretariát starosty v uzavřených obálkách s výrazně označením čísla záměru a s uvedením jména a adresy zájemce nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně.

Po uplynutí lhůty, která je určena pro vyvěšení záměru je žádost o pronájem nebytového prostoru předložena radě města k rozhodnutí - uzavření nájemní smlouvy o pronájem nebytového prostoru. V případě, že na vyhlášený záměr bylo podáno více žádostí o pronájem nebytového prostoru je v nejbližším možném termínu jmenována výběrová komise pro vyhodnocení záměrů, která z došlých nabídek vybere nabídku nejvhodnější a předloží návrh radě města k rozhodnutí. Rada svým usnesením schválí uzavření nájemní smlouvy.

V případě, že na vyhlášený záměr nebyla přijata žádná nabídka – žádost o pronájem nebytového prostoru rada města schválí prodloužení vyhlášení záměru na další období.

Rada města je oprávněna vyhlášený záměr zrušit.