Struktura digitální mapy města

1.Digitální katastrální mapa (DKM)

 

Název souborů:

MEZR1000.DGN - katastr nemovitostí - k.ú. Město Žďár - map.l. 1:1000

MEZR2000.DGN - katastr nemovitostí - k.ú. Město Žďár - map.l. 1:2000

ZAMEK.DGN - katastr nemovitostí - k.ú. Zámek Žďár

VESEL.DGN - katastr nemovitostí - k.ú. Veselíčko

STRZAN.DNG - katastr nemovitostí - k.ú. Stržanov

 

Struktura souborů:

Název Vrstva Tloušťka Barva Typ
Hranice parcel

1

0

3

čára

Vnitřní kresba parcel

4

0

2

čára

Rámy mapových listů

10

0

1

čára

Čísla pozemkových parcel

15

0

5

text

čísla stavebních parcel

16

0

7

text

 

Pozn. Výše uvedená struktura DKM je dočasná (pracovní). Po vyhlášení platnosti katastrálního operátu a převzetí výsledků tvorby DKM do katastru nemovitostí (k 31.3.1999,) bude dočasná struktura změněna v souladu s Opatřením č.5729/1993-22 vydané Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

 

2. Digitální technická mapa města DTMM

2.1 Polohopis

 

Název souboru: POLOH.DGN

Struktura souboru:

