Autocvičiště a jeho provoz

zveřejněno: 12. 6. 2020

Všichni řidiči, kteří navštěvovali některou ze žďárských autoškol, zcela jistě prošli výcvikem svých dovedností na městském autocvičišti. Naše město je jedním z nemnoha, které disponuje vlastní plochou k těmto účelům. Bohužel jeho oddělení od ostatních ploch v areálu sportoviště u zimního stadionu není ideální. Od roku 2015 platí Provozní řád Autocvičiště, který činnost na autocvičišti upravuje. V poslední době dochází k častému narušování průběhu výcviku a někdy i zkoušek tím, že veřejnost vstupuje na plochy, kde je pohyb motorových vozidel, zvláště motocyklů. Pro zamezení těchto situací je nyní stanoveno, že zejména rozjezdová plocha pro motocykly bude vždy před zahájením pohybu motocyklů označena dopravními kužely a informačními tabulemi. Prosíme veřejnost, aby tato opatření respektovala a na označené plochy a celé autocvičiště ve vlastním zájmu nevstupovala.

Odbor dopravy, MěÚ Žďár nad Sázavou