Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení - Vedoucí odboru majetkoprávní [72 kB]
17.03.2023 do 21.04.2023

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Hálkova, Žďár n.S. (č.j. OD/352/23/LK) [570 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - trvalé dopravní značení při místních komunikacích v ul. Okružní horní ve Žďáře n.S. (č.j. OD/351/23/LK) [491 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Švermova, Vančurova (č.j. OD/344/23/LK) [723 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - zajištění kvality pitné vody (č.j. OD/338/23/LK) [365 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Ostrov nad Oslavou - Zahradiště (č.j. OD/336/23/LK) [773 kB]
16.03.2023 do 01.04.2023

Z městského úřadu - odbor majetkoprávní (přestupky)

Veřejnoprávní smlouva - Obec Rosička [136 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Veřejnoprávní smlouva - Obec Světnov [134 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Veřejnoprávní smlouva - Obec Sirákov [120 kB]
15.03.2023 do 31.03.2023
Veřejnoprávní smlouva - Obec Chlumětín [116 kB]
15.03.2023 do 31.03.2023

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [290 kB]
17.03.2023

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Oznámení o možnosti převzít písemnost (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-6) (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-8) [368 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - Radostín u Vojnova Městce, rekonstrukce NN (č.j. SÚP/2403/22/Řeh-6) [762 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou (č.j. RUP/142/17/DF) [252 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - st. úpravy - rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár n.S. (č.j. SÚP/343/23/Pip-2) [469 kB]
20.03.2023 do 05.04.2023
Veřejná vyhláška - Společné povolení - Vysocká (č.j. SÚP/2175/22/Pip-3) [964 kB]
17.03.2023 do 02.04.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Hodíškov a Vyhodnocení vlivů Změny č. II Územního plánu Hodíškov na udržitelný rozvoj území (č.j. SÚP/1009/22/HŠ-22) [291 kB]
17.03.2023 do 04.05.2023
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Rekonstrukce vedení NN v obci Polnička - směr Račín (č.j. SÚP/2397/22/Ka-4) [793 kB]
15.03.2023 do 31.03.2023

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Dotace rady města 2023 [810 kB]
15.03.2023 do 16.04.2023

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 17. schůze rady města konané dne 20.3.2023 [559 kB]
21.03.2023
Zápis z 16. schůze rady města konané dne 13.3.2023 [2598 kB]
17.03.2023

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská č.o. 20 a22, Žďár nad Sáz. (č.j. 21154/2023) [96 kB]
21.03.2023 do 06.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jamská [97 kB]
17.03.2023 do 13.04.2023