Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

Opatření obecné povahy č. 2/2010

Opatření obecné povahy č. 2/2010

24. 6. 2010
kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou č. 2/2001 ze dne 25.04.2001 o závazných částech regulačního plánu “Dostavba Veselské ulice a Farských humen” Schváleno 24.6.2010, platí od 25.6.2010, účinnost od 14.7.2010
1/2007 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku

1/2007 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku

23. 10. 2007
Schváleno 23.10.2007, platí od 24.10.2007, účinnost od 1.12.2007
Změněno vyhláškou č. 1/2009 - schváleno 19.11.2009, platí od 20.11.2009, účinnost od 1.1.2010 do 31.12.2010
Změněno vyhláškou č. 1/2010 - schváleno 15.7.2010, platí od 16.7.2010, účinnost od 16.7.2010 do 31.12.2010