Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Iveta Richtrová (č.j. KS/421/18/AS-2) [40 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Eva Štěpánková (č.j. KS/410/18/AS-2) [39 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jana Bečvářová (č.j. KS/411/412/413/18/AS-2) [42 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Veronika Bukovská (č.j. KS/77, 379/18/AS-2) [54 kB]
Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla Renault Megane Scénic - ul. Barákova 1 (č.j. KS/359/18/MD) [66 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martina Loukotová (č.j. KS/368-372/18/AS-2) [49 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. a III. třídy a místní komunikace - Žďár nad Sázavou (č.j. OD/911/18/LK) [242 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/350 a III/35016 v Polničce (č.j. OD/841/18/LK-DZp) [211 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [142 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Odstavná parkovací stání v ulici Okružní (horní) - k.ú. Město Žďár (č.j. SÚ/900/18/Ku-2-Ozná) [380 kB]
Veřejná vyhláška - usnesení - Víceúčelový objekt občanské vybavenosti - k.ú. Město Žďár (č.j. SÚ/2222/12/Kle-109-Zast) [179 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. I územního plánu Lhotka (č.j. RUP/495/16/DF) [96 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Prodejna pro dům a zahradu, Žďár nad Sázavou (č.j. KUJI 52423/2018) [127 kB]

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Revoluční, Brodská, Kopečná, U Jezu, Malá, 1. Máje, Strojírenská, Žižkova [56 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kopečná a Revoluční [53 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční [48 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Brodská, Revoluční, Okružní, V Zahrádkách [52 kB]