Pronájem nebytových prostor

 • Žádost o pronájem nebytového prostoru města Žďár nad Sázavou je předkládána radě města, která na základě doporučení vyhlásí záměr na pronájem volného nebytového prostoru.
 • Záměr města pronajmout nebytový prostor musí být na úřední desce města zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů tak, aby se k těmto záměrům mohli občané vyjadřovat a předkládat své nabídky.
 • Nabídky nebo jiné podněty týkající se záměru pronajmout volný nebytový prostor doručte osobně nebo poštou na sekretariát starosty města (Iva Bublánová, e-mail: iva.bublanova@zdarns.cz, adresa: Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101, kancelář č. 64 - sekretariát starosty města).
  • Nabídku doručte v uzavřené obálce s výrazně označeným číslem záměru.
  • V přihlášce uveďte:
   • jméno, příjmení, IČO zájemce;
   • adresu nebo sídlo zájemce;
   • podnikatelský záměr;
   • výši nájmu.
  • Termín doručení je nejpozději v termínu uzávěrky záměru včetně.
 • Po uplynutí lhůty, která je určena pro vyvěšení záměru je žádost o pronájem nebytového prostoru předložena radě města k rozhodnutí - uzavření nájemní smlouvy o pronájem nebytového prostoru.
 • V případě, že na vyhlášený záměr bylo podáno více žádostí o pronájem nebytového prostoru, jsou žádosti předloženy radě města. Ta buď vybere nebo výběr proběhne formou aukce. Rada svým usnesením schválí uzavření nájemní smlouvy.
 • V případě, že na vyhlášený záměr nebyla přijata žádná nabídka – žádost o pronájem nebytového prostoru rada města schválí prodloužení vyhlášení záměru na další období.

Rada města je oprávněna vyhlášený záměr zrušit.

Kontaktní osoba: Lenka Leopoldová, odbor majetkoprávní, tel.: 566 688 135, e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz, 4. patro, dveře č. 103.