Úřední deska města Žďár nad Sázavou

Nově vyvěšeno 24 hodin | Nově vyvěšeno 7 dní | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-1/2018-OP Odprodej pozemku - ul. Barvířská 31. 12. 2018
Z-2/2018-OP Směna pozemků - lokalita za Žďasem 28. 12. 2018

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru dopravy - agenda přestupků v dopravě [77 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - tajemník / tajemnice Městského úřadu Žďár nad Sázavou [80 kB]

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - referent/ka stavebního odboru [278 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje [26 kB]

Z městského úřadu - informace pro veřejnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [172 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Upozornění pro osoby s místem trvalého pobytu na adrese Žižkova 227/1 [47 kB]

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - magistrát města Brna (č.j. ŽP/5104/18/HPS) [91 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Miluška Milan (č.j. KS/645/644/643/18/AS) [95 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Pochylá Petra (č.j. KS/643/644/645/655/18/AS) [95 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Sláma Jiří (č.j. KS/655/18/AS) [93 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Hudečková Lenka, Král Tomáš (č.j. KS/641/640/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Tlustoš Petr, Šťouračová Denisa (č.j. KS/648/649/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Richtrová Iveta (č.j. KS/653/633/18/AS) [96 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Jirásek Vladimír (č.j. KS/633/653/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Karšulín Antonín, Karšulínová Nikola (č.j. KS/634/636/637/638/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Kováčová Darina (č.j. KS/438/437/436/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Richtrová Iveta, Nový Antonín (č.j. KS/646/18/AS) [95 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Carda Vladimír, Cardová Libuše (č.j. KS/652/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Daniel Lukáš, Danielová Klára (č.j. KS/632/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Staňková Michaela (č.j. KS/647/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Káňová Petra (č.j. KS/634/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Matulka Marek, Matulková Lenka (č.j. KS/642/18/AS) [94 kB]
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Iva Zástěrová (č.j. KS/650/18/AS) [94 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č.j. KUJI 90995/2018) [9304 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Ostrov nad Oslavou (č.j. OD/1589/16/LK) [115 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace ZR (č.j. OD/1521/18/LK) [115 kB]
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Krásněves (č.j. OD/1572/18/LK) [137 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení úpravy provozu - obec Bohdalec, Ostrov nad Oslavou, Jámy, ZR (č.j. OD/1566/16/LK) [117 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/1554/18/LK) [1690 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Sázava (č.j. OD/1550/18/LK) [216 kB]

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Oznámení o zahájení správního řízení - Markéta Havlová (č.j. MU/OŽ/2029/2018/kh) [46 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [104 kB]
Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 6/2018 v elektronické podobě schválené ZM dne 22.11.2018 [432 kB]
Evidence domovních čísel - rok 2018 [77 kB]
Zveřejňovací povinnost - schválení rozpočtu města na rok 2018 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022 [108 kB]
Informační povinnost správce daně - platební karty [35 kB]
Informace pro daňové subjekty [32 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - kabelové vedení VN ZR, VN209, o T60 U Judy (č.j. SÚ/1212/18/Ba-4-Rozh) [1746 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - E.ON. Distribuce, a.s. (č.j. SÚ/1670/18/Ku-3-Ozná) [2080 kB]
Veřejná vyhláška - usnesení - Zeras a.s. (č.j. SÚ/1363/18/Skř-5-Přer) [955 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Městys Bohdalov (č.j. SÚ/1661/18/Skř-2-Ozná) [454 kB]
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi [54 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. I územního plánu Počítky (č.j. RUP/450/16/DF) [112 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Poděšín v uplynulém období (č.j. RUP/1057/18/HŠ) [79 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/1043/18/DF) [111 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Nové Veselí (č.j. RUP/494/18/DF) [104 kB]
Veřejnoprávní smlouva s poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/3/16/ZV) [468 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost II (č.j. RUP/2/16/ZV) [469 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďár nad Sázavou - Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I (č.j. RUP/1/16/ZV) [473 kB]

Z městského úřadu - odbor sociální

Veřejnoprávní smlouva - Svaz důchodců ČR, obč. sdružení 1. MO Žďár nad Sázavou (č.j. OS/VPS/00151/2016) [365 kB]
Veřejnoprávní smlova - Ječmínek, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00045/2016) [464 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Portimo, o.p.s. (č.j. OS/VPS/00038/2016) [458 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Diecézní charita Brno [406 kB]
Veřejnoprávní smlouva - Kolpingovo dílo České republiky z.s. (č.j. OS/VPS/00047/2016) [474 kB]
Veřejnoprávní smlouva - domácí hospic Vysočina, o.p.s (č.j. OS/VPS/00048/2016) [378 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Bohdalov - prodloužení vodovodu a kanalizace (č.j. ŽP/1966/18/MB) [127 kB]
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Jámy - rekonstrukce kanalizace a novostavba vodovodu Pod Pančavou (č.j. ŽP/1478/18/MB) [1357 kB]
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Stržanov (č.j. SPU 527486/2018/520100/Morkus) [82 kB]

Z městského úřadu - odbor školství, kultury a sportu

Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. (č.j. ŠKS/VPS/00089/2016) [451 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Opera mladých z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00088/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, SE.S.TA z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00080/2016) [510 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Jiří Vítek (č.j. ŠKS/VPS/00095/2016) [441 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Centrum choreografického rozvoje SE.S.T.A, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00093/2016) [446 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Civic, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00092/2016) [445 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Erteple a Hmla, z.s. (č.j. ŠKS/VPS/00091/2016) [447 kB]
Veřejnoprávní smlouva, Město Žďár nad Sázavou, Ostrov pohody zapsaný spolek (č.j. ŠKS/VPS/00090/2016) [442 kB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou [241 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou - dne 13.12.2018 [146 kB]
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.11.2018 [715 kB]
Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 3.12.2018 [49 kB]
Zápis z 3. schůze rady města konané dne 26.11.2018 [802 kB]

Dotační programy

Výzva dotačního programu - Kultura 2019 [907 kB]
Výzva dotačního programu - Organizovaný sport dospělých 2019 [926 kB]
Výzva dotačního programu - Sport 2019 [1076 kB]
Výzva dotačního programu - Sportoviště 2019 [794 kB]
Výzva dotačního programu - Volný čas 2019 [724 kB]
Výzva dotačního programu - dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019 [814 kB]
Výzva dotačního programu - dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019 [854 kB]
Dotační program: Uvolnění zastupitelé [134 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení Aukce na prodej movitých věcí (č.j. UZSVM/BZR/7027/2018-BZRM) [244 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - prodej nemovitého majetku v obci Nové Město na Moravě (č.j. BZR/17/2018) [1301 kB]
ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - prodej nemovitého majetku v obci Nové Město na Moravě (č.j. BZR/16/2018) [1137 kB]
Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě (č.j. UZSVM/BZR/1667/2014-BZRM-No) [118 kB]

Ostatní informace

SVAK ZR - Rozpočtové opatření 2018 č. 1-8 [1420 kB]