Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Úřední deska byla z technických důvodů nefunkční ve dnech 29.9. – 8.10.2023. Doba platných dokumentů bude prodloužena o příslušnou dobu.

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-100/2024-OP Pronájem nemovitosti - objekt č.p. 766, Na Úvoze or.č.15, Žďár nad Sázavou
20.02.2024
21. 3. 2024
Z-106/2024-OP Pronájem a výpůjčka pozemku p.č. 2759, k.ú. Město Žďár
06.02.2024
7. 3. 2024
Z-108/2024-OP Záměr - odprodej pozemku p.č. 2480/2 ul. Vnitřní, Žďár nad Sázavou
20.02.2024
21. 3. 2024
Z-109/2024-OP Záměr - pronájem pozemků - prodloužení stávajícího pronájmu p.č. 6400, 6401, 6402 ul. Chelčického, Žďár nad Sázavou
20.02.2024
21. 3. 2024
Z-94/2023-OP Prodej nemovitostí v obci Koníkov
21.12.2023
29. 2. 2024
Z-94/2023-OP-doplnn zmru Doplnění záměru - prodej nemovitostí v obci Koníkov
02.02.2024
29. 2. 2024
Z-95/2023-OP Odprodej nemovitosti - ul. Nádražní
06.12.2023
29. 2. 2024

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 [118 kB]
20.02.2024 do 20.03.2024
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 [118 kB]
20.02.2024 do 20.03.2024
Výběrové řízení - ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou [154 kB]
06.02.2024 do 05.04.2024

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Upozornění na uložení písemnosti - Kryštof Hofer (č.j. KS/153/24/SP) [109 kB]
22.02.2024 do 05.03.2024
Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a na místních komunikacích v městysu Nové Veselí (č.j. OD/270/24/LK) [310 kB]
23.02.2024 do 12.03.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na sil. III/3528, III/35211, II/352, III/35210, III/3538 a na místních komunikacích v Sázavě a Nížkově (č.j. OD/267/24/LK) [484 kB]
23.02.2024 do 12.03.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění trvalého dopravního značení ul. Komenského a ul. Brodská ve Žďáře nad Sáz. (č.j. OD/6/24/LK) [306 kB]
22.02.2024 do 09.03.2024
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci - chodníku při silnici III/35425 v obci Radostín nad Oslavou u hasičské zbrojnice č. p. 233, umístění lešení na chodníku (č.j. OD/220/24/LK) [360 kB]
16.02.2024 do 05.03.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení při místní komunikaci v ul. Bří. Čapků ve Žďáře n. Sáz. (č.j. OD/217/24/LK) [298 kB]
14.02.2024 do 01.03.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení při místní komunikace v ul. Okružní dolní ve Žďáře n. Sáz. (č.j. OD/205/24/LK) [289 kB]
12.02.2024 do 28.02.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - opakovaný návrh - umístění nového trvalého dopravního značení při sil. III/03724 a při místních komunikacích v obci Škrdlovice (č.j. OD/10317/23/LK) [2492 kB]
09.02.2024 do 27.02.2024

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [311 kB]
21.02.2024
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba a stavební úpravy budovy č.p. 2631 na ul. Jamská ve Žďáře n.Sáz. (č.j. SÚP/358/24/Řeh-2) [339 kB]
19.02.2024 do 27.02.2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 6 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. SÚP/1598/21/DF) [123 kB]
16.02.2024 do 05.03.2024
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - FTTx M NGAV NIO25 Vepřová VEZDA4 OK - podzemní vedení veřejné komunikační sítě ve Vepřové (č.j. SÚP/341/24/Řeh-3) [378 kB]
15.02.2024 do 02.03.2024
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. II územního plánu Vojnův Městec (č.j. SÚP/1982/22/DF) [153 kB]
07.02.2024 do 21.03.2024

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Schválený Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 [740 kB]
12.06.2023 do 01.07.2024
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 - návrh [2061 kB]
12.05.2023
Schválený rozpočet DSO Mikroregion Žďársko na rok 2023 a schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko na r. 2023 a r. 2024 [392 kB]
02.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 44. schůze rady města konané dne 19.2.2024 [1739 kB]
21.02.2024
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne 8.2.2024 [4033 kB]
16.02.2024
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou [370 kB]
01.02.2024

