Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-12/2023-OP Pronájem nemovitosti - nám. Republiky 49
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-18/2023-OP Pronájem nemovitost - Dolní 165/1
28.03.2023
13. 4. 2023
Z-23/2023-OP Směna pozemků - Stržanov
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-24/2023-OP Směna pozemků - Stržanov
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-25/2023-OP Odprodej pozemku
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-26/2023-OP Pronájem pozemků - prodloužení stávajícího pronájmu
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-27/2023-OP Pronájem pozemku - Veselíčko
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-28/2023-OP Pronájem nemovitosti - Na Úvoze 15
28.02.2023
31. 3. 2023
Z-31/2023-OP Směna pozemků - Tálský Mlýn
14.03.2023
13. 4. 2023
Z-32/2023-OP Výpůjčka pozemku - Nezvalova
14.03.2023
29. 3. 2023
Z-33/2023-OP Pronájem nemovitosti - nám. Republiky
14.03.2023
29. 3. 2023
Z-34/2023-OP Pronájem nemovitosti - nám. Republiky
14.03.2023
29. 3. 2023
Z-35/2023-OP Pronájem nemovitosti - Nádražní
14.03.2023
29. 3. 2023
Z-36/2023-OP Pronájem nemovitosti - Veselská
14.03.2023
20. 4. 2023
Z-37/2023-OP Pronájem pozemků - Nádražní
23.03.2023
7. 4. 2023
Z-38/2023-OP Pronájem pozemku - ul. Pelikánova
28.03.2023
28. 4. 2023

Z městského úřadu - volby

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Matějov [77 kB]
25.03.2023

Z městského úřadu - Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů ... [5853 kB]
23.03.2023 do 08.04.2023

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - referent/ka živnostenského úřadu [57 kB]
24.03.2023 do 20.04.2023
Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou [56 kB]
23.03.2023 do 18.04.2023
Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace SPORTIS [57 kB]
23.03.2023 do 24.04.2023
Výběrové řízení - vedoucí odboru majetkoprávní [72 kB]
22.03.2023 do 21.04.2023

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [215 kB]
22.12.2022
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události [212 kB]
23.03.2022
Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla -Peugeot 309 (č.j. KS/23/JK) [272 kB]
23.03.2023 do 08.04.2023
Upozornění na uložení písemnosti - Martin Švoma, Martin Milichovský (č.j. KS/233/23/SP) [208 kB]
23.03.2023 do 03.04.2023
Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře n. S. (č.j. OD/371/23/LK-DZp) [334 kB]
24.03.2023 do 09.04.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy - umístění trvalého dopravního značení - změna přednosti v jízdě v křižovatce sil. III/35431 a místní komunikace (býv.sil III. tř.) v kú. Kyjov u Černé (č.j. OD/377/23/LK) [403 kB]
24.03.2023 do 09.04.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - umístění trvalého dopravního značení - omezení vjezdu motor. vozidel po místní komunikaci kú. Kyjov u Černé a Starý Telečkov (č.j. OD/376/23/LK) [380 kB]
24.03.2023 do 09.04.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místních komunikacích v Hamrech nad Sáz., MK u Frendlovského rybníku (č.j. OD/367/23/LK) [322 kB]
23.03.2023 do 08.04.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v parku Farská humna ve Žďáře n. S. (č.j. OD/365/23/LK) [393 kB]
23.03.2023 do 08.04.2023
Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Hálkova, Žďár n.S. (č.j. OD/352/23/LK) [570 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Okružní horní ve Žďáře n.S. (č.j. OD/351/23/LK) [491 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Švermova, Vančurova (č.j. OD/344/23/LK) [723 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - zajištění kvality pitné vody (č.j. OD/338/23/LK) [365 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou - Zahradiště (č.j. OD/336/23/LK) [773 kB]
16.03.2023 do 01.04.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích - blokové čištění (č.j. OD/12/23/LK) [311 kB]
14.03.2023 do 30.03.2023

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Veřejnoprávní smlouva - Obec Rosička [136 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Veřejnoprávní smlouva - Obec Světnov [134 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Veřejnoprávní smlouva - Obec Sirákov [120 kB]
15.03.2023 do 31.03.2023
Veřejnoprávní smlouva - Obec Chlumětín [116 kB]
15.03.2023 do 31.03.2023

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [292 kB]
24.03.2023
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - o návrh veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy stávajícího doplňkové objektu u RD, Nová 208, Nové Veselí, Ing. Petr Olišar (č.j. SÚP/482/23/Ba-2) [431 kB]
23.03.2023 do 31.03.2023
Oznámení o možnosti převzít písemnost (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-6) (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-8) [368 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - Radostín u Vojnova Městce, rekonstrukce NN (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-6) [762 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/142/17/DF) [252 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - st. úpravy - rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár n.S. (č.j. SÚP/343/23/Pip-2) [469 kB]
20.03.2023 do 05.04.2023
Veřejná vyhláška - Společné povolení - Vysocká (č.j. SÚP/2175/22/Pip-3) [964 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Hodíškov a Vyhodnocení vlivů Změny č. II Územního plánu Hodíškov na udržitelný rozvoj území (č.j. SÚP/1009/22/HŠ-22) [291 kB]
17.03.2023 do 04.05.2023
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Rekonstrukce vedení NN v obci Polnička - směr Račín (č.j. SÚP/2397/22/Ka-4) [793 kB]
15.03.2023 do 31.03.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. III Územního plánu Pokojov (č.j. SÚP/1631/21/HŠ) [238 kB]
16.02.2023 do 04.04.2023

