Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-11/2019-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1
16.04.2019
30. 4. 2019
Z-18/2019-OP Odprodej pozemku - doplnění Z-18/2019-OP
16.04.2019
16. 5. 2019
Z-25/2019-OP Dar nemovitostí - Mělkovice
16.04.2019
16. 5. 2019
Z-26/2019-OP Pronájem pozemku - ul. Nádražní
16.04.2019
1. 5. 2019
Z-27/2019-OP Pronájem pozemků - ul. Lesní
16.04.2019
16. 5. 2019
Z-28/2019-OP Pronájem pozemků - ul. Na Prutech
16.04.2019
16. 5. 2019
Z-29/2019-OP Výpůjčka pozemku - ul. Na Prutech
16.04.2019
16. 5. 2019
Z-30/2019-OP Směna pozemků, Jamská II, Stržanov.
18.04.2019

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Revoluční 1829/27, byt číslo 11
17.04.2019
2. 5. 2019

Z městského úřadu - volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - 24. a 25. května 2019 [254 kB]
29.03.2019 do 24.04.2019

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - referent/ka úseku tajemníka a správy MěÚ [77 kB]
10.04.2019 do 06.05.2019
Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka odboru rozvoje a územního plánování - referent/ka pro územní plánování a administrativu [78 kB]
10.04.2019 do 06.05.2019
Výběrové řízení na obsazení pozice - Asistent prevence kriminality [164 kB]
26.03.2019 do 19.04.2019

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obchvat u obce Mělkovice (č.j. KUJI 29547/2019-Há/DZp/39) [693 kB]
17.04.2019 do 03.05.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Nížkov (č.j. OD/419/19/LK) [281 kB]
12.04.2019 do 28.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Horní (č.j. OD/405/19/LK-DZp) [115 kB]
11.04.2019 do 27.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní část Stržanov (č.j. OD/408/19/LK-DZp) [115 kB]
11.04.2019 do 27.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/392/19/Lk) [115 kB]
05.04.2019 do 21.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Městys Nové Veselí (č.j. OD/375/19/LK-DZp) [862 kB]
03.04.2019 do 19.04.2019

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Matějov (č.j. KUJI 27160/2019) [185 kB]
04.04.2019 do 20.04.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Pavlov (č.j. KUJI 27169/2019) [185 kB]
04.04.2019 do 20.04.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [105 kB]
17.04.2019
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019 v elektronické podobě schválené ZM dne 14.3.2019 [99 kB]
20.03.2019
Evidence domovních čísel - rok 2019 [77 kB]
07.01.2019 do 02.01.2020
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
18.12.2017
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - obec Hamry nad Sázavou (č.j. SÚ/11/19/Ba-4-Rozh) [4800 kB]
18.04.2019 do 04.05.2019
Veřejná vyhláška, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, JPM Metal s.r.o. (č.j. SÚ/338/19/Řeh-7-Info) [305 kB]
15.04.2019 do 01.05.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Bohdalov (č.j. SÚ/355/19/Ba-5-Info) [293 kB]
10.04.2019 do 26.04.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Městys Bohdalov (č.j. SÚ/353/19/Ba-5-Info) [297 kB]
10.04.2019 do 26.04.2019
Rozhodnutí - Autobazar Vysočina s.r.o. (č.j. KUJI 26875/2019) [1676 kB]
10.04.2019 do 26.04.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o upraveném návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/1043/18/DF) [379 kB]
18.04.2019 do 29.05.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Nové Dvory k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/252/DF) [283 kB]
16.04.2019 do 06.06.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. II Územního plánu Nové Veselí (č.j. RUP/494/18/DF) [305 kB]
05.04.2019 do 21.04.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Karlov v uplynulém období (č.j. RUP/306/19/DF) [288 kB]
28.03.2019 do 29.04.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č.2 o uplaňování Územního plánu Krásněves v uplynulém období (č.j. RUP/166/19/HŠ) [280 kB]
22.03.2019 do 23.04.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Obyčtov v uplynulém období (č.j. RUP/165/19/HŠ) [278 kB]
22.03.2019 do 23.04.2019

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Městys Bohdalov (č.j. ŽP/831/19/MB) [380 kB]
12.04.2019 do 28.04.2019
Závěr zjišťovacího řízení - I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat (č.j. KUJI 27835/2019) [268 kB]
11.04.2019 do 27.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje - vrtaná studna k.ú. Nové Dvory (č.j. ŽP/332/19/VM/2) [1093 kB]
04.04.2019 do 20.04.2019
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č.j. ŽP/35/19JD) [497 kB]
08.01.2019 do 01.06.2019

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Valná hromada svazku obcí České dědictví Unesco [2413 kB]
17.04.2019 do 04.05.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019

Z městského úřadu - ostatní

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou - čtvrtek 25.4.2019 [604 kB]
18.04.2019 do 26.04.2019
Zápis z 13. schůze rady města konané 15. 4. 2019 [4180 kB]
18.04.2019
Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 14.3.2019 [1511 kB]
21.03.2019

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Dotace rady města 2019 [470 kB]
16.01.2019 do 01.07.2019

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Insolv, v.o.s. - Písemné oznámení o vrácení doručované písemnosti odesílajícímu insolvenčnímu správci - Gregor Radek (č.j. 20190194-111-JS-0) [158 kB]
11.04.2019 do 22.04.2019
Insolv, v.o.s. - Písemná výzva adresátu k vyzvednutí doručované písemnosti - Gregor Radek (č.j. 20190193-11-JS-0) [230 kB]
11.04.2019 do 22.04.2019
Insolv v.o.s. - Písemná výzva adresátu k vyzvednutí doručované písemnosti - Gregor Radek (č.j. 20190195-111-JS-0) [226 kB]
11.04.2019 do 22.04.2019

Z jiných úřadů - ostatní

Magistrát města Brna - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam (č.j. ŽP/4594/19/HPS) [300 kB]
17.04.2019 do 14.05.2019
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekol. jednotek (BPEJ) [340 kB]
15.04.2019 do 01.05.2019
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou (č.j. 28604/2019, OZPZ 364/2019 Ča) [1844 kB]
15.04.2019 do 01.05.2019
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1/2019 [152 kB]
11.04.2019
SVAK Žďársko - Valná hromada [2562 kB]
02.04.2019 do 26.04.2019
SVAK Žďársko - Schválený rozpočet na rok 2019 valnou hromadou dne 19.3.2019, Usnesení z Valné hromady SVK Žďársko dne 19.3.2019 [1073 kB]
26.03.2019
FÚ pro kraj Vysočina - Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 - tisková zpráva [105 kB]
19.02.2019 do 02.07.2019

Výluky v dopravě

ČD - Výlukový jízdní řád - Brno - Břeclav a zpět [112 kB]
28.03.2019 do 09.05.2019