Vyhlášky města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky | Zrušené vyhlášky

1/2004 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku

1/2004 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku

27. 5. 2004
Schváleno 27.5.2004, platila od 31.5.2004, účinnost od 1.7.2004 do 30.11.2007
2/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o městské policii

2/2004 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o městské policii

25. 1. 2004
Schváleno 23.9.2004, platí od 24.9.2004, účinnost od 24.9.2004
6/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - Řád pohřebišť

6/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - Řád pohřebišť

19. 12. 2003
Schváleno 18.12.2003, platí od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004
4/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku ve znění vyhlášky č. 7/2003

4/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku ve znění vyhlášky č. 7/2003

18. 12. 2003
Schváleno 18.12.2003, platila od 19.12.2003, účinnost od 1.1.2004 do 30.6.2004
1/23/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o závazné části Územního plánu města Žďár nad Sázavou

1/23/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o závazné části Územního plánu města Žďár nad Sázavou

20. 5. 2003
Schváleno 24.4.2003, platí od 28.4.2003, účinnost od 20.5.2003 do 24.6.2010
26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

26. 6. 2002
Schváleno 10.6.2002, platí od 10.6.2002, účinnost od 26.6.2002