Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z - 260/2022-OP Pronájem pozemku, letní zahrádka, 25 m2
10.05.2022
25. 5. 2022
Z- 252/2022-OP Pronájem pozemku - U ZDARU
27.04.2022
26. 5. 2022
Z-223/2022-OP Pronájem nemovitost - Dolní
27.04.2022
26. 5. 2022
Z-248/2022-OP Odprodej pozemků - pro výstavbu 2 ŘRD v ul. Žižkova, ZR 1
14.04.2022
31. 5. 2022
Z-249/2022-OP Pronájem pozemků - Klafar
27.04.2022
26. 5. 2022
Z-251/2022-OP Pronájem pozemku - U ZDARU
27.04.2022
26. 5. 2022
Z-253/2022-OP Pronájem pozemku - DRUHÁK
27.04.2022
26. 5. 2022
Z-257/2022-OP Záměr na odprodej pozemku, k. ú. Zámek Žďár, p. č. 539
10.05.2022
9. 6. 2022
Z-258/2022-OP Záměr - odprodej pozemku, k. ú. Stržanov, p. č. 156/2
10.05.2022
9. 6. 2022
Z-259/2022-OP Pronájem pozemku, "U ZDARU", ul. Jihlavská, garáž, p. č. 6580
10.05.2022
9. 6. 2022
Z-261/2022-OP Pronájem pozemků, ul. Dolní,
10.05.2022
25. 5. 2022
Z-262/2022-OP Odprodej pozemků-realizace stavby 3 BD ul. Sázavská Klafar
10.05.2022
20. 6. 2022
Z-263/2022/OP Pronájem nemovitost, objekt č.p. 1141, ul. Nádražní č. or. 44
10.05.2022
25. 5. 2022

Z městského úřadu - volby

Počty podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů [203 kB]
04.05.2022

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - referent/ka sociálního odboru - agenda sociálně-právní ochrana dětí [329 kB]
04.05.2022 do 17.06.2022

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [212 kB]
23.03.2022
Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (č.j. KS/87/22/SP-3) [175 kB]
12.05.2022 do 12.06.2022
Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení Veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, ulice Studentská (č.j. OD/592/22/LK) [222 kB]
16.05.2022 do 01.06.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Vojnův Městec (č.j. OD/341/22/LK) [341 kB]
04.05.2022 do 20.05.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolec (č.j. OD/543/22/LK-DZp) [450 kB]
02.05.2022 do 18.05.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Jihlavská (č.j. OD/502/22/LK-DZp) [1058 kB]
02.05.2022 do 18.05.2022

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [98 kB]
11.05.2022
Evidence domovních čísel - rok 2022 [213 kB]
07.01.2022
Zveřejňovací povinnost - rozpočtová opatření č. 8/2021 [223 kB]
28.12.2021
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Zveřejňovací povinnost rozpočtového opatření č. 7/2021 (č.j. 137/2021/OF/ZM) [160 kB]
11.11.2021
Zveřejňovací povinnost - schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2027 [161 kB]
14.12.2020 do 30.06.2022
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška, stavební povolení, Polní cesta, Březí nad Oslavou (č.j. SÚP/312/22/Ba-3) [631 kB]
17.05.2022 do 02.06.2022
Veřejná vyháška, Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. územního plánu Hamry nad Sázavou (č.j. 24370/2022/MUZR, SÚP/100/21/DF) [162 kB]
11.05.2022 do 21.06.2022
Veřejná vyhláška, Oznámení zveřejnění Změny územního plánu Svratka a Úplného znění Územního plánu Svratka po této změně (č.j. SÚP/149/21/DF) [913 kB]
10.05.2022 do 26.05.2022
Veřejná vyhláška, oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování územního plánu Poděšín (č.j. SÚP/718/22/HŠ-5) [438 kB]
06.05.2022 do 06.06.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. II územního plánu Malá Losenice (č.j. SÚP/46/22/DF) [307 kB]
02.05.2022 do 15.06.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoké v uplynulém období (č.j. SÚP/784/22/DF) [231 kB]
28.04.2022 do 03.06.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Karlov (č.j. SÚP/1151/20/DF) [161 kB]
27.04.2022 do 14.06.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu Změny č. III Územního plánu Pavlov pro veřejné projednání (č.j. SÚP/684/21/HŠ) [250 kB]
31.03.2022 do 19.05.2022

