Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Piskurová Petra, Bednařík Břetislav (č.j. KS/266/19/AS-3) [95 kB]
18.07.2019 do 03.08.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Dvořáková Veronika (č.j. KS/452/19/AS-3) [93 kB]
18.07.2019 do 03.08.2019

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/853/19/LK) [134 kB]
15.07.2019 do 31.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ZR - Budeč (č.j. OD/854/19/LK) [148 kB]
15.07.2019 do 31.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Svratka (č.j. OD/836/19/LK) [264 kB]
15.07.2019 do 31.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v ZR (č.j. OD/791/19/LK) [114 kB]
12.07.2019 do 28.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/343 Kameničky (č.j. OD/840/19/Lk) [251 kB]
11.07.2019 do 27.07.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [107 kB]
17.07.2019

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Nové Veselí (č.j. SÚ/188/19/Ba-4-Rozh) [8235 kB]
15.07.2019 do 31.07.2019
Veřejná vyhláška - vyrozumění o doplnění podkladů spisu a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Vepřová (č.j. SÚ/673/19/Řeh-6-Výzv) [882 kB]
12.07.2019 do 28.07.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II územního plánu Pavlov pro veřejné projednání (č.j. RUP/931/18/HŠ) [356 kB]
17.07.2019 do 28.08.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - dostavba kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO (č.j. ŽP/1996/18/VM/3, ŽP/1140/19/VM/2) [6374 kB]
17.07.2019 do 02.08.2019
Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení společného územního a stavebního řízení - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZR 7 (č.j. ŽP/1211/19/MB) [1330 kB]
11.07.2019 do 27.07.2019