Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2023, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2023, o nočním klidu

15. 5. 2023
Vydáno: 11.05.2023, účinnost: 27.05.2023