Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2023, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2023, o nočním klidu

15. 5. 2023
Vydáno: 11.05.2023, účinnost: 27.05.2023
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022