Srovnání s ostatními úřady

Město Žďár nad Sázavou je od roku 2004 členem Benchmarkingové iniciativy 2005 (http://www.benchmarking.vcvscr.cz/ ) a porovnává svoji výkonnost a efektivitu s dalšími členskými obcemi a městy. Standardní sada porovnávaných ukazatelů je shrnuta v tzv. Profilu úřadu.

Pokud chcete vědět, jak je na tom náš úřad v porovnání s průměrnými hodnotami (medián) dosaženými úřady rozdělenými do velikostních kategorií podle počtu zaměstnanců (viz tabulka níže), tak zde máte sadu základních ukazatelů vyjádřených v grafech.

Městský úřad Žďár nad Sázavou (v grafech červeně) má průměrný přepočtený počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě celkem 120,37 zaměstnanců a patří tedy do velikostní kategorie 90-129,9.

  

Grafy: (Pozn.: Kliknutím na obrázek otevřete soubor PDF s příslušným grafem.)

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Podíl běžných výdajů na činnost místní správy celkem na běžných výdajích města v %

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Registr řidičů: Počet sledovaných úkonů na jednoho pracovníka registru řidičů

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Registr vozidel: Počet sledovaných úkonů na jednoho pracovníka registru vozidel

 

Graf - kliknutím otevřete graf v souboru PDF.
Stavební úřad: Celkový počet úkonů (rozhodnutí, ohlášení správních úkonů a dohledy ) k počtu pracovníků agendy