Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-14/2021-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1
02.03.2021
17. 3. 2021
Z-143/2021-OP Odprodej pozemku - lokalita PZ Jamská
02.02.2021
3. 3. 2021
Z-144/2021-OP Směna pozemků - ul. Brněnská
02.02.2021
3. 3. 2021
Z-145/2021-OP Pronájem pozemků - křižovatka ul. Novoměstská x ul. Jamborova
02.02.2021
3. 3. 2021
Z-146/2021-OP Směna pozemků - k.ú. Slavětín
02.02.2021
3. 3. 2021
Z-148/2021-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1
02.02.2021
4. 3. 2021
Z-149/2021-OP Pronájem nemovitosti - ul.Nádražní 44
02.02.2021
4. 3. 2021
Z-150/2021-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov
16.02.2021
18. 3. 2021
Z-151/2021-OP Prodloužení pronájmu pozemků - ul. Chelčického
16.02.2021
18. 3. 2021
Z-152/2021-OP Směna nemovitostí - LDO Přibyslav
16.02.2021
18. 3. 2021
Z-153/2021-OP Odprodej pozemku - ul. Makovského
02.03.2021
1. 4. 2021

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Jihlavská (č.j. KS/95/21/JK) [321 kB]
02.03.2021 do 18.03.2021
Veřejná vyhláška - výzva - uložení povinnosti odstranění silničního vozidla - ul. Libušínská (č.j. KS/56/21/JK) [257 kB]
02.03.2021 do 18.03.2021
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla - ul. Vysocká (č.j. KS/104/21/JK) [257 kB]
22.02.2021 do 10.03.2021
Veřejná vyhláška - výzva - uložení povinnosti odstranění silničního vozidla - ul. Purkyňova (č.j. KS/103/21/JK) [264 kB]
19.02.2021 do 07.03.2021
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla - ul. Neumannova (č.j. KS/90/21/JK) [259 kB]
17.02.2021 do 05.03.2021
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla - ul. Jamská průmyslová zóna (č.j. KS/82/20/JK) [262 kB]
17.02.2021 do 05.03.2021
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla - ul. Za Jatkami (č.j. KS/83/21/JK) [259 kB]
17.02.2021 do 05.03.2021
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Tálský mlýn a parkoviště Pilák (č.j. OD/271/21/LK) [1505 kB]
01.03.2021 do 17.03.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Strojírenská (č.j. OD/269/21/LK) [2363 kB]
01.03.2021 do 17.03.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místních komunikacích v ZR (č.j. OD/101/21/LK) [120 kB]
18.02.2021 do 06.03.2021

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [102 kB]
26.02.2021
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 1/2021 [106 kB]
12.02.2021
Zveřejňovací povinnost - zveřejnění rozpočtového opatření 7/2020 schválené RM dne 30.12.2020 [101 kB]
11.01.2021
Evidence domovních čísel - rok 2021 [78 kB]
04.01.2021
Zveřejňovací povinnost - schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2027 [161 kB]
14.12.2020 do 30.06.2022
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - bytový dům Sázavská (č.j. SÚP/373/21/Ka-2-Ozná) [1706 kB]
25.02.2021 do 13.03.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. I Územního plánu Jámy (č.j. RUP/1136/18/HŠ) [685 kB]
25.02.2021 do 13.03.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření VPS - Agras Bohdalov, a.s. (č.j. SÚP/227/21/Pip-2-Info) [307 kB]
18.02.2021 do 06.03.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Žďár nad Sázavou v uplynulém období (č.j. SÚP/302/21/DF) [284 kB]
15.02.2021 do 18.03.2021

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Posuzování vlivů koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027" (č.j. MZP/2021/710/35) [1597 kB]
17.02.2021 do 05.03.2021
Veřejná vyhláška - oznámení, zahájení územního řízení - I/37 - Borky-myslivna, Škrdlovice a Stržanov PHS (č.j. KUJI 13790/2021) [932 kB]
16.02.2021 do 04.03.2021

Z městského úřadu - odbor sociální

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou [941 kB]
19.11.2020 do 31.03.2021

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Ing. Marie Holoubková (č.j. ŽP/16/21/MB/2) [211 kB]
01.03.2021 do 17.03.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písmnost - zahájení vodoprávního řízení - Obnova rybníka Výpustek (č.j. ŽP/16/21/MB/2) [217 kB]
19.02.2021 do 07.03.2021
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu pokračující kůrovcové kalamity (č.j. ŽP/177/21/JD) [543 kB]
03.02.2021 do 30.05.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Výzva dotačního programu - podpora označování provozoven a obchodních domů [260 kB]
18.01.2021 do 30.09.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Kultura 2021 [325 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Kultura 2021 [785 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Sportoviště 2021 [419 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Sportoště 2021 [592 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2021 [508 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2021 [722 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Sport 2021 [546 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Sport 2021 [777 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Volný čas 2021 [446 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Volný čas 2021 [584 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 62. schůze rady města konané dne 15.2.2021 [4285 kB]
22.02.2021
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 11.2.2021 [1099 kB]
19.02.2021

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

JR dražba - upuštění od dražby - dražební vyhláška č. 0004/2021 [55 kB]
26.02.2021 do 22.03.2021
Usnesení - Dražba - Doležal Jan (č.j. 203 Ex 51901/10-63) [121 kB]
18.02.2021 do 19.03.2021
Dražební vyhláška - Vykydalová Denisa (č.j. 192 EX 863/20-34) [230 kB]
16.02.2021 do 18.03.2021
JR dražby - Dražební vyhláška č. 0004/2021 [582 kB]
10.02.2021 do 22.03.2021
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - RD Svratka (č.j. 26546/21/2914-00540-708765) [868 kB]
21.01.2021 do 24.06.2021
JUDr.Jana Trutnová, notářka, ZR - Usnesení - Láznička Josef (č.j. 8 D 924/2020) [191 kB]
20.01.2021 do 20.07.2021

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021
Český statistický úřad - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR [446 kB]
19.02.2021 do 28.03.2021
FÚ pro Kraj Vysočina - Prodloužení provozu informačních linek na územních pracovištích FÚ pro Kraj Vysočina [347 kB]
08.02.2021 do 01.04.2021
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020

Ostatní informace

Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
Rozpočtové opatření č. 7 schváleno předsednctvem dne 17.12.2020 a 28.1.2021 [517 kB]
08.02.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021 schválené přesednictvem SVK Žďársko dne 17.12.2020 [265 kB]
22.01.2021
Rozpočtové opatření č. 6 a 7 schváleno předsednictvem dne 17.12.2020 a v lednu 2021 [233 kB]
22.01.2021
Rozpočtové opatření č. 5 schváleno předsednictvem dne 26.11.2020 [236 kB]
01.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno předsednictvem dne 24.9.2020 [228 kB]
02.11.2020
Rozpočtové opatření č. 4, schváleno předsednictvem dne 22.10.2020 [174 kB]
30.10.2020
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno předsednictvem dne 27.8.2020 [208 kB]
31.08.2020
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 30.6.2020 [302 kB]
07.07.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 valnou hromadou dne 11.6.2020 [494 kB]
12.06.2020
Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2019 [1013 kB]
12.06.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Krejda [95 kB]
02.03.2021 do 10.04.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Pelikánova, ul. Makovského, ul. Neumannova [96 kB]
01.03.2021 do 18.03.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Bezručova, ul. Purkyňova [176 kB]
26.02.2021 do 27.03.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. U Táferny [146 kB]
26.02.2021 do 30.03.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Smetanova 1 - 13 lichá [93 kB]
11.02.2021 do 17.03.2021