Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 2. 3. 2021

Upozorňujeme držitele psů, že poplatek, který má být uhrazen do 31. března, mohou uhradit až do 30. června 2021. Využijte především bezhotovostní platbu, kterou proveďte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz.
Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete ZDE.

Děkujeme.