Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-67/2020-OP Pronájem nemovitost - ul. Dolní č.or.1
14.01.2020
29. 1. 2020
Z-68/2020-OP Směna pozemků - ul. Jihlavská
14.01.2020
13. 2. 2020
Z-69/2020-OP Pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn
15.01.2020
31. 3. 2020

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1932/43, byt číslo 4
14.01.2020
30. 1. 2020
ul. Revoluční 1829/27, byt číslo 18
14.01.2020
30. 1. 2020

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Lacko Michal (č.j. KS/337/18/AS-4) [93 kB]
16.01.2020 do 01.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Piskurová Petra (č.j. KS/337/18/AS-4) [94 kB]
16.01.2020 do 01.02.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Káňová Petra (č.j. KS/634/18/AS-5) [94 kB]
15.01.2020 do 31.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Kováčová Darina (č.j. KS/438/18/AS-4, KS/437/18/AS-4, KS/436/18/AS-4) [94 kB]
15.01.2020 do 31.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Štěpánková Eva (č.j. KS/410/18/AS-4, KS/25/20/AS-3) [94 kB]
14.01.2020 do 30.01.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Zástěrová Iva (č.j. KS/650/18/AS-4) [94 kB]
14.01.2020 do 30.01.2020

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dvorská (č.j. OD/56/20/LK) [114 kB]
15.01.2020 do 31.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (č.j. OD/51/20/LK-Dzp) [296 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [106 kB]
17.01.2020
Zveřejňovací povinnost - zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2019 v elektronické podobě schválené RM dne 30.12.2019 [99 kB]
13.01.2020

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Světnov (č.j. SÚ/38/20/Řeh-2-Info) [372 kB]
13.01.2020 do 22.01.2020
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - obec Herálec (č.j. SÚ/1669/19/Kle-6-Info) [308 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 32. schůze rady města konané dne 30.1.2020 [1775 kB]
15.01.2020

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Šebková Marie (č.j. 120 EX 2686/08-234) [1114 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020
Usnesneí - dražební vyhláška - Šebková Marie (č.j. 120 EX 2686/08-232) [1115 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020
Usnesení - dražební vyhláška - Karen Petr (č.j. 144 EX 1516/19-55) [699 kB]
13.01.2020 do 29.01.2020