Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-184/2021-OP Odprodej pozemku - nám. Republiky 13
31.08.2021
30. 9. 2021
Z-188/2021-OP Změna Pachtovní smlouvy
31.08.2021
16. 9. 2021
Z-189/2021-OP pronájem pozemku, rekonstrukce vodovodu ul. Nádražní
14.09.2021
29. 9. 2021
Z-190/2021-OP Pronájem pozemku, k.ú. Stržanov
14.09.2021
29. 9. 2021
Z-191/2021-OP Směna pozemků - Klafar
14.09.2021
29. 9. 2021

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1932/43, byt číslo 6
31.08.2021
16. 9. 2021
ul. Brodská, č.p. 1825, č.or. 11, byt č.6
14.09.2021
30. 9. 2021
ul. Brodská, č.p. 1936, č.or. 35/13
14.09.2021
30. 9. 2021
ul. Horní 1679/22, byt číslo 1
31.08.2021
30. 9. 2021

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel (ka) příspěvkové organizace KULTURA ŽĎAR [166 kB]
16.08.2021 do 05.10.2021

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, průtah obcí Rudolec (č.j. OD/1216/21/LK) [351 kB]
13.09.2021 do 29.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, silnice II/353, Rudolec (č.j. OD/1221/21/LK) [533 kB]
13.09.2021 do 29.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Libušínská (č.j. OD/1041/21/LK-DZp) [490 kB]
07.09.2021 do 23.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - cyklostezka podél řeky Sázavy (č.j. OD/1040/21/LK-DZp) [518 kB]
07.09.2021 do 23.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Jamborova, Špálova (č.j. OD/1144/21/LK) [368 kB]
03.09.2021 do 19.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Libická, Hrnčířská (č.j. OD/1184/21/LK) [295 kB]
02.09.2021 do 18.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní (č.j. OD/1175/21/LK) [777 kB]
02.09.2021 do 18.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Cikháj (č.j. OD/1166/21/LK) [496 kB]
02.09.2021 do 18.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalov (č.j. OD/1170/21/LK) [464 kB]
02.09.2021 do 18.09.2021

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [496 kB]
15.09.2021
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2021 [160 kB]
16.07.2021
Evidence domovních čísel - rok 2021 [78 kB]
04.01.2021
Zveřejňovací povinnost - schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2027 [161 kB]
14.12.2020 do 30.06.2022
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Oznámení o možnosti převzít písemnost, vlastník pozemku, p. č. 1137, k.ú. Vojnův Městec (č.j. SÚP/1266/21/Řeh-8-Dopi) [96 kB]
15.09.2021 do 01.10.2021
Oznámení o VPS, KOVO Koukola, s.r.o. (č.j. SÚP/1734/21/Řeh-7-Info) [105 kB]
15.09.2021 do 01.10.2021
Program dotace - Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb (č.j. SÚP/1788/21/ZV) [81 kB]
10.09.2021 do 10.12.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Polnička (č.j. SUP/1771/21/Ka-2-Ozná) [292 kB]
08.09.2021 do 24.09.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu Změny č. III Územního plánu Nové Veselí pro veřejné projednání (č.j. SÚP/203/21/HŠ) [115 kB]
06.09.2021 do 19.10.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Rosička v uplynulém období (č.j. SÚP/1328/21/HŠ) [122 kB]
03.09.2021 do 05.10.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Matějov v uplynulém období (č.j. SÚP/1325/21/HŠ) [123 kB]
03.09.2021 do 05.10.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu Karlov k veřejnému nahlédnutí (č.j. SUP/1151/20/DF) [143 kB]
02.09.2021 do 18.09.2021

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2021 [671 kB]
30.03.2021 do 01.10.2021

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - vodní dílo - Olešenka - připojení na přivaděč Nížkov - Špinov (č.j. ŽP/1291/21/VM/3) [228 kB]
06.09.2021 do 22.09.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Výzva dotačního programu - podpora označování provozoven a obchodních domů [260 kB]
18.01.2021 do 30.09.2021

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 09.09.2021 [3388 kB]
15.09.2021
Zápis z 79. schůze rady města konané dne 30.8.2021 [3801 kB]
02.09.2021

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Lenka Sodomková (č.j. 167 EX 9977/12-751) [774 kB]
06.09.2021 do 19.10.2021
Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Nový Antonín (č.j. 203 Ex 11392/10-71) [972 kB]
30.07.2021 do 30.09.2021

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Rozpočtové opatření č. 5 schváleno předsednictvem dne 26.8.2021 [259 kB]
30.08.2021
Rozpočtové opatření č. 4 [209 kB]
02.07.2021
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno předsednictvem dne 20.5.2021 [206 kB]
26.05.2021
Rozpočtové opatření č, 2 schváleno předsednictvem dne 29.4.2021 [316 kB]
30.04.2021
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVAK Žďársko za rok 2020 [862 kB]
29.03.2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 - 2025 [371 kB]
29.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 valnou hromadou dne 25.3.2021 v Kč [371 kB]
29.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 25.3.2021 [158 kB]
29.03.2021

Z jiných úřadů

JUDr. Jana Trutnová - Usnesení - dědictví po Ladislavu Kejdovi (č.j. 8 D 1122/2020-75) [197 kB]
15.04.2021 do 15.10.2021
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky el. energie, ul. Švermova, Vančurova [98 kB]
15.09.2021 do 27.10.2021
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie, Veselíčko... [102 kB]
14.09.2021 do 19.10.2021
Přerušení dodávky vody - Jamborova [356 kB]
09.09.2021 do 20.09.2021
Přerušení dodávky vody - Špálova [356 kB]
09.09.2021 do 20.09.2021
Přerušení dodávky vody - Blažíčkova [355 kB]
09.09.2021 do 20.09.2021
Přerušení dodávky vody - Špálova [356 kB]
09.09.2021 do 20.09.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Studentská [97 kB]
08.09.2021 do 30.09.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Tálský Mlýn [98 kB]
08.09.2021 do 01.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - U Malého lesa [101 kB]
07.09.2021 do 30.09.2021