Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-12/2019-OP Pronájem pozemků - ul. Jiřího z Poděbrad
29.01.2019
1. 3. 2019
Z-13/2019-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská
29.01.2019
1. 3. 2019
Z-14/2019-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská
29.01.2019
1. 3. 2019
Z-15/2019-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov
29.01.2019
1. 3. 2019
Z-16/2019-OP Odprodej pozemku - oblast Krejdy
13.02.2019
14. 3. 2019
Z-7/2019-OP Pronájem nemovitosti - radniční restaurace
15.01.2019
15. 2. 2019

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 [235 kB]
12.02.2019 do 19.03.2019

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Brodská (před zásobovacím vchodem do budovy České pošty) (č.j. OD/131/19/LK) [271 kB]
08.02.2019 do 24.02.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ul. U Klafárku (č.j. OD/122/19/LK) [875 kB]
07.02.2019 do 23.02.2019

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Cikháj (č.j. KUJI 13102/2019) [178 kB]
15.02.2019 do 03.03.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Škrdlovice (č.j. KUJI 13803/2019) [190 kB]
15.02.2019 do 03.03.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Račín (č.j. KUJI 13799/2019) [188 kB]
15.02.2019 do 03.03.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - obec Poděšín (č.j. KUJI 13796/2019) [190 kB]
15.02.2019 do 03.03.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Karlov (č.j. KUJI 13794/2019) [189 kB]
15.02.2019 do 03.03.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Obyčtov (č.j. KUJI 9966/2019) [179 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Vepřová (č.j. KUJI 9985/2019) [182 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Budeč (č.j. KUJI 9943/2019) [182 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Jámy (č.j. KUJI 9951/2019) [181 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Kotlasy (č.j. KUJI 9957/2019) [181 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Kněževes (č.j. KUJI 9954/2019) [181 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Městys Ostrov nad Oslavou (č.j. KUJI 9972/2019) [184 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Městys Nové Veselí (č.j. KUJI 9962/2019) [184 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Rozhodnutí - uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Obec Sirákov (č.j. KUJI 9979/2019) [179 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [105 kB]
15.02.2019
Evidence domovních čísel - rok 2019 [77 kB]
07.01.2019 do 02.01.2020
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 8/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 31.12.2018 [87 kB]
02.01.2019
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
18.12.2017
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Světnov (č.j. SÚ/98/19/Řeh-5-Info) [286 kB]
15.02.2019 do 03.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - kabelový rozvod, optika, Nové Veselí - 2. etapa (č.j. SÚ/188/19/Ba-2-Ozná) [2872 kB]
14.02.2019 do 02.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - ul. Nádražní, městská třída - část II (č.j. SÚ/174/19/Dol-2-Ozná) [1077 kB]
13.02.2019 do 01.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Městys Nové Veselí (č.j. SÚ/142/19/Ba-2-Ozná) [1596 kB]
13.02.2019 do 01.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - rekonstrukce NN, Nové Veselí (č.j. SÚ/123/19/Ba-2-Ozná) [1976 kB]
05.02.2019 do 21.02.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - novostavba - centrum soc.služeb (č.j. SÚ/334/18/Dol-7-Ozná) [1519 kB]
04.02.2019 do 20.02.2019
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - ZR, stavební úpravy NN, II. etapa (č.j. SÚ/1670/18/Ku-4-Rozh) [13345 kB]
31.01.2019 do 16.02.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kotlasy v uplynulém období (č.j. RUP/127/19/HŠ) [287 kB]
12.02.2019 do 16.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březí nad Oslavou v uplynulém období (č.j. RUP/76/19/HŠ) [285 kB]
01.02.2019 do 05.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Sazomín v uplynulém období (č.j. RUP/66/19/HŠ) [278 kB]
30.01.2019 do 05.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Poděšín (č.j. RUP/67/19/HŠ) [352 kB]
28.01.2019 do 08.03.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Škrdlovice k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/488/15/DF) [284 kB]
09.01.2019 do 26.02.2019
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu územního plánu Chlumětín (č.j. RUP/331/16/DF) [336 kB]
09.01.2019 do 21.02.2019
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
25.02.2016 do 24.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
25.02.2016 do 24.02.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]
25.02.2016 do 24.02.2019

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (č.j. ŽP/35/19JD) [497 kB]
08.01.2019 do 01.06.2019

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
09.08.2016 do 10.08.2019

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 8. schůze rady města konané dne 11.2.2019 [1932 kB]
12.02.2019
Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 7.2.2019 [1466 kB]
12.02.2019

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Dotace rady města 2019 [470 kB]
16.01.2019 do 01.07.2019
Výzva dotačního programu - Kultura 2019 [907 kB]
28.11.2018 do 27.02.2019
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2019 [926 kB]
28.11.2018 do 27.02.2019
Výzva dotačního programu - Sport 2019 [1076 kB]
28.11.2018 do 27.02.2019
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2019 [794 kB]
28.11.2018 do 27.02.2019
Výzva dotačního programu - Volný čas 2019 [724 kB]
28.11.2018 do 27.02.2019
Výzva dotačního programu - dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019 [814 kB]
26.11.2018 do 31.03.2019
Výzva dotačního programu - dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019 [854 kB]
26.11.2018 do 28.02.2019

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební jednání - Myška Roman (č.j. 006 EX 723/18-110) [1170 kB]
15.02.2019 do 06.03.2019
Usnesení - dražba - Šťouračová Denisa (č.j. 139EX 42075/14-128) [1030 kB]
01.02.2019 do 21.02.2019
Usnesení - dražba - Marek Tóth, AB 4 B.V. (č.j. 97 EX 772/16-88) [1197 kB]
01.02.2019 do 19.02.2019

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k.ú. Studnice u Rokytna (č.j. BZR/3/2019) [3708 kB]
13.02.2019 do 13.03.2019
ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k.ú.Rokytno na Moravě (č.j. BZR/2/2019) [3323 kB]
13.02.2019 do 13.03.2019
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

AOPK ČR - Oznámení o nabídkovém řízení č. 01828/SVSL/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku - 1. kolo [489 kB]
08.02.2019 do 28.02.2019
Výlukový jízdní řád platný v 16. 2. 2019 a v 17. 2. 2019 [118 kB]
08.02.2019 do 18.02.2019
SVAK ZR - Rozpočtové opatření č. 10 [543 kB]
05.02.2019
SVaK - Oznámení o vyvěšení rozpočtového provizoria [127 kB]
18.12.2018
SVaK - Rozpočtové provizorium na rok 2019 [150 kB]
17.12.2018
SVaK - Rozpočtové opatření č. 9 a 10 [443 kB]
17.12.2018
SVAK ZR - Rozpočtové opatření 2018 č. 1-8 [1420 kB]
30.11.2018