p.č. Název Vrstva Tloušťka Barva Typ

1

Bod 1 4 23 3

2

Číslo bodu 2 0 23 17

3

Výška projekt 3 0 98 17

4

Zbýv. Výška 4 0 97 17

5

Budova zděná 5 0 1 3 4

6

Budova kov. 5 0 2 3 4

7

Budova dřev. 5 0 3 3 4

8

Budova neroz. 5 0 97 3 4

9

Vstup 6 2 99 3

10

Ohran.vstupu 6 0 99 3

11

Plot drátěný 7 0 4 3 4

12

Plot drátěný 7 0 5 3 4

13

Plot dřevěný 7 0 6 3 4

14

Plot dřevěný 7 0 5 3 4

15

Plot kovový 7 0 8 3 4

16

Plot kovový 7 0 9 3 4

17

Plot zděný 7 0 10 3 4

18

Plot zděný 7 0 11 3 4

19

Plot živý 7 0 12 3 4

20

Plot živý 7 0 13 3 4

21

Plot neroz. 7 0 25 3 4

22

Plot neroz. 7 0 25 3 4

23

Vstup tl.čára 8 2 99 3

24

Vstup buňka 8 0 59 2

25

Ohran. Vstupu 9 0 14 3 4

26

Svodidla 9 0 8 3 4

27

Opěrná zeď 10 0 19 3 4

28

Opěrná zeď 10 0 10 3

29

Silnice 10 0 15 3 4

30

Chodníky 10 0 15 3 4

31

Neroz. Plochy 10 0 17 3 4

32

Ost.zpev.plo. 11 0 17 3 4

33

Nezp.plochy 11 0 18 3 4

34

Koleje jedn. 12 0 20 3 4

35

Osa kolejí 13 0 20 3 4

36

Hrana terénu 14 0 21 3 4

37

Pata terénu 14 0 22 3 4

38

Vodní hladina 14 0 26 3 4

39

Šrafy 15 0 23 3

40

Ner.ter.tvary 14 0 21 3 4

41

Obvod porostu 21 0 27 3 4

42

Strom list. 22 0 28 2

43

Strom jehl. 22 0 29 2

44

Strom ovoc. 22 0 30 2

45

Priska el. 24 0 32 3 4

46

Priska te. 24 0 33 3 4

47

Priska pl. 24 0 35 3 4

48

Tel. Budka 24 0 34 3 4

49

Sloup beton. 25 0 35 2

50

Sloup dřev. 25 0 36 2

51

Sloup kov. 25 0 37 2

52

Sloup příhr. 25 0 38 2

53

OS neroz. 25 0 53 2

54

Mezník neroz. 25 0 39 2

55

Střed m.před. 25 0 44 2

56

Šachta neroz. 26 0 40 2

57

Vpusť 27 0 45 2

58

Šoupě vodov. 28 0 46 2

59

Hydrant podz. 28 0 47 2

60

Hydrant nadz. 28 0 48 2

61

Lampa 33 0 54 2

62

Semafor 33 0 56 2

63

Vrt 35 0 42 2

64

Studna 35 0 40 2

65

Pomník, socha 36 0 73 2

66

Stojan PHM 36 0 74 2

67

Tel. Budka 36 0 34 2

68

Tel. na obj. 36 0 59 2

69

Niv. Značka 38 0 59 2

70

Popis povrchu 40 0 15 17

71

Popis objektů 41 0 59 17

72

Poznámky 42 0 59 17

73

Čísla popisná 43 2 1 17

74

Čísla orient. 44 2 75 17

75

Názvy ulic 45 2 75 17

76

Vodní toky 45 2 59 17

77

Směr toku 45 0 59 2

78

Výjezd z obce 42 0 59 17

79

Směr výjezdu 42 0 59 2

80

Křížky 61 0 0 2

81

Souřadnice 61 0 0 17

82

Kód bodu 63 0 23 17

 

 

2.2 Inženýrské sítě

Jihomoravská energetika a.s.

 

Název souboru: JMEVN.DGN - Vysoké napětí

Struktura souboru:

