Informace k situaci na Ukrajině

zveřejněno: 30. 5. 2022
materiální sbírka pro Chust

Pусский

Aktuální informace - materiální sbírka pro Chust:

Chust je naše partnerské město na Ukrajině. Na začátku války jsme městu nabídli pomoc a posléze jim poslali léky, které chyběly místní nemocnici. Teď nás partneři z Chustu žádají o pomoc znovu. Chust je třicetitisícové město, ve kterém je momentálně zhruba dvacet tisíc uprchlíků z válkou postižených částí Ukrajiny. To je obrovský nápor na infrastrukturu, městu chybí hlavně voda a potřeby pro nejmenší děti. Žďár by rád pomohl částkou 600 tisíc (po schválení Radou a zastupitelstvem) a o pomoc při krátké sbírce prosíme i vás, Žďáráky.

 • Sbírka bude trvat od pondělí 30. května do středy 15. června 2022:
  • Kde: garáže ve dvoře za budovou MěÚ ve Žďáře nad SázavouGaráže MěÚŽižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
  • Kdy: pondělí, středa, čtvrtek 15.00-17.00
  • Co:
   • Kojenecká mléka věkové kategorie 1 a 2 (výrobci: Hipp, Nutrilon, Sunar, BEPA apod.)
   • Dětské výživy - věkové kategorie čtyři měsíce až jeden rok (výrobci: Hipp, Nestlé, Sunar, Hami, apod.)
   • Kojenecké kaše do tří let věku dítěte
   • Jednorázové pleny – věková kategorie 2, 3, 4
   • Vlhčené ubrousky neparfémované

 

Jak můžu pomoci?

Peníze

 

Materiální pomoc

 • Potravinovou pomoc koordinuje Potravinová banka Vysočina a Český červený kříž.
 • Materiální pomoc pro partnerské město Chust zajišťuje vzhledem ke zdravotnickému charakteru potřeb výhradně město s distributorem léčiv.

Bezplatné volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny

Bezplatné volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny                   Bezplatné volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny

Ubytování pro uprchlíky

Pokud můžete nabídnout uprchlíkům ubytování, kontaktujte přímo Správu uprchlických zařízení na e-mailu ubytovaniukrajina@suz.cz nebo webu pomahejukrajine.cz.

Školství a vzdělávání

Cizinci se musí po příjezdu do ČR zaregistrovat a požádat na cizinecké policii o povolení k pobytu. S povolením k pobytu přihlásí zákonní zástupci dítě k povinné školní docházce, všichni ředitelé místních základních škol jsou na tuto situaci připraveni. Střední školy patří pod Kraj Vysočina, kontaktujte prosím ředitele jednotlivých škol, metodiku postupu stát připravuje. Škola má na vyřízení žádosti 30 dnů, dítě má podle zákona 90 dnů na zahájení školní docházky. Doporučujeme věnovat čas aklimatizaci dětí.

Upozornění!

Prosíme každého, kdo chce pomoct, aby reagoval na konkrétní poptávku.
Dobrovolníci, kteří jedou na vlastní pěst k hranicím odvážet náhodné lidi z Ukrajiny, situaci komplikují.
Je nutné, aby příchozí lidé byli v nejbližším termínu řádně zaregistrování do systému.
Součástí pomoci nemůže být pouze ubytování, ale i další věci jako potraviny, podmínky pro osobní hygienu, zdravotní péči, vzdělávání, práci apod.
Totéž se vztahuje i k materiální pomoci - zjistěte prosím nejprve, co je potřeba, komu věci předat.

 

Pomoc občanům z Ukrajiny

Informační web Ministerstva vnitra ČR nasiukrajinci.cz

Registrace k pobytu v České republice

 • Každý nově příchozí se musí do 30 dnů registrovat na KACPU viz níže.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

 • Provozní doba:
  • pracovní dny 7.00 - 17.00
  • víkendy a svátky 7.00 - 13.00

Stálá služba funguje NEPŘETRŽITĚ 24 hodin 7 dní v týdnu

 • Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava - v přízemí administrativní budovy
 • Stálá služba funguje NEPŘETRŽITĚ 24 hodin 7 dní v týdnu
 • uprchlíci zde dostanou na jednom místě veškerý servis od víz až po zdravotní pojištění
 • pro lidi bez ubytování je zajištěná i přeprava do ubytovacích zařízení
 • k dispozici jsou tlumočníci
 • centrum je v provozu od 2. března od 12.00

Potřeba ubytování

 • V případě hromadného ubytování občanů Ukrajiny žádejte o speciální dlouhodobá víza na regionálních pracovištích. Objednávejte se hromadně na e-mailu: ukrajinakraje@mvcr.cz.
 • Pokud nemáte v ČR žádné zázemí a nemáte prostředky na ubytování, můžete kontaktovat infolinku Ministerstva vnitra. Je možné se dostavit do Registračního humanitární střediska Vyšní Lhoty na adrese: Vyšní Lhoty 234, 739 51, +420 974 801 802.

