Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce referent/ka - odbor životního prostředí [290 kB]

Z městského úřadu - odbor finanční

Oznámení o vyhlášení nálezu [162 kB]

Z městského úřadu - odbor stavební

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - obec Chlumětín (č.j. SÚ/559/18/Kle-9-Info) [56 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - obec Chlumětín (č.j. SÚ/1140/18/Kle-7-Info) [54 kB]
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - E.ON Distribuce, a.s. (č.j. SÚ/1073/18/Ba-3-Rozh) [1818 kB]

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Nížkov (č.j. RUP/169/16/DF) [111 kB]

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Závěr zjišťovacího řízení koncepce - Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015-2020 (č.j. KUJI 77015/2018) [63 kB]
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Karel Stárek - Kastar (č.j. ŽP/1620/18/1/VM) [93 kB]

Z městského úřadu - ostatní

Zápis z 97. schůze rady města konané dne 8.10.2018 [750 kB]

Z jiných úřadů - ostatní

ÚZSVM ZR - Oznámení o vyhlášení Aukce na prodej movitých věcí (č.j. UZSVM/BZR/5747/2018-BZRM) [233 kB]