Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Blanka Sobolová, Tamara Pecková Homolová, Helena Zelená Křížová
Odpovědný redaktor: Blanka Sobolová, telefon 733 465 035, e-mail: blanka.sobolova@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kontakt pro inzerci: Blanka Sobolová, tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2023:

Leden: nejpozději do 17. prosince, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 2. 1. 2023
Únor: nejpozději do 13. ledna, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 30. 1. 2023
Březen: nejpozději do 10. února, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 27. 2. 2023
Duben: nejpozději do 17. března, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 3. 4. 2023
Květen: nejpozději do 27. dubna, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 1. 5. 2023
Červen:
 nejpozději do 12. května, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 29. 5. 2023
Letní dvojčíslo: nejpozději do 16. června, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 3. 7. 2023
Září: nejpozději do 11. srpna, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 28. 8. 2023
Říjen: nejpozději do 15. září, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 2. 10. 2023
Listopad: nejpozději do 13. října, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 30. 10. 2023
Prosinec: nejpozději do 17. listopadu, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 4. 12. 2023

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2023

 

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014