Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-55/2019-OP Změna původního záměru č. Z-190/2019-OP - prodej pozemků
04.11.2019
24. 11. 2019
Z-56/2019-OP Pronájem pozemku - ul. Jihlavská
05.11.2019
5. 12. 2019

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Informace o umístění opuštěného vozidla - výzva k odstranění vraku, Seat Leon (č.j. KS/561/19/MD) [325 kB]
24.09.2019 do 24.11.2019

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Komenského [491 kB]
05.11.2019 do 21.11.2019

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Dušan Matejka (č.j. MU/OŽ/1883/2019/kh) [146 kB]
14.11.2019 do 30.11.2019

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Veřejná vyhláška - oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci - Petr Laušman (č.j. IP/369/18/TM-6) [154 kB]
06.11.2019 do 22.11.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [549 kB]
15.11.2019
Zveřejňovací povinost - zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2019 v elektronické podobě schvlálené ZM dne 31.10.2019 [99 kB]
01.11.2019
Evidence domovních čísel - rok 2019 [77 kB]
07.01.2019 do 02.01.2020
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - obec Radostín nad Oslavou (č.j. SÚ/1482/19/Skř-2-Info) [301 kB]
18.11.2019 do 27.11.2019
Veřejná vyhláška - informace o uzavření dohody k veřejnoprávním smlouvám - APING a.s. (č.j. SÚ/1312/19/Řeh-6-Info) [315 kB]
13.11.2019 do 29.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření dohody k veřejnoprávní smlouvě - APING a.s. (č.j. SÚ/1308/19/Řeh-7-Info) [290 kB]
13.11.2019 do 29.11.2019
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Liaison Group (č.j. SÚ/1443/19/Řeh-2-Info) [664 kB]
12.11.2019 do 28.11.2019
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - ul. Nádražní (č.j. SÚ/248/19/Kle-6-Rozh) [5992 kB]
04.11.2019 do 20.11.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Počítky opakované veřejné projednání (č.j. RUP/450/16/DF) [385 kB]
12.11.2019 do 24.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. II Územního plánu Březí nad Oslavou (č.j. RUP/319/19/Š) [319 kB]
11.11.2019 do 27.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 1 o uplatňování Územního plánu Bohdalov v uplynulém období (č.j. RUP/842/19/HŠ) [275 kB]
25.10.2019 do 03.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II Územního plánu Pavlov pro opakované veřejné projednání (č.j. RUP/931/18/HŠ) [362 kB]
10.10.2019 do 21.11.2019

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]
04.01.2018 do 31.12.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - lesní hospodářské osnovy (č.j. ŽP/2137/17/JD) [434 kB]
06.11.2019 do 22.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 25. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2019 [1799 kB]
08.11.2019
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 31. října 2019 [1492 kB]
06.11.2019

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Kultura 2020 [1230 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Sport 2020 [1453 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2020 [1100 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Volný čas 2020 [1106 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2020 [1272 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Program dotace - obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb [670 kB]
06.09.2019 do 06.12.2019
Výzva dotačního programu - sociální, kulturní, sportovní, vzdělávání, prevence kriminality a zdravotní oblast [413 kB]
31.05.2019 do 30.11.2019

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražba - Arnošt Brandner, Lubomír Blíženec (č.j. 132 EX 973/13-228) [172 kB]
12.11.2019 do 28.11.2019

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o vyběrovém řízení s aukcí - k.ú. Studnice u Rokytna (č.j. BZR/11/2019) [3712 kB]
25.10.2019 do 20.11.2019
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 7/2019 [235 kB]
05.11.2019
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a odkleštění stromoví [591 kB]
24.10.2019 do 15.12.2019
SVAK Žďársko, Rozpočtové opatření č.6. schváleno předsednictvem dne 26.9.2019 [282 kB]
02.10.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5/2019 [316 kB]
04.09.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 [159 kB]
01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní, ul. Revoluční [155 kB]
06.11.2019 do 27.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Strojírenská, ul. Dvořákova, ul. Smíchov, ul. Jiřího z Poděbrad [174 kB]
06.11.2019 do 29.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, ul. Revoluční [162 kB]
04.11.2019 do 26.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Vnitřní, ul. Na Prutech [155 kB]
01.11.2019 do 22.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, ul. Revoluční, ul. Okružní [157 kB]
01.11.2019 do 22.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, ul. Okružní [158 kB]
01.11.2019 do 23.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Okružní [157 kB]
31.10.2019 do 19.11.2019