Úřední deska města Žďár nad Sázavou - nové 7 dní

Kompletní úřední deska | Zasílání novinek

Vyhlášené záměry

Číslo záměru Obsah Uzávěrka
Z-136/2021-OP Pronájem pozemku - ul. Veselská
19.01.2021
18. 2. 2021
Z-137/2021-OP Výpůjčka pozemku - ul. Okružní
19.01.2021
18. 2. 2021
Z-138/2021-OP Odrodej pozemku - k.ú. Zámek Žďár
19.01.2021
18. 2. 2021
Z-139/2021-OP Směna pozemků - k.ú. Stržanov
19.01.2021
18. 2. 2021
Z-140/2021-OP Pronájem pozemku - ul. Komenského
19.01.2021
18. 2. 2021
Z-141/2021-OP Pronájem pozemku - ul. Smíchov
19.01.2021
18. 2. 2021
Z-142/2021-OP Pronájem nemovitosti - nám. Republiky 49
19.01.2021
18. 2. 2021

Záměry na pronájem bytu

Adresa bytu (velikost) Uzávěrka
ul. Brodská 1825/11/9
19.01.2021
4. 2. 2021
ul. Revoluční 1829/27/2
19.01.2021
4. 2. 2021

Z městského úřadu - odbor dopravy

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Nádražní (č.j. OD/1612/20/LK) [514 kB]
13.01.2021 do 29.01.2021

Z městského úřadu - odbor stavební a územního plánování

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. III Územního plánu Herálec (č.j. RUP/343/20/DF) [334 kB]
19.01.2021 do 04.02.2021
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Herálec (č.j. SÚ/740/20/Kle-6-Info) [312 kB]
13.01.2021 do 29.01.2021

Z městského úřadu - odbor sociální

Výběrové řízení na zajištění provozu Senior Pointu [395 kB]
19.01.2021 do 04.02.2021
Výběrové řízení na zajištění provozu Family Pointu [404 kB]
19.01.2021 do 04.02.2021

Z městského úřadu - odbor životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí - Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027 (č.j. MZP/2021/710/58) [192 kB]
14.01.2021 do 30.01.2021

Z městského úřadu - odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Výzva dotačního programu - podpora označování provozoven a obchodních domů [260 kB]
18.01.2021 do 30.09.2021

Z jiných úřadů - exekutorské úřady, dražební společnosti

Dražební vyhláška - Kováč Vojtěch (č.j. 179 EX 28/20-45) [638 kB]
14.01.2021 do 23.02.2021

Přerušení dodávek energií, vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Vysocká [93 kB]
13.01.2021 do 30.01.2021