Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

15. 4. 1999
Schváleno 15.4.1999, platí od 15.4.1999, účinnost od 1.5.1999 do 31.12.2008
Schváleno 26.10.1999, platí od 26.10.1999, účinnost od 10.11.1999 do 31.12.2008- dodatek
3/1998 vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4.1998 v pozdějším znění

3/1998 vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4.1998 v pozdějším znění

1. 5. 1998
Schváleno 16.04.1998, platí od 16.04.1998, účinnost od 1.5.1998 do 18.12.2003
1/1998 vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1/1998 vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1. 3. 1998
Schváleno 12.02.1998, platí od 12.02.1998, účinnost od 1.3.1998 do 18.12.2003
2/1998 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

2/1998 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

25. 1. 1998
o digitální mapě města
Schváleno 8.10.1998, platí od 20.10.1998, účinnost od 1.1.1999
8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

28. 4. 1997
Schváleno 23.1.1997, platila od 1.3.1997, účinnost od 1.3.1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 1.1.1998, účinnost od 1.1.1998 - dodatek
Schváleno 12.2.1998, platila od 1.3.1998, účinnost od 1.3.1998 - dodatek
Schváleno 3.12.2001, platila od 4.12.2001, účinnost od 1.1.2002 - dodatek
Účinnost do 31.12.2004
6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 21.9.2006
5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

28. 4. 1997
kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
4/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - tržní řád

4/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - tržní řád

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platí od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 31.5.2013
3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006