Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Radek Sadovský (č.j. KS/312,314/18/AS) [41 kB]

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ZR (č.j. OD/838/18/LK-DZp) [228 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vrchlického (č.j. OD/794/18/LK-DZp) [201 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Hodíškov (č.j. OD/830/18/LK) [394 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - obec Pavlov (č.j. OD/828/18/LK) [411 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [124 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - společné povolení - oprava a rozšíření místní komunikace - Sklené (č.j. SÚ/491/18/Ku-4-Pov) [1789 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 91. schůze rady města konané dne 11.6.2018 [1278 kB]
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou [163 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č.j. UZSVM/BZR/3819/2018-BZRM) [192 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č.j. UZSVM/BZR/3722/2018-BZRM) [191 kB]
ÚZSVM ZR - Aukce na prodej movité věci (č.j. UZSVM/BZR/3798/2018-BZRM) [201 kB]