Kód Název Vrstva Tloušťka Barva Typ
VN000 Venkovní ved.VN geodet. meřen 1 4 3 4
VN002 Venkovní ved. VN číslo kmene 3 0 3 17
VN010 Venkovní ved. VN převz. z dokum. 1 4 3 4
VN020 Venkovní ved. VN přibl. zákres 1 4 3 4
VN030 Odbočka ved. VN geodet. měřeno 52 3 3 4
VN033 Odbočka ved. VN název 54 0 3 17
VN040 Odbočka ved. VN převz. z dokum. 52 3 3 4
VN050 Odbočka ved. VN přibl. zákres 52 3 3 4
VN060 Venkovní příp. VN geodet. měřen 4 2 3 4
VN063 Venkovní příp. VN název 59 0 3 17
VN070 Venkovní příp. VN převz. z dokum. 4 2 3 4
VN080 Venkovní příp. VN přibl. zákres 4 2 3 4
VN090 Zavěšený kabel VN geod. měřeno 50 1 3 4
VN100 Zavěšený kabel VN převz. z dokum. 50 1 3 4
VN110 Zavěšený kabel VN přibl.zákres 50 1 3 4
VN120 Kab. ved. VN (3-10 kV) geod. měř. 41 1 3 4
VN130 Kab. ved. VN (3-10 kV) př. z dokum. 41 1 3 4
VN140 Kab. ved. VN (3-10 kV) při. zákr. 41 1 3 4
VN150 Kabelové ved. VN geodet. měřeno 5 1 3 4
VN152 Kabelové ved. VN číslo 7 0 3 17
VN160 Kabelové ved. VN převz. z dokum. 5 1 3 4
VN170 Kabelové ved. VN přibl. zákres 5 1 3 4
VN180 Kabelová příp. VN geodet. měřeno 44 0 3 4
VN190 Kabelová příp. VN převz. z dokum 44 0 3 4
VN200 Kabelová příp. VN přibl. zákres 44 0 3 4
VN210 Zrušené venkovní vedení VN 9 4 13 4
VN220 Zrušená odbočka vedení VN 9 3 13 4
VN230 Zrušená venkovní přípojka VN 9 2 13 4
VN260 Zrušené kabelové vedení VN 9 1 13 4
VN270 Zrušená kabelová přípojka VN 9 0 13 4
VN300 Podp. bod dřevěný I. 11 0 3 17
VN301 Podp.bod - číslo I. 12 0 3 17
VN310 Podp. bod dřevěný s patkou I. 11 0 3 17
VN330 Podp. bod. dřevěný složený I. 11 0 3 17
VN340 Podp. bod. betonový I. 11 0 3 17
VN350 Podp. bod. betonový dvojitý I. 11 0 3 17
VN360 Podp. bod ocelový trubkový I. 11 0 3 17
VN370 Stožár příhradový I. 11 0 3 17
VN400 Podp. bod dřevěný II. 13 0 3 17
VN401 Podp. bod - číslo II. 14 0 3 17
VN410 Podp.bod dřevěný s patkou II. 13 0 3 17
VN430 Podp.bod dřevěný složený II. 13 0 3 17
VN440 Podp. bod betonový II. 13 0 3 17
VN450 Podp. bod betonový dvojitý II. 13 0 3 17
VN460 Podp. bod ocelový trubkový II. 13 0 3 17
VN470 Stožár příhradový II. 13 0 3 17
VN560 Vzpěra, kotva 13 0 3 17
VN600 Rozvodna 22 0 3 17
VN601 Rozvodna - číslo 23 0 3 17
VN602 Rozvodna - název 24 0 3 17
VN610 Trafostanice obecná 25 0 3 17
VN611 Trafostanice - číslo 26 0 3 17
VN612 Trafostanice - název 27 0 3 17
VN640 Trafostanice zděná 25 0 3 17
VN700 Chránička 20 0 3 6
VN701 Chránička - popis 21 0 3 17
VN710 Betonový žlab 20 0 3 4
VN711 Betonový žlab - popis 45 0 3 17
VN720 Šachta kolektorové trasy 36 0 3 17
VN721 Šachta kolektoru - popis 36 0 3 17
VN730 Zákrut 33 0 3 17
VN740 Náhradní zdroj 34 0 3 17
VN745 Trvalý zdroj 49 0 3 17
VN750 Osamělý strom 35 0 3 17
VN760 Lesní průsek 35 0 6 4
VN770 Cizí elektrická zařízení 36 0 4 17
VN780 Křížení vedení 38 0 4 17
VN781 Křížení vedení - popis 39 0 4 17
VN800 Úsekový odpojovač 11 0 3 17
VN810 Uzemnění 15 0 3 17
VN820 Bleskojistka 16 0 3 17
VN840 Ukon. vodičů na kot. izol. -jedn. 18 0 3 17
VN850 Ukon. vodičů na kot. izol. -dvoj. 18 0 3 17
VN860 Bezpečnostní závěs 18 0 3 17
VN870 Kabelová spojka 19 0 3 17
VN880 Kabelová spojka - T 19 0 3 17
VN890 Kabelová koncovka 19 0 3 17

 

Název souboru: JMENN.DGN - Nízké napětí

Struktura souboru:

