Žďárský zpravodaj - archiv

Žďárský zpravodaj je informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Vydává město Žďár nad Sázavou. Distribuován do všech domácností zdarma.

Redakční rada: Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček
Odpovědný redaktor: Matěj Papáček, telefon 733 465 035, e-mail: matej.papacek@zdarns.cz
Registrace: MK ČR E 21706
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Inzertní příloha – ceník, objednávky

Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár

 

Uzávěrky příjmu příspěvků od dopisovatelů pro rok 2020:

Leden: nejpozději do 10. prosince, Žďárský zpravodaj – leden – vyjde 6. 1. 2020
Únor:
 nejpozději do 15. ledna, Žďárský zpravodaj – únor – vyjde 3. 2. 2020
Březen:
 nejpozději do 12. února, Žďárský zpravodaj – březen – vyjde 2. 3. 2020
Duben:
 nejpozději do 11. března, Žďárský zpravodaj – duben – vyjde 30. 3. 2020
Květen:
 nejpozději do 8. dubna, Žďárský zpravodaj – květen – vyjde 27. 4. 2020
Červen:
 nejpozději do 13. května, Žďárský zpravodaj – červen – vyjde 1. 6. 2020
Letní:
 nejpozději do 8. července, Žďárský zpravodaj – červenec – vyjde 27. 7. 2020
Září:
 nejpozději do 12. srpna, Žďárský zpravodaj – září – vyjde 31. 8. 2020
Říjen:
 nejpozději do 16. září, Žďárský zpravodaj – říjen – vyjde 5. 10. 2020
Listopad:
 nejpozději do 14. října, Žďárský zpravodaj – listopad – vyjde 2. 11. 2020
Prosinec:
 nejpozději do 11. listopadu, Žďárský zpravodaj – prosinec – vyjde 30. 11. 2020

 

Jednotlivá čísla ke stažení:

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014