Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-100/2020-OP Pronájem nemovitosti - ul. Veselská
22.09.2020
7. 10. 2020
Z-110/2020-OP Pronájem pozemku - Farská humna
28.07.2020
31. 10. 2020
Z-114/2020-OP Odprodej pozemku - ul. Pelikánova
09.09.2020
9. 10. 2020
Z-115/2020-OP Pronájem nemovitosti - ul. nám. Republiky 49
08.09.2020
8. 10. 2020
Z-116/2020-OP Pronájem nemovitost - ul. Jihlavská
22.09.2020
22. 10. 2020
Z-117/2020-OP Pronájem nemovitost - ul. Jihlavská
22.09.2020
22. 10. 2020

Z městského úřadu - volby

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR [709 kB]
22.09.2020 do 05.10.2020

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška, Bartošík Pavel, oznámení o vyzvednutí písemnosti (č.j. KS/342/20/PP-2) [151 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o vyzvednutí písemnosti, Kubíček Vítězslav (č.j. KS/343/20/PP-2) [150 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, Štefan Fúzik, oznámení o vyzvednutí písemnosti (č.j. KS/347/20/PP-2) [150 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, Hnilo Zdeněk, oznámení o vyzvednutí písemnosti (č.j. KS/345/20/PP-2) [149 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, Fronc Michal, oznámení o převzetí písemnosti (č.j. KS/348/20/PP-2) [150 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o vyzvednutí písemnosti, Vojáček Vlastimil, (č.j. KS/352/20/PP-3) [151 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o vyzvednutí písemnosti, Háček Zdeněk (č.j. KS/351/20/PP-2) [150 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o vyzvednutí písemnosti, Doležal Pavel (č.j. KS/350/20/PP-3) [149 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška, František Hladík, oznámení o vyzvednutí písemnosti (č.j. KS/349/20/PP-3) [149 kB]
15.09.2020 do 01.10.2020
Veřejná vyhláška - uložená písemnost - Dosoudil Jaroslav (č.j. KS/335/20/PP-3) [93 kB]
10.09.2020 do 26.09.2020
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Rosecký František (č.j. KS/336/20/PP-3) [94 kB]
10.09.2020 do 26.09.2020
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Veselská Lenka (č.j. KS/337/20/PP-3) [94 kB]
10.09.2020 do 26.09.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška, parkoviště v ulici Chelčického ve Žďáře nad Sázavou (č.j. OD/1116/20/LK-DZp) [723 kB]
24.09.2020 do 10.10.2020
Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu, ul. Chelčického, Žďár nad Sázavou. (č.j. OD/1117/20/Lk-DZp) [725 kB]
24.09.2020 do 10.10.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Vepřová-Velká Losenice (č.j. OD/1258/20/LK) [1771 kB]
22.09.2020 do 08.10.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. Komenského (č.j. OD/1082/20/LK) [109 kB]
21.09.2020 do 07.10.2020
Veřejná vyhláška - opaření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Kocanda (č.j. OD/1195/20/LK-DZp) [167 kB]
14.09.2020 do 30.09.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Radostín nad Oslavou (č.j. OD/1219/20/LK) [339 kB]
14.09.2020 do 30.09.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [105 kB]
25.09.2020
Evidence domovních čísel [78 kB]
06.01.2020
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření 3/2020 schválené ZM dne 18.6.2020 [126 kB]
19.06.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - společné povolení - centrum sociálních služeb (č.j. SÚ/868/20/Dol-4-Pov) [8877 kB]
25.09.2020 do 11.10.2020
Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu Změny č. III Územního plánu Herálec pro veřejné projednání (č.j. RUP/343/20/DF, 46055/2020/MUZR) [382 kB]
24.09.2020 do 03.11.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Nové Dvory (č.j. RUP/252/14/DF) [329 kB]
23.09.2020 do 09.10.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Městys Radostín nad Oslavou (č.j. SÚP/1302/20/Skř-2-Ozná) [1623 kB]
10.09.2020 do 26.09.2020
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/378/20/DF) [380 kB]
09.09.2020 do 22.10.2020

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou (č.j. 85774/2020) [310 kB]
14.09.2020 do 30.09.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 52. schůze rady města konané dne 21.09.2020 [1437 kB]
24.09.2020
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 3.září 2020 [2516 kB]
10.09.2020

Dotační programy

Program dotace - Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb (č.j. SÚP/1271/20/ZV) [82 kB]
04.09.2020 do 04.12.2020
Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020 [721 kB]
18.12.2019 do 01.10.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Dražební vyhláška - Daniel Kusý (č.j. 179 EX 323/20-42) [166 kB]
22.09.2020 do 26.10.2020
Dražební vyhláška - Matoušková Jitka (č.j. 120 EX 6808/07-267) [233 kB]
21.09.2020 do 25.11.2020
Dražební vyhláška - Najman Stanislav (č.j. 124 EX 1304/17-148) [110 kB]
10.08.2020 do 01.10.2020

Z jiných úřadů - ostatní

Usnesení, ustanovení opatrovníka,pozůstalost po Věře Kuthanové [381 kB]
16.04.2020 do 16.10.2020
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020

Ostatní informace

Rozpočtové opatření č. 2 schváleno předsednictvem dne 27.8.2020 [208 kB]
31.08.2020
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 30.6.2020 [302 kB]
07.07.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 valnou hromadou dne 11.6.2020 [494 kB]
12.06.2020
Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2019 [1013 kB]
12.06.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky el. energie, průmyslová zóna Jamská [163 kB]
16.09.2020 do 09.10.2020