Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-100/2020-OP Pronájem nebytových prostor, garáž, ulice Veselská, parc. č. 193/1
30.06.2020
15. 7. 2020
Z-101/2020-OP Směna pozemků - Pilská nádrž
01.07.2020
31. 7. 2020
Z-102/2020-OP Pronájem pozemku - ul. Binkova
01.07.2020
31. 7. 2020
Z-98/2020-OP Pronájem nemovitosti - volné prostory na ulici Dolní 165/1
16.06.2020
16. 7. 2020
Z-99/2020-OP Odprodej pozemku - Nádražní
16.06.2020
16. 7. 2020

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka sociálního odboru - manažer/ka Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ) [123 kB]
04.06.2020 do 07.07.2020

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Suchý Miroslav (č.j. OSŽÚ-E/503/20/LK/13/7-18) [154 kB]
24.06.2020 do 10.07.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Suchá Jarmila (č.j. OSŽÚ-E/503/20/LK/13/7-18) [153 kB]
24.06.2020 do 10.07.2020
Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška, doručení písemnosti, Jonáš Bílek, (č.j. KS/146/19/AS-4) [152 kB]
02.07.2020 do 18.07.2020
Veřejná vyhláška, uložení písemností, Lukáš Fišer (č.j. KS/557/17/AS-4) [153 kB]
02.07.2020 do 18.07.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (č.j. KS/206/19/AS-8) [100 kB]
25.06.2020 do 28.07.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Nové Veselí (č.j. OD/617/20/LK) [374 kB]
24.06.2020 do 10.07.2020
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ZR-Stržanov (č.j. OD/849/20/LK) [131 kB]
24.06.2020 do 10.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ZR - Stržanov (č.j. OD/848/20/LK) [114 kB]
24.06.2020 do 10.07.2020

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Sázava (č.j. KUJI 58848/2020) [190 kB]
24.06.2020 do 10.07.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [447 kB]
01.07.2020
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření 3/2020 schválené ZM dne 18.6.2020 [126 kB]
19.06.2020
Informace k místnímu poplatku z pobytu [147 kB]
08.04.2020 do 15.07.2020
Informace k místnímu poplatku ze psů (č.j. OF/MZ/2020) [145 kB]
31.03.2020
Evidence domovních čísel [78 kB]
06.01.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška informace (č.j. SÚ/887/20/Řeh-2-Info) [371 kB]
29.06.2020 do 07.07.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (č.j. SÚ/158/20/Kle-11-Ozná) [291 kB]
19.06.2020 do 05.07.2020

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Ostrov nad Oslavou v uplynulém období (č.j. RUP/371/20/HŠ) [158 kB]
02.06.2020 do 16.07.2020

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - k. ú. Město Žďár (č.j. SPU 214327/2020/520100/Morkus) [325 kB]
23.06.2020 do 09.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina, děti 3 až 10 let [188 kB]
24.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina, zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let [192 kB]
24.04.2020

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 47. schůze rady města konané dne 29.6.2020 [2445 kB]
02.07.2020
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 18.6.2020 [1981 kB]
25.06.2020

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Dotace uvolněných zastupitelů 2020 [733 kB]
25.02.2020 do 01.10.2020
Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020 [721 kB]
18.12.2019 do 01.10.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Exekutorský úřad Brno venkov, dražba, Stanislav Dostál, Dagmar Dostálová [1193 kB]
03.07.2020 do 11.08.2020
Dražební vyhláška, Loubová Radka (č.j. 179 EX 141/20-42) [1276 kB]
30.06.2020 do 05.08.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Kaleja Marek (č.j. 081 EX 26111/10-446) [384 kB]
10.06.2020 do 16.07.2020
Dražební vyhláška, Marek Kaleja (č.j. 081 EX 26111/10-446) [384 kB]
09.06.2020 do 16.07.2020
Usnesení o odročení dražby - Jiří Hegenbart (č.j. 178 EX 1444/04-132) [194 kB]
29.04.2020 do 08.07.2020
Usnesení o odročení dražebního roku - Karton Pack s.r.o. (č.j. 203 Ex 05608/17-104) [170 kB]
21.04.2020 do 18.07.2020

Z jiných úřadů - ostatní

Správa železnic, veřejná soutěž, pozemek p. č. 9539/1 [218 kB]
30.06.2020 do 31.08.2020
Usnesení, stavba vodního díla Nové Veselí - vodovod a kanalizace Dolní, ke zdravotnímu středisku. (č.j. KUJI 57412/2020) [643 kB]
29.06.2020 do 15.07.2020
Usnesení, ustanovení opatrovníka,pozůstalost po Věře Kuthanové [381 kB]
16.04.2020 do 16.10.2020
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina k vykonání nezbytné péče o děti a mládež,určení škol a školských zařízení (č.j. ŠKS/IM/2020/3) [335 kB]
31.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, školy a školská zařízení (č.j. ŠKS/IM/2020/2) [193 kB]
31.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o určení škol a školských zařízení, 89/2020 ze dne 15.3.2020 (č.j. ŠKS/IM/2020) [1170 kB]
31.03.2020
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

Schválený rozpočet na rok 2020 valnou hromadou dne 11.6.2020 [494 kB]
12.06.2020
Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2019 [1013 kB]
12.06.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ulice Luční, Hlohová, Květná, Vnitřní, Javorová... [156 kB]
30.06.2020 do 21.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko [167 kB]
23.06.2020 do 20.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko [168 kB]
23.06.2020 do 07.08.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská [92 kB]
18.06.2020 do 13.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská [93 kB]
18.06.2020 do 06.08.2020