Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, č. 3/2003, č. 2/2006

zveřejněno: 22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 7/2021

Město Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2021,

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 o používání městských symbolů, č. 3/2003 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na  svém zasedání dne 16. 12. 2021 usnesením č. 142/2021//ZM usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

  1. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 3/2001 o používání městských symbolů, ze dne 19. 12. 2000
  2. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č.3/2003 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, ze dne 26. 6. 2003
  3. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, ze dne 23. 3. 2006 se zrušují.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Martin Mrkos ACCA v. r.
starosta města

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.
místostarostka města

Rostislav Dvořák v. r. 

místostarosta města

                                                          
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.12.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 8.01.2022