Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-10/2023-OP Pronájem a výpůjčka pozemku - Žižkova
11.01.2023
10. 2. 2023
Z-12/2022-OP pronájem nemovitosti nám. Republiky č.p. 1785 č.o. 49
17.01.2023
16. 2. 2023
Z-311/2022-OP Pronájem nemovitost
20.12.2022
20. 2. 2023
Z-312/2022-OP Pronájem nemovitost
20.12.2022
20. 2. 2023

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
Brodská 1936/35, č. bytu 35 (1+1)
17.01.2023
3. 2. 2023
Brodská 1876/27, č.bytu 26 (1+1)
24.01.2023
9. 2. 2023

Z městského úřadu - volby

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR [480 kB]
17.01.2023 do 30.01.2023
Informace o umístění volebního stanoviště ve Žďáru nad Sázavou [2496 kB]
03.01.2023 do 30.01.2023
Informace k volbám (drive-in stanoviště) (č.j. OOSČ 659/2022, KUJI 108734/2022) [168 kB]
03.01.2023 do 30.01.2023

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - referent/ka odboru školství, kultury, sportu a marketingu [90 kB]
16.01.2023 do 24.02.2023
Výběrové řízení - referent/ka odboru stavební a územního plánování [339 kB]
11.01.2023 do 27.01.2023

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [215 kB]
22.12.2022
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [212 kB]
23.03.2022
Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejný vyhláška - návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodník ul. Neumannova a cyklostezka před Poliklinikou ve Žďáře n.S. (č.j. OD/84/23/LK) [507 kB]
24.01.2023 do 09.02.2023

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [252 kB]
25.01.2023
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - rekonstrukce vedení NN v obci Polnička - směr Račín (č.j. SÚP/2397/22/Ka-2) [525 kB]
26.01.2023 do 11.02.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Velká Losenice - stavební úpravy místních komunikací (č.j. SÚP/1688/22/Ka-6) [365 kB]
23.01.2023 do 08.02.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Velká Losenice - stabilizace místní komunikace - lok. "NA MLYNÁŘCE" (č.j. SÚP/1589/22/Ka-7) [365 kB]
23.01.2023 do 08.02.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - chodník podél sil. II/350 - Polnička (č.j. SÚP/2273/22/Ka-6) [352 kB]
23.01.2023 do 08.02.2023
Veřejná vyhláška - oznámení projednávání návrhu Zadání územního plánu Budeč (č.j. SÚP/2325/22/HŠ-4) [311 kB]
04.01.2023 do 06.02.2023
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sirákov pro veřejné projednání (č.j. SÚP/1692/22/HŠ-3) [424 kB]
21.12.2022 do 09.02.2023

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Schválený rozpočet DSO Mikroregion Žďársko na rok 2023 a schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko na r. 2023 a r. 2024 [392 kB]
02.01.2023

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2023 [435 kB]
22.11.2022 do 10.03.2023
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území Města Žďáru nad Sázavou 2023 [426 kB]
22.11.2022 do 10.04.2023

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ochranné pásmo I. a II. stupeň, vodní zdroje Nížkov, Poděšín, Špinov (č.j. ŽP/1584/22/VM/2) [783 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší (č.j. ŽP/1831/22/JD) [438 kB]
08.12.2022 do 08.02.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 11. schůze rady města konané dne 16.1.2023 [2107 kB]
19.01.2023
Zápis z 10. schůze rady města konané dne 11.1.2023 [540 kB]
19.01.2023
Zápis z 3. schůze zastupitelstva města konaného dne 15.12.2022 [2189 kB]
21.12.2022

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Sportoviště 2023 [860 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2023 [874 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Sport 2023 [874 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Volný čas 2023 [875 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023
Výzva dotačního programu - Kultura 2023 [587 kB]
11.11.2022 do 28.02.2023

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitosti (č.j. 151 EX 707/18-288) [221 kB]
19.01.2023 do 04.02.2023
Usnesení, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (č.j. 203 Ex 37677/19-82) [611 kB]
16.12.2022 do 16.02.2023
Usnesení, Dražební vyhláška [211 kB]
28.11.2022 do 02.02.2023

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Schválený střednědobý výhled na roky 2024 - 2027 [185 kB]
12.01.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 [231 kB]
12.01.2023
Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10 [374 kB]
19.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8 [238 kB]
30.11.2022
Rozpočtové opatření č. 7 [215 kB]
16.11.2022
Rozpočtové opatření č. 6 [223 kB]
26.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5. [310 kB]
26.08.2022
Rozpočtové opatření č. 4 [222 kB]
24.06.2022
Usnesení z Valné hromady SVK ŽĎÁRSKO [227 kB]
03.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3, [225 kB]
20.05.2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO za rok 2021 [354 kB]
29.04.2022
Rozpočtové opatření č. 2 [136 kB]
29.04.2022
Rozpočtová opatření č. 1 [133 kB]
04.04.2022
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2023, dne 7.2.2023 [106 kB]
27.01.2023 do 07.02.2023
Záměr - hlubinný geotermální vrt pro TČ p.č. 8066/6, k.ú. Město Žďár [275 kB]
25.01.2023
Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek - průtah Stržanov - 1. část (č.j. KUJI 7839/2023) [188 kB]
19.01.2023 do 04.02.2023
grafická příloha - část. 2 (č.j. KUJI 7839/2023) [3025 kB]
19.01.2023 do 04.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Škrdlovice (č.j. KUJI 4862/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Cikháj (č.j. KUJI 4868/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Hamry nad Sázavou (č.j. KUJI 4674/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Sklené (č.j. KUJI 4864/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Velká Losenice (č.j. KUJI 4871/2023) [351 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vojnův Městec (č.j. KUJI 4858/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obci Kněževes (č.j. KUJI 1866/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Poděšín (č.j. KUJI 4881/2023) [350 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - hlubinný vrty p.č. 363, kú. Město Žďár n.S. (č.j. KUJI 2702/2023) [317 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
Rozšíření úředních hodin pro konzultaci a výběr daňových přiznání - Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava [447 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
Aukční vyhláška - p.č. 664/5 (č.j. UZSVM/BZR/4981/2022-BZRM) [762 kB]
13.01.2023 do 01.02.2023
Rozhodnutí - Herálec (č.j. KUJI 3705/2023) [175 kB]
12.01.2023 do 28.01.2023
Rozhodnutí - Radostín nad Oslavou (č.j. KUJI 3727/2023) [174 kB]
12.01.2023 do 28.01.2023
Rozhodnutí - Nové Veselí (č.j. KUJI 3565/2023) [174 kB]
12.01.2023 do 28.01.2023
Rozhodnutí - Ostrov nad Oslavou (č.j. KUJI 3717/2023) [175 kB]
12.01.2023 do 28.01.2023
Rozhodnutí - Kotlasy (č.j. KUJI 3732/2023) [173 kB]
12.01.2023 do 28.01.2023
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021

Ostatní informace

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech [304 kB]
20.01.2023 do 19.06.2023
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ul. Lučiny, ul. Jamská č. 2231/4, Žďár n.Sáz. [99 kB]
19.01.2023 do 09.02.2023
výběrové řízení na prodej pozemků p.č 309/1, 309/3 kú. Stržanov (č.j. LCR154/000148/2023) [887 kB]
16.01.2023 do 01.02.2023
valná hromada Honební společenství Nová Ves Zátoky [162 kB]
16.01.2023 do 06.02.2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin [281 kB]
10.11.2022

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json