Bývalý „okres“ se proměňuje a získává lidskou tvář

zveřejněno: 1. 10. 2018

Městský úřad se za poslední čtyři roky proměnil, a to nejen z hlediska interního fungování, ale i ve vztahu k občanům města. A to s jediným cílem – aby se pobyt lidí, kteří úřad potřebují, nebo na úřad zamíří, co nejvíce zpříjemnil. Aby čas, který zde občan stráví, byl pro něj spíše odpočinkem, nikoli stresem. Pojďme se podívat, co vše se pro občany města změnilo, a to jak z venku, tak uvnitř budovy. Právě v těchto dnech se totiž mění druhé patro budovy tak, aby zde návštěvník našel také dosud chybějící informace z historie města a jeho samosprávy.

Jedním z viditelných rozdílů, než na úřad vůbec vyrazíte, je zcela nový design webu města. Ten byl spuštěn v roce 2015 a přibylo zde hned několik nových sekcí. Jednou z nich je sekce Město pod lupou. Zde si kdykoli můžete najít veškeré podrobnosti o chodu našeho města – najdete zde klikací rozpočet, všechny smlouvy, evidenci odpovědí na dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím, všechny veřejné zakázky, profil zadavatele, výběrová řízení na zaměstnance, atd. Přibyla aplikace Lepší místo, kde můžete hlásit „závady“, na které ve městě narazíte. V sekci Aktivně pro Žďár pak najdete návody, jak se aktivně zapojit do správy našeho města i když nejste právě zastupitelem. Své místo na webu má Žďárský zpravodaj, pravidelné infomace pak nabízí rubrika Aktuality. V roce 2015 pak město spustilo i své vlastní stránky na Facebooku, zřídilo YouTube kanál a nyní se chystá na Instagram.
To je ten pohled zvenčí. K nemalým zlepšením došlo i přímo v budově úřadu. Na sociálním odboru vznikl dětský koutek. „Na tomto patře je předpokládaný zvýšený pohyb dětí, a tak jsem rád, že jsme rodičům ten čas strávený zde s dětmi mohli alespoň trochu zpříjemnit,“ říká starosta města Zdeněk Navrátil. U recepce byla instalována nová obrazovka, která informuje o veškerých odjezdech MHD i linkové dopravy ze zastávky Žižkova (přímo pod městským úřadem). Město pořídilo nové kolečkové křeslo pro usnadnění pohybu hůře se pohybujícím obyvatelům. To je k zapůjčení u vstupu do úřadu pro každého. Zdi některých odborů vyzdobily nové kreslené nástěnky od žáků základní umělecké školy. „Velmi si ceníme úředníků a jejich iniciativ, díky níž se náš úřad neustále pohybuje vpřed a stává se z něj čím dál tím příjemnější prostředí,“ dodává místostarosta Josef Klement. Podle nich se budova postupně otevírá veřejnosti. Již dnes tak mohou například neziskové organizace využívat bezplatně sál zastupitelstva, a to každou středu v odpoledních hodinách.

Součástí tohoto dlouhodobého cíle je také proměna části druhého patra, kde sídlí vedení města (starosta, místostarosta) a sekretariát. Důvody proměny jsou dva. „Zaprvé slavíme letos 100 let od vzniku republiky, zadruhé na úřadě chybí prostor, kde by byla srozumitelně zprostředkovaná historie vývoje města i samosprávy,“ vyjmenovává Navrátil. A právě tuto roli by měla nově plnit jedna část druhého patra vedle kanceláří starosty a místostarosty. Nově opravená chodba by měla ukazovat ve fotografiích postupný rozvoj Žďáru, dále zachycovat historický vývoj radnice a představit aktuální zastupitelstvo. Do budoucna by zde měl být také prostor pro prezentaci našich partnerských měst a místních částí. „Vnímáme i historii této budovy, která byla dlouhou dobu Okresním národním výborem, kde právě v těchto prostorách jako by se historie budovy zastavila,“ uzavírá Josef Klement. Podle obou uvolněných zastupitelů však mají kroky, které jsou v budově nyní realizovány, za cíl postupně změnit „ducha bývalého okresu“ a udělat z něj přívětivější místo.