Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-54/2019-OP Pronájem pozemku, lokalita "U ZDARU"
24.09.2019
24. 10. 2019

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru dopravy - agenda přestupků v dopravě [650 kB]
07.10.2019 do 11.11.2019

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška, Tomáš Sadovský, nar. 7.1.1980 (č.j. KS/569/98/AS-3) [155 kB]
03.10.2019 do 19.10.2019
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku, Seat Leon (č.j. KS/561/19/MD) [325 kB]
24.09.2019 do 24.11.2019
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - Veselíčko (č.j. KS/548/19/MD) [324 kB]
04.09.2019 do 04.11.2019

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Republiky (č.j. OD/1245/19/LK) [281 kB]
16.10.2019 do 01.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Trnková (č.j. OD/1226/19/LK) [889 kB]
14.10.2019 do 30.10.2019

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Eržika Klimentová (č.j. MU/OŽ/1743/2019/kh) [141 kB]
16.10.2019 do 01.11.2019

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy - městys Bohdalov (č.j. KUJI 80070/2019) [179 kB]
15.10.2019 do 31.10.2019
Rozhodnutí - souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy - obec Rosička (č.j. KUJI 78308/2019) [178 kB]
14.10.2019 do 30.10.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [201 kB]
18.10.2019
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2019 v elektronické podobě schválené ZM 5.9.2019 [99 kB]
06.09.2019
Evidence domovních čísel - rok 2019 [77 kB]
07.01.2019 do 02.01.2020
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Ing. Tomáš Havlík (č.j. SÚ/1273/19/Ku-2-Info) [250 kB]
15.10.2019 do 24.10.2019
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Počítky (č.j. SÚ/1271/19/Ku-2-Info) [259 kB]
15.10.2019 do 24.10.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Sirákov v uplynulém období (č.j. RUP/780/19/HŚ) [280 kB]
10.10.2019 do 16.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II Územního plánu Pavlov pro opakované veřejné projednání (č.j. RUP/931/18/HŠ) [362 kB]
10.10.2019 do 21.11.2019
Veřejná vyhláška, oznámení řízení o návrhu změny č. 3 územního plánu ZR (č.j. RUP/841/19/DF) [373 kB]
03.10.2019 do 13.11.2019
Veřejná vyhláška, oznámení řízení o návrhu územního plánu Škrdlovice (č.j. RUP/488/15/DF) [362 kB]
03.10.2019 do 11.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Velká Losenice v uplynulém období (č.j. RUP/858/19/HŠ) [286 kB]
27.09.2019 do 31.10.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Znětínek v uplynulém období (č.j. RUP/782/19/HŠ) [282 kB]
27.09.2019 do 02.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Kněževes v uplynulém období (č.j. RUP/781/19/HŠ) [295 kB]
27.09.2019 do 02.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Hodíškov v uplynulém období (č.j. RUP/589/19/HŠ) [282 kB]
27.09.2019 do 02.11.2019

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - kůrovcová kalamita (č.j. ŽP/1596/19/JD) [482 kB]
16.08.2019 do 15.11.2019
Výzva a upozornění vodoprávního úřadu (č.j. ŽP/1472/19/MB) [277 kB]
25.07.2019 do 25.10.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 23. schůze rady města konané dne 7. října 2019 [1970 kB]
14.10.2019
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 5. září 2019 [2553 kB]
12.09.2019

Dotační programy

Program dotace - obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb [670 kB]
06.09.2019 do 06.12.2019
Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou [888 kB]
20.06.2019 do 01.11.2019
Výzva dotačního programu - sociální, kulturní, sportovní, vzdělávání, prevence kriminality a zdravotní oblast [413 kB]
31.05.2019 do 30.11.2019

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - odročení dražby - Krahulová Růžena (č.j. 009 EX 3927/13-229) [219 kB]
16.10.2019 do 01.11.2019
Usnesení - odročení dražby - Synková Lucie (č.j. 192 EX 129/19-67) [323 kB]
14.10.2019 do 30.10.2019
Dražební vyhláška - Anna Macháčková Mašová (č.j. 067 EX 526/18-177) [949 kB]
07.10.2019 do 24.10.2019

Z jiných úřadů - ostatní

Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko, Rozpočtové opatření č.6. schváleno předsednictvem dne 26.9.2019 [282 kB]
02.10.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5/2019 [316 kB]
04.09.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 [159 kB]
01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - obec Stržanov, Polnička [167 kB]
16.10.2019 do 15.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, ul. Vysocká, ul. Santiniho, Zámek14.11.2019 [207 kB]
15.10.2019 do 14.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - trafostanice Žďár Holoubek č. 704541 [143 kB]
20.09.2019 do 29.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - trafostanice Žďár Holoubek č. 704541 [147 kB]
20.09.2019 do 27.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bartačky č. 310 [143 kB]
20.09.2019 do 25.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bartačky č. 310 [142 kB]
20.09.2019 do 24.10.2019