Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky

24. 6. 2022
Schváleno 16. 6. 2022, platí od 16. 6. 2022, účinná od 1. 7. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

24. 6. 2022
Schváleno 16. 6. 2022, platí od 16. 6. 2022, účinná od 1. 7. 2022
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu

6. 4. 2022
Schváleno 24. 3. 2022, platí od 24. 3. 2022, účinná od 24. 3. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8. 11. 2021
Schváleno 4. 11. 2021, platí od 5. 11. 2021, účinná od 1. 1. 2022

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.