1/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky

zveřejněno: 1. 2. 2006
Schváleno 26.1.2006, platí od 1.2.2006, účinnost od 1.3.2006

1/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č 1/ 1997
o provozu a parkování vozidel, č. 3/1997 o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně, č. 5/1997, kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru, č. 7/1997 o provádění propagace a inzertní činnosti

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2006,

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/ 1997 o provozu a parkování vozidel, č. 3/1997 o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně, č. 5/1997, kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru, č. 7/1997 o provádění propagace a inzertní činnosti

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém 22. zasedání dne 26.1.2006, usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č 1/ 1997 o provozu a parkování vozidel, č. 3/1997 o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně, č. 5/1997, kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru, č. 7/1997 o provádění propagace a inzertní činnosti
 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2006
 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta městaVyvěšeno na úřední desce dne: 1.2.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 17.2.2006