Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-11/2019-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní
04.06.2019
19. 6. 2019
Z-35/2019-OP Vzájemný prodej pozemků
21.05.2019
20. 6. 2019
Z-36/2019-OP Prodloužení pronájmu pozemku - ul. Strojírenská
04.06.2019
4. 7. 2019

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1932/43, byt číslo 26
04.06.2019
20. 6. 2019

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru školství, kultury, sportu a marketingu [720 kB]
05.06.2019 do 08.07.2019
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - tiskový mluvčí [72 kB]
28.05.2019 do 28.06.2019
Výběroné řízení na obsazení pozice referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví [78 kB]
13.05.2019 do 17.06.2019

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - uložení písmenosti - Bureš Miloslav (č.j. KS/426/19/AS-3) [95 kB]
14.06.2019 do 30.06.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Svoboda Petr (č.j. KS/422/19/AS-3) [94 kB]
10.06.2019 do 26.06.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Štěrbová Eva (č.j. KS/654/18/AS-4) [94 kB]
04.06.2019 do 20.06.2019

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/731/19/LK-DZp) [233 kB]
14.06.2019 do 30.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Bohdalov (č.j. OD/714/19/LK-DZp) [368 kB]
13.06.2019 do 28.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/701/19/LK) [256 kB]
10.06.2019 do 26.06.2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Ostrov nad Oslavou (č.j. OD/699/19/LK) [1065 kB]
10.06.2019 do 26.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Nové Veselí (č.j. OD/686/19/LK-DZp) [115 kB]
06.06.2019 do 22.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/682/19/LK-DZp) [113 kB]
06.06.2019 do 22.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu - Veselíčko (č.j. OD/684/19/LK-DZp) [192 kB]
05.06.2019 do 21.06.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Zveřejňovací povinnost - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2019 v elektronické podobě schválené ZM [99 kB]
14.06.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu [530 kB]
12.06.2019
Evidence domovních čísel - rok 2019 [77 kB]
07.01.2019 do 02.01.2020
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - lokalita Vepřová (č.j. SÚ/673/19/Řeh-2-Ozná) [1207 kB]
11.06.2019 do 27.06.2019
Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníka řízení o podaném odvoláná - Novostavba - centrum sociálních služeb (č.j. SÚ/334/18/Dol-16-Vyro) [1293 kB]
04.06.2019 do 20.06.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II územního plánu Březí nad Oslavou pro veřejné projednání (č.j. RUP/319/19/HŠ) [364 kB]
30.05.2019 do 08.07.2019
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. I územního plánu Radostín nad Oslavou pro opakováné veřejné projednání (č.j. RUP/754/18/DF) [375 kB]
29.05.2019 do 03.07.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Jámy v uplynulém období (č.j. RUP/497/19/HŠ) [278 kB]
29.05.2019 do 01.07.2019

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Kůrovcová kalamita - výzva vlastníkům lesa [238 kB]
10.06.2019 do 26.06.2019
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení - Chlumětín (č.j. ŽP/1996/18/VM/2 ŽP/1140/19/VM/1) [1770 kB]
06.06.2019 do 22.06.2019
Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek pro k.ú. Město Žďár [375 kB]
17.05.2019 do 17.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 16. schůze rady města konané dne 3.6.2019 [4172 kB]
07.06.2019
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.4.2019 [1623 kB]
02.05.2019

Dotační programy

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou [876 kB]
14.06.2019 do 01.11.2019
Výzva dotačního programu - sociální, kulturní, sportovní, vzdělávání, prevence kriminality a zdravotní oblast [413 kB]
31.05.2019 do 30.11.2019
Výzva dotačního programu - Dotace rady města 2019 [470 kB]
16.01.2019 do 01.07.2019

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební jednání - Volodymyr Frych (č.j. 137 Ex 2165/16-68) [853 kB]
07.06.2019 do 25.06.2019

Z jiných úřadů - ostatní

KÚ Kraje Vysočina - pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2019 - 18.6.2019 [103 kB]
07.06.2019 do 18.06.2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy ke zpravování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy (č.j. SR0030/ZV/2019-12) [2238 kB]
06.06.2019 do 22.06.2019
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

AOPK ČR - nabídkové řízení - prodej movitého majetku (č.j. č.08239/SVSL/2019) [964 kB]
13.06.2019 do 01.07.2019
AOPK ČR - nabídkové řízení - prodej movitého majetku (č.j. č. 08247/SVSL/2019) [822 kB]
13.06.2019 do 01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019
FÚ pro kraj Vysočina - Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 - tisková zpráva [105 kB]
19.02.2019 do 02.07.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Studenstská a Neumannova [160 kB]
11.06.2019 do 02.07.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Havlíčkovo nám., ul. Tvrz [157 kB]
10.06.2019 do 29.06.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kupecká [163 kB]
10.06.2019 do 29.06.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kaufland [159 kB]
06.06.2019 do 26.06.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Žďár nad Sázavou 7 [167 kB]
29.05.2019 do 19.06.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Strojírenská [167 kB]
29.05.2019 do 20.06.2019