Anketa Městské divadlo - výsledky

zveřejněno: 17. 2. 2015

V průběhu ledna a na začátku února 2015 probíhala ve Žďárském zpravodaji a na internetových strán­kách města anketa, která se týkala řešení barevnosti fasády budovy Městského divadla. Na jednotlivých hlasovacích místech se sešlo celkem 163 vyplněných anketních lístků, dalších 424 lidí vyplnilo anketu na internetu. „Za zájem občanů jsme moc rádi a jsme také rádi, že anketa vyprovokovala k diskuzi o způsobu zateplení divadla také odbornou veřejnost," sdělil starosta města Zdeněk Navrátil, který doplnil, že ná­zor odborné veřejnosti se však může někdy rozcházet s výsledky an­kety. „Máme v této věci řadu podnětů nejen od místních architektů. O nich nyní budeme diskutovat i se zapojením Komise rozvoje a ži­votního prostředí," doplnil Navrátil.

Podle vedení města je potřeba k této důležité budově města přistoupit velmi zodpovědně. „Prosíme občany, aby se na nás nezlobili, kdyby nakonec vlastní realizace nebyla v souladu s výsledky ankety. Anketa však není zbytečná, ukazuje totiž, jak velký mají žďáráci zájem se vyjadřovat k aktuálně řešeným pro­jektům," dodal Navrátil s tím, že finální podoba Městského divadla se občanům představí v některém z příštích čísel Žďárského zpravodaje.

Výsledky ankety leden, z celkového počtu 587 hlasů

Vínová varianta celkem: 430 hlasů

Modrá varianta celkem: 57 hlasů
Zelená varianta celkem: 42 hlasů
Stávající barevnost celkem: 40 hlasů                 
Jiný návrh celkem: 18 respondentů

Vínová varianta 

Logo varianta a) celkem: 87 hlasů

Logo varianta b) celkem: 81 hlasů
Logo varianta c) celkem: 269 hlasů
Logo varianta d) celkem: 26 hlasů
Jiný návrh celkem: 10 respondentů

 Logo varianta c)

 

Vylosovanými výherci odměny jsou:

Blanka Jelínková – Volný jednorázový vstup dle vlastního výběru, Relaxační centrum
Matouš Kopečný – Volný jednorázový vstup dle vlastního výběru, Relaxační centrum
Barbora Brychtová – autorkou podepsaná kniha, Ústřižky Beaty Rajské (Odměnu věnovala do ankety Beata Rajská)

Výherci budou kontaktováni nejpozději do pondělí 16. února 2015 a odměna jim bude zaslána poštou.