Kód Název Vrstva Tloušťka Barva Typ.
NN000 Venkovní ved. NN geodet. měřen 1 4 2 4
NN010 Venkovní ved. NN převz. z doku 1 4 2 4
NN020 Venkovní ved. NN přibl. zákres 1 4 2 4
NN060 Venkovní příp. NN geodet. měřen 4 2 2 4
NN070 Venkovní příp. NN převz. z doku 4 2 2 4
NN080 Venkovní příp. NN přibl. zákres 4 2 2 4
NN090 Posil. kabel NN geodet. měřeno 50 1 2 4
NN100 Posil. kabel NN převz. z dokum. 50 1 2 4
NN110 Posil. kabel NN přibl. zákres 50 1 2 4
NN120 Závěsný kabel NN geodet. měřen 8 0 2 4
NN130 Závěsný kabel NN převz. z dokum. 8 0 2 4
NN140 Závěsný kabel NN přibl. zákres 8 0 2 4
NN150 Kabelové ved. NN geodet. měřeno 5 1 2 4
NN160 Kabelové ved. NN převz. z dokum. 5 1 2 4
NN170 Kabelové ved. NN přibl. zákres 5 1 2 4
NN180 Kabelová příp. NN geodet. měřen 52 0 2 4
NN190 Kabelová příp. NN převz. z dok. 52 0 2 4
NN200 Kabelová příp. NN přibl. zákres 52 0 2 4
NN210 Zrušené venkovní vedení 9 4 13 4
NN230 Zrušená venkovní přípojka 9 2 13 4
NN240 Zrušený posilovací kabel 9 1 13 4
NN250 Zrušená přípojka záv. kabelem 9 0 13 4
NN260 Zrušené kabelové vedení 9 1 13 4
NN270 Zrušená kabelová přípojka 9 0 13 4
NN280 Veřejné osvětlení 10 0 4 4
NN300 Podp. bod dřevěný I. 11 0 2 17
NN301 Podp. bod - číslo I. 12 0 2 17
NN310 Podp. bod dřevěný s patkou I. 11 0 2 17
NN330 Podp. bod dřevěný složený I. 11 0 2 17
NN340 Podp. bod betonový I. 11 0 2 17
NN350 Podp. bod betonový dvojitý I. 11 0 2 17
NN360 Podp. bod ocelový trubkový I. 11 0 2 17
NN370 Stožár příhradový I. 11 0 2 17
NN400 Podp. bod. dřevěvý II. 13 0 2 17
NN401 Podp. bod - číslo II. 14 0 2 17
NN410 Podp. bod dřevěný s patkou II. 13 0 2 17
NN430 Podp. bod dřevěný složený II. 13 0 2 17
NN440 Podp. bod betonový II. 13 0 2 17
NN450 Podp. bod betonový dvojitý II. 13 0 2 17
NN460 Podp. bod ocelový trubkový II. 13 0 2 17
NN470 Stožár příhradový II. 13 0 2 17
NN500 Síťový střešník 13 0 2 17
NN510 Síťová konzola 13 0 2 17
NN520 Přípojkový střešník 13 0 2 17
NN530 Přípojková konzola 13 0 2 17
NN560 Vzpěra, kotva 13 0 2 17
NN610 Trafostanice obecná 25 0 2 17
NN611 Trafostanice - číslo 25 0 2 17
NN612 Trafostanice - název 27 0 2 17
NN620 Rozpojovací skříň 28 0 2 17
NN621 Rozpojovací skříň - číslo 29 0 2 17
NN630 Přípojková skříň 31 0 2 17
NN631 Přípojková skříň - číslo 32 0 2 17
NN640 Trafostanice zděná 25 0 2 17
NN700 Chránička 20 2 0 6
NN701 Chránička - popis 21 0 2 17
NN710 Betonový žlab 20 2 0 4
NN711 Betonový žlab - popis 56 0 2 17
NN720 Šachta kolektorové trasy 36 0 2 17
NN721 Šachta kolektoru - popis 36 0 2 17
NN740 Náhradní zdroj 34 0 3 17
NN745 Trvalý zdroj 34 0 3 17
NN750 Osamělý strom 35 0 2 17
NN760 Lesní průsek 35 0 6 4
NN770 Cizí elektrická zařízení 36 0 4 17
NN780 Křížení vedení 38 0 4 17
NN781 Křížení vedení - popis 39 0 4 17
NN810 Uzemnění 15 0 2 17
NN820 Bleskojistka 16 0 2 17
NN830 Pojistka 17 0 2 17
NN840 Ukon. vodičů na kot. izol. 18 0 2 17
NN860 Bezpečnostní závěs 18 0 2 17
NN870 Kabelová spojka 19 0 2 17
NN880 Kabelová spojka – T 19 0 2 17
NN890 Kabelová koncovka 19 0 2 17

 

Jihomoravská plynárenská a.s.

