Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Blanka Sobolová, Tamara Pecková Homolová, Helena Zelená Křížová
Odpovědný redaktor: Blanka Sobolová, telefon 733 465 035, e-mail: blanka.sobolova@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kontakt pro inzerci: Blanka Sobolová, tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2024:

Leden: nejpozději do 6. prosince, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 2. 1. 2024
Únor: nejpozději do 10. ledna, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 29. 1. 2024
Březen: nejpozději do 7. února, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 26. 2. 2024
Duben: nejpozději do 13. března, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 1. 4. 2024
Květen: nejpozději do 10. dubna, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 29. 4. 2024
Červen:
nejpozději do 15. května, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 3. 6. 2024
Letní dvojčíslo: nejpozději do 12. června, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 1. 7. 2024
Září: nejpozději do 14. srpna, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 2. 9. 2024
Říjen: nejpozději do 11. září, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 30. 9. 2024
Listopad: nejpozději do 9. října, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 28. 10. 2024
Prosinec: nejpozději do 13. listopadu, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 2. 12. 2024

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014