Anketa Hotelový dům Morava - výsledky

zveřejněno: 16. 3. 2015

Přinášíme Vám výsledky únorové ankety. Tentokrát jsme se ptali na váš názor při výběru barevné varianty zateplení fasády Hotelového domu Morava a prioritní území při realizaci grantové výzvy Parky.

A jaký je váš názor?
Na jednotlivých hlasovacích místech a na internetu se nám tentokrát sešlo celkem 152 vyplněných anketních lístků.
Do slosování o odměny za účast v anketě se zapsalo celkem 103 obyvatel.

 

Výsledky ankety únor, z celkového počtu 152 hlasů

1. Barevnost fasády Hotelového domu Morava

Červenohnědá varianta celkem: 64 hlasů
Modrá varianta celkem: 60 hlasů
Šedá varianta celkem: 26 hlasů
Jiná varianta celkem: 2 hlasy

vizualizace

 

2. Prioritní území

Úsek č. 1 od železničního mostu po jez na Husově ulici 12 hlasů
Úsek č. 2 od jezu na Husově ulici po silniční most na Žižkově ulici 40 hlasů
Úsek č. 3 od mostu na Žižkově ulici po pěší lávku u Hotelu Jehla 28 hlasů
Úsek č. 4 úvoz směrem k „Mamlasovi“ až na druhý most, „U křížku“ 44 hlasů
Úsek č. 5 od pěší lávky u Hotelu Jehla po silniční most na Klafar 27 hlasů

 

Vylosovanými výherci odměny jsou:

Iva Čolakovičová
David Hána
Martin Novák

Všichni výherci obdrží dárkový poukaz na squash - 1 hodina pro dvě osoby.
Výherci budou kontaktováni nejpozději do pondělí 16. března 2015 a odměna jim bude zaslána poštou.