Ztráty a nálezy

Věc nalezenou na území města můžete odevzdat (případně oznámit nebo zaslat) na městský úřad, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. Nálezy menších rozměrů (např. písemnosti, doklady, klíče,…) je možné vložit přímo do schránky umístěné u zadního vchodu městského úřadu.

Nálezy jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce a webových stránkách města, facebooku, Žďárském zpravodaji a zde: https://www.eztraty.cz/
Informace o nalezených psech najdete na webových stránkách městské policie: https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/odchyceni-psi

 

Kontaktní osoba: Alena Benešová, odbor finanční, tel. kontakt: 566 688 146, email: alena.benesova@zdarns.cz, 1. patro, dveře č. 35.