Zákonná omezení hazardních her

Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.

Zakazuje se provozovat hazardní hru:

  • jejíž druh není upraven zákonem o hazardních hrách,
  • ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena,
  • která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry,
  • která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
  • u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,
  • u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry,
  • která používá státní symboly členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, symboly Evropské unie, nebo jejich napodobeniny,
  • ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo
  • jejíž výsledek je předem znám.

V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.

V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo sázky.

Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává.

Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.