Informace k poplatku z pobytu

zveřejněno: 8. 4. 2020

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční, jako správce místního poplatku z pobytu upozorňuje plátce tohoto poplatku, že od 16. dubna do 15. července 2020 nebude uplatňovat zvýšení nezaplaceného poplatku (§ 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s platnou vyhláškou města č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, je poplatek za 1. čtvrtletí 2020 splatný do 15. dubna 2020. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších mimořádných opatření, pro zamezení přenosu nákazy koronaviru, je nezbytně nutné omezit osobní návštěvu úřadu. Poplatek je možné bez sankce uhradit do 15. července 2020. Pro platbu poplatku využívejte prosím přednostně bezhotovostní úhradu převodem z účtu.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, e-mail miroslava.zachova@zdarns.cz.