Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-160/2021-OP Změna záměru č. Z-160/2021-OP ze dne 27.4.2021 - Směna pozemků zvětšení výměry dle návrhu GP č. 4762-51/2021
27.07.2021
11. 8. 2021
Z-179/2021-OP Odprodej pozemku - ul. Brněnská
27.07.2021
26. 8. 2021
Z-180/2021-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov
27.07.2021
26. 8. 2021
Z-181/2021-OP Směna pozemků - Kafar II, ZR 3
27.07.2021
26. 8. 2021
Z-182/2021-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská
27.07.2021
26. 8. 2021
Z-183/2021-OP Odrodej vodovodní přípojky - ul. Jungmannova
27.07.2021
11. 8. 2021

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1825/11, byt č. 23
27.07.2021
12. 8. 2021
ul. Brodská 1936/35, byt č. 22
27.07.2021
12. 8. 2021
ul. Revoluční 1829/27, byt č. 24
27.07.2021
12. 8. 2021

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/referentka odboru dopravy - pro silniční a městskou dopravu a technik/technička registru vozidel [149 kB]
26.07.2021 do 31.08.2021
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka odboru stavebního a územního plánování [151 kB]
04.06.2021 do 15.09.2021

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Upozornění pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny ( Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou) [111 kB]
21.09.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [598 kB]
03.09.2020
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - akce Pilman (č.j. OD/969/21/LK-DZp) [219 kB]
27.07.2021 do 12.08.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Svratka (č.j. OD/906/21/LK-DZp) [150 kB]
26.07.2021 do 11.08.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanvení přechodné úpravy provozu - Nové Veselí (č.j. OD/964/21/Lk) [118 kB]
26.07.2021 do 11.08.2021

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [73 kB]
30.07.2021
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2021 [160 kB]
16.07.2021
Evidence domovních čísel - rok 2021 [78 kB]
04.01.2021
Zveřejňovací povinnost - schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schváleného střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2027 [161 kB]
14.12.2020 do 30.06.2022
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Obec Nížkov (č.j. SÚP/1569/21/Dol-2-Ozná) [1665 kB]
29.07.2021 do 14.08.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Radostín v uplynulém období (č.j. SUP/1393/21/DF) [159 kB]
02.07.2021 do 02.08.2021
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Radostín (č.j. RUP/532/20/DF) [162 kB]
02.07.2021 do 23.08.2021

Z městského úřadu - odbor sociální

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2021 [671 kB]
30.03.2021 do 01.10.2021

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Kolouchová Anna (č.j. ŽP/1249/21/MB/2) [200 kB]
26.07.2021 do 11.08.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - obytný soubor RD Loučka - 4. etapa Nížkov - dešťová kanalizace (č.j. ŽP/1106/21/VM/2) [973 kB]
20.07.2021 do 05.08.2021
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec (č.j. ŽP/1125/21/VM/2) [330 kB]
15.07.2021 do 31.07.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Výzva dotačního programu - podpora označování provozoven a obchodních domů [260 kB]
18.01.2021 do 30.09.2021

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 76. schůze rady města konané dne 26.7.2021 [3419 kB]
29.07.2021
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 7. 7. 2021 [541 kB]
09.07.2021

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Nový Antonín (č.j. 203 Ex 11392/10-71) [972 kB]
30.07.2021 do 30.09.2021
Soudní exeutor JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhhláška - Kováč Alexandr (č.j. 167 EX 23840/10-235) [1036 kB]
19.07.2021 do 26.08.2021
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhláška - Kováč Alexandr (č.j. 167 EX 23840/10-234) [1016 kB]
19.07.2021 do 26.08.2021
Usnesení - dražební vyhláška - Dostál Stanislav (č.j. 203 Ex 12248/12-112) [817 kB]
12.07.2021 do 02.09.2021
Dražební vyhláška, Kaple, č.p. 19, rod. dům (č.j. 203 Ex 12248/12-112) [982 kB]
07.07.2021 do 02.09.2021
Usnesení o odročení dražby - Drdlová Jaroslava (č.j. 198EX 827/05-157) [100 kB]
21.06.2021 do 24.08.2021

SVAK Žďársko a VAS a.s.

Rozpočtové opatření č. 4 [209 kB]
02.07.2021
Rozpočtové opatření č. 3 schváleno předsednictvem dne 20.5.2021 [206 kB]
26.05.2021
Rozpočtové opatření č, 2 schváleno předsednictvem dne 29.4.2021 [316 kB]
30.04.2021
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVAK Žďársko za rok 2020 [862 kB]
29.03.2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2022 - 2025 [371 kB]
29.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 valnou hromadou dne 25.3.2021 v Kč [371 kB]
29.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno předsednictvem dne 25.3.2021 [158 kB]
29.03.2021

Z jiných úřadů

JUDr. Jana Trutnová - Usnesení - dědictví po Ladislavu Kejdovi (č.j. 8 D 1122/2020-75) [197 kB]
15.04.2021 do 15.10.2021
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele [138 kB]
10.02.2021
ÚZSVM ZR - tabulka s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem [120 kB]
24.02.2021
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (č.j. KUJI 34957/2020) [1208 kB]
07.04.2020

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín [96 kB]
15.07.2021 do 06.08.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín [95 kB]
15.07.2021 do 05.08.2021
Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Makovského spodní [96 kB]
07.07.2021 do 03.08.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Luční, Hlohová, Trnková [97 kB]
02.07.2021 do 31.07.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Květná, ul. Hlohová [97 kB]
02.07.2021 do 31.07.2021