Určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních

26.10.2005

čj.: ST1/9/05
č.ev.: 50830/2005

 

URČENÍ BARVY A PROVEDENÍ ČÍSEL POPISNÝCH A ORIENTAČNÍCH

 

Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou vydává v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení)

 

 

určení

 

 

o barvě a provedení čísel popisných a orientačních, které tvoří katastrální území Město Žďár, Stržanov, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a Zámek Žďár
 

 

1) Barva a provedení čísla popisného se určují takto:

tabulka o rozměrech 200x150 mm modré barvy s bílým orámovaným okrajem v šířce 5 mm a s bílými.arabskými číslicemi o výšce 75 mm a šířce 40 mm umístěnými optimálně od středu tabulky

 

 

2) Barva a provedeni čísla orientačního se určují takto:

tabulka o rozměrech 200x150 mm bílé barvy s červeným orámovaným okrajem v šířce 5 mm a s červenými arabskými číslicemi o výšce 75 mm a šířce 40 mm umístěnými optimálně od středu tabulky

 

 

Toto určení nabývá platnosti dne 1.11.2005.

 

 

 

 

Ing. Jan Havlík v.r.

 

tajemník městského úřadu