Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 1. 3. 2018

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být zaplacen do 31. 03. 2018. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100.

Pokud je roční sazba poplatku vyšší než 500 Kč, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách: 1. pololetí 2018  do 31.03.  a 2. pololetí 2018 do 31.08. Roční sazby poplatků jsou stanoveny pro držitele psů ve výši:

 

Sazba poplatku za psa činí ročně:

za prvního drženého psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

v domech s jedním až dvěma byty
ve Žďáře nad Sázavou

300,00 Kč

900,00 Kč

v domech s více než dvěma byty
ve Žďáře nad Sázavou

900,00 Kč

2.000,00 Kč

v domech s jedním až dvěma byty v místních částech

100,00 Kč

300,00 Kč

v domech s více než dvěma byty v místních částech

200,00 Kč

500,00 Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu je-li jediným zdrojem příjmů; anebo sirotčího důchodu

200,00 Kč

300,00 Kč

v sídle podnikání

900,00 Kč

2.000,00 Kč

v nemovitostech označených evidenčním číslem

100,00 Kč

300,00 Kč

v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)

600,00 Kč

1.400,00 Kč

 

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, e-mail miroslava.zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete na webových stránkách města www.zdarns.cz (záložka Městský úřad - Vyhlášky - Platné vyhlášky - vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích + dodatek č. 2/2012 a 5/2017).

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.