Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček
Odpovědný redaktor: Matěj Papáček, telefon 733 465 035, e-mail: matej.papacek@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2019:

Leden: nejpozději do 10. prosince, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 3. 1. 2019
Únor: nejpozději do 14. ledna, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 4. 2. 2019
Březen: nejpozději do 11. února, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 4. 3. 2019
Duben: nejpozději do 11. března, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 1. 4. 2019
Květen: nejpozději do 15. dubna, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 29. 4. 2019
Červen: nejpozději do 13. května, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 1. 6. 2019
Letní: nejpozději do 15. července, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 29. 7. 2019
Září: nejpozději do 12. srpna, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 2. 9. 2019
Říjen: nejpozději do 9. září, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 30. 9. 2019
Listopad: nejpozději do 21. října, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 4. 11. 2019
Prosinec: nejpozději do 11. listopadu, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 2. 12. 2019

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014