Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-125/2024-OP Pronájem a výpůjčka pozemku v ul. Květná
09.04.2024
9. 5. 2024
Z-126/2024-OP Pronájem pozemku v ul. Luční
09.04.2024
24. 4. 2024

Z městského úřadu - volby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 7. června a 8. června 2024 [407 kB]
12.04.2024 do 10.06.2024

Z městského úřadu - odbor občansko-správní a OŽÚ - evidence obyvatel

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Dvořák (č.j. OSŽÚ-E/380/24/LK/13/3-9, OSŽÚ-E/380/24/LK/13/3-14) [141 kB]
15.04.2024 do 01.05.2024

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla [513 kB]
10.04.2024 do 26.04.2024

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení v ulici Nádražní před budovou č.or. 30 firmy COMPAS (č.j. OD/526/24/LK) [336 kB]
16.04.2024 do 03.05.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na sil. II/350, II/353 a II/352 a na místních komunikacích z důvodu úplné uzavírky sil. I/19 a nařízené objízdné trasy v rámci realizace stavby - "I/19 Pohled" (č.j. OD/520/24/LK) [450 kB]
15.04.2024 do 01.05.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - umístění trvalého dopravního značení - při vjezdu z místní komunikace ulice Studentská na účelovou komunikaci parkoviště před prodejnou LIDL (č.j. OD/274/24/LK) [339 kB]
15.04.2024 do 01.05.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích z důvodu blokového čištění (č.j. OD/206/24/LK) [1801 kB]
11.04.2024 do 27.04.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci od Zelené hory v k. ú. Zámek Žďár po obec Vysoké (č.j. OD/514/24/LK) [220 kB]
11.04.2024 do 27.04.2024
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - v Novém Veselí (č.j. OD/515/24/LK) [362 kB]
10.04.2024 do 26.04.2024

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [318 kB]
10.04.2024

Z městského úřadu - ostatní

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města dne 22.4.2024 v 16.00 hodin [142 kB]
15.04.2024 do 23.04.2024

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba dne 22.5. ve 13:00 [406 kB]
15.04.2024 do 23.05.2024

Z jiných úřadů

Aukční vyhláška - dne 30.4. 2024 v 12:00 hod. [7177 kB]
15.04.2024 do 02.05.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 [65 kB]
12.04.2024 do 13.05.2024