Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví [619 kB]
08.07.2019 do 09.09.2019

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška, Marcela Galbová, výzva písemnosti (č.j. KS/82/19/AS-3, KS/526/19/AS-3) [152 kB]
16.08.2019 do 01.09.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Jan Doležal (č.j. KS/281/18/AS-4, KS/282/18/AS-4, KS/283/18/AS-6) [93 kB]
06.08.2019 do 22.08.2019

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání - obec Rosička (č.j. OD/737/19/LK) [94 kB]
21.08.2019 do 06.09.2019
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Nádražní, Tyršova, Husova, OD/971/19/LK [1209 kB]
14.08.2019 do 30.08.2019

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Rudolec (č.j. KUJI 63434/2019) [187 kB]
19.08.2019 do 04.09.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Znětínek (č.j. KUJI 63425/2019) [188 kB]
19.08.2019 do 04.09.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Lhotka (č.j. KUJI 63417/2019) [189 kB]
19.08.2019 do 04.09.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [641 kB]
14.08.2019
Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2019 v elektronické podobě schválené ZM [99 kB]
14.06.2019
Evidence domovních čísel - rok 2019 [77 kB]
07.01.2019 do 02.01.2020
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Seznámení s podklady rozhodnutí - novostavba centrum sociálních služeb (č.j. KUJI 64260/2019 OUP 22/2019 Fu-4) [455 kB]
19.08.2019 do 04.09.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Bohdalov (č.j. SÚ/466/19/Pt-13-Info) [229 kB]
06.08.2019 do 22.08.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, KUJI 64260/2019 [437 kB]
15.08.2019 do 31.08.2019
Veřejná vyhláška, oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územ. rozvoje Kraje Vysočina, KUJI 61832/2019 [439 kB]
15.08.2019 do 31.08.2019
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II územního plánu Pavlov pro veřejné projednání (č.j. RUP/931/18/HŠ) [356 kB]
17.07.2019 do 28.08.2019

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - kůrovcová kalamita (č.j. ŽP/1596/19/JD) [482 kB]
16.08.2019 do 15.11.2019
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru (č.j. KUJI 62445/2019, OZPZ 1423/2019 Ča) [256 kB]
09.08.2019 do 25.08.2019
Posuzování vlivů na ŽP, zahájení zjišťovacího záměru, V1310/1311 - výměna vedení (č.j. KUJI 61960/2019, OZPZ 1395/2019 Ča) [259 kB]
08.08.2019 do 24.08.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - vodní dílo Nížkov (č.j. ŽP/1388/19/VM/3) [240 kB]
07.08.2019 do 23.08.2019
Výzva a upozornění vodoprávního úřadu (č.j. ŽP/1472/19/MB) [277 kB]
25.07.2019 do 25.10.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 19. schůze rady města konané dne 29.7.2019 [2611 kB]
02.08.2019
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 13. června 2019 [1952 kB]
19.06.2019

Dotační programy

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou [888 kB]
20.06.2019 do 01.11.2019
Výzva dotačního programu - sociální, kulturní, sportovní, vzdělávání, prevence kriminality a zdravotní oblast [413 kB]
31.05.2019 do 30.11.2019

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - prodej nemovitého majetku k. ú. Rokytno na Moravě [3441 kB]
21.08.2019 do 18.09.2019
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - prodej nemovitého majetku k.ú. Studnice u Rokytna (č.j. BZR/9/2019) [3812 kB]
21.08.2019 do 18.09.2019
Harmonogram informačních schůzek pro žadatele, 3. vlna kotlíkových dotací v Kraji Vysočina [243 kB]
14.08.2019
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 [159 kB]
01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní horní, ul. Revoluční [159 kB]
21.08.2019 do 11.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní horní [163 kB]
21.08.2019 do 14.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. U Táferny, ul. Purkyňova, , ul. Santiniho [163 kB]
21.08.2019 do 18.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Vysocká, V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě [161 kB]
21.08.2019 do 19.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Zámek [156 kB]
20.08.2019 do 14.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, ul. Revoluční, ul. Okružní spodní, ul. V Zahrádkách [167 kB]
20.08.2019 do 12.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Hutařova, ul. Tyršova [156 kB]
20.08.2019 do 05.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Špálova [153 kB]
20.08.2019 do 05.09.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - chatová oblast mezi Stržanovem a Světnovem [162 kB]
19.08.2019 do 06.09.2019