5/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2004/2005

zveřejněno: 18. 12. 2003
Schváleno 18.12.2003, platila od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004 do 31.12.2004

Zrušená vyhláška

5/2003 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

Vyhláška

č. 5/2003

 

o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře n.S.
pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2004/2005

 

 

Městské zastupitelstvo ve Žďáře nad Sázavou schvaluje pro zápis dětí do 1.tříd pro školní rok 2004/2005, v souladu s § 14 odst.1 zákona č.564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství, spádové obvody pro základní školy ve Žďáře nad Sázavou:

 

Základní škola

Komenského 2, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - dolní část

ul. Brodská - sudá čísla,
ul.Okružní - od čísla 49 výše,
ul. Revoluční - čísla 1-28,
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská,
U Jezu, V Zahrádkách, 1.máje,

Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39,
obce Lhotka, Počítky, Sklené a Vysoké

 

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3

Žďár 3 - horní část

ul. Brodská - lichá čísla
ul. Okružní - čísla 1- 45
ul. Revoluční - od čísla 29 výše
ul. Komenského, Žižkova, Dr. Drože, Klafárek

Žďár 1 - ulice Libušínská od čísla 40 výše

 

Základní škola Švermova 4, Žďár n.S.4

Žďár 2, Žďár 4 a Žďár 7
Stržanov a obec Jámy

 

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár n. S. 6

Žďár 1 – mimo ulice Libušínská
Žďár 5 (Vysočany) a Žďár 6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko, obce Sazomína Vatín

 

Pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 bude zápis probíhat v Základní škole Žďár nad Sázavou, nám.Republiky 4 a v Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 35.

 

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.21/2001 o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro zápis dětí do 1.tříd základních škol pro školní rok 2002/2003 včetně dodatku.

 

 

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 18.12.2003 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 5. 1. 2004.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města