Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu

6. 4. 2022
Vydáno 24.03.2022, účinnost 01.04.2022
Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8. 11. 2021
Schváleno 4. 11. 2021, platí od 5. 11. 2021, účinná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022