Informace k platbě poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 9. 5. 2023

Pokud jste ještě neuhradili poplatek za komunální odpad, dejte prosím pozor, na jaké číslo účtu poplatek ve výši 696 Kč posíláte.
Je třeba zadat číslo účtu města Žďár nad Sázavou 264344325/0300 a připojit i svůj variabilní symbol.
Ten zůstává stále stejný a pokud ho neznáte volejte 566 688 396 nebo pište na poplatekodpad@zdarns.cz.