 

Název souboru: JMP.DGN

Struktura souboru:

11.PLYNOVOD NEROZLIŠENÝ    
(ve vyjímečných případech např. pro využití starších podkladů    
geodetických firem)      
Podzemní průběh trasy plynovodu vrstva tloušťka barva typ
geod.zaměření 30 0 122 4
zpracovaná dokumentace 31 0 122 4
vyřazené vedení 32 0 122 4
Nadzemní průběh trasy plynovodu    
geodeticky zaměřená 33 0 122 4
zpracovaná stará dokumentace 34 0 122 4
12.PLYNOVOD NTL    
Podzemní průběh trasy plynovodu    
geod.zaměření 35 0 124 4
zpracovaná dokumentace 36 0 124 4
vyřazené vedení 37 0 124 4
Nadzemní průběh trasy plynovodu    
geodeticky zaměřená 38 0 124 4
zpracovaná stará dokumentace 39 0 124 4
Zaslepená spojnice ochozu plynovodu    
geod.zaměření 35 0 125 4
zpracovaná dokumentace 36 0 125 4
vyřazené vedení 37 0 125 4
13.PLYNOVOD STL    
Podzemní průběh trasy plynovodu    
geod.zaměření 40 0 126 4
zpracovaná dokumentace 41 0 126 4
vyřazené vedení 42 0 126 4
Nadzemní průběh trasy plynovodu    
geodeticky zaměřená 43 0 126 4
zpracovaná stará dokumentace 44 0 126 4
Zaslepená spojnice ochozu plynovodu    
geod.zaměření 40 0 127 4
zpracovaná dokumentace 41 0 127 4
vyřazené vedení 42 0 127 4
14.PLYNOVOD VTL    
Podzemní průběh trasy plynovodu    
geod.zaměření 45 0 128 4
zpracovaná dokumentace 46 0 128 4
vyřazené vedení 47 0 128 4
Nadzemní průběh trasy plynovodu    
geodeticky zaměřená 48 0 128 4
zpracovaná stará dokumentace 49 0 128 4
Zaslepená spojnice ochozu plynovodu    
geod.zaměření 45 0 129 4
zpracovaná dokumentace 46 0 129 4
vyřazené vedení 47 0 129 4
15.PŘÍPOJKY NTL      
Podzemní průběh trasy přípojky    
geod.zaměření 50 0 124 4
zpracovaná dokumentace 51 0 124 4
vyřazené vedení 52 0 124 4
Nadzemní průběh trasy přípojky    
geodeticky zaměřená 53 0 124 4
zpracovaná stará dokumentace 54 0 124 4
Zaslepená spojnice ochozu přípojky    
geod.zaměření 50 0 125 4
zpracovaná dokumentace 51 0 125 4
vyřazené vedení 52 0 125 4
16.PŘÍPOJKY STL      
Podzemní průběh trasy přípojky    
geod.zaměření 50 0 126 4
zpracovaná dokumentace 51 0 126 4
vyřazené vedení 52 0 126 4
Nadzemní průběh trasy přípojky    
geodeticky zaměřená 56 0 126 4
zpracovaná stará dokumentace 54 0 126 4
Zaslepená spojnice ochozu přípojky    
geod.zaměření 50 0 127 4
zpracovaná dokumentace 51 0 127 4
vyřazené vedení 52 0 127 4
17.PŘÍPOJKY VTL      
Podzemní průběh trasy přípojky    
geod.zaměření 50 0 128 4
zpracovaná dokumentace 51 0 128 4
vyřazené vedení 52 0 128 4
Nadzemní průběh trasy přípojky    
geodeticky zaměřená 53 0 128 4
zpracovaná stará dokumentace 54 0 128 4
Zaslepená spojnice ochozu přípojky    
geod.zaměření 50 0 129 4
zpracovaná dokumentace 51 0 129 4
vyřazené vedení 52 0 129 4

 

SPT Telecom a.s.

