Vyhlášky a nařízení města (platné i zrušené)

Platné vyhlášky a nařízení | Zrušené vyhlášky a nařízení

3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
7/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provádění propagace a inzertní činnosti

7/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provádění propagace a inzertní činnosti

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
2/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o udržování čistoty a veřejného pořádku

2/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o udržování čistoty a veřejného pořádku

28. 2. 1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 10.10.1997, účinnost od 1.11.1997 do 15.4.2006
1/1994 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1/1994 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

14. 7. 1994
Schváleno 14.7.1994, platila od 31.7.1994, účinnost od 31.7.1994 do 22.9.2005