Platné vyhlášky a nařízení města

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2013, kterou se ruší vyhláška č. 4/1997 tržní řád

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2013, kterou se ruší vyhláška č. 4/1997 tržní řád

18. 5. 2013
Schváleno 16.5.2013, platí od 17.5.2013, účinnost od 1.6.2013
Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

27. 4. 2013
Schváleno 15.4.2013, platí od 16.4.2013, účinnost od 1.6.2013
Opatření obecné povahy č. 2/2010

Opatření obecné povahy č. 2/2010

24. 6. 2010
kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou č. 2/2001 ze dne 25.04.2001 o závazných částech regulačního plánu “Dostavba Veselské ulice a Farských humen” Schváleno 24.6.2010, platí od 25.6.2010, účinnost od 14.7.2010
1/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky

1/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky

1. 2. 2006
Schváleno 26.1.2006, platí od 1.2.2006, účinnost od 1.3.2006
1/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000

1/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000

25. 12. 2005
Schváleno 22.9.2005, platí od 26.9.2005, účinnost od 1.11.2005