Aktuality z celého webu

4/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku ve znění vyhlášky č. 7/2003

4/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku ve znění vyhlášky č. 7/2003

18. 12. 2003
Schváleno 18.12.2003, platila od 19.12.2003, účinnost od 1.1.2004 do 30.6.2004
1/23/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o závazné části Územního plánu města Žďár nad Sázavou

1/23/2003 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o závazné části Územního plánu města Žďár nad Sázavou

20. 5. 2003
Schváleno 24.4.2003, platí od 28.4.2003, účinnost od 20.5.2003 do 24.6.2010
26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

26.6.2002 Nařízení Města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování

26. 6. 2002
Schváleno 10.6.2002, platí od 10.6.2002, účinnost od 26.6.2002
1/2002 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

1/2002 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

15. 12. 2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno 3.12.2001, platí od 14.12.2001, účinnost od 1.1.2002 do 31.12.2010
Schváleno 16.12.2002, platí od 16.12.2002, účinnost od 1.1.2003 do 31.12.2004 - dodatek č.1
Schváleno 18.12.2003, platí od 19.12.2003, účinnost od 5.1.2004 do 31.12.2004 - dodatek č.2
dodatek - Vyhláška č. 3/2004 - Schváleno 16.12.2004, platí od 17.12.2004, účinnost od 1.1.2005 do 31.12.2005
dodatek - Vyhláška č. 3/2005 - Schváleno 20.10.2005, platí od 31.10.2005, účinnost od 1.1.2006 do 31.12.2006
dodatek - Vyhláška č. 4/2006 - Schváleno 14.12.2006, platí od 14.12.2006, účinnost od 1.1.2007 do 31.12.2007
dodatek - Vyhláška č. 2/2007 - Schváleno 13.12.2007, platí od 18.12.2007, účinnost od 1.1.2008 do 31.12.2008
dodatek - Vyhláška č. 2/2008 - Schváleno 18.12.2008, platí od 22.12.2008, účinnost od 1.1.2009 do 31.12.2009
dodatek - Vyhláška č. 2/2009 - Schváleno 19.11.2009, platí od 21.12.2009, účinnost od 1.1.2010 do 31.12.2010
3/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o používání městských symbolů

3/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o používání městských symbolů

9. 12. 2001
Schváleno 19.12.2000, platí od 20.12.2000, účinnost od 3.1.2001
2/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazných částech regulačního plánu "Dostavby Veselské ulice a Farských humen"

2/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazných částech regulačního plánu "Dostavby Veselské ulice a Farských humen"

5. 12. 2001
Schváleno 21.3.2001, platí od 30.3.2001, účinná od 14.4.2001 do 23.11.2017