Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Zlesák, Martin Mrkos
Odpovědný redaktor: Jakub Axman, telefon 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2018:

Leden 2018: nejpozději do 2. ledna 2018, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 15. 1. 2018
Únor 2018: nejpozději do 5. února 2018, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 19. 2. 2018
Březen 2018: nejpozději do 5. března 2018, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 19. 3. 2018
Duben 2018: nejpozději do 3. dubna 2018, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 16. 4. 2018
Květen 2018: nejpozději do 7. května 2018, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 21. 5. 2018
Červen 2018: nejpozději do 4. června 2018, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 18. 6. 2018
Červenec 2018: nejpozději do 2. července 2018, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 30. 7. 2018
Srpen 2018: noviny nevyjdou – vyjde pouze letní vydání v červenci
Září 2018: nejpozději do 13. srpna 2018, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 3. 9. 2018
Říjen 2018: nejpozději do 10. září 2018, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 1. 10. 2018
Listopad 2018: nejpozději do 15. října 2018, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 5. 11. 2018
Prosinec 2018: nejpozději do 12. listopadu 2018, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 3. 12. 2018

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014