Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2020, o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 6. 11. 2020
Schváleno 5. 11. 2020, platí od 6. 11. 2020, účinná od 1. 1. 2021

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2020

 

Město Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2020,
o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou
a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém zasedání dne 5. 11. 2020 vydalo podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen „vyhláška“).

 

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

(1)    Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace, Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3, tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 3 - horní část: ul. Brodská  -  lichá čísla, ul. Okružní  -  čísla 1 až 48, ul. Revoluční  - od čísla 29 výše, Kamenická, K Milířům, Komenského, Kupecká, Libická, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, Uhlířská, U Klafárku, U Křížku, Vápenická,
b)  Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova,
c)  Žďár nad Sázavou 5,
d)  Žďár nad Sázavou 8 – ul. Barvířská, ul. Drátenická, Hrnčířská.

 

(2)    Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6 tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 1 -  mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova,
b)  Žďár nad Sázavou 6,
c)  Mělkovice, Radonín, Veselíčko.

    

(3)    Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Lhotka, Sklené a Vysoké o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou Komenského 2, příspěvková organizace, Komenského 2 Žďár nad Sázavou 3, kterou tvoří:

a)  Žďár nad Sázavou 3 – dolní část, ul. Brodská  - sudá čísla, ul. Okružní  - od čísla 49 výše, ul. Revoluční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje,
b)  Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská do čísla 39, ul. Dr. Drože, Kovářova.

 

(4)    Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Jámy o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvková organizace, Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4, kterou tvoří:

a)      Žďár nad Sázavou 2,
b)      Žďár nad Sázavou 4,
c)      Žďár nad Sázavou 7,
d)      Stržanov

 

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2019 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou, ze dne 12. 12. 2019.

 

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA  v.r.
starosta města 
 MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.
místostarostka města
Mgr. Ludmila Řezníčková v.r. 
místostarostka města

  

 

                                           

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 11. 2020