Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-286/2022-OP Pronájem pozemku, Stržanov, p. č. 202/1
19.07.2022
18. 8. 2022
Z-287/2022-OP Pronájem pozemku, p.č. 6676, lokalita U Zdaru, ZR
19.07.2022
18. 8. 2022
Z-290/2022-OP Odprodej pozemku, p. č. 1147/11, ul. Nová u BD č.p. 203/8, ZR 2.
26.07.2022
25. 8. 2022
Z-291/2022-OP Odprodej pozemku, p. č. 1023 - nově dle GP p. č. 1023/2, ul. Revoluční, ZR 3
26.07.2022
25. 8. 2022
Z-293/2022-OP Pronájem nemovitost, parc. č. 3756, nám. Republiky č. or. 49, Žďár nad Sázavou
26.07.2022
25. 8. 2022
Z-294/2022-OP Volné prostory na ulici Dolní 165/1, č. or. 1, ZR
26.07.2022
25. 8. 2022

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
Pronájem bytu č. 32 v budově č. p. 2047 na ul. Neumannova, č. or. 11, Žďár nad Sázavou 4
02.08.2022
18. 8. 2022

Z městského úřadu - volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ke dni 11. června 2022 pro volby do zastupitelstva Města Žďár nad Sázavou, den konání 23. a 24. září 2022 [414 kB]
05.08.2022 do 24.08.2022

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice, referentka Odboru komunálních služeb [131 kB]
04.08.2022 do 05.09.2022

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [212 kB]
23.03.2022
Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Havlíčkova Borová (č.j. OD/1070/22/LK) [320 kB]
10.08.2022 do 26.08.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Nové Veselí (č.j. OD/1066/22/LK) [332 kB]
10.08.2022 do 26.08.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka, Hamry nad Sázavou (č.j. OD/1041/22/LK) [224 kB]
04.08.2022 do 20.08.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (č.j. OD/1026/22/LK) [299 kB]
03.08.2022 do 19.08.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, Radostín nad Oslavou (č.j. OD/1021/22/LK) [346 kB]
02.08.2022 do 18.08.2022

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [228 kB]
05.08.2022
Evidence domovních čísel - rok 2022 [213 kB]
07.01.2022
Zveřejňovací povinnost - rozpočtová opatření č. 8/2021 [223 kB]
28.12.2021
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Zveřejňovací povinnost rozpočtového opatření č. 7/2021 (č.j. 137/2021/OF/ZM) [160 kB]
11.11.2021
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí (č.j. SÚP/562/22/Ba-5) [742 kB]
11.08.2022 do 27.08.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 územního plánu Račín (č.j. SÚP/293/21/DF) [163 kB]
10.08.2022 do 20.09.2022
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (č.j. SÚP/1485/22/Řeh-2) [445 kB]
08.08.2022 do 17.08.2022
Veřejná vyhláška, Opravné rozhodnutí, místní komunikace Jamská - nakupní park (č.j. SÚP/2247/21Řeh-9) [615 kB]
05.08.2022 do 21.08.2022
Veřejná vyhláška, Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, Přístavba zastřešené manipulač. plochy , Nové Veselí (č.j. SÚP/1467/22/Ba-2) [439 kB]
05.08.2022 do 15.08.2022
Veřejná vyhláška-oznámení o vydání Změny č. III Územního plánu Pavlov a Úplného znění Územního plánu Pavlov po vydání Změny č. III ÚP Pavlov (č.j. SÚP/684/21/HŠ) [1068 kB]
02.08.2022 do 18.08.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení řízení o návrhu Změny č. III Územního plánu Pokojov pro veřejné projednání (č.j. SÚP/1631/21/HŠ) [239 kB]
18.07.2022 do 29.08.2022

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO "Mikroregion Žďársko" [146 kB]
30.06.2022

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu, podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022 [708 kB]
27.06.2022 do 30.11.2022

