Aktuality z celého webu

8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

28. 4. 1997
Schváleno 23.1.1997, platila od 1.3.1997, účinnost od 1.3.1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 1.1.1998, účinnost od 1.1.1998 - dodatek
Schváleno 12.2.1998, platila od 1.3.1998, účinnost od 1.3.1998 - dodatek
Schváleno 3.12.2001, platila od 4.12.2001, účinnost od 1.1.2002 - dodatek
Účinnost do 31.12.2004
6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 21.9.2006
5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

28. 4. 1997
kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
4/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - tržní řád

4/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou - tržní řád

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platí od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 31.5.2013
3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

3/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

1/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provozu a parkování vozidel

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
7/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provádění propagace a inzertní činnosti

7/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o provádění propagace a inzertní činnosti

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006
2/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o udržování čistoty a veřejného pořádku

2/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o udržování čistoty a veřejného pořádku

28. 2. 1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 10.10.1997, účinnost od 1.11.1997 do 15.4.2006
1/1994 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1/1994 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

14. 7. 1994
Schváleno 14.7.1994, platila od 31.7.1994, účinnost od 31.7.1994 do 22.9.2005