Harmonogram svozů po Novém roce

zveřejněno: 29. 12. 2020

Svozy směsného komunálního odpadu

Popelnice (zkušební svozy 1x 14 dnů)

  • 5. 1. + 6. 1. 2021

Kontejnery

  • 2. + 3. 1.2021

 

Separovaný odpad  

papír a plasty - zvony

  • 4. 1. 2021 papír
  • 5. 1. 2021  plast

Kontejnery s vyklápěcím víkem - papír

  • 3. 1. 2021

 

V případě problémů se svozy je možné kontaktovat paní Kozákovou z odboru komunálních služeb: tel: 566 688 183, e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz nebo se obrátit přímo na svozovou firmu AVE.