Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Úřední deska byla z technických důvodů nefunkční ve dnech 29.9. – 8.10.2023. Doba platných dokumentů bude prodloužena o příslušnou dobu.

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-110/2024-OP Prodej nemovitostí v obci Koníkov
19.03.2024
16. 6. 2024
Z-111/2024-OP Odprodej nemovitosti č. p. 643, ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou
19.03.2024
16. 6. 2024
Z-136/2024-OP Odprodej pozemku - p.č. 354, ul. Horní, Žďár n.S.
15.05.2024
14. 6. 2024
Z-138/2024-OP Odprodej pozemku - p.č. 6236, 6240, Dvořákova ul., Žďár n.S.
15.05.2024
14. 6. 2024
Z-140/2024-OP Pronájem pozemku - p.č. 2759, ul. Luční
10.06.2024
25. 6. 2024
Z-141/2024-OP Pronájem pozemku - p.č. 6327, ul. Jihlavská
10.06.2024
25. 6. 2024
Z-142/2024-OP Pronájem nemovitosti - parc.č. 6130/1, ul. Nádražní
11.06.2024
26. 6. 2024
Z-143/2024-OP Pronájem nemovitosti - parc.č. 199/2, Žďár n.S.
11.06.2024
11. 7. 2024
Z-144/2024-OP Pronájem pozemků - p.č. 3372, 3371, 3366 ul. Studentská, Žďár n.S.
13.06.2024
28. 6. 2024
Z-145/2024-OP Pronájem pozemků - p.č. 409, ul. Tyršova, Žďár n.S.
13.06.2024
28. 6. 2024

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Upozornění na uložení písemnosti - Jiří Bradáč (č.j. KS/368/24/PP-1, KS/368/24/PP-2) [126 kB]
06.06.2024 do 18.06.2024
Upozornění na uložení písemnosti - Michálková Magdalena (č.j. KS/365/24/PP-3) [126 kB]
05.06.2024 do 18.06.2024
Upozornění na uložení písemnosti - Tomáš Wieczorek, Zdeněk Háčka (č.j. KS/362/24/SP) [111 kB]
04.06.2024 do 15.06.2024
Okruh automatizovaně získávaných údajů – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [153 kB]
11.01.2022

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci v souvislosti s úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Švermova ve Žďáře n.S. (č.j. OD/842/24/JK) [452 kB]
12.06.2024 do 28.06.2024
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní značení č. B 20a při místní komunikaci v obci Karlov (č.j. OD/802/24/LK) [287 kB]
05.06.2024 do 21.06.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - na pozemních komunikacích, spočívající v umístění trvalého dopravního značení při místní komunikaci v ul. Nádražní ve Žďáře n. Sáz., před budovou č.or. 30 fy COMPAS (č.j. OD/535/24/LK) [340 kB]
05.06.2024 do 21.06.2024

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Veřejnoprávní smlouva - Město Žďár n.Sáz. a Obec Matějov [693 kB]
12.06.2024 do 28.06.2024

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [324 kB]
12.06.2024
Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2023 [8385 kB]
27.05.2024
Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu hospodaření a rozpočtových opatření [129 kB]
20.12.2021
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. II územního plánu Vojnův Městec [233 kB]
13.06.2024 do 29.06.2024
Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Radostín nad Oslavou“ (č.j. SÚP/1322/23/HŠ-11) [406 kB]
12.06.2024 do 30.07.2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu Hamry nad Sázavou (č.j. SÚP/1076/23/DF) [293 kB]
11.06.2024 do 22.07.2024
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Polnička - Cyklistická stezka (průtah obcí) (č.j. SÚP/1163/24/Ka-2) [296 kB]
10.06.2024 do 18.06.2024
Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování územního plánu Žďár nad Sázavou v uplynulém období (č.j. SÚP/1035/24) [136 kB]
27.05.2024 do 27.06.2024

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

Schválený Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 [740 kB]
12.06.2023 do 01.07.2024
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 - návrh [2061 kB]
12.05.2023
Schválený rozpočet DSO Mikroregion Žďársko na rok 2023 a schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko na r. 2023 a r. 2024 [392 kB]
02.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - ostatní

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se bude konat dne 13.6.2024 v 16.00 hod. [605 kB]
06.06.2024
Zápis z 53. schůze rady města konané dne 27.5.2024 [256 kB]
31.05.2024
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.5.2024 [1119 kB]
28.05.2024

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2024 [116 kB]
03.04.2024 do 02.12.2024
Výzva dotačního programu - Dotace pro podporu činnosti dětských skupin 2024 [163 kB]
28.03.2024 do 01.07.2024
Výzva dotačního programu - Podpora označování provozoven a obchodních domů 2024 [796 kB]
30.01.2024 do 15.11.2024
Výzva dotačního programu - Podpora pro vznik komunitních prostor 2024 [136 kB]
01.12.2023 do 30.09.2024

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí - Ondřej Cach (č.j. 189 EX 683/24-24) [193 kB]
10.06.2024 do 26.06.2024
Dražební vyhláška - elektronická dražba movité věci - FIAT PUNTO 55 S (č.j. 962264/24/2914-00540-708765) [451 kB]
30.05.2024 do 24.06.2024

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Rozpočtové opatření č. 4 [532 kB]
15.05.2024
Schválený závěrečný účet a hospodaření svazu vododovů a kanalizací Žďársko za rok 2023 [845 kB]
10.05.2024
Rozpočtové opatření č. 3 [617 kB]
26.04.2024
Rozpočtové opatření č. 2 [495 kB]
03.04.2024
Rozpočtové opatření č. 1 [602 kB]
05.03.2024
Návrh na vyvěšení oznámení na úřední desce (č.j. ZR/223/2024-Pr) [1699 kB]
29.01.2024 do 29.01.2025
SVK Žďársko - schválený rozpočet na rok 2024 [428 kB]
28.11.2023
SVK Žďársko - schválený střednědobý výhled na roky 2025 - 2028 [948 kB]
28.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 [670 kB]
01.11.2023
SVK Žďársko - Střednědobý výhled (návrh) na roky 2025-2028 [930 kB]
01.11.2023
Schválený střednědobý výhled na roky 2024 - 2027 [185 kB]
12.01.2023
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 - 2025 [155 kB]
27.12.2021

Z jiných úřadů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2024, které se bude konat dne 25.06. 2024 [108 kB]
14.06.2024 do 26.06.2024
Životní podmínky 2024 - výběrové šetření v domácnostech [306 kB]
18.01.2024 do 23.06.2024
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí (č.j. RO-21/2023-714-1) [209 kB]
07.02.2023 do 30.09.2024

Ostatní informace

Schválený Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2023 [1725 kB]
11.06.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r. 2025-2030 [58 kB]
11.06.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Rybářská [95 kB]
06.06.2024 do 29.06.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Studentská č.o. 2, 4, 7 [95 kB]
29.05.2024 do 29.06.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská [96 kB]
27.05.2024 do 15.06.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Studentská č.o. 2, 4, 7 [95 kB]
27.05.2024 do 19.06.2024
Rozpočet DSO Mikroregion Žďársko na rok 2024, zpracovaný v Kč [96 kB]
18.12.2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin [189 kB]
09.11.2023

 

 


Úřední deska města Žďár nad Sázavou je také dostupná ve formátu otevřených dat (opendata).

Popis
Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí jsou zpracována do formátu JSON. Aktualizace probíhá 1x denně a struktura dat odpovídá otevřené formální normě k úředním deskám.

Dokumentace
Dokumentace OFN je na adrese https://ofn.gov.cz/úřední-desky/

Adresa
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uredni-deska/opendata.json