Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

5/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou o místních poplatcích

5/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou o místních poplatcích

2. 10. 2010
Schváleno 23.9.2010, platí od 1.10.2010, účinnost od 1.1.2011 do 30. 6. 2018
4/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

23. 9. 2010
Schváleno 23.9.2010, platí od 30.9.2010, účinnost od 1.1.2011
Změněno vyhláškou č. 7/2010 - schváleno 15.12.2010, platí od 16.12.2010, účinnost od 1.1.2011 do 31.12.2012
1/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

1/2010 Vyhláška města Žďár nad Sázavou

15. 7. 2010
Zrušeno vyhláškou č. 5/2010 ze dne 23. 9. 2010
Opatření obecné povahy č. 3/2010

Opatření obecné povahy č. 3/2010

25. 6. 2010
kterým se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003, č. 5/2005 ze dne 7. 12. 2005 a č. 3/2006 ze dne 14.04.2006 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou, Schváleno 24.6.2010, platí od 25.6.2010, účinnost od 14.7.2010
Opatření obecné povahy č. 2/2010

Opatření obecné povahy č. 2/2010

24. 6. 2010
kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou č. 2/2001 ze dne 25.04.2001 o závazných částech regulačního plánu “Dostavba Veselské ulice a Farských humen” Schváleno 24.6.2010, platí od 25.6.2010, účinnost od 14.7.2010