Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-11/2019-OP Pronájem nemovitost - ul. Dolní 1
26.03.2019
9. 4. 2019
Z-22/2019-OP Pronájem nemovitost - ul. Nádražní 4
26.03.2019
9. 4. 2019
Z-23/2019-OP Směna pozemků - komunikace v PZ Jamská II
26.03.2019
10. 4. 2019
Z-24/2019-OP Dočasný pronájem pozemků - U malého lesa
26.03.2019
10. 4. 2019

Z městského úřadu - personální záležitosti - výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení pozice - Asistent prevence kriminality [164 kB]
26.03.2019 do 19.04.2019

Z městského úřadu - odbor komunálních služeb

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Tomanová Sandra (č.j. KS/605,606,604/19/AS-4) [94 kB]
26.03.2019 do 11.04.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Hromátková Lucie (č.j. KS/264/19/AS-3) [93 kB]
25.03.2019 do 10.04.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Foldyna Dalimil (č.j. KS/261/19/AS-3) [93 kB]
25.03.2019 do 10.04.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Galbová Tereza (č.j. KS/262/19/AS-3) [93 kB]
22.03.2019 do 07.04.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Galba Michal (č.j. KS/263/19/AS-3) [94 kB]
22.03.2019 do 07.04.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Lacko Vladimír (č.j. KS/260/19/AS-3) [93 kB]
22.03.2019 do 07.04.2019

Z městského úřadu - odbor dopravy

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Přibyslav Žďár nad Sázavou (č.j. KUJI 23840/2019) [5485 kB]
26.03.2019 do 11.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Sázava - Žďár nad Sázavou (č.j. OD/319/19/LK) [117 kB]
21.03.2019 do 06.04.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Sázava-ZR (č.j. KUJI 22523/2019-Ho) [300 kB]
20.03.2019 do 05.04.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Nížkov (č.j. OD/316/19/LK) [257 kB]
20.03.2019 do 05.04.2019

Z městského úřadu - odbor finanční

Zveřejňovací povinnost - rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019 v elektronické podobě schválené ZM dne 14.3.2019 [99 kB]
20.03.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu [105 kB]
20.03.2019

Z městského úřadu - odbor stavební

Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Společenství vlastníků domu Purkyňova 452/3 (č.j. SÚ/225/19/Ba-6-Info) [282 kB]
25.03.2019 do 10.04.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - ul. Nádražní - novostavba plynovodu (č.j. SÚ/351/19/Dol-2-Ozná) [1478 kB]
22.03.2019 do 07.04.2019
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Městys Bohdalov (č.j. SÚ/355/19/Ba-2-Info) [389 kB]
22.03.2019 do 31.03.2019
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Městys Bohdalov (č.j. SÚ/353/18/Ba-2-Info) [384 kB]
22.03.2019 do 31.03.2019

Z městského úřadu - odbor rozvoje a ÚP

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č.2 o uplaňování Územního plánu Krásněves v uplynulém období (č.j. RUP/166/19/HŠ) [280 kB]
22.03.2019 do 23.04.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Obyčtov v uplynulém období (č.j. RUP/165/19/HŠ) [278 kB]
22.03.2019 do 23.04.2019

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Monitorovací kalendář návrh (č.j. KHSV/5434/2019/JI/HOK/Fiš) [935 kB]
20.03.2019 do 05.04.2019

Z městského úřadu - ostatní

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 14.3.2019 [1511 kB]
21.03.2019

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Usnesení - dražební vyhláška - Hlinovská Jitka (č.j. 120 EX 36863/11-103) [1210 kB]
21.03.2019 do 10.04.2019
Usnesení - dražební vyhláška - Hlinovská Jitka (č.j. 120 EX 36863/11-104) [1089 kB]
21.03.2019 do 10.04.2019

Ostatní informace

SVAK Žďársko - Schválený rozpočet na rok 2019 valnou hromadou dne 19.3.2019, Usnesení z Valné hromady SVK Žďársko dne 19.3.2019 [1073 kB]
26.03.2019

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jamská, ul. Brněnská [171 kB]
22.03.2019 do 16.04.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - samota Bartačky (ul. Brněnská) [154 kB]
22.03.2019 do 12.04.2019