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Vodovod Škrdlovice (č.j. ŽP/1163/22/VM/2) [257 kB]
08.08.2022 do 01.10.2022
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Místní komunikace Jamská - nákupní park (č.j. ŽP/1238/22/MB/1) [150 kB]
08.08.2022 do 17.08.2022
Veřejná vyhláška, oznámení návrhu opatření obecné povahy, Škdlovice (č.j. ŽP/1163/VM/1) [186 kB]
29.07.2022 do 14.08.2022

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Program dotace - Podpora označování provozoven a obchodních domů 2022 [794 kB]
20.12.2021 do 01.11.2022

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 106. schůze rady města konané dne 1.8.2022 [277 kB]
09.08.2022
Zápis ze 105. schůze rady města konané dne 25.7.2022 [345 kB]
09.08.2022
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 16.6.2022 [194 kB]
23.06.2022
Doplňující informace k č. j. 178/2022/OF/ZM [1356 kB]
17.02.2022
Doplňující informace- žádost o seznámení zastupitelstva, Best Value Approach (BVA) [201 kB]
17.02.2022

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - Němcovi (č.j. 203 Ex 34319/18-200) [610 kB]
11.07.2022 do 08.09.2022

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Rozpočtové opatření č. 4 [222 kB]
24.06.2022
Usnesení z Valné hromady SVK ŽĎÁRSKO [227 kB]
03.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3, [225 kB]
20.05.2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO za rok 2021 [354 kB]
29.04.2022
Rozpočtové opatření č. 2 [136 kB]
29.04.2022
Rozpočtová opatření č. 1 [133 kB]
04.04.2022
Schválený rozpočet na rok 2021 [223 kB]
27.12.2021
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2022 [234 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů - soudy

Usnesení, pozůstalost po Vladimíru Štůlovi, (č.j. 8 D 1007/2021) [432 kB]
21.02.2022 do 21.08.2022

Z jiných úřadů

Rozhodnutí - Doručované veřejnou vyhláškou - Sobkovi (č.j. KUJI 68713/2022) [744 kB]
10.08.2022 do 26.08.2022
Aukční vyhláška (č.j. UZSVM/BZR/3162/2022-BZRM-Na) [111 kB]
08.08.2022 do 31.08.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru, hlubinný geotermální vrt, parc. č. 570/333, k. ú. Zámek Žďár (č.j. KUJI 65299/2022, OZP 1416/2022 Ča) [695 kB]
01.08.2022 do 17.08.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru, hlubinné geotermální vrty pro TČ, parc. č. 326, k. ú. Zámek Žďárí (č.j. KUJI 65270/2022, OZPZ 1415/2022 Ča) [697 kB]
01.08.2022 do 17.08.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí, Hlubinné geotermální vrty pro TČ - 2 vrty, parc. č. 4628, k. ú. Město Žďár (č.j. KUJI 65230/2022, OZPZ 1414/2022 Ča) [696 kB]
01.08.2022 do 17.08.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí, Hlubinný geotermální vrt, parc. č. 8014/8, k. ú. Město Žďár (č.j. KUJI 64365/2022, OZPZ 1402/2022 Ča) [696 kB]
01.08.2022 do 17.08.2022
Stanovisko MŽP, Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027, (č.j. MZP/2022/710/2751) [8080 kB]
01.08.2022 do 17.08.2022
Aukční řízení k pronájmu školícího a rekreačního zařízení "Skalský Dvůr"č.p. 52, Lísek-opakování (č.j. MZE-44768/2022-111141) [135 kB]
21.07.2022 do 20.08.2022
Oznámenío vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekol. jednotek (BPEJ) pro katastrál. území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (č.j. SPU 252716/2022/520100/Morkus) [467 kB]
19.07.2022 do 17.08.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023
Jízdní řád autobusové linky č. 840112 Žďár nad Sázavou - Měřín [89 kB]
05.01.2022 do 11.12.2022
Ořez dřevin v oblasti zahrádkářské kolonie, bezpečné provoz. distribuční soustavy EG.D, a.s. [361 kB]
08.12.2021
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021

Ostatní informace

Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva [798 kB]
09.03.2022 do 31.12.2022

Přerušení dodávek energií, vody

Výluka, přerušení dodávky vody, Alšova, Mařákova [279 kB]
05.08.2022

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json

 

 

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.