Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-69/2020-OP Pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn
15.01.2020
31. 3. 2020
Z-70/2020-OP Odprodej pozemku - ul. Jamská
28.01.2020
27. 2. 2020
Z-71/2020-OP Pronájem pozemku - ul. Nová
28.01.2020
27. 2. 2020
Z-73/2020-OP Odprodej pozemku - ul. Novoměstská
11.02.2020
12. 3. 2020
Z-74/2020-OP Směna pozemků - k.ú. Město Žďár
11.02.2020
12. 3. 2020
Z-75/2020-OP Pronájem pozemku - Zahrada Vysočina s.r.o.
11.02.2020
12. 3. 2020

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1876/27, byt číslo 16
11.02.2020
27. 2. 2020
ul. Brodská 1905/33, byt číslo 17
11.02.2020
27. 2. 2020
ul. Brodská 1932/43, byt číslo 4
11.02.2020
27. 2. 2020
ul. Brodská 1932/43, byt číslo 6
11.02.2020
27. 2. 2020
ul. Revoluční 1829/27, byt číslo 18
11.02.2020
27. 2. 2020

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent/ka odboru komunálních služeb [133 kB]
21.01.2020 do 29.02.2020

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [184 kB]
11.02.2019
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]
17.03.2017

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]
04.03.2016

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Loukotová Martina (č.j. KS/368/18/AS) [94 kB]
10.02.2020 do 26.02.2020
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [1340 kB]
07.02.2020 do 23.02.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství [97 kB]
20.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Velká Losenice (č.j. OD/223/20/LK) [369 kB]
19.02.2020 do 06.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v ZR (č.j. OD/210/20/LK) [310 kB]
18.02.2020 do 05.03.2020
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolní, ul. Wonkova (č.j. KUJI 1927/2020) [248 kB]
14.02.2020 do 01.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanvení přechodné úpravy provozu - místní komunikace (č.j. OD/191/20/LK) [117 kB]
14.02.2020 do 01.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Nádražní, Tyršova, Husova [226 kB]
05.02.2020 do 21.02.2020

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Rozhodnutí - obec Bohdalec (č.j. KUJI 1 1651/2020) [195 kB]
05.02.2020 do 21.02.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [105 kB]
19.02.2020
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření 1/2020 schválené ZM dne 6.2.2020 [128 kB]
07.02.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 včetně dodatku [480 kB]
07.02.2020
Zveřejňovací povinnost - zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2019 v elektronické podobě schválené RM dne 30.12.2019 [99 kB]
13.01.2020
Evidence domovních čísel [78 kB]
06.01.2020
Okruh automatizovaně získávaných údajů - místní poplatek ze psů, z pobytu [94 kB]
30.12.2019
Zveřejňovací povinnost - schválený rozpočet města na rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 [161 kB]
17.12.2018
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
19.07.2017
Informace pro daňové subjekty [32 kB]
08.09.2015

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz (č.j. SÚ/216/20/Pt-2-Ozná) [1552 kB]
18.02.2020 do 05.03.2020
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Satt a.s. (č.j. SÚ/1610/19/Skř-3-Rozh) [5662 kB]
13.02.2020 do 29.02.2020

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2021 - 2027 (č.j. KUJI 15121/2020) [1869 kB]
20.02.2020 do 07.03.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Škrdlovice (č.j. RUP/488/15/DF) [340 kB]
14.02.2020 do 26.03.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. I územního plánu Počítky (č.j. 67/2020) [337 kB]
12.02.2020 do 28.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/841/19/DF) [358 kB]
10.02.2020 do 26.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. I územního plánu Polnička (č.j. RUP/856/19/DF) [86 kB]
28.01.2020 do 10.03.2020

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 (č.j. SR/0016/US/2020) [609 kB]
05.02.2020 do 21.02.2020
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity (č.j. ŽP/144/20/JD) [145 kB]
21.01.2020 do 01.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec - změna a doplnění opatření obecné povahy čj.18918/2019-MZE-16212 (č.j. 41508/2019-MZE-16212) [2047 kB]
03.09.2019 do 01.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec (č.j. 18918/2019-MZE-16212) [1564 kB]
08.04.2019 do 01.01.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného 6. února 2020 [1886 kB]
14.02.2020
Zápis z 35. schůze rady města konané dne 10. února 2020 [1888 kB]
14.02.2020

Dotační programy

Výzva dotačního programu - podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020 [721 kB]
18.12.2019 do 01.10.2020
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 [952 kB]
19.11.2019 do 01.03.2020
Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2020 [1177 kB]
19.11.2019 do 01.04.2020
Výzva dotačního programu - Kultura 2020 [1230 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Sport 2020 [1453 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2020 [1100 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Volný čas 2020 [1106 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2020 [1272 kB]
04.11.2019 do 02.03.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Waidhofer Petra (č.j. 030 Ex 18910/07-256) [268 kB]
18.02.2020 do 03.04.2020
Dražební vyhláška - Berki Rostislav (č.j. 179 EX 169/19-40) [104 kB]
13.02.2020 do 18.03.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Milan Staněk, Zdeňka Staňková (č.j. 063 EX 28/05-258/dr.) [1143 kB]
10.02.2020 do 02.04.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Nekovář Vladimír (č.j. 120 EX 2651/14-130) [1314 kB]
10.02.2020 do 18.03.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Laštovička Jan (č.j. 203 Ex 12502/19-75) [817 kB]
10.02.2020 do 26.03.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Ing. Hana Nováčková, Jan Nováček (č.j. 108 EX 12149/15-821) [974 kB]
10.02.2020 do 11.03.2020
Usnesení - dražba - Baroň Roman (č.j. 206 EX 1198/14-162) [453 kB]
29.01.2020 do 11.03.2020
Usnesení - dražba - Hošková Blažena, Chytráček Václav (č.j. 97EX 299/13-358) [928 kB]
24.01.2020 do 31.03.2020
Dražební vyhláška - Kejda Jiří (č.j. 179 EX 238/19-37) [149 kB]
21.01.2020 do 04.03.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Karton Pack s.r.o. (č.j. 203 Ex 05608/17-98) [246 kB]
21.01.2020 do 21.02.2020

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - k. ú. Studnice u Rokytna (č.j. BZR/1/2020) [1183 kB]
20.02.2020 do 18.03.2020
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 - Tisková zpráva [578 kB]
13.02.2020 do 01.04.2020
ÚZSVM ZR - Aukční vyhláška - prodej nemovitého majetku - k.ú. Polnička (č.j. UZSVM/BZR/532/2020-BZRM-No) [785 kB]
10.02.2020 do 05.03.2020
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]
08.03.2016 do 31.12.2023

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 10 [620 kB]
11.02.2020
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2019 [425 kB]
20.12.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 8/2019 [323 kB]
22.11.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 7/2019 [235 kB]
05.11.2019
SVAK Žďársko, Rozpočtové opatření č.6. schváleno předsednictvem dne 26.9.2019 [282 kB]
02.10.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 5/2019 [316 kB]
04.09.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 4/2019 [159 kB]
01.07.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 [189 kB]
24.05.2019
SVAK Žďársko - Schválený závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 [1262 kB]
07.05.2019
SVAK Žďársko - Rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 [354 kB]
03.05.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, ul. Novoměstská, ul. Vysocká, [182 kB]
10.02.2020 do 05.03.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Luční, Květná, Na Prutech [96 kB]
04.02.2020 do 22.02.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Štursova [95 kB]
04.02.2020 do 22.02.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Žitná [95 kB]
05.02.2020 do 22.02.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kavanova [95 kB]
05.02.2020 do 22.02.2020