Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Poliklinika Záměr na podnájem bufetu - Poliklinika Žďár nad Sázavou
11.05.2021
27. 5. 2021
Z-162/2021-OP Prodej objektu - ulice Jihlavská
11.05.2021
26. 5. 2021
Z-163/2021-OP Pronájem a výpůjčka pozemku - ulice Květná
11.05.2021
10. 6. 2021

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
Brodská č. p. 1932, č. or. 43, byt č. 2 (1 + 1)
11.05.2021
27. 5. 2021

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Bohdalov (č.j. OD/562/21/LK) [1432 kB]
13.05.2021 do 29.05.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolní Nové Veselí (č.j. OD/581/21/LK) [524 kB]
12.05.2021 do 28.05.2021

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [70 kB]
14.05.2021
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu [41 kB]
13.05.2021 do 29.05.2021

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - SVAK Žďársko (č.j. SÚP/1017/21/Skř-2-Info) [337 kB]
12.05.2021 do 21.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Polnička (č.j. SÚP/690/21/Ka-7-Info) [323 kB]
10.05.2021 do 26.05.2021

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 68. schůze rady města konané dne 10.5.2021 [1958 kB]
14.05.2021
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného dne 6.5.2021 [1030 kB]
13.05.2021