Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-255/2018-OP Pronájem pozemku - ul. Luční 25. 10. 2018
Z-256/2018-OP Dar nemovitostí - bezúplatný převod pozemků 8. 11. 2018
Z-257/2018-OP Směna pozemků - Brněnská-Jihlavská 8. 11. 2018

Z městského úřadu - volby

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí: část 4 - Újezd - Znětínek [1495 kB]
Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí: část 3 - Pavlov - Škrdlovice [2337 kB]
Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí: část 2 - Jámy - Ostrov nad Oslavou [2109 kB]
Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí: část 1 - Bohdalec - Chlumětín [1625 kB]
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [578 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Neumannova - Renault Laguna (č.j. KS/509/18/MD) [95 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci - Roubal Josef (č.j. OD/1699/17/KH) [58 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [155 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 5/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 6.9.2018 [455 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - E.ON Distribuce, a.s. (č.j. SÚ/1073/18/Ba-3-Rozh) [1818 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZD Velká Losenice (č.j. SÚ/1412/18/Ka-2-Info) [124 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Zeras a.s. (č.j. SÚ/1363/18/Skř-2-Ozná) [806 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Nové Veselí (č.j. SÚ/1031/18/Ba-4-Rozh) [2234 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - byt. dům Libušínská 26, 28, 30 (č.j. SÚ/1401/18/Ka-2-Info) [93 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Novák Petr (č.j. SÚ/1226/18/Kle-4-Ozná) [52 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Novák Petr (č.j. SÚ/1187/18/Kle-4-Ozná) [52 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Nížkov (č.j. RUP/169/16/DF) [111 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Malá Losenice k veřejnému nahlédnutí (č.j. RUP/942/18/DF) [82 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Sirákov (č.j. R!UP/775/18/DF) [110 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Karel Stárek - Kastar (č.j. ŽP/1620/18/1/VM) [93 kB]
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení společného územního a stavebního řízení - Jámy (č.j. ŽP/1478/18/MB) [267 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení stavby vodního díla - Hamry nad Sázavou - kanalizace (č.j. ŽP/1148/18/VM/4) [2891 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 97. schůze rady města konané dne 8.10.2018 [750 kB]
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6. září 2018 [764 kB]

Dotační programy

Program dotace - obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb [655 kB]
Dotační program: Uvolnění zastupitelé [134 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražba - Beneš Vladimír (č.j. 067 EX 105003/08-208) [313 kB]
Usnesení - dražební vyhláška - Jaroslav Kubíček, Petra Balcarová (č.j. 117 EX 1260/17-76) [181 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movitých věcí (č.j. UZSVM/BZR/5574/2018-BZRM) [225 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movitých věcí (č.j. UZSVM/BZR/5371/2018-BZRM - a), b)) [417 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movitých věcí (č.j. ÚZSVM/BZR/5418/2018-BZRM) [211 kB]
Celní úřad pro kraj Vysočina - Dražební řád a dražební vyhláška (č.j. 80475/2018-630000-4) [1471 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Ostatní informace

SVAK ZR - Rozpočtové opatření 2018 č. 1 - 6 [1184 kB]
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění nebo okleštění stromoví [709 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Na Prutech [54 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín [65 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská, ul. Brněnská [55 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko [60 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mělkovice, Veselíčko [60 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská [52 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Sychrova [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [102 kB]

Výluky v dopravě

Výlukový jízdní řád - Brno - Zaječí (Břeclav) [133 kB]