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Podpora označování provozoven a obchodních domů 2024 [796 kB]
30.01.2024 do 15.11.2024
Výzva dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2024 [118 kB]
28.12.2023 do 02.04.2024
Výzva dotačního programu VOLNÝ ČAS 2024 [154 kB]
13.12.2023 do 31.03.2024
Výzva dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2024 [160 kB]
13.12.2023 do 31.03.2024
Výzva dotačního programu - Podpora pro vznik komunitních prostor 2024 [136 kB]
01.12.2023 do 30.09.2024
Výzva dotačního programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2024 [143 kB]
30.11.2023 do 03.03.2024
Výzva dotačního programu KULTURA 2024 [77 kB]
28.11.2023 do 29.02.2024
Výzva dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2024 [151 kB]
28.11.2023 do 29.02.2024
Výzva dotačního programu SPORT 2024 [167 kB]
28.11.2023 do 29.02.2024

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba dne 9.4.2024 v 10.00 hod. (Tomáš Havelka) (č.j. 031 EX 1529/14-204) [142 kB]
20.02.2024 do 09.04.2024
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba dne 11.3.2024 od 09.00 hod. - PEFATEPO s.r.o. Most (č.j. 213 EXD 1/2024-1) [567 kB]
12.02.2024 do 11.03.2024
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba dne 21.3. ve 13:00 hod. (č.j. 030EX2350/07-284) [337 kB]
02.02.2024 do 22.03.2024

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Odkalování vodovodní sítě Stržanov [151 kB]
16.02.2024 do 23.02.2024
Návrh na vyvěšení oznámení na úřední desce (č.j. ZR/223/2024-Pr) [1699 kB]
29.01.2024 do 29.01.2025
Rozpočtové opatření č. 9 [516 kB]
29.01.2024
Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 [521 kB]
04.01.2024
Rozpočtové opatření č. 7 [500 kB]
06.12.2023
SVK Žďársko - schválený rozpočet na rok 2024 [428 kB]
28.11.2023
SVK Žďársko - schválený střednědobý výhled na roky 2025 - 2028 [948 kB]
28.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 [670 kB]
01.11.2023
SVK Žďársko - Střednědobý výhled (návrh) na roky 2025-2028 [930 kB]
01.11.2023
Rozpočtové opatření č. 6 [369 kB]
30.10.2023
Rozpočtové opatření č. 5 [499 kB]
09.10.2023
Rozpočtové opatření č. 4 [563 kB]
04.09.2023
Rozpočtové opatření č. 3 [318 kB]
17.07.2023
Rozpočtové opatření č. 2 [639 kB]
26.05.2023
Rozpočtové opatření č. 1 [656 kB]
02.05.2023
Schválený střednědobý výhled na roky 2024 - 2027 [185 kB]
12.01.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 [231 kB]
12.01.2023
Usnesení z Valné hromady SVK ŽĎÁRSKO [227 kB]
03.06.2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO za rok 2021 [354 kB]
29.04.2022
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina (č.j. KUJI 19211/2024) [194 kB]
23.02.2024 do 12.03.2024
Veřejná vyhláška - Usnesení - převzetí věci, o snížení stavu zvěře - vlka obecného na území CHKO Žďárské vrchy (č.j. KUJI 15546/2024) [216 kB]
15.02.2024 do 02.03.2024
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Město Žďár (č.j. RO-10/2024-714-1) [55 kB]
25.01.2024 do 24.03.2024
Životní podmínky 2024 - výběrové šetření v domácnostech [306 kB]
18.01.2024 do 23.06.2024
Upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu [100 kB]
25.08.2023 do 15.03.2024
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí (č.j. RO-21/2023-714-1) [209 kB]
07.02.2023 do 30.09.2024
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021

Ostatní informace

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Novoměstská [99 kB]
12.02.2024 do 06.03.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Studentská a Neumannova [97 kB]
17.01.2024 do 24.02.2024
Rozpočet DSO Mikroregion Žďársko na rok 2024, zpracovaný v Kč [96 kB]
18.12.2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin [189 kB]
09.11.2023

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json