Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-221/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 15. 8. 2018
Z-241/2018-OP Pronájem nemovitosti - ul. Dolní 1 15. 8. 2018
Z-242/2018-OP Prodej nemovitostí - BD Jamborova 15. 8. 2018
Z-243/2018-OP Prodej nemovitostí - BD Palachova 15. 8. 2018
Z-244/2018-OP Odprodej pozemku - ul. Vejmluvova 15. 8. 2018
Z-245/2018-OP Změna záměru Z-189/2017-OP-směna pozemků 15. 8. 2018
Z-246/2018-OP Směna pozemků - lokalita Vetla 15. 8. 2018
Z-247/2018-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská 30. 8. 2018

Z městského úřadu - volby do zastupitelstev obcí 2018

Rozhodnutí RÚ Žďár n. S. o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (část 108 - 158) [3843 kB]
Rozhodnutí RÚ Žďár n. S. o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (část 58 - 107) [3830 kB]
Rozhodnutí RÚ Žďár n. S. o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (část 1 - 57) [4431 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva k odstranění vozidla - Vojtěch Tatíček (č.j. 39806/2018/MUZR) [51 kB]
Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku vozidla - ul. Dvorská (č.j. KS/331/18/MD) [96 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka místní komunikace ulice Neumannova, Žďár nad Sázavou (č.j. OD/1063/18/LK) [233 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Radostín nad Oslavou (č.j. OD/1047/18/LK) [167 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/1020/18/LK) [254 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou (č.j. OD/1014/18/LK) [235 kB]

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Veřejná vyhláška - oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci - Aleš Frčka (č.j. OP2/184/18/TM-4) [49 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [151 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 4/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 22.6.2018 [128 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - usnesení - Rekonstrukce NN, Poděšín (č.j. SÚ/688/18/Dol-4-Opra) [341 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba a stavební úpravy administrativní budovy ZDV Novoveselsko, Nové Veselí (č.j. SÚ/999/18/Ba-6-Info) [86 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Optický kabelový rozvod, ulice Nádražní, Žďár nad Sázavou (č.j. SÚ/884/18/Dol-2-Ozná) [241 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Silážní žlab v areálu ZDV, Nové Veselí (č.j. SÚ/321/18/Ba-6-Info) [90 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístřešek pro zemědělskou techniku, areál ZDV, Nové Veselí (č.j. SÚ/59/18/Ba-6-Info) [87 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Modernizace střediska živočisné výroby Sirákov (č.j. SÚ/1036/18/Dol-2-Info) [109 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Poděšín, rekonstrukce NN (č.j. SÚ/688/18/Dol-3-Rozh) [1623 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Parkovací plocha I. a II. na ul. Palachova, Žďár nad Sázavou (č.j. SÚ/1033/18/Dol-2-Ozná) [286 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Kabelový rozvod, optika, Nové Veselí - 1. etapa (ul. Žďárská, Sportovní, Nová, U Rybníka, Na Výsluní, Na Městečku) (č.j. SÚ/1031/18/Ba-2-Ozná) [632 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - Optický kabelový rozvod Žďár nad Sázavou, ulice Komenského - 2. a 3. ZŠ (č.j. SÚ/837/18/Ka-3-rozh) [1909 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Herálec (č.j. RUP/248/18/DF) [114 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Radostín nad Oslavou (č.j. RUP/754/18/DF) [109 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení správního řízení - Povolení stavby vodního díla - kanalizace - Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě (č.j. ŽP/1148/18/VM/3) [154 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - zvýšení kapacity výroby polyetylenových fólií ve výrobním provozu Lithoplast s.r.o. (č.j. KUJI 57847/2018) [153 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - po zemř. Zdeňku Dvořákovi (č.j. ŽP/2208/17/MB) [68 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 93. schůze rady města konané dne 30.7.2018 [794 kB]
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konané dne 21.6.2018 [376 kB]

Dotační programy

Dotační program: Uvolnění zastupitelé [134 kB]
Dotační program: Rada města [146 kB]

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Blanka Vlčková (č.j. 203 Ex 10337/18-33) [84 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Aukční vyhláška - soubor rybářských potřeb (č.j. UZSVM/BZR/4690/2018-BZRM) [189 kB]
Aukční vyhláška - LCD televizor (č.j. UZSVM/BZR/4636/2018-BZRM) [187 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Ostatní informace

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění nebo okleštění stromoví [709 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 4 [81 kB]
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření 2018 č. 1, 2, 3 [165 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [51 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [49 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská [47 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná, ul. Brodská [136 kB]