Srovnání s ostatními úřady

Město Žďár nad Sázavou je od roku 2004 členem Benchmarkingové iniciativy 2005 (http://www.benchmarking.vcvscr.cz/ ) a porovnává svoji výkonnost a efektivitu s dalšími členskými obcemi a městy. Standardní sada porovnávaných ukazatelů je shrnuta v tzv. Profilu úřadu.

Pokud chcete vědět, jak je na tom náš úřad v porovnání s průměrnými hodnotami (medián) dosaženými úřady rozdělenými do velikostních kategorií podle počtu zaměstnanců (viz tabulka níže), tak zde máte sadu základních ukazatelů vyjádřených v grafech.

Městský úřad Žďár nad Sázavou (v grafech červeně) má 113 zaměstnanců a patří tedy do velikostní kategorie 100-149,9.

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě (r. 2013)

Počet zaměstnanců celkem

Počet obcí v kategorii

Průměrný počet zaměstnanců

64,9 a méně

501,88

9

55,76
65 až 74,9 638,66

9

70,96

75 až 99,9 724,31

9

80,48

100 až 149,9

1 011,75

8

126,47

150 až 179,9

1 915,90

12

159,66

180 až 229,9

1 800,46

9

200,05

230 až 299,9

1 280,28

5

256,06

více než 300

2 175,54

6

362,59

Celkem

10 048,78

67

164,00

 

Grafy: (Pozn.: Kliknutím na obrázek otevřete soubor PDF s příslušným grafem.)

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Náklady na vzdělávání na jednoho zaměstnance (včetně ZOZ) v Kč

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Průměrný počet absolvovaných vzdělávacích akcí na jednoho pracovníka

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Koeficient nemocnosti

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
% podíl běžných výdajů na činnost místní správy včetně odpisů majetku na běžných výdajích města

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Výdaje na informační technologie v Kč k počtu pracovníků

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Počet najetých km na jednoho zaměstnance

  

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Celkové náklady na telefonování na zaměstnance v Kč