Aktuální stav sečení zeleně ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 27. 6. 2017

Jedním z probíraných bodů zasedání Rady města 26. června bylo téma sečení travnatých ploch ve městě. Problematika zeleně je ve městě aktuální již několik týdnů a vzbuzuje výraznou pozornost ze strany městského úřadu i veřejnosti. Rada města na svém pravidelném zasedání rozhodla, že se pro tuto chvíli nebude přistupovat k odstoupení od smlouvy s firmou GFP service s. r. o.  

Rada města se na svém řádném zasedání dne 26. června 2017 opětovně zabývala problematikou sečení travnatých ploch ve městě. Na jednání byl přizván zástupce firmy GFP service, s.r.o., která  tuto službu pro město zajišťuje. Rada byla informována, že ačkoliv se postup prací v průběhu posledních 14 dnů urychlil, a postupně se daří dohánět manko z přelomu května a června, firma stále není schopna přesně dodržet termíny, které vycházejí z objednávky Odboru komunálních služeb. Radní na jednání důrazně upozornili přítomného zástupce firmy, že jednoznačně trvají na tom, aby firma předložené termíny objednávek pro jednotlivé plochy ve městě plnila.

„Žďár je pro nás první město na světě a nebudeme proto tolerovat nedostatky v rychlosti prováděných prací či v kvalitě péče o zelené plochy.“ vyjádřil se starosta města Zdeněk Navrátil a dodává: „Vyslechli jsme si argumenty firmy GFP service s.r.o, kterými vysvětluje zdržení v plnění termínů. Tyto argumenty sice lidsky chápeme, ale nic to nemění na tom, že budeme trvat na plnění v rozsahu, které odpovídá představám našeho města a jeho občanů.“

Místostarosta Josef Klement se vyjádřil k  realizaci služby následovně:  „Radní se shodli v tomto okamžiku uplatnit smluvní sankce, které se budou opakovat, pokud nedojde ke zlepšení. Toto následně vyjádřili i v přijatém usnesení.“  Podle místostarosty je však město v případě přetrvávajících problémů připraveno sáhnout i k odstoupení od smlouvy.  

Radní budou v průběhu prázdnin o situaci v oblasti péče o sekání travnatých ploch pravidelně informováni. V případě nutnosti jsou připraveni se sejít i mimo řádné termíny rady města tak, aby byli schopni na případné problémy v této oblasti pružně reagovat. Rada města nadále jednoznačně trvá na dodržování podmínek smlouvy a bude velmi striktně vyžadovat jejich plnění. „Firma musí počítat s tím, že nedodržení termínů či požadované kvality, bude pro ni znamenat další sankce.“ dodává na závěr starosta Zdeněk Navrátil.

I nadále budeme s firmou GFP service s. r. o. v úzkém každodenním kontaktu a odvedené práce budeme pravidelně kontrolovat. Pokud budou přetrvávat problémy, budeme i nadále ukládat sankce za neplnění podmínek smlouvy. Radu města budeme samozřejmě stále pravidelně informovat, aby v případě potřeby mohla rozhodnout o dalších opatřeních jako je např. výpověď nebo odstoupení od smlouvy.“ sdělila vedoucí Odboru komunálních služeb Ing. Dana Wurzelová.

 

Jaký je tedy aktuální stav travnatých ploch ve městě?

V tuto chvíli je většina travnatých ploch ve městě plošně posečená. Je nutné mnohé plochy dosíci křovinořezy. Dále budou sečeny především travnaté plochy IV. intenzitní třídy údržby (cyklostezka k Pilské nádrži, na Radonín, Zelená hora, Vodárenská, Chelčického, u Žďasu, Smíchov, ostatní zbytkové plochy). Zde je zadán termín dokončení prací 30. 6. Objednávka na sečení dalších ploch počítá s datem dokončení prací k datu 10. 7.

 

Kam se občané mohou obrátit v případě problémů spojených s údržbou městské zeleně?

V případě jakýchkoli dotazů, či ohlášení problémů týkajících se údržby zeleně se obracejte na Městský úřad na odbor komunálních služeb, tel. 566 688 184, nebo na e-mail zelen@zdarns.cz. Dále je možné využít komunikačního kanálu DOTAZOVNA na webových stránkách města, majitelé chytrých mobilních telefonů pak v každém případě mohou využít aplikaci Lepší místo.cz.