Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-67/2020-OP Pronájem nemovitost - ul. Dolní č.or.1
14.01.2020
29. 1. 2020
Z-68/2020-OP Směna pozemků - ul. Jihlavská
14.01.2020
13. 2. 2020
Z-69/2020-OP Pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn
15.01.2020
31. 3. 2020

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1932/43, byt číslo 4
14.01.2020
30. 1. 2020
ul. Revoluční 1829/27, byt číslo 18
14.01.2020
30. 1. 2020

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru školství, kultury, sportu a marketingu - pracovník turistického informačního centra (TIC) [71 kB]
07.01.2020 do 10.02.2020
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka sociálního odboru - manažer Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ) [73 kB]
07.01.2020 do 10.02.2020
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka sociálního odboru - sociální kurátor [78 kB]
16.12.2019 do 18.01.2020

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Lacko Michal (č.j. KS/337/18/AS-4) [93 kB]
16.01.2020 do 01.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Piskurová Petra (č.j. KS/337/18/AS-4) [94 kB]
16.01.2020 do 01.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Káňová Petra (č.j. KS/634/18/AS-5) [94 kB]
15.01.2020 do 31.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Kováčová Darina (č.j. KS/438/18/AS-4, KS/437/18/AS-4, KS/436/18/AS-4) [94 kB]
15.01.2020 do 31.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Štěpánková Eva (č.j. KS/410/18/AS-4, KS/25/20/AS-3) [94 kB]
14.01.2020 do 30.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Zástěrová Iva (č.j. KS/650/18/AS-4) [94 kB]
14.01.2020 do 30.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Rozsypalová Gabriela (č.j. KS/426/18/AS-5) [95 kB]
10.01.2020 do 26.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Drdlová Jaroslava (č.j. KS/4278/18/AS-4) [142 kB]
09.01.2020 do 25.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Klára Danielová (č.j. KS/632/18/AS-4) [147 kB]
09.01.2020 do 25.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Brabec Petr (č.j. KS/3/20/AS-3) [94 kB]
06.01.2020 do 22.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dvorská (č.j. OD/56/20/LK) [114 kB]
15.01.2020 do 31.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (č.j. OD/51/20/LK-Dzp) [296 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Nížkov (č.j. OD/44/20/LK-DZp) [114 kB]
10.01.2020 do 26.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. Bratří Čapků (č.j. OD/1413/19/LK) [205 kB]
08.01.2020 do 24.01.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [106 kB]
17.01.2020
Zveřejňovací povinnost - zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2019 v elektronické podobě schválené RM dne 30.12.2019 [99 kB]
13.01.2020
Evidence domovních čísel [78 kB]
06.01.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Světnov (č.j. SÚ/38/20/Řeh-2-Info) [372 kB]
13.01.2020 do 22.01.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - obec Herálec (č.j. SÚ/1669/19/Kle-6-Info) [308 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 1 o uplatňování Územního plánu Vatín v uplynulém období (č.j. RUP/14/20/HŠ) [281 kB]
09.01.2020 do 15.02.2020

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Krajský úřad kraje Vysočina - Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2021-2027 (č.j. KUJI 2107/2020) [11749 kB]
10.01.2020 do 26.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 32. schůze rady města konané dne 30.1.2020 [1775 kB]
15.01.2020
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 12. prosince 2019 [1116 kB]
19.12.2019

Dotační programy

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020 [721 kB]
18.12.2019 do 01.10.2020
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 [952 kB]
19.11.2019 do 01.03.2020
Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2020 [1177 kB]
19.11.2019 do 01.04.2020
Výzva dotačního programu - Kultura 2020 [1230 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Sport 2020 [1453 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2020 [1100 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Volný čas 2020 [1106 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2020 [1272 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Šebková Marie (č.j. 120 EX 2686/08-234) [1114 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020
Usnesneí - dražební vyhláška - Šebková Marie (č.j. 120 EX 2686/08-232) [1115 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Karen Petr (č.j. 144 EX 1516/19-55) [699 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020
Usnesení - dražební jednání - Volodymyr Frych (č.j. 137 jEx 2165/16-73) [877 kB]
09.01.2020 do 28.01.2020
Usnesení - odročení dražby - Veselka Petr (č.j. 167 EX 3171/09-696) [362 kB]
05.12.2019 do 21.01.2020

Z jiných úřadů - ostatní

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí [230 kB]
08.01.2020 do 08.02.2020
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2019 [425 kB]
20.12.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 8/2019 [323 kB]
22.11.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 7/2019 [235 kB]
05.11.2019
SVAK Žďársko, Rozpočtové opatření č.6. schváleno předsednictvem dne 26.9.2019 [282 kB]
02.10.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5/2019 [316 kB]
04.09.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 [159 kB]
01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019