Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-193/2021/OP Záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, č.p. 1141, parc. č. 6130/1.
23.11.2021
8. 12. 2021
Z-194/2021-OP Záměr na pronájem prostor sloužících podnikání, objekt č.p. 165, parc. č. 3348, č. or. 1
23.11.2021
8. 12. 2021
Z-202/2021-OP Odprodej pozemků, lokalita Jamská II., ZR
23.11.2021
23. 12. 2021

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
Revoluční, byt č. 34, budova č.p. 1829, č. or. 27
23.11.2021
9. 12. 2021

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška, výzva k odstranění silničního vozidla (č.j. KS/497/21/JK) [259 kB]
24.11.2021 do 10.12.2021
Veřejná vyhláška, VW Passat, 3J7 6004 (č.j. KS/495/21/JK) [254 kB]
22.11.2021 do 08.12.2021
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [272 kB]
01.12.2021
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NA ROK 2022 [959 kB]
30.11.2021 do 17.12.2021
Zveřejňovací povinnost rozpočtového opatření č. 7/2021 (č.j. 137/2021/OF/ZM) [160 kB]
11.11.2021
Evidence domovních čísel - rok 2021 [78 kB]
04.01.2021
Zveřejňovací povinnost - schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2027 [161 kB]
14.12.2020 do 30.06.2022
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí, Nížkov, stavební úpravy VO (č.j. SÚP/1569/21/Dol-4-Rozh) [797 kB]
26.11.2021 do 12.12.2021
Veřejná vyhláška, oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lhotka v uplynulém období (č.j. SÚP/2234/21/DF) [144 kB]
24.11.2021 do 27.12.2021
Veřejná vyhláška, oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Počítky v uplynulém období (č.j. SÚP/2230/21/DF) [144 kB]
24.11.2021 do 27.12.2021
Veřejná vyhláška, oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sklené v uplynulém období (č.j. SÚP/2237/21/DF) [144 kB]
24.11.2021 do 27.12.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Svratka k veřejnému nahlédnutí (č.j. SÚP/149/21/DF) [144 kB]
03.11.2021 do 24.12.2021
Veřejná vyhláška, oznámení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Obyčtov pro OPAKOVANÉ veřejné projednání (č.j. RUP/469/20/HŠ) [58 kB]
27.10.2021 do 09.12.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného projednání návrhu změny č. II územního plánu Radostín (č.j. RUP/532/20/DF) [145 kB]
22.10.2021 do 06.12.2021
Program dotace - Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb (č.j. SÚP/1788/21/ZV) [81 kB]
10.09.2021 do 10.12.2021

Z městského úřadu - odbor sociální

Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2022 [674 kB]
25.11.2021 do 04.03.2022
Výzva dotač. programu, dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města ZR 2022 [749 kB]
25.11.2021 do 31.03.2022

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška, informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (č.j. ŽP/1955/21/VM/1) [186 kB]
25.11.2021 do 02.12.2021
Informace k průběhu kůrovcové kalamity, výzva k vlastníkům lesů. (č.j. ŽP/177/21/JD) [134 kB]
14.10.2021 do 31.03.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Výzva dotačního programu - Sportoviště 2022 [858 kB]
29.11.2021 do 01.03.2022
Výzva dotačního programu - Sport 2022 [875 kB]
29.11.2021 do 01.03.2022
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2022 [1051 kB]
19.11.2021 do 01.03.2022
Výzva dotačního programu - Volný čas 2022 [1049 kB]
19.11.2021 do 01.03.2022
Výzva dotačního programu - Ediční činnost 2022 [408 kB]
19.11.2021 do 01.03.2022
Výzva dotačního programu - Kultura 2022 [651 kB]
19.11.2021 do 01.03.2022

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 85. schůze rady města konané dne 22.11.2021 [950 kB]
26.11.2021
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 04.11.2021 [745 kB]
11.11.2021

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Valná hromada - Návrh rozpočtu na rok 2022 [354 kB]
30.11.2021 do 16.12.2021
Rozpočtové opatření č. 8, schváleno předsednictvem dne 25.11.2021 [256 kB]
26.11.2021
Rozpočtové opatření č. 7 - schváleno předsednictvem dne 27.10.2021 [360 kB]
01.11.2021
Rozpočtové opatření č. 6 - schváleno předsednictvem dne 30.9.2021 [260 kB]
04.10.2021
Rozpočtové opatření č. 5 schváleno předsednictvem dne 26.8.2021 [259 kB]
30.08.2021
Rozpočtové opatření č. 4 [209 kB]
02.07.2021
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno předsednictvem dne 20.5.2021 [206 kB]
26.05.2021
Rozpočtové opatření č, 2 schváleno předsednictvem dne 29.4.2021 [316 kB]
30.04.2021
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVAK Žďársko za rok 2020 [862 kB]
29.03.2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 - 2025 [371 kB]
29.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 valnou hromadou dne 25.3.2021 v Kč [371 kB]
29.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 25.3.2021 [158 kB]
29.03.2021

Z jiných úřadů

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nem. věcí na zdaňovací období roku 2022 [44 kB]
04.10.2021 do 31.01.2022
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, ul. Jungmanova č. or. 2, 12, 16, skatepark [96 kB]
26.11.2021 do 13.12.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [97 kB]
22.11.2021 do 08.12.2021
Oznámení o odkalování vodovodní sítě [195 kB]
19.11.2021 do 09.12.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Nádražní, ul. Dvořákova [99 kB]
15.11.2021 do 02.12.2021