Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-120/2020-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov
03.11.2020
3. 12. 2020
Z-121/2020-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská
03.11.2020
3. 12. 2020
Z-122/2020-OP Odprodej pozemku, rozšíření pozemku zahrádky u RD čp. 1657, ul. Makovského 54, ZR 7
19.11.2020
19. 12. 2020
Z-123/2020-OP Odprodej pozemku, rozšíření pozemku zahrádky u RD čp. 1654 v ul. Pelikánova 36 ZR 7
19.11.2020
19. 12. 2020
Z-124/2020/OP Pronájem pozemku, P. č. 6528, lokalita " U ZDARU" ul. Jihlavská
19.11.2020
19. 12. 2020
Z-125/2020/OP Pronájem pozemku, p. č. 6720, "U ZDARU", ul. Jihlavská
19.11.2020
19. 12. 2020
Z-126/2020-OP Pronájem pozemku, p. č. 6383, lokalita "DRUHÁK", ul. Smíchov
19.11.2020
19. 12. 2020
Z-127/2020-OP Pronájem pozemku, p. č. 6316, lokalita "DRUHÁK", ul. Smíchov
19.11.2020
19. 12. 2020

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1932/43, byt č. 32
19.11.2020
4. 12. 2020
ul. Brodská 1936/35, byt. č. 32
19.11.2020
4. 12. 2020

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka odboru strategického rozvoje a investic - administrátor/ka veřejných zakázek [628 kB]
10.11.2020 do 11.12.2020
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka odboru strategického rozvoje a investic (investiční technik a správce zeleně) [123 kB]
16.10.2020 do 30.11.2020

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 [576 kB]
25.11.2020 do 11.12.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Gazman Lita (č.j. MU/OŽ/1460/2020/Ve) [145 kB]
16.11.2020 do 02.12.2020
Oznámení o zahájení správního řízení - Káňa Petr (č.j. MU/OŽ/1430/2020/Ve) [144 kB]
16.11.2020 do 02.12.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [494 kB]
27.11.2020
Zveřejňovací povinnost - návrh rozpočtu města na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022-2027 [350 kB]
23.11.2020
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2020 schválení ZM dne 5.11.2020 [100 kB]
06.11.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Evidence domovních čísel [78 kB]
06.01.2020
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška, Víceúčelové hřiště pro míčové sporty ve Světnově [343 kB]
26.11.2020 do 05.12.2020
Veřejná vyhláška, Informace o podaném návrhu Veřejnoprávní smlouvy, novostavba hřiště, Pokojov. (č.j. SÚP/1867/20/Ba-2-Info) [390 kB]
20.11.2020 do 29.11.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Nové Veselí v uplynulém období [300 kB]
19.11.2020 do 06.01.2021
Veřejná vyhláška společné povolení, Novostavba chodníku podél silnice III/34826 v Radostíně nad Oslavou (č.j. SÚP/1302/20/Skř-3-Pov) [8730 kB]
18.11.2020 do 04.12.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Karlov (č.j. SÚP/1151/20/DF) [307 kB]
12.11.2020 do 15.12.2020
Veřejná vyhláška, oznámení řízení o návrhu Změny č. I Územního plánu Jámy pro veřejné projednání [374 kB]
11.11.2020 do 24.12.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Vojnův Městec k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/381/19/DF) [311 kB]
06.11.2020 do 29.12.2020

Z městského úřadu - odbor sociální

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou [941 kB]
19.11.2020 do 31.03.2021
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2021 [1011 kB]
19.11.2020 do 28.02.2021

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Terénní úpravy Hamry nad Sázavou [134 kB]
26.11.2020 do 10.12.2020
Rozhodnutí - doručování veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení - demontáž elektroodpadů (č.j. 108207/2020) [297 kB]
24.11.2020 do 10.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Kultura 2021 [325 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Kultura 2021 [785 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Sportoviště 2021 [419 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Sportoště 2021 [592 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2021 [508 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2021 [722 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Sport 2021 [546 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Sport 2021 [777 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu - Volný čas 2021 [446 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Výzva dotačního programu - Volný čas 2021 [584 kB]
10.11.2020 do 01.04.2021
Krajský úřad Kraje Vysočina - Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 13.10.2020 (č.j. KUJI 100309/2020) [905 kB]
19.10.2020

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 56. schůze rady města konané dne 18.11.2020 [2347 kB]
23.11.2020
Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 5. listopadu 2020 [1826 kB]
12.11.2020

Dotační programy

Program dotace - Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb (č.j. SÚP/1271/20/ZV) [82 kB]
04.09.2020 do 04.12.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Kolář Karel (č.j. 160 EX 3921/14-84) [271 kB]
06.11.2020 do 17.12.2020

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Město Žďár (č.j. SPU 372360/2020/520100/Morkus) [395 kB]
27.11.2020 do 30.11.2020
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou, závěr zjišťovacího řízení (č.j. 108207/2020) [1786 kB]
20.11.2020 do 06.12.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 6.11.2020 (č.j. KUJI 105399/2020) [1944 kB]
19.11.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020, 1.12.2020 [527 kB]
19.11.2020 do 01.12.2020
ÚZSVM ZR - Aukční vyhláška - prodej nemovitostí v k.ú. Kotlasy (č.j. UZSVM/BZR/4675/2020-BZRM-La) [2272 kB]
13.11.2020 do 09.12.2020
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020

Ostatní informace

Rozpočtové opatření č. 3 schváleno předsednictvem dne 24.9.2020 [228 kB]
02.11.2020
Rozpočtové opatření č. 4, schváleno předsednictvem dne 22.10.2020 [174 kB]
30.10.2020
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno předsednictvem dne 27.8.2020 [208 kB]
31.08.2020
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 30.6.2020 [302 kB]
07.07.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 valnou hromadou dne 11.6.2020 [494 kB]
12.06.2020
Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2019 [1013 kB]
12.06.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Zelenohorská [92 kB]
16.11.2020 do 04.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko [93 kB]
06.11.2020 do 05.12.2020