Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z - 312/2022-OP Pronájem prostor sloužících k podnikání, objekt č. p. 766, Na Úvoze č. or. 15,
11.10.2022
12. 12. 2022
Z-294/2022-OP Pronájem nemovitosti - Dolní ul.
22.11.2022
23. 12. 2022
Z-3/2022-OP Pronájem pozemku - nám. Republiky
21.11.2022
7. 12. 2022
Z-311/2022-OP Pronájem prostor sloužících k podnikání, Na Úvoze č. or. 15, parc. č. 3094
11.10.2022
12. 12. 2022
Z-318/2022-OP Pronájem a výpůjčka pozemku - Luční
03.11.2022
3. 12. 2022
Z-4/2022-OP Pronájem pozemku - zahrádka u BD Okružní
21.11.2022
22. 12. 2022
Z-5/2022-OP Výpůjčka pozemku - ul Haškova
25.11.2022
27. 12. 2022

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou (1+1)
29.11.2022
15. 12. 2022

Z městského úřadu - volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ke dni 21.11.2022 pro volbu prezidenta ČR, která se koná v dnech 13. a 14.01.2023 [415 kB]
21.11.2022 do 15.12.2022

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace - Knihovna Matěje Josefa Sychry [588 kB]
25.10.2022 do 09.12.2022

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [212 kB]
23.03.2022
Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vlastimil Šilhán (č.j. OSŽÚ-E/1535/22/LK/13/19-10) [213 kB]
15.11.2022 do 01.12.2022

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - odstranění silničního vozidla (č.j. KS/22/JK) [136 kB]
24.11.2022 do 10.12.2022
Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (na silnici II/350 v úseku Herálec - Svratka) (č.j. OD/1579/22/LK) [406 kB]
23.11.2022 do 09.12.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kovářova (č.j. OD/1569/22/LK) [394 kB]
21.11.2022 do 07.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Kovářova - Libušínská (č.j. OD/1378/22/LK) [256 kB]
21.11.2022 do 07.12.2022

Z městského úřadu - odbor finanční

Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2023 [1008 kB]
29.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Žďár nad Sázavou na roky 2024 - 2027 [217 kB]
29.11.2022
Oznámení o vyhlášení nálezu [282 kB]
23.11.2022
Evidence domovních čísel - rok 2022 [213 kB]
07.01.2022
Zveřejňovací povinnost - rozpočtová opatření č. 8/2021 [223 kB]
28.12.2021
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Zveřejňovací povinnost rozpočtového opatření č. 7/2021 (č.j. 137/2021/OF/ZM) [160 kB]
11.11.2021
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Vatín v uplynulém období (č.j. SÚP/1762/22/HŠ-3) [382 kB]
29.11.2022 do 30.12.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Budeč v uplynulém období (č.j. SÚP/996/22/HŠ-5) [382 kB]
29.11.2022 do 30.12.2022
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Kněževes pro veřejné projednání (č.j. SÚP/260/21/HŠ) [237 kB]
29.11.2022 do 12.01.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - místní komunikace Jamská - nákupní park (č.j. SÚP/2024/22/Řeh-3) [562 kB]
25.11.2022 do 11.12.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Pokojov v uplynulém období (č.j. SÚP/1180/22/HŠ-3) [369 kB]
25.11.2022 do 28.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Vysocká (č.j. SÚP/2175/22/Pip-2) [468 kB]
22.11.2022 do 08.12.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Vojnův Městec v uplynulém období (č.j. SÚP/2148/22/DF) [158 kB]
16.11.2022 do 19.12.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o konání OPAKOVANÉHO veřejného projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Ostrov nad Oslavou (č.j. SÚP/259/21/HŠ) [234 kB]
15.11.2022 do 29.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 6 ÚP Žďár nad Sázavou a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. SÚP/1598/21/DF) [297 kB]
24.10.2022 do 06.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Karlov (č.j. SÚP/1151/20/DF) [174 kB]
20.10.2022 do 30.11.2022

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Schválený rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 2022 [439 kB]
14.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Žďársko na rok 2023 - 2024 [60 kB]
14.11.2022
Návrh rozpočtu Mikroregionu Žďársko na rok 2023 [65 kB]
14.11.2022

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2023 [435 kB]
22.11.2022 do 10.03.2023
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území Města Žďáru nad Sázavou 2023 [426 kB]
22.11.2022 do 10.04.2023
Výzva dotačního programu, podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022 [708 kB]
27.06.2022 do 30.11.2022

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Splašková kanalizace a ČOV (č.j. ŽP/725/22/MB/4) [219 kB]
18.11.2022 do 04.12.2022

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 21.11.2022 [1637 kB]
25.11.2022
Zápis z 2.schůze zastupitelstva města konané dne 3.11.2022 [1704 kB]
10.11.2022

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Sportoviště 2023 [860 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2023 [874 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Sport 2023 [874 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Volný čas 2023 [875 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Kultura 2023 [587 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ (č.j. SÚP/1696/22/ZV) [266 kB]
09.09.2022 do 09.12.2022

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení, Dražební vyhláška [211 kB]
28.11.2022 do 02.02.2023
Usnesení, Dražební vyhláška, (č.j. 081 EX 02114/14-422) [253 kB]
14.10.2022 do 08.12.2022
Usnesení - Marek Stýblo (č.j. 081 EX 04447/16-273) [224 kB]
14.11.2022 do 30.11.2022

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Pravidelné odkalování vodovodní sítě Žďár nad Sázavou (č.j. ZR/4831/2022-In) [135 kB]
25.11.2022 do 10.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7 [215 kB]
16.11.2022
Rozpočtové opatření č. 6 [223 kB]
26.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5. [310 kB]
26.08.2022
Rozpočtové opatření č. 4 [222 kB]
24.06.2022
Usnesení z Valné hromady SVK ŽĎÁRSKO [227 kB]
03.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3, [225 kB]
20.05.2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO za rok 2021 [354 kB]
29.04.2022
Rozpočtové opatření č. 2 [136 kB]
29.04.2022
Rozpočtová opatření č. 1 [133 kB]
04.04.2022
Schválený rozpočet na rok 2021 [223 kB]
27.12.2021
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2022 [234 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů

Stanovisko Ministerstva životního prostředí - Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 - 2027 (č.j. MZP/2022/710/4284) [541 kB]
24.11.2022 do 10.12.2022
Stanovisko Ministerstva životního prostředí - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021 - 2027 [427 kB]
14.11.2022 do 30.11.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (č.j. MZE-59640/2022-16212) [4044 kB]
09.11.2022 do 09.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023
Jízdní řád autobusové linky č. 840112 Žďár nad Sázavou - Měřín [89 kB]
05.01.2022 do 11.12.2022
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021

Ostatní informace

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin [281 kB]
10.11.2022
Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva [798 kB]
09.03.2022 do 31.12.2022

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - nám. Republiky [97 kB]
18.11.2022 do 08.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Stržanov [96 kB]
14.11.2022 do 10.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Veselská [99 kB]
04.11.2022 do 07.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vysocká [98 kB]
04.11.2022 do 07.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jihlavská [99 kB]
26.10.2022 do 29.11.2022

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json