Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Martin Mrkos, Romana Bělohlávková, Ludmila Řezníčková, Jaroslav Ptáček
Odpovědný redaktor: Matěj Papáček, telefon 733 465 035, e-mail: matej.papacek@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2021:

Leden: nejpozději do 18. prosince, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 4. 1. 2021
Únor:
 nejpozději do 15. ledna, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 1. 2. 2021
Březen:
 nejpozději do 12. února, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 1. 3. 2021
Duben:
 nejpozději do 12. března, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 29. 3. 2021
Květen:
 nejpozději do 9. dubna, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 26. 4. 2021
Červen:
 nejpozději do 14. května, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 31. 5. 2021
Letní dvojčíslo:
 nejpozději do 9. července, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 26. 7. 2021
Září:
 nejpozději do 13. srpna, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 30. 8. 2021
Říjen:
 nejpozději do 10. září, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 27. 9. 2021
Listopad:
 nejpozději do 15. října, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 1. 11. 2021
Prosinec:
 nejpozději do 12. listopadu, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 29. 11. 2021

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014