 

Název souboru: TEL.DGN

Struktura souboru:

Popis Vrstva tloušťka barva
Osa kynety 39 2 5
Chránička mechanická 45 0 0

 

Vodárenská akciová společnost a.s.

 

Název souboru: VASV.DGN - vodovod

Struktura souboru:

Název Vrstva Tloušťka Barva Typ
Hlavní řad g.

1

4

23

4

Hlavní řad d.

1

4

103

4

Hlavní řad p.

1

4

103

4

Hlavní řad zrušený g.

2

4

231

4

Hlavní řad zrušený d.

2

4

247

4

Hlavní řad zrušený p.

2

4

247

4

Rozváděcí řad g.

3

2

23

4

Rozváděcí řad d.

3

2

103

4

Rozváděcí řad p.

3

2

103

4

Rozváděcí řad zrušený g.

4

2

231

4

Rozváděcí řad zrušený d.

4

2

247

4

Rozváděcí řad zrušený p.

4

2

247

4

Přípojka navrtávkou g.

5

0

23

4

Přípojka navrtávkou d.

5

0

39

4

Přípojka navrtávkou p.

5

0

39

4

Přípojka odbočkou g.

6

0

23

4

Přípojka odbočkou d.

6

0

39

4

Přípojka odbočkou p.

6

0

39

4

Přípojka požární g.

7

0

23

4

Přípojka požární d.

7

0

39

4

Přípojka požární p.

7

0

39

4

Výpušť g.

8

0

23

4

Výpušť d.

8

0

39

4

Výpušť p.

8

0

39

4

Výpušť zrušená

8

0

103

4

Technická chodba

9

0

5

4

Technická chodba okraj

9

0

5

4

Vodojem podzemní

10

0

7

2

Vodojem podzemní, půdorys

11

0

5

 
Vodojem nadzemní

12

0

7

2

Čerpací stanice

13

0

7

2

Šachta g.

14

0

7

2

Šachta d.

14

0

7

2

Šachta p.

14

0

7

2

Šachta půdorys

15

0

5

 
Šoupě g.

16

0

7

2

Šoupě p.

16

0

7

2

Šoupě d.

16

0

7

2

Hydrant g.

17

0

7

2

Hydrant d.

17

0

7

2

Hydrant p.

17

0

7

2

Vodoměr g.

18

0

7

2

Vodoměr d.

18

0

7

2

Vodoměr p.

18

0

7

2

Odběrné místo

19

0

2

2

Tlakoměr

20

0

7

2

Průtokoměr

21

0

7

2

Chlorovací stanice

22

0

7

2

AT stanice

41

0

7

2

Úpravna vody

42

0

7

2

Shybka

23

0

7

2

Kompenzátor

24

0

7

2

Redukce tlaku

40

0

7

2

Odběr vody na analýzy

25

0

2

2

Nepropojené křížení

26

0

7

2

Změna profilu potrubí

27

0

7

2

Změna materiálu

28

0

7

2

Zaslepení řadu

29

0

3

2

Zaslepení přípojky

30

0

3

2

Změna pásma

31

0

3

2

Lomový bod G

50

0

7

2

Lomový bod D

51

0

7

2

Lomový bod P

52

0

7

2

Popis řadu

33

0

7

17

Popis přípojky

34

0

7

17

Popis odběrného místa

35

0

2

17

Název vodojemu

36

0

7

17

Označení šachty

37

0

7

17

Chránička

38

0

0

 
Kótování

39

0

0

 
Orientační sloupek

55

0

2

2

Porucha

60

2

3

2

 

 

Název souboru: VASK.DGN – kanalizace

Struktura souboru:

p.č. Název Vrstva Tloušťka Barva Typ
  Popis kmenové stoky

2

0

6

17

  Popis kmenové stoky zruš.

