Zrušené vyhlášky a nařízení města

26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

26. 6. 2002
Schváleno 10.6.2002, platí od 10.6.2002, účinnost od 26.6.2002
1/2002 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

1/2002 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

15. 12. 2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno 3.12.2001, platí od 14.12.2001, účinnost od 1.1.2002 do 31.12.2010
Schváleno 16.12.2002, platí od 16.12.2002, účinnost od 1.1.2003 do 31.12.2004 - dodatek č.1
Schváleno 18.12.2003, platí od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004 do 31.12.2004 - dodatek č.2
dodatek - Vyhláška č. 3/2004 - Schváleno 16.12.2004, platí od 17.12.2004, účinnost od 1.1.2005 do 31.12.2005
dodatek - Vyhláška č. 3/2005 - Schváleno 20.10.2005, platí od 31.10.2005, účinnost od 1.1.2006 do 31.12.2006
dodatek - Vyhláška č. 4/2006 - Schváleno 14.12.2006, platí od 14.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2007
dodatek - Vyhláška č. 2/2007 - Schváleno 13.12.2007, platí od 18.12.2007, účinnost od 1.1.2008 do 31.12.2008
dodatek - Vyhláška č. 2/2008 - Schváleno 18.12.2008, platí od 22.12.2008, účinnost od 1.1.2009 do 31.12.2009
dodatek - Vyhláška č. 2/2009 - Schváleno 19.11.2009, platí od 21.12.2009, účinnost od 1.1.2010 do 31.12.2010
1/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

1/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

3. 12. 2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem
Schváleno 3.12.2001, platí od 10.12.2001, účinnost od 1.1.2002
3/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních

3/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních

20. 12. 2000
Schváleno 19.12.2000, platila od 22.12.2000, účinnost od 6.1.2001 do 31.10.2005
1/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

1/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

18. 4. 2000
Schváleno 17.4.2000, platila od 17.4.2000, účinnost od 2.5.2000 do 23.9.2004
1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

15. 4. 1999
Schváleno 15.4.1999, platí od 15.4.1999, účinnost od 1.5.1999 do 31.12.2008
Schváleno 26.10.1999, platí od 26.10.1999, účinnost od 10.11.1999 do 31.12.2008- dodatek
3/1998 vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4.1998 v pozdějším znění

3/1998 vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4.1998 v pozdějším znění

1. 5. 1998
Schváleno 16.04.1998, platí od 16.04.1998, účinnost od 1.5.1998 do 18.12.2003
1/1998 vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1/1998 vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1. 3. 1998
Schváleno 12.02.1998, platí od 12.02.1998, účinnost od 1.3.1998 do 18.12.2003