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění dokumentace, " I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchat " (č.j. KUJI 41365/2022) [886 kB]
12.05.2022 do 28.05.2022

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společ. územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení, rekonstrukce kanalizace (č.j. ŽP/584/22/MB/1) [206 kB]
16.05.2022 do 01.06.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Konkursní řízení - Active - středisko volného času, p.o. [505 kB]
28.04.2022 do 13.06.2022
Výzva dotačního programu - Dotace rady města 2022 [450 kB]
27.04.2022 do 27.05.2022
Program dotace - Podpora označování provozoven a obchodních domů 2022 [794 kB]
20.12.2021 do 01.11.2022

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 98. schůze rady města konané dne 9.5.2022 [360 kB]
13.05.2022
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města konaného 5. května 2022 [240 kB]
11.05.2022
Vyjádření a protinávrh k materiálu Portfolio města [166 kB]
31.03.2022
Reakce na vyjádření a protinávrh k materiálu Portfolio města [198 kB]
31.03.2022
Usnesení, pozůstalost po Vladimíru Štůlovi, (č.j. 8 D 1007/2021) [432 kB]
21.02.2022 do 21.08.2022
Doplňující informace k č. j. 178/2022/OF/ZM [1356 kB]
17.02.2022
Doplňující informace- žádost o seznámení zastupitelstva, Best Value Approach (BVA) [201 kB]
17.02.2022

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení, JUDr. Smékal, EXE Praha - východ (č.j. 081/EX 17050/08-348) [380 kB]
11.05.2022 do 23.06.2022

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO za rok 2021 [354 kB]
29.04.2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné [679 kB]
27.04.2022 do 27.05.2022
Rozpočtové opatření č. 2 [136 kB]
29.04.2022
Rozpočtová opatření č. 1 [133 kB]
04.04.2022
Schválený rozpočet na rok 2021 [223 kB]
27.12.2021
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2022 [234 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů

Záměr - Hlubinný geotermální vrt pro TČ, parc. č. 8066/2, k.ú. Město Žďár [134 kB]
05.05.2022 do 21.05.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava I/37 (č.j. KUJI 36438/2022) [213 kB]
03.05.2022 do 19.05.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Bezručova, Jungmannova, Dolní a nám. Republiky (č.j. KUJI 36783/2022) [207 kB]
02.05.2022 do 18.05.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Hlubinný geotermální vrt pro TČ na parc. č. 2359, k.ú. Město Žďár (č.j. KUJI 35177/2022) [272 kB]
02.05.2022 do 18.05.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Hlubinný geotermální vrt pro TČ na parc. č. 2360, k.ú. Město Žďár (č.j. KUJI 35221/2022) [272 kB]
02.05.2022 do 18.05.2022
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022 (č.j. 753691/22/2900-11420-709759) [68 kB]
22.04.2022 do 27.05.2022
Daň z nemovitých věcí (č.j. 755139/22/2900-11420-709759) [92 kB]
21.04.2022 do 27.05.2022
Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech [329 kB]
20.01.2022 do 12.06.2022
Jízdní řád autobusové linky č. 840112 Žďár nad Sázavou - Měřín [89 kB]
05.01.2022 do 11.12.2022
Ořez dřevin v oblasti zahrádkářské kolonie, bezpečné provoz. distribuční soustavy EG.D, a.s. [361 kB]
08.12.2021
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021

Ostatní informace

Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva [798 kB]
09.03.2022 do 31.12.2022

Přerušení dodávek energií, vody

Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie, ul. Jamská [97 kB]
16.05.2022
Přerušení dodávky vody, ul. Jihlavská [276 kB]
13.05.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ul. Nádražní [96 kB]
10.05.2022 do 26.05.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ul. Nádražní [148 kB]
10.05.2022 do 24.05.2022

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json

 

 

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.