2

0

112

17

  Popis výustní stoky

3

 

6

17

  Popis výustní stoky zruš.

3

0

112

17

  Popis odlehčovací stoky

4

0

6

17

  Popis odlehčovací stoky zruš.

4

0

112

17

  Popis sběrače

5

0

6

17

  Popis sběrače zruš.

5

0

112

17

  Popis uliční stoky

6

0

6

17

  Popis uliční stoky zruš.

6

0

112

17

  Popis přípojky

7

0

6

17

  Označení šachty

8

0

4

17

  Název ČOV

9

0

5

17

  Kmen. stoka-funkční g.zam

20

1

6

4

  Kmen. stoka-funkční z dok.

20

1

6

4

  Kmen. stoka-funkční přibl.

20

1

6

4

  Výustní stoka-funkční g.

21

1

6

4

  Výustní stoka- funkční d.

21

1

6

4

  Výustní stoka- funkční p.

21

1

6

4

  Odlehč. stoka-funkční g.

22

1

6

4

  Odlehč. stoka-funkční d.

22

1

6

4

  Odlehč. stoka-funkční p.

22

1

6

4

  Sběrač - funkční g.

23

1

6

4

  Sběrač - funkční d.

23

1

6

4

  Sběrač - funkční p.

23

1

6

4

  Uliční stoka - funkční g.

24

1

6

4

  Uliční stoka - funkční d.

24

1

6

4

  Uliční stoka - funkční p.

24

1

6

4

  Kanal.příp.-funkční g.

25

2

6

4

  Kanal.příp.-funkční d.

25

2

6

4

  Kanal.příp.-funkční p.

25

2

6

4

  Kanalizační šachta - g.

26

1

4

2

  Kanalizační šachta - d.

26

1

4

2

  Kanalizační šachta - p.

26

1

4

2

  Kanalizační šachta zruš. g.

26

1

112

2

  Kanalizační šachta zruš. d.

26

1

112

2

  Kanalizační šachta zruš. p.

26

1

112

2

  ČOV -půdorys

27

3

5

 
  ČOV - funkční

27

2

4

2

  Výusť funkční geodet. zam.

28

2

4

2

  Výusť funkční z dokum.

28

2

4

2

  Výusť funkční přibližně

28

2

4

2

  Čerpací stanice g.

29

2

4

2

  Čerpací stanice d.

29

2

4

2

  Čerpací stanice p.

29

2

4

2

  Čerpací stanice zruš. g.

29

2

112

2

  Čerpací stanice zruš. d.

29

2

112

2

  Čerpací stanice zruš. p.

29

2

112

2

  Kmen. stoka- zruš. g.

30

1

112

4

  Kmen. stoka- zruš. d.

30

1

112

4

  Kmen. stoka- zruš. p.

30

1

112

4

  Výustní stoka - zruš. g.

31

1

112

4

  Výustní stoka - zruš. d.

31

1

112

4

  Výustní stoka - zruš. p.

31

1

112

4

  Odlehč. stoka- zrušená g.

32

1

112

4

  Odlehč. stoka- zrušená d.

32

1

112

4

  Odlehč. stoka- zrušená p.

32

1

112

4

  Sběrač - zrušený g.

33

1

112

4

  Sběrač - zrušený d.

33

1

112

4

  Sběrač - zrušený p.

33

1

112

4

  Uliční stoka - zrušená g.

34

1

112

4

  Uliční stoka - zrušená d.

34

1

112

4

  Uliční stoka - zrušená p.

34

1

112

4

  Kanal. příp.-zrušená g.

35

1

112

4

  Kanal. příp.-zrušená d.

35

1

112

4

  Kanal. příp.-zrušená p.

35

1

112

4

  Výusť - zrušená g.

38

2

112

2

  Výusť - zrušená d.

38

2

112

2

  Výusť - zrušená p.