Pracovní povolení

 • Občané Ukrajiny, kteří by chtěli v České republice pracovat, musí mít nyní vyřízeno povolení k zaměstnání.

 • Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 2210/28

 • Kontakt: D. Laryšová, tel.: + 420 950 177 484.
 • 15. března bude parlament hlasovat o Lex Ukrajina. Pokud bude schválen, tak se podmínky mohou změnit.

Oprávnění k pobytu

Mám pobytové oprávnění
Jsem nově příchozí

Infolinka Kraje Vysočina

Infolinka pro občany ukrajiny

 

Informace o aktuálních koordinačních a informačních aktivitách města

Město Žďár považuje v současné situaci za svou povinnost zapojit se v rámci možností do pomoci Ukrajině. Zároveň děkujeme všem subjektům a lidem, kteří se rozhodli pro akutní pomoc lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou. Aby byla taková pomoc účinná, cílená a rychlá, musí být koordinovaná. Naopak živelná a neřízená pomoc může situaci komplikovat. Proto nabízíme své kapacity a spolupráci organizacím a lidem, kteří se na konkrétní formu pomoci specializují. Jsme v kontaktu s Krajem Vysočina, Svazem měst a obcí, Ministerstvem vnitra a naším partnerským městem Chust na Ukrajině.

Veškeré dotazy na město směřujte na e-mail ukrajina@zdarns.cz.

Co děláme

 • Správě uprchlických zařízení jsme nabídli turistickou chatu Sklené (34 lůžek, 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením a společnou kuchyní) a ubytovnu pro sportovce na zimním stadionu (35 lůžek, zde budou nutné úpravy).
 • Dále máme připravenou možnost ubytování v chatách na Piláku (2 chaty po 6 osobách), v hotelovém domě Morava (v závislosti na odjezdu současných ukrajinských klientů z důvodu mobilizace).
 • Jsme ve spojení s obcemi ORP Žďár nad Sázavou, abychom koordinovali jejich nabídky, některé obce jednají samostatně.
 • S Českým červeným křížem a Oblastní Charitou Žďár koordinujeme přípravu materiální humanitární sbírky, nabídli jsme skladovací prostor.
 • V pátek 25. února jsme oslovili představitele partnerského města Chust s nabídkou pomoci. Dostali jsme od nich žádost o pomoc se zajištěním materiálu pro místní nemocnici, momentálně zjišťujeme potřebné náležitosti.
  • V pondělí 28. února nám přišla odpověď starosty Chustu.
 • SATT nabízí dopravu a technickou pomoc, dále máme zajištěny dvě organizace pro odvoz materiální pomoci a dovoz ukrajinských obyvatel.
 • Spolupracujeme s místní firmami, jak na rychlé distribuci přesných informací, tak na koordinaci pomoci pro rodiny jejich ukrajinských zaměstnanců.

Další informace na stránkách ministerstva vnitra

Rozcestník užitečných informací

Česko-ukrajinský slovníček (děkujeme jazykové škole Lingua Effect!)

 
 

Pусский

Информация о ситуации в Украйне

Чем могу помочь?

Финансовая помощь – организации

Материальная помощь

 • Чешский Красный Крест и Ждярский региональный благотворительный фонд в сотрудничестве с администрацией города готовят гуманитарный сбор. Более подробная информация будет опубликована после получение конкретных данных.
 • Список материальных требований представленных Украиной:
 • Продовольственная помощь координируется Продовольственным банком Высочина и Чешским Красным Крестом, куда может быть доставлена нужная еда.

Размещение для беженцев

Если вы можете предложить размещение для беженцев, пожалуйста, свяжитесь напрямую с администрацией учреждений для беженцев посредством емайла:  ubytovaniukrajina@suz.cz или свяжитесь с администрацией города посредством емайла: ukrajina@zdarns.cz.

Внимание!

Мы просим всех, кто хочет помочь, чтобы отвечать на конкретные запросы.
Ситуацию усложняют волонтеры, которые самостоятельно едут к границе для перевозки случайных людей из Украины.
Необходимо, чтобы приехавшие люди как можно быстрее были должным образом зарегистрированы в системе.
Помощь заключается не только в размещении, но и в других вещах, таких как питание, условия личной гигиены, здравоохранение, образование, работа и т. д.
Так же как и материальная помощь - сначала узнайте, кому оказывать материальную помощь и что им нужно.

Помощь для граждан Украины

Регистрация в социальную систему Чешской Республики

Требование размещения

В случае коллективного размещения граждан Украины заявляйте на получение специальный долгосрочных виз в региональных отделениях. Заказывайте коллективную дату встречи посредством емайла: ukrajinakraje@mvcr.cz

Вид на жительство

меня есть вид на жительство.
Я новичок

Infoline Край Высочина

Інфолінія для громадян України