Poplatek ze psů můžete uhradit do 1. 7. 2020

zveřejněno: 31. 3. 2020

Informace k místnímu poplatku ze psů

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční, jako správce místního poplatku ze psů upozorňuje poplatníky tohoto poplatku, že od 1. dubna do 1. července 2020 nebude uplatňovat zvýšení nezaplaceného poplatku (§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s platnou vyhláškou města č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, je poplatek splatný do 31. března 2020. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších mimořádných opatření, pro zamezení přenosu nákazy koronaviru, je nezbytně nutné omezit osobní návštěvu úřadu. Poplatek je možné bez sankce uhradit do 1. července 2020.

Pro platbu poplatku využívejte prosím přednostně bezhotovostní úhradu převodem z účtu.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, e-mail miroslava.zachova@zdarns.cz.