Aktuality z celého webu

1/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

1/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

3. 12. 2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem
Schváleno 3.12.2001, platí od 10.12.2001, účinnost od 1.1.2002
3/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních

3/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních

20. 12. 2000
Schváleno 19.12.2000, platila od 22.12.2000, účinnost od 6.1.2001 do 31.10.2005
1/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

1/2000 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zřizuje Městská policie podle zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

18. 4. 2000
Schváleno 17.4.2000, platila od 17.4.2000, účinnost od 2.5.2000 do 23.9.2004
1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

1/1999 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o závazné části regulačního plánu “Dostavby sídliště Libušín” ve Žďáře nad Sázavou

15. 4. 1999
Schváleno 15.4.1999, platí od 15.4.1999, účinnost od 1.5.1999 do 31.12.2008
Schváleno 26.10.1999, platí od 26.10.1999, účinnost od 10.11.1999 do 31.12.2008- dodatek
3/1998 vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4.1998 v pozdějším znění

3/1998 vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4.1998 v pozdějším znění

1. 5. 1998
Schváleno 16.04.1998, platí od 16.04.1998, účinnost od 1.5.1998 do 18.12.2003
1/1998 vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1/1998 vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1. 3. 1998
Schváleno 12.02.1998, platí od 12.02.1998, účinnost od 1.3.1998 do 18.12.2003
2/1998 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

2/1998 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

25. 1. 1998
o digitální mapě města
Schváleno 8.10.1998, platí od 20.10.1998, účinnost od 1.1.1999
8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

8/1997 Úplné znění vyhlášky o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou

28. 4. 1997
Schváleno 23.1.1997, platila od 1.3.1997, účinnost od 1.3.1997
Schváleno 9.10.1997, platila od 1.1.1998, účinnost od 1.1.1998 - dodatek
Schváleno 12.2.1998, platila od 1.3.1998, účinnost od 1.3.1998 - dodatek
Schváleno 3.12.2001, platila od 4.12.2001, účinnost od 1.1.2002 - dodatek
Účinnost do 31.12.2004
6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

6/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o fondu pro rozvoj bydlení

28. 4. 1997
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 21.9.2006
5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

5/1997 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou

28. 4. 1997
kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení, filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru
Schváleno 28.4.1997, platila od 30.4.1997, účinnost od 15.5.1997 do 28.2.2006