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Schválený rozpočet DSO Mikroregion Žďársko na rok 2023 a schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko na r. 2023 a r. 2024 [392 kB]
02.01.2023

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu - Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2023 [224 kB]
21.02.2023 do 01.12.2023
Výzva dotačního programu - Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území Města Žďáru nad Sázavou 2023 [426 kB]
22.11.2022 do 10.04.2023

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení - Hlubinný geotermální vrt pro TČ, k. ú. Město Žďár (č.j. KUJI 32836/2023) [326 kB]
28.03.2023 do 13.04.2023
Vrt pro tepelné čerpadlo, k. ú. Zámek Žďár [276 kB]
27.03.2023 do 12.04.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Program dotace - Podpora označování provozoven a obchodních domů 2023 [795 kB]
28.03.2023 do 24.11.2023
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Dotace rady města 2023 [810 kB]
15.03.2023 do 16.04.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města konaného 16.3.2023 [1653 kB]
22.03.2023
Zápis z 17. schůze rady města konané dne 20.3.2023 [559 kB]
21.03.2023
Zápis z 16. schůze rady města konané dne 13.3.2023 [2598 kB]
17.03.2023

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Podpora pro vznik komunitních prostor 2023 [1566 kB]
15.02.2023 do 30.09.2023

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení o zrušení dražby - Gabriela Hladká (č.j. 145 EX 66/17-134) [88 kB]
22.03.2023 do 07.04.2023
Usnesení o elektronické dražbě - Antonín Karšulín - 1. část (č.j. 207 EX 220/10-205) [106 kB]
13.03.2023 do 26.04.2023
Exekuční příkaz - Antonín Karšulín - 2. část (č.j. 77 Ex 220/10-8) [275 kB]
13.03.2023 do 26.04.2023
Usnesení - Petr Rosecký (č.j. 203 Ex 19681/22-61) [610 kB]
13.03.2023 do 04.05.2023
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (č.j. 145 EX 66/17-114) [162 kB]
03.03.2023 do 07.04.2023
Usnesení o nařízení dražebního jednání (č.j. 129 EX 1919/22-45) [307 kB]
01.03.2023 do 07.04.2023
Usnesení o nařízení dražebního jednání (č.j. 129 EX 1919/22-43) [312 kB]
01.03.2023 do 05.04.2023

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Schválený střednědobý výhled na roky 2024 - 2027 [185 kB]
12.01.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 [231 kB]
12.01.2023
Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10 [374 kB]
19.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8 [238 kB]
30.11.2022
Rozpočtové opatření č. 7 [215 kB]
16.11.2022
Rozpočtové opatření č. 6 [223 kB]
26.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5. [310 kB]
26.08.2022
Rozpočtové opatření č. 4 [222 kB]
24.06.2022
Usnesení z Valné hromady SVK ŽĎÁRSKO [227 kB]
03.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3, [225 kB]
20.05.2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO za rok 2021 [354 kB]
29.04.2022
Rozpočtové opatření č. 2 [136 kB]
29.04.2022
Rozpočtová opatření č. 1 [133 kB]
04.04.2022
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů

Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení - rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru (č.j. KUJI32175/2023) [311 kB]
27.03.2023 do 12.04.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Stržanov - 1. část (č.j. KUJI 26916/2023) [186 kB]
13.03.2023 do 29.03.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Stržanov - 2. část (č.j. KUJI 26916/2023) [3025 kB]
13.03.2023 do 29.03.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - 1. část (č.j. UZSVM/BZR/900/2023-BZRM-No) [353 kB]
28.02.2023 do 01.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - 2. část (č.j. UZSVM/BZR/900/2023-BZRM-No) [819 kB]
28.02.2023 do 01.01.2024
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí (č.j. RO-21/2023-714-1) [209 kB]
07.02.2023 do 30.09.2024
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021

Ostatní informace

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech [304 kB]
20.01.2023 do 19.06.2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin [281 kB]
10.11.2022

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská č. 1671/31 (COOP družstvo) [96 kB]
24.03.2023 do 18.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská č.o. 20 a22, Žďár nad Sáz. (č.j. 21154/2023) [96 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jamská [97 kB]
17.03.2023 do 13.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská 2528/71 - v areálu průmyslové zóny (č.j. 12255/2023) [99 kB]
16.02.2023 do 13.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská 2528/71 - v areálu průmyslové zóny (č.j. 12256/2023) [99 kB]
16.02.2023 do 14.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Dvorská, ul. Santiniho, areál Tálský mlýn a okolí, rekreační areál Pilák (č.j. 12254/2023) [101 kB]
16.02.2023 do 25.04.2023

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json