3/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních

zveřejněno: 20. 12. 2000
Schváleno 19.12.2000, platila od 22.12.2000, účinnost od 6.1.2001 do 31.10.2005

Zrušená vyhláška

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou vydává v souladu s ustanovením § 12 a § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku města

§1

Tato vyhláška platí pro území města Žďáru nad Sázavou, které tvoří katastrální území Město Žďár, Zámek Žďár, Stržanov a Veselíčko.

§2

Barva a provedení čísla popisného se určují takto:

kovová tabulka o rozměrech 200x150 mm modré barvy s bílým orámovaným okrajem v šířce 5 mm a s bílými arabskými číslicemi o výšce 75 mm a šířce 40 mm umístěnými optimálně od středu tabulky.

§3

Barva a provedení čísla orientačního se určují takto:

kovová tabulka o rozměrech 200x150 mm bílé barvy s červeným orámovaným okrajem v šířce 5 mm a s červenými arabskými číslicemi o výšce 75 mm a šířce 40 mm umístěnými optimálně od středu tabulky.

§4

Způsob označení nemovitostí stanoví stavební odbor Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2000

 

 

Ing Dagmar Z v ě ř i n o v á

Mgr. Jaromír B r y ch t a

zástupkyně starosty

starosta města