Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Poliklinika Záměr na podnájem bufetu - Poliklinika Žďár nad Sázavou
11.05.2021
27. 5. 2021
Z-142/2021-OP Pronájem nemovitost - ulice nám. Republiky 49
27.04.2021
27. 5. 2021
Z-149/2021-OP Pronájem nemovitost - ulice Nádražní 44
27.04.2021
27. 5. 2021
Z-160/2021-OP Směna pozemků - Klafar, ZR 8
27.04.2021
27. 5. 2021
Z-161/2021-OP Výpůjčka pozemku - ul. Nová
27.04.2021
27. 5. 2021
Z-162/2021-OP Prodej objektu - ulice Jihlavská
11.05.2021
26. 5. 2021
Z-163/2021-OP Pronájem a výpůjčka pozemku - ulice Květná
11.05.2021
10. 6. 2021

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
Brodská č. p. 1932, č. or. 43, byt č. 2 (1 + 1)
11.05.2021
27. 5. 2021

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka odboru komunálních služeb [151 kB]
06.05.2021 do 04.06.2021
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka Odboru stavebního a územního plánování [117 kB]
03.05.2021 do 03.06.2021

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - Výzva - uložení povinnosti odstranění vozidla - ul. Brodská (č.j. KS/265/21/JK) [257 kB]
03.05.2021 do 19.05.2021
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalov (č.j. OD/562/21/LK) [1432 kB]
13.05.2021 do 29.05.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolní Nové Veselí (č.j. OD/581/21/LK) [524 kB]
12.05.2021 do 28.05.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Santiniho (č.j. KUJI 38602/2021) [797 kB]
07.05.2021 do 23.05.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Tálský mlýn (č.j. OD/549/21/LK-DZp) [116 kB]
05.05.2021 do 21.05.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Santiniho (č.j. OD/537/21/LK) [2294 kB]
03.05.2021 do 19.05.2021

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [70 kB]
14.05.2021
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu [41 kB]
13.05.2021 do 29.05.2021
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 3/2021 [3162 kB]
07.05.2021
Evidence domovních čísel - rok 2021 [78 kB]
04.01.2021
Zveřejňovací povinnost - schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2027 [161 kB]
14.12.2020 do 30.06.2022
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - SVAK Žďársko (č.j. SÚP/1017/21/Skř-2-Info) [337 kB]
12.05.2021 do 21.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Polnička (č.j. SÚP/690/21/Ka-7-Info) [323 kB]
10.05.2021 do 26.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Městská třída - I. část - pěší zóna (č.j. SÚP/943/21/Dol-2-Ozná) [1033 kB]
05.05.2021 do 21.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 1 o uplatňování Územního plánu Rudolec v uplynulém období (č.j. SÚP/775/21/HŠ) [305 kB]
22.04.2021 do 26.05.2021

Z městského úřadu - odbor strategického rozvoje a investic

MŽP - Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027 (č.j. MZP/2021/710/2060) [2092 kB]
03.05.2021 do 19.05.2021
MŽP - Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022-2027 (č.j. MZP/2021/710/2226) [2027 kB]
30.04.2021 do 16.05.2021

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2021 [671 kB]
30.03.2021 do 01.10.2021

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Monitorovací kalendář (č.j. KHSV/8586/2021/JI/HOK/FIŠ) [429 kB]
04.05.2021 do 20.05.2021
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu pokračující kůrovcové kalamity (č.j. ŽP/177/21/JD) [543 kB]
03.02.2021 do 30.05.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Výzva dotačního programu - Dotační program - Dotace rady města 2021 [450 kB]
01.04.2021 do 01.07.2021
Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Rada města 2021 [98 kB]
01.04.2021 do 01.07.2021
Výzva dotačního programu - podpora označování provozoven a obchodních domů [260 kB]
18.01.2021 do 30.09.2021

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 68. schůze rady města konané dne 10.5.2021 [1958 kB]
14.05.2021
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6.5.2021 [1030 kB]
13.05.2021

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení o odročení dražebního roku - Doležal Jan (č.j. 203 Ex 51901/10-65) [488 kB]
28.04.2021 do 02.07.2021
Usnesení - dražební jednání - Kulhánek Jiří (č.j. 137 EX 2888/14-82) [1228 kB]
22.04.2021 do 10.06.2021
Dražebmí vyhláška - Jaroslav a Lubomíra Markovi (č.j. 079 Ex 00201/20-231) [1263 kB]
21.04.2021 do 10.06.2021
Usnesení - dražební vyhláška - Březka Jaromír (č.j. 203 Ex 17018/20-92) [609 kB]
19.04.2021 do 17.06.2021
Dražební vyhláška - Puchýř František (č.j. 067 EX 42313/13-152) [190 kB]
15.04.2021 do 17.06.2021
Dražby.net - Dražební vyhláška - Ing. Miroslav Pugner (č.j. D 5/2021) [8747 kB]
12.04.2021 do 27.05.2021
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - RD Svratka (č.j. 26546/21/2914-00540-708765) [868 kB]
21.01.2021 do 24.06.2021
JUDr.Jana Trutnová, notářka, ZR - Usnesení - Láznička Josef (č.j. 8 D 924/2020) [191 kB]
20.01.2021 do 20.07.2021

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Rozpočtové opatření č, 2 schváleno předsednictvem dne 29.4.2021 [316 kB]
30.04.2021
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce [915 kB]
21.04.2021 do 01.06.2021
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVAK Žďársko za rok 2020 [862 kB]
29.03.2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 - 2025 [371 kB]
29.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 valnou hromadou dne 25.3.2021 v Kč [371 kB]
29.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 25.3.2021 [158 kB]
29.03.2021

Z jiných úřadů

Katastrální úřad pro Vysočinu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí [81 kB]
28.04.2021 do 29.05.2021
FÚ pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam27.5.2021 [68 kB]
21.04.2021 do 27.05.2021
JUDr. Jana Trutnová - Usnesení - dědictví po Ladislavu Kejdovi (č.j. 8 D 1122/2020-75) [197 kB]
15.04.2021 do 15.10.2021
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020