Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-80/2020-OP Pronájem nemovitosti - Na Úvoze č. or. 15
10.03.2020
8. 4. 2020
Z-81/2020-OP Pronájem pozemku - "Farská humna"
10.03.2020
9. 4. 2020

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - Koordinátor inkluze [254 kB]
30.03.2020 do 09.04.2020
Výběrové řízení na obsazení vedoucího odboru strategického rozvoje a investic [1087 kB]
10.03.2020 do 24.04.2020
Výběrové řízení na obsazení vedoucího odboru stavebního a územního plánování [1138 kB]
10.03.2020 do 24.04.2020
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru dopravy - agenda přestpuků v dopravě [134 kB]
03.03.2020 do 06.04.2020

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou (č.j. OD/393/20/LK) [370 kB]
03.04.2020 do 19.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalec (č.j. OD/424/20/LK-DZp) [240 kB]
03.04.2020 do 19.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Račín (č.j. OD/388/20/LK) [224 kB]
30.03.2020 do 15.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou (č.j. OD/394/20/LK) [165 kB]
26.03.2020 do 11.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - Velká Losenice (č.j. OD/223/20/LK) [416 kB]
26.03.2020 do 11.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obchvat Nové Veselí (č.j. OD/387/20/LK) [250 kB]
26.03.2020 do 11.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úravy provozu - Račín - Vepřová (č.j. OD/388/20/LK) [304 kB]
26.03.2020 do 11.04.2020
Veřejná vyhláška, Návrh opatření obec. povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,) OD/372/20/LK [1872 kB]
19.03.2020 do 04.04.2020

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy - Obec Vysoké (č.j. KUJI 33215/2020) [186 kB]
03.04.2020 do 19.04.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Informace k místnímu poplatku ze psů (č.j. OF/MZ/2020) [145 kB]
31.03.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu [106 kB]
06.03.2020
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření 1/2020 schválené ZM dne 6.2.2020 [128 kB]
07.02.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 včetně dodatku [480 kB]
07.02.2020
Zveřejňovací povinnost - zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2019 v elektronické podobě schválené RM dne 30.12.2019 [99 kB]
13.01.2020
Evidence domovních čísel [78 kB]
06.01.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. KUJI 32446/2020) [551 kB]
03.04.2020 do 13.05.2020

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/142/17/DF) [262 kB]
03.03.2020 do 04.04.2020

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Monitorovací kalendář [726 kB]
23.03.2020 do 08.04.2020
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity (č.j. ŽP/144/20/JD) [145 kB]
21.01.2020 do 01.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 39. schůze rady města konané 23.3.2020 [1948 kB]
25.03.2020
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 6. února 2020 [1886 kB]
14.02.2020

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Dotace uvolněných zastupitelů 2020 [733 kB]
25.02.2020 do 01.10.2020
Výzva dotačního programu - Dotace rady města 2020 [775 kB]
25.02.2020 do 02.06.2020
Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020 [721 kB]
18.12.2019 do 01.10.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Honková Ivana (č.j. 203 EX 11935/07-99) [425 kB]
20.03.2020 do 21.05.2020
Usnesení - dražba - Karton Pack (č.j. 203 EX 05608/17-101) [241 kB]
11.03.2020 do 17.04.2020
Usnesení - dražba - Staněk Milan, Staňková Zdeňka (č.j. 063 EX 28/05-367) [198 kB]
25.02.2020 do 09.04.2020
Usnesení o nařízení dražebního jednání - Hegenbart Jiří (č.j. 178 EX 1444/04-96) [641 kB]
25.02.2020 do 22.04.2020

Z jiných úřadů - ostatní

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina k vykonání nezbytné péče o děti a mládež,určení škol a školských zařízení (č.j. ŠKS/IM/2020/3) [335 kB]
31.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, školy a školská zařízení (č.j. ŠKS/IM/2020/2) [193 kB]
31.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o určení škol a školských zařízení, 89/2020 ze dne 15.3.2020 (č.j. ŠKS/IM/2020) [1170 kB]
31.03.2020
dražba, David Krška [527 kB]
27.03.2020 do 08.05.2020
Aukční vyhláška, pozemky (č.j. UZSVM/BZR/1479/2020-BZRM-Ve) [1616 kB]
27.03.2020 do 24.04.2020
Rozpočtové provizorium na rok 2020 schválené předsednictvem SVK Žďársko per rollam [124 kB]
19.03.2020
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 10 [620 kB]
11.02.2020
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2019 [425 kB]
20.12.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 8/2019 [323 kB]
22.11.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 7/2019 [235 kB]
05.11.2019
SVAK Žďársko, Rozpočtové opatření č.6. schváleno předsednictvem dne 26.9.2019 [282 kB]
02.10.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5/2019 [316 kB]
04.09.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 [159 kB]
01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brněnská [99 kB]
30.03.2020 do 29.04.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brněnská [99 kB]
30.03.2020 do 21.04.2020