Informace k místnímu poplatku ze psů s roční sazbou poplatku vyšší než 500 Kč

zveřejněno: 31. 7. 2019
s roční sazbou poplatku vyšší než 500 Kč

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost poplatku za 2. pololetí 2019, který má být uhrazen do 31. srpna 2019. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, 1. patro, dveře č. 36. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete na webových stránkách města www.zdarns.cz (záložka Městský úřad - Vyhlášky – Platné vyhlášky - Vyhláška č. 2/2018, o místních poplatcích).

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.