Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-217/2018-OP Pronájem nemovitost - radniční restaurace 13. 8. 2018
Z-239/2018-OP Směna pozemků - ul. Strojírenská 26. 7. 2018
Z-240/2018-OP Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar 12. 8. 2018

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Petr [50 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Iveta Müllerová (č.j. KS/429/18/AS) [41 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jaroslava Drdlová (č.j. KS/4278/18/AS-3) [43 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Gabriela Rozsypalová (č.j. KS/426/18/AS-3) [40 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Monika Hoffmannová (č.j. KS/427/18/AS-3) [39 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Petr Mokrý (č.j. KS/424/18/AS-3) [94 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Iveta Richtrová (č.j. KS/421/18/AS-2) [40 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Eva Štěpánková (č.j. KS/410/18/AS-2) [39 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jana Bečvářová (č.j. KS/411/412/413/18/AS-2) [42 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Veronika Bukovská (č.j. KS/77, 379/18/AS-2) [54 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla Renault Megane Scénic - ul. Barákova 1 (č.j. KS/359/18/MD) [66 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martina Loukotová (č.j. KS/368-372/18/AS-2) [49 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Dvorská (č.j. KS/331/18/MD) [96 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalec (č.j. OD/877/18/LK) [618 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Chelčického (č.j. OD/875/18/LK) [308 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. a III. třídy a místní komunikace - Žďár nad Sázavou (č.j. OD/911/18/LK) [242 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/350 a III/35016 v Polničce (č.j. OD/841/18/LK-DZp) [211 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [137 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 4/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 22.6.2018 [128 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - GasNet, s.r.o. (č.j. SÚ/940/18/Skř-2-Ozná) [309 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Odstavná parkovací stání v ulici Okružní (horní) - k.ú. Město Žďár (č.j. SÚ/900/18/Ku-2-Ozná) [380 kB]
Veřejná vyhláška - usnesení - Víceúčelový objekt občanské vybavenosti - k.ú. Město Žďár (č.j. SÚ/2222/12/Kle-109-Zast) [179 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Herálec (č.j. RUP/248/18/DF) [111 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - prodejna pro dům a zahradu, ZR (č.j. KUJI 52423/2018) [145 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 92. schůze rady města konané dne 25.6.2018 [657 kB]
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 21.6.2018 [376 kB]

Dotační programy

Dotační program: Uvolnění zastupitelé [134 kB]
Dotační program: Rada města [146 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení Aukce na prodej movité věci (č.j. UZSVM/BZR/4302/2018-BZRM) [197 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Prodejna pro dům a zahradu, Žďár nad Sázavou (č.j. KUJI 52423/2018) [127 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 4 [81 kB]
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Oznámení o nabídkovém řízení č. 08694/SVSL/2018 [252 kB]
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Oznámení o nabídkovém řízení č. 08697/SVSL/2018 [217 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 1, 2, 3 [165 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Libušínská [46 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná, ul. Brodská [136 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Revoluční, Brodská, Kopečná, U Jezu, Malá, 1. Máje, Strojírenská, Žižkova [56 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná a Revoluční [53 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční, Okružní, V Zahrádkách [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, Brodská [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, Brodská [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, ul. Brodská [54 kB]