Čistili jsme Vysočinu

zveřejněno: 3. 5. 2021

Ve čtvrtek se zaměstnanci města zapojili do akce Čistá Vysočina. Prošli již tradiční úsek od městského úřadu podél Sázavy až k Penny na Strojírenské ulici. I letos to byla chuťovka a množství odpadu zvlášť pod mostem na ulici 1. Máje bylo skoro k nevíře. I když toto místo městská policie kontroluje několikrát denně, bezdomovci tam nepořádek stejně nadělají.

Velmi pozitivní je, že množství odpadků napříč léty pozvolna klesá, což svědčí o tom, že si lidé více uvědomují hodnotu čistého životního prostředí.

Dalším místem s velkou koncentrací odpadků bylo okolí Penny. Nepořádek jednoznačně souvisí s provozem prodejny a tak vedoucí životního prostředí využil příležitosti a provozovnu vyzval k přijetí adekvátních nápravných opatření.