Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Martin Mrkos, Rostislav Dvořák, Ludmila Řezníčková, Jaroslav Ptáček
Odpovědný redaktor: Blanka Sobolová, telefon 733 465 035, e-mail: blanka.sobolova@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2022:

Leden: nejpozději do 17. prosince, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 6. 1. 2022
Únor: nejpozději do 17. ledna, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 31. 1. 2022
Březen: nejpozději do 11. února, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 28. 2. 2022
Duben: nejpozději do 11. března, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 28. 3. 2022
Květen: nejpozději do 15. dubna, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 2. 5. 2022
Červen:
 nejpozději do 16. května, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 30. 5. 2022
Letní dvojčíslo: nejpozději do 11. července, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 1. 8. 2022
Září: nejpozději do 12. srpna, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 5. 9. 2022
Říjen: nejpozději do 16. září, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 3. 10. 2022
Listopad: nejpozději do 14. října, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 31. 10. 2022
Prosinec: nejpozději do 11. listopadu, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 28. 11. 2022

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014