38

2

112

2

  Kmen.stoka -funkční - okraj

40

5

6

4

  Kmen.stoka -zruš. - okraj

40

5

112

4

  Výustní stoka -funkční okr.

41

5

6

4

  Výustní stoka -zrušená okr.

41

5

112

4

  Odlehč.stoka-funkční -okraj

42

5

6

4

  Odlehč.stoka-zrušená -okraj

42

5

112

4

  Sběrač funkční okraj

43

3

6

4

  Sběrač zrušenýí okraj

43

3

112

4

  Uliční stoka - funkční okraj

44

2

6

4

  Uliční stoka - zrušená okraj

44

2

112

4

  Skluz

45

2

4

2

  Spadiště

46

2

4

2

  Dešťová vpusť

47

2

4

2

  Lapák splavenin

48

2

4

2

  Zdroj odpad.vod g.

49

2

4

2

  Zdroj odpad.vod p.

49

2

4

2

  Zdroj odpad.vod d.

49

2

4

2

  Odlehčovací komora

50

2

4

2

  Lomový bod g.

51

2

4

2

  Lomový bod d.

51

2

4

2

  Lomový bod p.

51

2

4

2

  Nepropojené křížení

52

2

4

2

  Redukce potrubí

53

2

4

2

  Změna materiálu potrubí

54

2

4

2

  Orientační sloupek

55

2

4

2

  Retenční nádrž

56

2

4

2

  Dešťová nádrž

56

2

4

2

  Povodí stoky

57

2

6

 
  Kótování

58

0

0

 
  Chránička

59

2

4

 
  Shybka

60

2

4

 
  Porucha

60

3

3

2

  Směr toku odp. vod

61

3

3

2

 

 

SATT a.s.

Název souboru: HORKO.DGN

Struktura souboru:

Popis vrstva tloušťka barva typ
Osa horkovodu primár - nadzemní 1 2 3 0
Osa horkovodu primár - podzemní 1 2 3 2
Osa teplovodu sekundár 1 2 2 2
Šachta symbol 1 2 3 0

 

Název souboru: KABEL.DGN

Struktura souboru:

Popis vrstva tloušťka barva typ
Osa trasy kabelu 1 1 5 0

 

3. Digitální územní plán

název a struktura souborů uložených v graf. systému bude doplněna po zpracování územního plánu

 

Formát a struktura geodetických dat, požadovaných pro aktualizaci DTMM

 

Obsah geodetické dokumentace požadované pro aktualizaci DMM Žďár nad Sázavou.

 1. Technická zpráva.
 2. Seznamy souřadnic a výšek - výtisk.
 3. Doklad přesnosti měření.
 4. Situace v měřítku 1 : 200, nebo 1 : 500, nebo 1 : 1000, s vyznačením vztažné výšky zaměřované inženýrské sítě.
 5. Seznamy souřadnic a výšek - na disketě 3,5", ve formátu .TXT
 6. Digitální výkres ve formátu DGN a struktuře dle přílohy č.1, Vyhlášky o DMM, na disketě

 

Měření bude provedeno ve třetí třídě přesnosti z PPBP ve smyslu ČSN 01 34 10, v systému S-JTSK a Bpv. Inženýrské sítě budou měřeny před zahozením

Grafická data poskytovaná správci inženýrských sítí budou poskytována ve formátu a struktuře dle přílohy 1

 

 

Obsah technické zprávy

 1. Název akce
 2. Lokalita
 3. Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., jméno, adresa, telefon.
 4. Použité pevné body, metoda zhuštění podrobného bodového pole.
 5. Podrobné body, způsob jejich určení.
 6. Vztažné výšky - popis místa, kde byla určována výška zaměřovaného bodu (např. vrch potrubí, cihlový záklop, ... ).
 7. Popis seznamů souřadnic, jméno, obsah.
 8. Použité přístroje.

 

Datum, podpis, razítko úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.